Loading the new Help Center

Klávesové zkratky

K dispozici na:
Free
Premium
Business

Všechny zkratky vám ušetří čas! Některé můžete využít kdekoliv v aplikaci, zatímco další fungují jen během přidávání nebo úpravy úkolů.

Shortcuts modal

Klávesové zkratky v Todoist zobrazíte také v nabídce příkazů.

Obecné

Akce Zkratka
Rychlé přidání Q
Hledání / nebo F
Odstranit / Zrušit Esc

Otevřít či zavřít postranní nabídku

M

Zobrazit klávesové zkratky

?

Otevřít nabídku příkazů

CMD () + K (Mac) nebo CTRL + K (Windows)
Vytisknout aktuální zobrazení CMD (⌘) + P (Mac) nebo CTRL + P (Windows)
Přiblížit CMD (⌘) + = (Mac) nebo CTRL + Shift ⇧ + = (Windows)
Oddálit CMD (⌘) + - (Mac) nebo CTRL + - (Windows)

Rychlé přidání

Tyto zkratky napište do pole s úkolem a rychle přidejte podrobnosti jako projekt, prioritu a přiřazenou osobu.

Akce Zkratka
Určit prioritu p1, p2, p3, p4
Vybrat projekt #
Vybrat oddíl /
Přiřadit osobu +
Přidat štítek @

Navigace

Pomocí těchto zkratek můžete rychle přecházet mezi zobrazeními, otevírat nastavení a spoustu dalšího.

Akce Zkratka
Otevřít úkol v jeho projektu
Shift ⇧ + G
Otevřít přehled produktivity
O, pak P
Otevřít nápovědu a informace
O, pak H
Otevřít oznámení
O, pak N
Otevřít nabídku profilové fotografie
O, pak U
Přesunout zaměření nahoru
K nebo
Přesunout zaměření dolů
J nebo
Přesunout zaměření vpravo
Přesunout zaměření vlevo
Přejít na domovskou obrazovku
H nebo G, pak
Přejít do složky Schránka
G, pak I
Přejít do složky Týmová schránka
G, pak Shift ⇧ + I
Přejít na dnešek
G, pak T
Přejít k zobrazení Nadcházející
G, pak U
Přejít do štítků
G, pak L
Přejít do projektů
G, pak P
Přejít na oddíl
G, pak /
Otevřít nastavení
O, pak S
Otevřít motiv
O, pak T
Otevřít protokol činnosti
O, pak A
Otevřít filtry a štítky
G, pak V

Přidávejte úkoly

Tyto zkratky fungují jen tehdy, když máte ukazatel myši v úkolu. Akce zkratek se liší v závislosti na tom, jestli vytváříte úplně nový úkol, nebo upravujete některý stávající.

Akce Zkratka
Přidat nový úkol na konec seznamu
A
Přidat nový úkol na začátek seznamu
Shift ⇧ +
Uložit nově vytvořený úkol a vytvořit nový úkol dole
Enter
Uložit změny ve stávajícím úkolu a vytvořit nový úkol dole
Shift ⇧ + Enter
Uložit nový úkol nebo uložit změny ve stávajícím úkolu a vytvořit nový úkol nahoře
ctrl (⌃) + Enter

