Loading the new Help Center

Práce s funkcí rychlé přidání v Todoist

K dispozici na:
Free
Premium
Business

Jak přidávat úkoly telepaticky jsme zatím ještě nevymysleli, ale chytrá funkce rychlé přidání v Todoist k tomu nemá daleko.

Díky rychlému přidání zvládnete nejrychleji následující úkony:

 • Přidání nového úkolu
 • Nastavení data a času dokončení úkolu
 • Přidání štítku k úkolu
 • Určení úrovně priority úkolu
 • Přidání úkolu k projektu
 • Přidání úkolu do oddílu
 • Přiřazení úkolu spolupracovníkovi
 • Přidání připomenutí k úkolu

Stačí napsat (nebo nadiktovat) podrobnosti do jednoho řádku. Chytré rychlé přidání automaticky rozpozná a zvýrazní každou relevantní informaci a přidá ji k úkolu, což se hodí hlavně během přidávání úkolů na mobilním zařízení.

quickadd.png

Zapisování data dokončení přirozenými frázemi momentálně v češtině nepodporujeme. Pokud byste podporu v češtině uvítali, dejte nám vědět.

Práce s rychlým přidáním

Pokud používáte aplikaci Todoist na webu nebo na ploše, klikněte na možnost Přidat úkol nebo stiskněte klávesovou zkratku Q. Otevře se rychlé přidání.

Pokud používáte aplikaci Todoist na iOS nebo Androidu, klepněte nebo přetáhněte tlačítko dynamického přidání na libovolné místo v projektu nebo zobrazení.

Napište název úkolu a:

Přidání data a času dokončení

Přirozenými frázemi napište do pole úkolu datum a čas (podporovaným jazykem, ve výchozím nastavení tedy anglicky), jako například „tomorrow at 4pm“ nebo „every other Tuesday starting March 3“. Rychlé přidání automaticky rozpozná datum dokončení a při uložení úkolu ho přidá. Zde je seznam příkladů formátů dat, které můžete použít.

Chytré rychlé přidání občas rozpozná informaci, která je ale součástí samotného názvu úkolu. Například úkol „Create monthly report“ automaticky zvýrazní slovo „monthly“ („měsíčně“) jako datum dokončení. Na zvýrazněné slovo stačí kliknout nebo klepnout, čímž ho označíte jako prostý text. Přečtěte si, jak chytré rozpoznání data také úplně vypnout.

Přidání štítků

Napište znak @ následovaný názvem štítku. Například @email. Budete si moct vybrat ze seznamu stávajících štítků, nebo vytvoříte úplně nový.

Nastavení priority

Napište p1, p2 nebo p3, čímž určíte prioritu úkolu.

Přidání připomenutí

Do pole pro název úkolu zadejte „!“ a hned nato požadovaný čas připomenutí.

Připomenutí můžete nastavit na konkrétní čas (například „!3pm“) nebo na konkrétní uplynulý čas (např. „!2h“). Můžete si také něco nechat připomenout v určitou dobu před časem dokončení úkolu (např. „!30mb“ nebo „!30min before“). Todoist také pochopí, když přidáte připomenutí „!later“ (čili 4 hodiny později), „!tomorrow“ (čili další den v 9:00 ráno) nebo „!ev sat 9am“ (čili každou sobotu v 9 ráno). Kompletní seznam podporovaných zkratek připomenutí najdete v tomto článku.

Přidání úkolu k projektu

Napište znak # ihned následovaný názvem projektu. Například „#Práce“. Budete si moct vybrat ze seznamu stávajících projektů, nebo vytvoříte úplně nový.

Přidání úkolu do oddílu

Až si úkol zařadíte do projektu, můžete také určit, do kterého oddílu má být úkol zařazen. Stačí napsat znak / ihned následovaný názvem oddílu. Pokud například chcete, aby úkol spadal pod oddíl Správce v projektu Práce, můžete napsat „#Práce /Správce“.

Přiřazení úkolu spolupracovníkovi

Napište znak + ihned následovaný jménem. Například „+Lucie“. Budete si moct vybrat ze seznamu spolupracovníků v projektu.

To lze udělat jen ve sdílených projektech, takže sdílený projekt budete muset nejdříve určit (znakem #) a pak přidat přiřazenou osobu.

Nastavení globální zkratky rychlého přidání

Neustálé změny kontextu mohou rychle narušit soustředění, zejména když máte práci rozprostřenu mezi různé aplikace.

Globální zkratka rychlého přidání představuje ten nejúčinnější nástroj pro zachycení nápadů a úkolů hned, jakmile vás napadnou. Pomocí ní si můžete zapisovat úkoly, aniž byste přerušili práci – i když jste v jiné aplikaci.

Na macOS a Windows s minimalizovanou aplikací Todoist stisknutím globální zkratky rychlého přidání otevřete rychlé přidání. Využijte výchozí klávesovou zkratku, nebo si v pokročilém nastavení určete vlastní:

 1. Otevřete Todoist na macOS nebo Windows.

  Pokud s Todoist pracujete ve webovém prohlížeči, přejděte do aplikace na plochu.

 2. Vlevo nahoře klikněte na svého avatara.
 3. Vyberte možnost Nastavení.
 4. Vyberte záložku Pokročilé.
 5. V klávesových zkratkách najděte zkratku Rychlé přidání úkolu.
 6. Klikněte na ikonu zrušení.
 7. Nastavte si unikátní globální klávesovou zkratku k otevření rychlého přidání.

Nápověda

Pokud máte s používáním funkce rychlého přidání nebo globální klávesové zkratky rychlého přidání v Todoist potíže, ozvěte se nám.

Byl pro vás tento článek užitečný?

Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 335 z 415