Loading the new Help Center

Rychlé přidání úkolu

K dispozici na:
Free
Premium
Business

Jak přidávat úkoly telepaticky jsme zatím ještě nevymysleli, ale chytrá funkce rychlého přidání v Todoist k tomu nemá daleko. Díky rychlému přidání zvládnete nejrychleji následující úkony:

  • Přidání nového úkolu
  • Nastavení data a času dokončení úkolu
  • Přidání štítku k úkolu
  • Určení úrovně priority úkolu
  • Přidání úkolu k projektu
  • Přidání úkolu do oddílu
  • Přiřazení úkolu spolupracovníkovi

Stačí napsat (nebo nadiktovat) podrobnosti do jednoho řádku. Chytré rychlé přidání automaticky rozpozná a zvýrazní každou relevantní informaci a přidá ji k úkolu, což se hodí hlavně během přidávání úkolů na mobilním zařízení.

Android___Quick_Add__Filled_.png

Data dokončení bohužel zatím nepodporujeme v češtině a turečtině, ale makáme na tom a podporu těchto jazyků máme určitě v plánu.

Jak to funguje

Klepněte nebo klikněte na symbol + na libovolné platformě Todoist – na webu, počítači nebo mobilu. Otevře se rychlé přidání. Napište název úkolu, pak můžete provést následující:

Přidání data a času dokončení

Přirozenými frázemi napište do pole úkolu datum a čas (podporovaným jazykem, ve výchozím nastavení tedy anglicky), jako například „tomorrow at 4pm“ nebo „every other Tuesday starting March 3“. Rychlé přidání automaticky rozpozná datum dokončení a při uložení úkolu ho přidá. Zde je seznam příkladů formátů dat, které můžete použít.

Přidání štítků

Napište znak @ následovaný názvem štítku. Například @email. Budete si moct vybrat ze seznamu stávajících štítků, nebo vytvoříte úplně nový.

Nastavení priority

Napište p1, p2 nebo p3, čímž určíte prioritu úkolu.

Přidání úkolu k projektu

Napište znak # ihned následovaný názvem projektu. Například „#Práce“. Budete si moct vybrat ze seznamu stávajících projektů, nebo vytvoříte úplně nový.

Přidání úkolu do oddílu

Až si úkol zařadíte do projektu, můžete také určit, do kterého oddílu má být úkol zařazen. Stačí napsat znak / ihned následovaný názvem oddílu. Pokud například chcete, aby úkol spadal pod oddíl Správce v projektu Práce, můžete napsat „#Práce /Správce“.

Přiřazení úkolu spolupracovníkovi

Napište znak + ihned následovaný jménem. Například „+Lucie“. Budete si moct vybrat ze seznamu spolupracovníků v projektu.

To lze udělat jen ve sdílených projektech, takže sdílený projekt budete muset nejdříve určit (znakem #) a pak přidat přiřazenou osobu.

Chytré rychlé přidání občas rozpozná informaci, která je součástí samotného názvu úkolu. Například úkol „Create monthly report“ automaticky zvýrazní slovo „monthly“ („měsíčně“) jako datum dokončení. Na zvýrazněné rozpoznání stačí kliknout nebo klepnout, čímž se rozpoznání zruší. Chytré rozpoznání data můžete také úplně vypnout.

Byl pro vás tento článek užitečný?

Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 314 z 391