Úprava úkolů

Akce Zkratka
Dokončit zaměřený úkol
E
Dokončit a archivovat opakující se úkol
Shift ⇧ + kliknutí na zaškrtávací pole (s přidrženým )
Otevřít zobrazení úkolů
Enter
Upravit úkol
CMD () + E (Mac) nebo CTRL + E (Windows)
Uložení úprav
CMD () + Enter (Mac) nebo CTRL + Enter (Windows)
Nastavit datum dokončení
T
Odebrat datum dokončení
Shift ⇧ + T
Nastavení úrovně priority
1, 2, 3, 4 
Změnit úroveň priority
Y
Komentář
C
Přidat štítek
L
Přiřadit / Změnit přiřazení
Shift ⇧ +
Přesunout do …
V
Další akce úkolu
.
Vybrat zaměřený úkol
X nebo CMD + kliknutí (Mac) nebo CTRL + kliknutí (Windows)
Vybrat několik úkolů
CMD () + kliknutí (Mac) nebo CTRL + kliknutí (Windows) nebo Shift ⇧ + kliknutí
Zaměřit na panel nástrojů několikanásobného výběru
,
Smazat vybraný úkol
CMD () + Delete () (Mac) nebo Shift + Delete (Windows)
Zkopírovat odkaz na úkol
Shift ⇧ + CMD () + , (Mac) nebo Shift + CTRL + ,
Přesunout k úkolu nad momentálně upravovaným úkolem
CMD () + (Mac) nebo CTRL + (Windows)
Přesunout k úkolu pod momentálně upravovaným úkolem
CMD () + (Mac) nebo CTRL + (Windows)

Vytváření a dokončování dílčích úkolů

Akce Zkratka
Zvýšit odsazení zaměřeného úkolu
CMD () + ] (Mac) nebo CTRL + ] (Windows)
Snížit odsazení zaměřeného úkolu
CMD () + [ nebo CTRL + [ (Windows)
Zobrazit / skrýt dílčí úkoly
Shift ⇧ + E
Výše uvedené zkratky jsou k dispozici pouze v zobrazení jako seznam, když je zaměřen úkol.

Práce s úkoly uvnitř projektu

Tyto zkratky fungují pouze v projektech.

Akce Zkratka
Změnit na zobrazení jako seznam nebo nástěnka
Shift ⇧ + V
Přidat oddíl
S
Sdílet projekt
Shift ⇧ + S
Seřadit podle data dokončení
D
Seřadit podle priority
P
Seřadit abecedně
N
Seřadit podle přiřazené osoby
R
Otevřít další akce projektu
W
Akce v zobrazení Nadcházející
Akce Zkratka
Přejít na dnešní den v zobrazení Nadcházející
 ⌥ (option) + Shift ⇧ + Y nebo Home
Příští týden v zobrazení Nadcházející
Shift ⇧ +
Předchozí týden v zobrazení Nadcházející
Shift ⇧ +
Otevřít v zobrazení Nadcházející výběr měsíce
O, pak M
Pokud hledáte další klávesové zkratky, vyzkoušejte rozšíření Todoist Shortcuts na prohlížeče Chrome nebo Firefox.

Obecné

Akce Zkratka
Rychlé přidání Q
Hledání / nebo F
Odstranit / Zrušit Esc

Otevřít či zavřít postranní nabídku

M

Zobrazit klávesové zkratky

?

Otevřít nabídku příkazů

CMD () + K
Vytisknout aktuální zobrazení CMD () +
Přiblížit CMD () +
Oddálit CMD (⌘) + -

Globální

Globální zkratky lze použít, když je aplikace Todoist minimalizována.

Akce Zkratka
Zobrazit nebo skrýt Todoist CMD () + CTRL + T
Otevřít rychlé přidání CMD () + CTRL + A

Rychlé přidání

Tyto zkratky napište do pole s úkolem a rychle přidejte podrobnosti jako projekt, prioritu a přiřazenou osobu.

Akce Zkratka
Určit prioritu p1, p2, p3, p4
Vybrat projekt #
Vybrat oddíl /
Přiřadit osobu +
Přidat štítek @

Navigace

Pomocí těchto zkratek můžete rychle přecházet mezi zobrazeními, otevírat nastavení a spoustu dalšího.

