Loading the new Help Center

Klávesové zkratky

K dispozici na:
Free
Premium
Business

Všechny zkratky vám ušetří čas! Některé můžete využít kdekoliv v aplikaci, zatímco další fungují jen během přidávání nebo úpravy úkolů.

Shortcuts modal

Klávesové zkratky v Todoist zobrazíte také v nabídce příkazů.

Obecné

Akce Zkratka
Rychlé přidání Q
Hledání / nebo F
Odstranit / Zrušit Esc

Zobrazit/skrýt navigační nabídku

M

Zobrazit klávesové zkratky

?

Otevřít nabídku příkazů

CMD (⌘) + K (Mac) nebo CTRL + K (Windows)
Vytisknout aktuální zobrazení CMD (⌘) + P (Mac) nebo CTRL + P (Windows)
Přiblížit CMD (⌘) + = (Mac) nebo CTRL + Shift ⇧ + = (Windows)
Oddálit CMD (⌘) + - (Mac) nebo CTRL + - (Windows)

Rychlé přidání

Tyto zkratky napište do pole s úkolem a rychle přidejte podrobnosti jako projekt, prioritu a přiřazenou osobu.

Akce Zkratka
Určit prioritu p1, p2, p3, p4
Vybrat projekt #
Vybrat oddíl /
Přiřadit osobu +
Přidat štítek @

Navigace

Pomocí těchto zkratek můžete rychle přecházet mezi zobrazeními, otevírat nastavení a spoustu dalšího.

Akce Zkratka
Otevřít úkol v jeho projektu
Shift ⇧ + G
Otevřít přehled produktivity
O, potom P
Otevřít nápovědu a informace
O, potom H
Otevřít oznámení
O, potom N
Otevřít nabídku profilové fotografie
O, potom U
Přesunout zaměření nahoru
K nebo ↑
Přesunout zaměření dolů
J nebo ↓
Přesunout zaměření vpravo
Přesunout zaměření vlevo
Přejít na domovskou obrazovku
H nebo G, potom H 
Přejít do složky Schránka
G, potom I
Přejít do složky Týmová schránka
G, potom Shift ⇧ + I
Přejít na dnešek
G, potom T
Přejít k zobrazení Nadcházející
G, potom U
Přejít do štítků
G, potom L
Přejít do projektů
G, potom P
Přejít na oddíl
G, potom /
Otevřít nastavení
O, potom S
Otevřít motiv
O, potom T
Otevřít protokol činnosti
O, potom A
Otevřít filtry a štítky
G, potom V

Přidávejte úkoly

Tyto zkratky fungují jen tehdy, když máte ukazatel myši v úkolu. Akce zkratek se liší v závislosti na tom, jestli vytváříte úplně nový úkol, nebo upravujete některý stávající.

Akce Zkratka
Přidat nový úkol na konec seznamu
A
Přidat nový úkol na začátek seznamu
Shift ⇧ + A 
Uložit nově vytvořený úkol a vytvořit nový úkol dole
Enter
Uložit změny ve stávajícím úkolu a vytvořit nový úkol dole
Shift ⇧ + Enter
Uložit nový úkol nebo uložit změny ve stávajícím úkolu a vytvořit nový úkol nahoře
ctrl (⌃) + Enter

Úprava úkolů

Akce Zkratka
Dokončit zaměřený úkol
E
Dokončit a archivovat opakující se úkol
Shift ⇧ + kliknutí na zaškrtávací pole (podržet ⇧)
Otevřít zobrazení úkolů
Enter
Upravit úkol
CMD (⌘) + E (Mac) nebo CTRL + E (Windows)
Uložení úprav
CMD (⌘) + Enter (Mac) nebo CTRL + Enter (Windows)
Naplánovat
T
Odebrat datum dokončení
Shift ⇧ + T
Nastavení úrovně priority
1, 2, 3, 4 
Změnit úroveň priority
Y
Komentář
C
Přidat štítek
L
Přiřadit / Změnit přiřazení
Shift ⇧ + R 
Přesunout do …
V
Další akce úkolu
.
Vybrat zaměřený úkol
X (stejné jako CMD + kliknutí (Mac) nebo CTRL + kliknutí (Windows))
Vybrat několik úkolů
CMD (⌘) + kliknutí (Mac) nebo CTRL + kliknutí (Windows) nebo Shift ⇧ + kliknutí
Zaměřit na panel nástrojů několikanásobného výběru
,
Smazat vybraný úkol
CMD (⌘) + Delete (⌫) (Mac) nebo Shift ⇧ + Delete (Windows)
Zkopírovat odkaz na úkol
Shift ⇧ + CMD (⌘) + , (Mac) nebo Shift ⇧ + CTRL + ,
Přesunout k úkolu nad momentálně upravovaným úkolem
CMD (⌘) + ↑ (Mac) nebo CTRL + ↑ (Windows)
Přesunout k úkolu pod momentálně upravovaným úkolem
CMD (⌘) + ↓ (Mac) nebo CTRL + ↓ (Windows)

