Loading the new Help Center

Klávesové zkratky

K dispozici na:
Free
Premium
Business

Všechny zkratky vám ušetří čas! Některé můžete využít kdekoliv v aplikaci, zatímco další fungují jen během přidávání nebo úpravy úkolů.

Shortcuts modal

Klávesové zkratky v Todoist zobrazíte také v nabídce příkazů.

Obecné

Akce Zkratka na macOS Zkratka na Windows
Rychlé přidání Q Q
Hledání / nebo F / nebo F
Odstranit / Zrušit Esc Esc

Otevřít či zavřít postranní nabídku

M M

Zobrazit klávesové zkratky

? ?

Otevřít nabídku příkazů

Cmd ⌘ + K Ctrl + K
Vytisknout aktuální zobrazení Cmd ⌘ + P Ctrl + P
Přiblížit Cmd ⌘ + = Ctrl + Shift + =
Oddálit Cmd ⌘ + - Ctrl + -

Rychlé přidání

Tyto zkratky napište do pole s úkolem a rychle přidejte podrobnosti jako projekt, prioritu a přiřazenou osobu.

Akce Zkratka
Určit prioritu p1, p2, p3, p4
Vybrat projekt #
Vybrat oddíl /
Přiřadit osobu +
Přidat štítek @
Nastavte připomenutí !

Navigace

Pomocí těchto zkratek můžete rychle přecházet mezi zobrazeními, otevírat nastavení a spoustu dalšího.

Akce Zkratka
Otevřít úkol v jeho projektu
Shift ⇧ + G
Otevřít přehled produktivity
O, pak P
Otevřít nápovědu
O, pak H
Otevřít oznámení
O, pak N
Otevřít nabídku profilové fotografie
O, pak U
Přesunout zaměření nahoru
K nebo
Přesunout zaměření dolů
J nebo
Přesunout zaměření vpravo
Přesunout zaměření vlevo
Přejít na domovskou obrazovku
H nebo G, pak
Přejít do složky Schránka
G, pak I
Přejít na dnešek
G, pak T
Přejít k zobrazení Nadcházející
G, pak U
Přejít do štítků
G, pak L
Přejít do projektů
G, pak P
Přejít na oddíl
G, pak /
Otevřít nastavení
O, pak S
Otevřít motiv
O, pak T
Otevřít protokol činnosti
G, pak A
Otevřít filtry a štítky
G, pak V

Přidávejte úkoly

Tyto zkratky fungují jen tehdy, když máte ukazatel myši v úkolu. Akce zkratek se liší v závislosti na tom, jestli vytváříte úplně nový úkol, nebo upravujete některý stávající.

Akce Zkratka
Přidat nový úkol na konec seznamu
A
Přidat nový úkol na začátek seznamu
Shift ⇧ +
Uložit nově vytvořený úkol a vytvořit nový úkol dole
Enter
Uložit změny ve stávajícím úkolu a vytvořit nový úkol dole
Shift ⇧ + Enter
Uložit nový úkol nebo uložit změny ve stávajícím úkolu a vytvořit nový úkol nahoře
Ctrl + Enter

Úprava úkolů

Akce Zkratka na macOS Zkratka na Windows
Dokončit zaměřený úkol
E
E
Dokončit a archivovat opakující se úkol
Shift ⇧ + kliknutí na zaškrtávací pole
Shift + kliknutí na zaškrtávací pole
Otevřít zobrazení úkolů
Enter
Enter
Upravit úkol
Cmd ⌘ + E
Ctrl + E
Uložení úprav
Cmd ⌘ + Enter
Ctrl + Enter
Nastavit datum dokončení
T
T
Odebrat datum dokončení
Shift ⇧ + T
Shift + T
Nastavení úrovně priority
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
Změnit úroveň priority
Y
Y
Komentář
C
C
Přidat štítek
L
L
Přiřadit / Změnit přiřazení
Shift ⇧ + R
Shift + R
Přesunout do …
V
V
Další akce úkolu
.
.
Vybrat zaměřený úkol
X nebo Cmd ⌘ + kliknutí
Ctrl + kliknutí
Vybrat několik úkolů
Cmd ⌘ + kliknutí nebo Shift ⇧ + kliknutí
Ctrl + kliknutí nebo Shift + kliknutí
Zaměřit na panel nástrojů několikanásobného výběru
,
,
Smazat vybraný úkol
Cmd ⌘ + Delete
Shift + Delete
Zkopírovat odkaz na úkol
Shift ⇧ + Cmd ⌘ + ,
Shift + Ctrl + ,
Přesunout k úkolu nad momentálně upravovaným úkolem
Cmd  +
Ctrl +
Přesunout k úkolu pod momentálně upravovaným úkolem
Cmd ⌘ +
Ctrl +