Akce Zkratka
Otevřít úkol v jeho projektu
Shift ⇧ + G
Otevřít přehled produktivity
O, pak P
Otevřít nápovědu a informace
O, pak H
Otevřít oznámení
O, pak N
Otevřít nabídku profilové fotografie
O, pak U
Přesunout zaměření nahoru
K nebo
Přesunout zaměření dolů
J nebo
Přesunout zaměření vpravo
Přesunout zaměření vlevo
Přejít na domovskou obrazovku
H nebo G, pak
Přejít do složky Schránka
G, pak I
Přejít do složky Týmová schránka
G, pak Shift ⇧ + I
Přejít na dnešek
G, pak T
Přejít k zobrazení Nadcházející
G, pak U
Přejít do štítků
G, pak L
Přejít do projektů
G, pak P
Přejít na oddíl
G, pak /
Otevřít nastavení
O, pak S
Otevřít motiv
O, pak T
Otevřít protokol činnosti
G, pak A
Otevřít filtry a štítky
G, pak V

Přidávejte úkoly

Tyto zkratky fungují jen tehdy, když máte ukazatel myši v úkolu. Akce zkratek se liší v závislosti na tom, jestli vytváříte úplně nový úkol, nebo upravujete některý stávající.

Akce Zkratka
Přidat nový úkol na konec seznamu
A
Přidat nový úkol na začátek seznamu
Shift ⇧ +
Uložit nově vytvořený úkol a vytvořit nový úkol dole
Enter
Uložit změny ve stávajícím úkolu a vytvořit nový úkol dole
Shift ⇧ + Enter
Uložit nový úkol nebo uložit změny ve stávajícím úkolu a vytvořit nový úkol nahoře
CTRL () + Enter

Úprava úkolů

Akce Zkratka
Dokončit zaměřený úkol
E
Dokončit a archivovat opakující se úkol
Shift ⇧ + kliknutí na zaškrtávací pole (s přidrženým )
Otevřít zobrazení úkolů
Enter
Upravit úkol
CMD () + E
Uložení úprav
CMD () + Enter 
Nastavit datum dokončení
T
Odebrat datum dokončení
Shift ⇧ + T
Nastavení úrovně priority
1, 2, 3, 4 
Změnit úroveň priority
Y
Komentář
C
Přidat štítek
L
Přiřadit / Změnit přiřazení
Shift ⇧ +
Přesunout do …
V
Další akce úkolu
.
Vybrat zaměřený úkol
X nebo CMD () + kliknutí
Vybrat několik úkolů
CMD () + kliknutí nebo Shift ⇧ + kliknutí
Zaměřit na panel nástrojů několikanásobného výběru
,
Smazat vybrané úkoly
CMD () + Delete ()
Zkopírovat odkaz na úkol
Shift ⇧ + CMD () +
Přesunout k úkolu nad momentálně upravovaným úkolem
CMD () + ↑ 
Přesunout k úkolu pod momentálně upravovaným úkolem
CMD (⌘) + ↓ 

Vytváření a dokončování dílčích úkolů

Akce Zkratka
Zvýšit odsazení zaměřeného úkolu
CMD () +
Snížit odsazení zaměřeného úkolu
CMD () +
Zobrazit / skrýt dílčí úkoly
Shift ⇧ + E
Výše uvedené zkratky jsou k dispozici pouze v zobrazení jako seznam, když je zaměřen úkol.

Práce s úkoly uvnitř projektu

Tyto zkratky fungují pouze v projektech.

Akce Zkratka
Změnit na zobrazení jako seznam nebo nástěnka
Shift ⇧ + V
Přidat oddíl
S
Sdílet projekt
Shift ⇧ + S
Seřadit podle data dokončení
D
Seřadit podle priority
P
Seřadit abecedně
N
Seřadit podle přiřazené osoby
R
Otevřít další akce projektu
W
Akce v zobrazení Nadcházející
Akce Zkratka
Přejít na dnešní den v zobrazení Nadcházející
 ⌥ (option) + Shift ⇧ + Y nebo Home
Příští týden v zobrazení Nadcházející
Shift ⇧ +
Předchozí týden v zobrazení Nadcházející
Shift ⇧ +
Otevřít v zobrazení Nadcházející výběr měsíce
O, pak M

Obecné

Akce Zkratka
Rychlé přidání Q
Hledání / nebo F
Odstranit / Zrušit Esc

Zobrazit/skrýt navigační nabídku

M

Zobrazit klávesové zkratky

?