Vytváření a dokončování dílčích úkolů

Akce Zkratka
Zvýšit odsazení zaměřeného úkolu
CMD (⌘) + ] (Mac) nebo CTRL + ] (Windows)
Snížit odsazení zaměřeného úkolu
CMD (⌘) + [ nebo CTRL + [ (Windows)
Zobrazit / skrýt dílčí úkoly
Shift ⇧ + E
Výše uvedené zkratky jsou k dispozici pouze v zobrazení jako seznam, když je zaměřen úkol.

Práce s úkoly uvnitř projektu

Tyto zkratky fungují pouze v projektech.

Akce Zkratka
Změnit na zobrazení jako seznam nebo nástěnka
Shift ⇧ + V
Přidat oddíl
S
Sdílet projekt
Shift ⇧ + S
Seřadit podle data dokončení
D
Seřadit podle priority
P
Seřadit abecedně
N
Seřadit podle přiřazené osoby
R
Otevřít další akce projektu
W
Akce v zobrazení Nadcházející
Akce Zkratka
Přejít na dnešní den v zobrazení Nadcházející
 ⌥ (option) + Shift ⇧ + Y nebo Home
Příští týden v zobrazení Nadcházející
Shift ⇧ + →
Předchozí týden v zobrazení Nadcházející
Shift ⇧ + ←
Otevřít v zobrazení Nadcházející výběr měsíce
O, potom M
Pokud hledáte další klávesové zkratky, vyzkoušejte rozšíření Todoist Shortcuts na prohlížeče Chrome nebo Firefox.

Obecné

Akce Zkratka
Rychlé přidání Q
Hledání / nebo F
Odstranit / Zrušit Esc

Zobrazit/skrýt navigační nabídku

M

Zobrazit klávesové zkratky

?

Otevřít nabídku příkazů

CMD (⌘) + K
Vytisknout aktuální zobrazení CMD (⌘) + P 
Přiblížit CMD (⌘) + = 
Oddálit CMD (⌘) + -

Globální

Globální zkratky lze použít, když je aplikace Todoist minimalizována.

Akce Zkratka
Zobrazit nebo skrýt Todoist CMD (⌘) + CTRL + T
Otevřít rychlé přidání CMD (⌘) + CTRL + A

Rychlé přidání

Tyto zkratky napište do pole s úkolem a rychle přidejte podrobnosti jako projekt, prioritu a přiřazenou osobu.

Akce Zkratka
Určit prioritu p1, p2, p3, p4
Vybrat projekt #
Vybrat oddíl /
Přiřadit osobu +
Přidat štítek @

Navigace

Pomocí těchto zkratek můžete rychle přecházet mezi zobrazeními, otevírat nastavení a spoustu dalšího.

