Loading the new Help Center

Klávesové zkratky

K dispozici na:
Free
Premium
Business

Všechny zkratky vám ušetří čas! Některé můžete využít kdekoliv v aplikaci, zatímco další fungují jen během přidávání nebo úpravy úkolů.

Rychlé přidání

Tyto zkratky napište do pole s úkolem a rychle přidejte podrobnosti jako projekt, prioritu a přiřazenou osobu.

Akce Zkratka
Přidat štítek @
Vybrat projekt #
Vybrat oddíl /
Přiřadit osobu +
Určit prioritu p1, p2, p3, p4

Obecné

Akce Zkratka
Otevřít nebo zavřít nabídku m
Přejít na domovskou obrazovku h
Vybrat a změnit několik úkolů naráz Ctrl + kliknutí levým tlačítkem myši (Windows) ⌘ + kliknutí levým tlačítkem myši (macOS) nebo Shift + kliknutí levým tlačítkem myši na několik úkolů
Přidat úkol (pomocí rychlého přidání) q
Přidat úkol na konec seznamu a
Přidat úkol na začátek seznamu A
Přidat oddíl s
Otevřít vyhledávání / nebo f
Přepnout na zobrazení jako nástěnka Shift + v

Přidávání a úprava úkolů

Tyto zkratky fungují jen tehdy, když máte ukazatel myši v úkolu. Akce zkratek se liší v závislosti na tom, jestli vytváříte úplně nový úkol, nebo upravujete některý stávající.

Akce Zkratka
Upravit název úkolu Alt + kliknutí nebo ⌥ + kliknutí (macOS)
Zrušit aktuální změny Esc
Uložit nově vytvořený úkol a vytvořit nový pod něj Enter
Uložit změny stávajícího úkolu a vytvořit nový pod něj Shift + Enter
Uložit nový úkol nebo uložit změny ve stávajícím a vytvořit nový úkol nad něj Ctrl + Enter
Přesunout k úkolu nad momentálně upravovaným úkolem Ctrl + ↑
Přesunout k úkolu pod momentálně upravovaným úkolem Ctrl + ↓

Vytváření a dokončování dílčích úkolů

Akce Zkratka
Zvětšit odsazení úkolu (funkční pouze uvnitř projektu) Ctrl + →
Zmenšit odsazení úkolu (funkční pouze uvnitř projektu) Ctrl + ←

Tuto možnost máte pouze v zobrazení jako seznam.

Řazení úkolů v projektu

Tyto zkratky fungují pouze v projektech.

Akce Zkratka
Seřadit podle data d
Seřadit podle priority p
Seřadit podle názvu n
Seřadit podle přiřazené osoby r
Pokud hledáte další klávesové zkratky, vyzkoušejte rozšíření Todoist Shortcuts na prohlížeče Chrome nebo Firefox.

Globální zkratky

Tyto zkratky je možné používat odkudkoliv v počítači za předpokladu, že je aplikace Todoist na macOS otevřena.

Akce Zkratka
Zobrazit nebo skrýt Todoist Ctrl + ⌘ + T
Otevřít rychlé přidání úkolu Ctrl + ⌘ + A
Tyto zkratky si můžete přizpůsobit pomocí + , (nebo v Todoist → Předvolby v horním panelu na vašem zařízení s macOS).

Rychlé přidání

Tyto zkratky napište do pole s úkolem a rychle přidejte podrobnosti jako projekt, prioritu a přiřazenou osobu.

Akce Zkratka
Přidat štítek @
Vybrat projekt #
Vybrat oddíl /
Přiřadit osobu +
Určit prioritu p4

Obecné

Akce Zkratka
Otevřít nebo zavřít nabídku m
Přejít na domovskou obrazovku h
Vybrat a změnit několik úkolů naráz ⌘ + kliknutí levým tlačítkem myši nebo Shift + kliknutí levým tlačítkem myši na několik úkolů
Přidat úkol (pomocí rychlého přidání) q
Přidat úkol na konec seznamu a
Přidat úkol na začátek seznamu A
Přidat oddíl s
Otevřít vyhledávání / nebo f
Přepnout na zobrazení jako nástěnka Shift + v

Přidávání a úprava úkolů

Tyto zkratky fungují jen tehdy, když máte ukazatel myši v úkolu. Akce zkratek se liší v závislosti na tom, jestli vytváříte úplně nový úkol, nebo upravujete některý stávající.