Otevřít nabídku příkazů

CTRL +
Vytisknout aktuální zobrazení CTRL +
Přiblížit CTRL + Shift ⇧ + =
Oddálit CTRL + -

Globální

Globální zkratky lze použít, když je aplikace Todoist minimalizována.

Akce Zkratka
Zobrazit nebo skrýt Todoist WIN + ALT + S
Otevřít rychlé přidání WIN + ALT + Q

Rychlé přidání

Tyto zkratky napište do pole s úkolem a rychle přidejte podrobnosti jako projekt, prioritu a přiřazenou osobu.

Akce Zkratka
Určit prioritu p1, p2, p3, p4
Vybrat projekt #
Vybrat oddíl /
Přiřadit osobu +
Přidat štítek @

Navigace

Pomocí těchto zkratek můžete rychle přecházet mezi zobrazeními, otevírat nastavení a spoustu dalšího.

Akce Zkratka
Otevřít úkol v jeho projektu
Shift ⇧ + G
Otevřít přehled produktivity
O, pak P
Otevřít nápovědu a informace
O, pak H
Otevřít oznámení
O, pak N
Otevřít nabídku profilové fotografie
O, pak U
Přesunout zaměření nahoru
K nebo
Přesunout zaměření dolů
J nebo
Přesunout zaměření vpravo
Přesunout zaměření vlevo
Přejít na domovskou obrazovku
H nebo G, pak
Přejít do složky Schránka
G, pak I
Přejít do složky Týmová schránka
G, pak Shift ⇧ + I
Přejít na dnešek
G, pak T
Přejít k zobrazení Nadcházející
G, pak U
Přejít do štítků
G, pak L
Přejít do projektů
G, pak P
Přejít na oddíl
G, pak /
Otevřít nastavení
O, pak S
Otevřít motiv
O, pak T
Otevřít protokol činnosti
G, pak A
Otevřít filtry a štítky
G, pak V

Přidávejte úkoly

Tyto zkratky fungují jen tehdy, když máte ukazatel myši v úkolu. Akce zkratek se liší v závislosti na tom, jestli vytváříte úplně nový úkol, nebo upravujete některý stávající.

Akce Zkratka
Přidat nový úkol na konec seznamu
A
Přidat nový úkol na začátek seznamu
Shift ⇧ +
Uložit nově vytvořený úkol a vytvořit nový úkol dole
Enter
Uložit změny ve stávajícím úkolu a vytvořit nový úkol dole
Shift ⇧ + Enter
Uložit nový úkol nebo uložit změny ve stávajícím úkolu a vytvořit nový úkol nahoře
CTRL + Enter

Úprava úkolů

Akce Zkratka
Dokončit zaměřený úkol
E
Dokončit a archivovat opakující se úkol
Shift ⇧ + kliknutí na zaškrtávací pole (s přidrženým)
Otevřít zobrazení úkolů
Enter
Upravit úkol
CTRLE
Uložení úprav
CTRL + Enter
Nastavit datum dokončení
T
Odebrat datum dokončení
Shift ⇧ + T
Nastavení úrovně priority
1, 2, 3,
Změnit úroveň priority
Y
Komentář
C
Přidat štítek
L
Přiřadit / Změnit přiřazení
Shift ⇧ +
Přesunout do …
V
Další akce úkolu
.
Vybrat zaměřený úkol
X nebo CTRL + kliknutí
Vybrat několik úkolů
CTRL + kliknutí nebo Shift ⇧ + kliknutí
Zaměřit na panel nástrojů několikanásobného výběru
,
Smazat vybrané úkoly
Shift + Delete
Zkopírovat odkaz na úkol
Shift ⇧ + CTRL +
Přesunout k úkolu nad momentálně upravovaným úkolem
CTRL + ↑ 
Přesunout k úkolu pod momentálně upravovaným úkolem
CTRL +

Vytváření a dokončování dílčích úkolů

Akce Zkratka
Zvýšit odsazení zaměřeného úkolu
CTRL +
Snížit odsazení zaměřeného úkolu
CTRL + [
Zobrazit / skrýt dílčí úkoly
Shift ⇧ + E
Výše uvedené zkratky jsou k dispozici pouze v zobrazení jako seznam, když je zaměřen úkol.