Akce Zkratka
Otevřít úkol v jeho projektu
Shift ⇧ + G
Otevřít přehled produktivity
O, potom P
Otevřít nápovědu a informace
O, potom H
Otevřít oznámení
O, potom N
Otevřít nabídku profilové fotografie
O, potom U
Přesunout zaměření nahoru
K nebo ↑
Přesunout zaměření dolů
J nebo ↓
Přesunout zaměření vpravo
Přesunout zaměření vlevo
Přejít na domovskou obrazovku
H nebo G, potom H 
Přejít do složky Schránka
G, potom I
Přejít do složky Týmová schránka
G, potom Shift ⇧ + I
Přejít na dnešek
G, potom T
Přejít k zobrazení Nadcházející
G, potom U
Přejít do štítků
G, potom L
Přejít do projektů
G, potom P
Přejít na oddíl
G, potom /
Otevřít nastavení
O, potom S
Otevřít motiv
O, potom T
Otevřít protokol činnosti
O, potom A
Otevřít filtry a štítky
G, potom V

Přidávejte úkoly

Tyto zkratky fungují jen tehdy, když máte ukazatel myši v úkolu. Akce zkratek se liší v závislosti na tom, jestli vytváříte úplně nový úkol, nebo upravujete některý stávající.

Akce Zkratka
Přidat nový úkol na konec seznamu
A
Přidat nový úkol na začátek seznamu
Shift ⇧ + A 
Uložit nově vytvořený úkol a vytvořit nový úkol dole
Enter
Uložit změny ve stávajícím úkolu a vytvořit nový úkol dole
Shift ⇧ + Enter
Uložit nový úkol nebo uložit změny ve stávajícím úkolu a vytvořit nový úkol nahoře
Ctrl (⌃) + Enter

Úprava úkolů

Akce Zkratka
Dokončit zaměřený úkol
CMD (⌘) + Enter 
Dokončit a archivovat opakující se úkol
Shift ⇧ + kliknutí na zaškrtávací pole (podržet ⇧)
Otevřít zobrazení úkolů
Enter
Upravit úkol
E nebo Alt + kliknutí
Uložení úprav
CMD (⌘) + Enter 
Naplánovat
T
Odebrat datum dokončení
Shift ⇧ + T
Nastavení úrovně priority
1, 2, 3, 4 
Změnit úroveň priority
Y
Komentář
C
Přidat štítek
L
Přiřadit / Změnit přiřazení
Shift ⇧ + R 
Přesunout do …
V
Další akce úkolu
.
Vybrat zaměřený úkol
X (stejné jako CMD + kliknutí)
Vybrat několik úkolů
CMD (⌘) + kliknutí Shift ⇧ + kliknutí
Zaměřit na panel nástrojů několikanásobného výběru
,
Smazat vybrané úkoly
CMD (⌘) + Delete (⌫) (Mac) nebo Shift ⇧ + Delete (Windows)
Zkopírovat odkaz na úkol
Shift ⇧ + CMD (⌘) + , 
Přesunout k úkolu nad momentálně upravovaným úkolem
CMD (⌘) + ↑ 
Přesunout k úkolu pod momentálně upravovaným úkolem
CMD (⌘) + ↓ 

Vytváření a dokončování dílčích úkolů

Akce Zkratka
Zvýšit odsazení zaměřeného úkolu
CMD (⌘) + ] 
Snížit odsazení zaměřeného úkolu
CMD (⌘) + [ 
Zobrazit / skrýt dílčí úkoly
Shift ⇧ + E
Výše uvedené zkratky jsou k dispozici pouze v zobrazení jako seznam, když je zaměřen úkol.

Práce s úkoly uvnitř projektu

Tyto zkratky fungují pouze v projektech.

Akce Zkratka
Změnit na zobrazení jako seznam nebo nástěnka
Shift ⇧ + V
Přidat oddíl
S
Sdílet projekt
Shift ⇧ + S
Seřadit podle data dokončení
D
Seřadit podle priority
P
Seřadit abecedně
N
Seřadit podle přiřazené osoby
R
Otevřít další akce projektu
W
Akce v zobrazení Nadcházející
Akce Zkratka
Přejít na dnešní den v zobrazení Nadcházející
 ⌥ (option) + Shift ⇧ + Y nebo Home
Příští týden v zobrazení Nadcházející
Shift ⇧ + →
Předchozí týden v zobrazení Nadcházející
Shift ⇧ + ←
Otevřít v zobrazení Nadcházející výběr měsíce
O, potom M

Obecné

Akce Zkratka
Rychlé přidání Q
Hledání / nebo F
Odstranit / Zrušit Esc

Zobrazit/skrýt navigační nabídku

M

Zobrazit klávesové zkratky

?