Akce Zkratka
Upravit název úkolu ⌥ + kliknutí
Zrušit aktuální změny Esc
Uložit nově vytvořený úkol a vytvořit nový pod něj Enter
Uložit změny stávajícího úkolu a vytvořit nový pod něj Shift + Enter
Uložit nový úkol nebo uložit změny ve stávajícím a vytvořit nový úkol nad něj Ctrl + Enter
Přesunout k úkolu nad momentálně upravovaným úkolem (funguje pouze uvnitř projektů) ⌘ + ↑
Přesunout k úkolu pod momentálně upravovaným úkolem (funguje pouze uvnitř projektů) ⌘ + ↓

Vytváření a dokončování dílčích úkolů

Akce Zkratka
Zvětšit odsazení úkolu (funkční pouze uvnitř projektu) ⌘ + →
Zmenšit odsazení úkolu (funkční pouze uvnitř projektu) ⌘ + ←

Tuto možnost máte pouze v zobrazení jako seznam.

Řazení úkolů v projektu

Tyto zkratky fungují pouze v projektech.

Akce Zkratka
Seřadit podle data d
Seřadit podle priority p
Seřadit podle názvu n
Seřadit podle přiřazené osoby r

Globální zkratky

Tyto zkratky je možné používat odkudkoliv v počítači za předpokladu, že je aplikace Todoist na Windows (starší verze) otevřena.

Akce Zkratka
Otevřít nebo zavřít nabídku m
Zobrazit nebo skrýt Todoist Ctrl + Alt + T
Otevřít rychlé přidání úkolu Ctrl + Alt + A
Tyto zkratky si můžete přizpůsobit tak, že pravým tlačítkem myši kliknete na ikonu Todoist v hlavním panelu (v pravém dolním rohu) a vyberete možnost Konfigurace.

Rychlé přidání

Tyto zkratky napište do pole s úkolem a rychle přidejte podrobnosti jako projekt, prioritu a přiřazenou osobu.

Akce Zkratka
Přidat štítek @
Vybrat projekt #
Vybrat oddíl /
Přiřadit osobu +
Určit prioritu p1, p2, p3, p4
Přidat rychlý komentář Ctrl + m

Obecné

Akce Zkratka
Přejít na domovskou obrazovku h
Vybrat a změnit několik úkolů naráz Shift + kliknutí levým tlačítkem myši na několik úkolů
Přidat úkol (pomocí rychlého přidání) q
Přidat úkol na konec seznamu a
Přidat úkol na začátek seznamu A
Přidat oddíl s
Otevřít vyhledávání / nebo f
Přepnout na zobrazení jako nástěnka Shift + v

Přidávání a úprava úkolů

Tyto zkratky fungují jen tehdy, když máte ukazatel myši v úkolu. Akce zkratek se liší v závislosti na tom, jestli vytváříte úplně nový úkol, nebo upravujete některý stávající.

Akce Zkratka
Upravit název úkolu Alt + kliknutí
Zrušit aktuální změny Esc
Uložit nově vytvořený úkol a vytvořit nový pod něj Enter
Uložit změny stávajícího úkolu a vytvořit nový pod něj Shift + Enter
Uložit nový úkol nebo uložit změny ve stávajícím a vytvořit nový úkol nad něj Ctrl + Enter
Přesunout k úkolu nad momentálně upravovaným úkolem Ctrl + ↑
Přesunout k úkolu pod momentálně upravovaným úkolem Ctrl + ↓

Vytváření a dokončování dílčích úkolů

Akce Zkratka
Zvětšit odsazení úkolu (funkční pouze uvnitř projektu) Ctrl + →
Zmenšit odsazení úkolu (funkční pouze uvnitř projektu) Ctrl + ←

Tuto možnost máte pouze v zobrazení jako seznam.

Řazení úkolů v projektu

Tyto zkratky fungují pouze v projektech.

Akce Zkratka
Seřadit podle data d
Seřadit podle priority p
Seřadit podle názvu n
Seřadit podle přiřazené osoby r

Globální zkratky

Tyto zkratky je možné použít odkudkoliv z počítače, pokud je otevřen Todoist pro Windows 10.

Akce Zkratka
Zobrazit nebo skrýt Todoist Win + Alt + S
Otevřít rychlé přidání úkolu Win + Alt + Q
Tyto zkratky si můžete přizpůsobit tak, že otevřete hlavní panel v pravém dolním rohu obrazovky, kliknete pravým tlačítkem myši na ikonu Todoist a vyberete Nastavení.

Rychlé přidání

Tyto zkratky napište do pole s úkolem a rychle přidejte podrobnosti jako projekt, prioritu a přiřazenou osobu.