Práce s úkoly uvnitř projektu

Tyto zkratky fungují pouze v projektech.

Akce Zkratka
Změnit na zobrazení jako seznam nebo nástěnka
Shift ⇧ + V
Přidat oddíl
S
Sdílet projekt
Shift ⇧ + S
Seřadit podle data dokončení
D
Seřadit podle priority
P
Seřadit abecedně
N
Seřadit podle přiřazené osoby
R
Otevřít další akce projektu
W
Akce v zobrazení Nadcházející
Akce Zkratka
Přejít na dnešní den v zobrazení Nadcházející
 ⌥ (option) + Shift ⇧ + Y
Příští týden v zobrazení Nadcházející
Shift ⇧ +
Předchozí týden v zobrazení Nadcházející
Shift ⇧ +
Otevřít v zobrazení Nadcházející výběr měsíce
O, pak M

Rychlé přidání

Tyto zkratky napište do pole s úkolem a rychle přidejte podrobnosti jako projekt, prioritu a přiřazenou osobu.

Akce Zkratka
Přidat štítek @
Vybrat projekt #
Vybrat oddíl /
Přiřadit osobu +
Určit prioritu p1, p2, p3, p4

Obecné

Tyto zkratky je možné použít jen s mobilní klávesnicí.
Akce Zkratka
Otevřít rychlé přidání úkolu CTRL + N
Přejít na domovskou obrazovku h
Vytvořit nový úkol na začátku seznamu (funguje pouze uvnitř projektů) CTRL + Shift + N
Vytvořit nový projekt CTRL + Shift + P
Vytvořit nový štítek CTRL + Shift + L
Vytvořit nový filtr CTRL + Shift + F
Uložit komentář CTRL + Enter
Otevřít schránku CTRL + 1
Otevřít týmovou schránku CTRL + Shift + 1
Otevřít zobrazení Dnes CTRL + 2
Otevřít Nadcházející CTRL + 3
Otevřít seznam projektů CTRL + 4
Otevřít seznam štítků CTRL + 5
Otevřít seznam filtrů CTRL + 5
Otevřít vyhledávání CTRL + F
Otevřít nastavení CTRL + ,
Ručně synchronizovat CTRL + S

Rychlé přidání

Tyto zkratky napište do pole s úkolem a rychle přidejte podrobnosti jako projekt, prioritu a přiřazenou osobu.

Akce Zkratka
Přidat štítek @
Vybrat projekt #
Vybrat oddíl /
Přiřadit osobu +
Určit prioritu p1, p2, p3, p4

Obecné

Tyto zkratky je možné použít jen s klávesnicí.
Akce Zkratka
Otevřít rychlé přidání úkolu + N
Přejít na domovskou obrazovku h
Vytvořit nový projekt Shift ++ P
Vytvořit nový štítek Shift + + L
Vytvořit nový filtr Shift + + F
Otevřít schránku + 1
Otevřít týmovou schránku Shift + + 1
Otevřít zobrazení Dnes + 2
Otevřít Nadcházející + 3
Rozbalit nebo sbalit seznam projektů + 4
Rozbalit nebo sbalit seznam štítků + 5
Rozbalit nebo sbalit seznam filtrů + 5
Otevřít vyhledávání + F
Otevřít nastavení + ,
Ručně synchronizovat + S

Řazení úkolů v projektu

Tyto zkratky je možné použít jen s klávesnicí.
Akce Zkratka
Seřadit podle data + d
Seřadit podle priority + p
Seřadit podle názvu + n
Seřadit podle přiřazené osoby + r

Byl pro vás tento článek užitečný?

Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 627 z 832