Otevřít nabídku příkazů

CTRL + K 
Vytisknout aktuální zobrazení CTRL + P 
Přiblížit CTRL + Shift ⇧ + =
Oddálit CTRL + -

Globální

Globální zkratky lze použít, když je aplikace Todoist minimalizována.

Akce Zkratka
Zobrazit nebo skrýt Todoist WIN + ALT + S
Otevřít rychlé přidání WIN + ALT + Q

Rychlé přidání

Tyto zkratky napište do pole s úkolem a rychle přidejte podrobnosti jako projekt, prioritu a přiřazenou osobu.

Akce Zkratka
Určit prioritu p1, p2, p3, p4
Vybrat projekt #
Vybrat oddíl /
Přiřadit osobu +
Přidat štítek @

Navigace

Pomocí těchto zkratek můžete rychle přecházet mezi zobrazeními, otevírat nastavení a spoustu dalšího.

Akce Zkratka
Otevřít úkol v jeho projektu
Shift ⇧ + G
Otevřít přehled produktivity
O, potom P
Otevřít nápovědu a informace
O, potom H
Otevřít oznámení
O, potom N
Otevřít nabídku profilové fotografie
O, potom U
Přesunout zaměření nahoru
K nebo ↑
Přesunout zaměření dolů
J nebo ↓
Přesunout zaměření vpravo
Přesunout zaměření vlevo
Přejít na domovskou obrazovku
H nebo G, potom H 
Přejít do složky Schránka
G, potom I
Přejít do složky Týmová schránka
G, potom Shift ⇧ + I
Přejít na dnešek
G, potom T
Přejít k zobrazení Nadcházející
G, potom U
Přejít do štítků
G, potom L
Přejít do projektů
G, potom P
Přejít na oddíl
G, potom /
Otevřít nastavení
O, potom S
Otevřít motiv
O, potom T
Otevřít protokol činnosti
O, potom A
Otevřít filtry a štítky
G, potom V

Přidávejte úkoly

Tyto zkratky fungují jen tehdy, když máte ukazatel myši v úkolu. Akce zkratek se liší v závislosti na tom, jestli vytváříte úplně nový úkol, nebo upravujete některý stávající.

Akce Zkratka
Přidat nový úkol na konec seznamu
A
Přidat nový úkol na začátek seznamu
Shift ⇧ + A 
Uložit nově vytvořený úkol a vytvořit nový úkol dole
Enter
Uložit změny ve stávajícím úkolu a vytvořit nový úkol dole
Shift ⇧ + Enter
Uložit nový úkol nebo uložit změny ve stávajícím úkolu a vytvořit nový úkol nahoře
CTRL (⌃) + Enter

Úprava úkolů

Akce Zkratka
Dokončit zaměřený úkol
CTRL + Enter 
Dokončit a archivovat opakující se úkol
Shift ⇧ + kliknutí na zaškrtávací pole (podržet ⇧)
Otevřít zobrazení úkolů
Enter
Upravit úkol
E nebo Alt + kliknutí
Uložení úprav
CTRL + Enter
Naplánovat
T
Odebrat datum dokončení
Shift ⇧ + T
Nastavení úrovně priority
1, 2, 3, 4 
Změnit úroveň priority
Y
Komentář
C
Přidat štítek
L
Přiřadit / Změnit přiřazení
Shift ⇧ + R 
Přesunout do …
V
Další akce úkolu
.
Vybrat zaměřený úkol
X (stejné jako CTRL + kliknutí)
Vybrat několik úkolů
CTRL + kliknutí nebo Shift ⇧ + kliknutí
Zaměřit na panel nástrojů několikanásobného výběru
,
Smazat vybrané úkoly
CMD (⌘) + Delete (⌫) (Mac) nebo Shift ⇧ + Delete (Windows)
Zkopírovat odkaz na úkol
Shift ⇧ + CMD (⌘) + , 
Přesunout k úkolu nad momentálně upravovaným úkolem
CTRL (⌘) + ↑ 
Přesunout k úkolu pod momentálně upravovaným úkolem
CTRL (⌘) + ↓

Vytváření a dokončování dílčích úkolů

Akce Zkratka
Zvýšit odsazení zaměřeného úkolu
CTRL + ] 
Snížit odsazení zaměřeného úkolu
CTRL + [
Zobrazit / skrýt dílčí úkoly
Shift ⇧ + E
Výše uvedené zkratky jsou k dispozici pouze v zobrazení jako seznam, když je zaměřen úkol.