Akce Zkratka
Přidat štítek @
Vybrat projekt #
Vybrat oddíl /
Přiřadit osobu +
Určit prioritu p1, p2, p3, p4

Obecné

Akce Zkratka
Otevřít nebo zavřít nabídku m
Přejít na domovskou obrazovku h
Vybrat a změnit několik úkolů naráz Ctrl + kliknutí levým tlačítkem myši nebo Shift + kliknutí levým tlačítkem myši na několik úkolů
Přidat úkol (pomocí rychlého přidání) q
Přidat úkol na konec seznamu a
Přidat úkol na začátek seznamu A
Přidat oddíl s
Otevřít vyhledávání / nebo f
Přepnout na zobrazení jako nástěnka Shift + v

Přidávání a úprava úkolů

Tyto zkratky fungují jen tehdy, když máte ukazatel myši v úkolu. Akce zkratek se liší v závislosti na tom, jestli vytváříte úplně nový úkol, nebo upravujete některý stávající.

Akce Zkratka
Upravit název úkolu Alt + kliknutí 
Zrušit aktuální změny Esc
Uložit nově vytvořený úkol a vytvořit nový pod něj Enter
Uložit změny stávajícího úkolu a vytvořit nový pod něj Shift + Enter
Uložit nový úkol nebo uložit změny ve stávajícím a vytvořit nový úkol nad něj Ctrl + Enter
Přesunout k úkolu nad momentálně upravovaným úkolem Ctrl + ↑
Přesunout k úkolu pod momentálně upravovaným úkolem Ctrl + ↓

Vytváření a dokončování dílčích úkolů

Akce Zkratka
Zvětšit odsazení úkolu (funkční pouze uvnitř projektu) Ctrl + →
Zmenšit odsazení úkolu (funkční pouze uvnitř projektu) Ctrl + ←

Tuto možnost máte pouze v zobrazení jako seznam.

Řazení úkolů v projektu

Tyto zkratky fungují pouze v projektech.

Akce Zkratka
Seřadit podle data d
Seřadit podle priority p
Seřadit podle názvu n
Seřadit podle přiřazené osoby r

Rychlé přidání

Tyto zkratky napište do pole s úkolem a rychle přidejte podrobnosti jako projekt, prioritu a přiřazenou osobu.

Akce Zkratka
Přidat štítek @
Vybrat projekt #
Vybrat oddíl /
Přiřadit osobu +
Určit prioritu p1, p2, p3, p4

Obecné

Tyto zkratky je možné použít jen s mobilní klávesnicí.
Akce Zkratka
Otevřít rychlé přidání úkolu Ctrl + N
Přejít na domovskou obrazovku h
Vytvořit nový úkol na začátku seznamu (funguje pouze uvnitř projektů) Ctrl + Shift + N
Vytvořit nový projekt Ctrl + Shift + P
Vytvořit nový štítek Ctrl + Shift + L
Vytvořit nový filtr Ctrl + Shift + F
Uložit komentář Ctrl + Enter
Otevřít schránku Ctrl + 1
Otevřít týmovou schránku Ctrl + Shift + 1
Otevřít zobrazení Dnes Ctrl + 2
Otevřít Nadcházející Ctrl + 3
Otevřít seznam projektů Ctrl + 4
Otevřít seznam štítků Ctrl + 5
Otevřít seznam filtrů Ctrl + 5
Otevřít vyhledávání Ctrl + F
Otevřít nastavení Ctrl + ,
Ručně synchronizovat Ctrl + S

Rychlé přidání

Tyto zkratky napište do pole s úkolem a rychle přidejte podrobnosti jako projekt, prioritu a přiřazenou osobu.

Akce Zkratka
Přidat štítek @
Vybrat projekt #
Vybrat oddíl /
Přiřadit osobu +
Určit prioritu p1, p2, p3, p4

Obecné

Tyto zkratky je možné použít jen s klávesnicí.
Akce Zkratka
Otevřít rychlé přidání úkolu ⌘ + N
Přejít na domovskou obrazovku h
Vytvořit nový projekt Shift + ⌘ + P
Vytvořit nový štítek Shift + ⌘ + L
Vytvořit nový filtr Shift + ⌘ + F
Otevřít schránku ⌘ + 1
Otevřít týmovou schránku Shift + ⌘ + 1
Otevřít zobrazení Dnes ⌘ + 2
Otevřít Nadcházející ⌘ + 3
Rozbalit nebo sbalit seznam projektů ⌘ + 4
Rozbalit nebo sbalit seznam štítků ⌘ + 5
Rozbalit nebo sbalit seznam filtrů ⌘ + 5
Otevřít vyhledávání ⌘ + F
Otevřít nastavení ⌘ + ,
Ručně synchronizovat ⌘ + S

Řazení úkolů v projektu

Tyto zkratky je možné použít jen s klávesnicí.
Akce Zkratka
Seřadit podle data ⌥ + d
Seřadit podle priority ⌥ + p
Seřadit podle názvu ⌥ + n
Seřadit podle přiřazené osoby ⌥ + r

Byl pro vás tento článek užitečný?

Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 433 z 598