Práce s úkoly uvnitř projektu

Tyto zkratky fungují pouze v projektech.

Akce Zkratka
Změnit na zobrazení jako seznam nebo nástěnka
Shift ⇧ + V
Přidat oddíl
S
Sdílet projekt
Shift ⇧ + S
Seřadit podle data dokončení
D
Seřadit podle priority
P
Seřadit abecedně
N
Seřadit podle přiřazené osoby
R
Otevřít další akce projektu
W
Akce v zobrazení Nadcházející
Akce Zkratka
Přejít na dnešní den v zobrazení Nadcházející
 ⌥ (option) + Shift ⇧ + Y nebo Home
Příští týden v zobrazení Nadcházející
Shift ⇧ + →
Předchozí týden v zobrazení Nadcházející
Shift ⇧ + ←
Otevřít v zobrazení Nadcházející výběr měsíce
O, potom M

Rychlé přidání

Tyto zkratky napište do pole s úkolem a rychle přidejte podrobnosti jako projekt, prioritu a přiřazenou osobu.

Akce Zkratka
Přidat štítek @
Vybrat projekt #
Vybrat oddíl /
Přiřadit osobu +
Určit prioritu p1, p2, p3, p4

Obecné

Tyto zkratky je možné použít jen s mobilní klávesnicí.
Akce Zkratka
Otevřít rychlé přidání úkolu CTRL + N
Přejít na domovskou obrazovku h
Vytvořit nový úkol na začátku seznamu (funguje pouze uvnitř projektů) CTRL + Shift + N
Vytvořit nový projekt CTRL + Shift + P
Vytvořit nový štítek CTRL + Shift + L
Vytvořit nový filtr CTRL + Shift + F
Uložit komentář CTRL + Enter
Otevřít schránku CTRL + 1
Otevřít týmovou schránku CTRL + Shift + 1
Otevřít zobrazení Dnes CTRL + 2
Otevřít Nadcházející CTRL + 3
Otevřít seznam projektů CTRL + 4
Otevřít seznam štítků CTRL + 5
Otevřít seznam filtrů CTRL + 5
Otevřít vyhledávání CTRL + F
Otevřít nastavení CTRL + ,
Ručně synchronizovat CTRL + S

Rychlé přidání

Tyto zkratky napište do pole s úkolem a rychle přidejte podrobnosti jako projekt, prioritu a přiřazenou osobu.

Akce Zkratka
Přidat štítek @
Vybrat projekt #
Vybrat oddíl /
Přiřadit osobu +
Určit prioritu p1, p2, p3, p4

Obecné

Tyto zkratky je možné použít jen s klávesnicí.
Akce Zkratka
Otevřít rychlé přidání úkolu ⌘ + N
Přejít na domovskou obrazovku h
Vytvořit nový projekt Shift + ⌘ + P
Vytvořit nový štítek Shift + ⌘ + L
Vytvořit nový filtr Shift + ⌘ + F
Otevřít schránku ⌘ + 1
Otevřít týmovou schránku Shift + ⌘ + 1
Otevřít zobrazení Dnes ⌘ + 2
Otevřít Nadcházející ⌘ + 3
Rozbalit nebo sbalit seznam projektů ⌘ + 4
Rozbalit nebo sbalit seznam štítků ⌘ + 5
Rozbalit nebo sbalit seznam filtrů ⌘ + 5
Otevřít vyhledávání ⌘ + F
Otevřít nastavení ⌘ + ,
Ručně synchronizovat ⌘ + S

Řazení úkolů v projektu

Tyto zkratky je možné použít jen s klávesnicí.
Akce Zkratka
Seřadit podle data ⌥ + d
Seřadit podle priority ⌥ + p
Seřadit podle názvu ⌥ + n
Seřadit podle přiřazené osoby ⌥ + r

Byl pro vás tento článek užitečný?

Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 621 z 819