Vytváření a dokončování dílčích úkolů

Akce Zkratka na macOS Zkratka na Windows
Zvýšit odsazení zaměřeného úkolu
Cmd ⌘ + ]
Ctrl + ]
Snížit odsazení zaměřeného úkolu
Cmd ⌘ + [
Ctrl + [
Zobrazit / skrýt dílčí úkoly
Shift ⇧ + E
Shift + E
Výše uvedené zkratky jsou k dispozici pouze v zobrazení jako seznam, když je zaměřen úkol.

Práce s úkoly uvnitř projektu

Tyto zkratky fungují pouze v projektech.

Akce Zkratka
Změnit na zobrazení jako seznam nebo nástěnka
Shift ⇧ + V
Přidat oddíl
S
Sdílet projekt
Shift ⇧ + S
Seřadit podle data dokončení
D
Seřadit podle priority
P
Seřadit abecedně
N
Seřadit podle přiřazené osoby
R
Otevřít další akce projektu
W
Akce v zobrazení Nadcházející
Akce Zkratka na macOS Zkratka na Windows
Přejít na dnešní den v zobrazení Nadcházející
Option ⌥ + Shift ⇧ + Y
Home
Příští týden v zobrazení Nadcházející
Shift ⇧ +
Shift +
Předchozí týden v zobrazení Nadcházející
Shift ⇧ +
Shift +
Otevřít v zobrazení Nadcházející výběr měsíce
O, pak M
O, pak M
Pokud hledáte další klávesové zkratky, vyzkoušejte rozšíření Todoist Shortcuts na prohlížeče Chrome nebo Firefox.

macOS

Obecné

Akce Zkratka
Rychlé přidání Q
Hledání / nebo F
Odstranit / Zrušit Esc

Otevřít či zavřít postranní nabídku

M

Zobrazit klávesové zkratky

?

Otevřít nabídku příkazů

Cmd ⌘ + K
Vytisknout aktuální zobrazení Cmd ⌘ +
Přiblížit Cmd ⌘ +
Oddálit Cmd ⌘ + -

Globální

Globální zkratky lze použít, když je aplikace Todoist minimalizována.

Akce Zkratka
Zobrazit nebo skrýt Todoist Cmd ⌘ + Ctrl  + T
Otevřít rychlé přidání Cmd ⌘ + Ctrl  + A

Rychlé přidání

Tyto zkratky napište do pole s úkolem a rychle přidejte podrobnosti jako projekt, prioritu a přiřazenou osobu.

Akce Zkratka
Určit prioritu P1, P2, P3, P4
Vybrat projekt #
Vybrat oddíl /
Přiřadit osobu +
Přidat štítek @
Nastavte připomenutí !

Navigace

Pomocí těchto zkratek můžete rychle přecházet mezi zobrazeními, otevírat nastavení a spoustu dalšího.

Akce Zkratka
Otevřít úkol v jeho projektu
Shift ⇧ + G
Otevřít přehled produktivity
O, pak P
Otevřít nápovědu
O, pak H
Otevřít oznámení
O, pak N
Otevřít nabídku profilové fotografie
O, pak U
Přesunout zaměření nahoru
K nebo
Přesunout zaměření dolů
J nebo
Přesunout zaměření vpravo
Přesunout zaměření vlevo
Přejít na domovskou obrazovku
H nebo G, pak
Přejít do složky Schránka
G, pak I
Přejít na dnešek
G, pak T
Přejít k zobrazení Nadcházející
G, pak U
Přejít do štítků
G, pak L
Přejít do projektů
G, pak P
Přejít na oddíl
G, pak /
Otevřít nastavení
O, pak S
Otevřít motiv
O, pak T
Otevřít protokol činnosti
G, pak A
Otevřít filtry a štítky
G, pak V

Přidávejte úkoly

Tyto zkratky fungují jen tehdy, když máte ukazatel myši v úkolu. Akce zkratek se liší v závislosti na tom, jestli vytváříte úplně nový úkol, nebo upravujete některý stávající.

Akce Zkratka
Přidat nový úkol na konec seznamu
A
Přidat nový úkol na začátek seznamu
Shift ⇧ +
Uložit nově vytvořený úkol a vytvořit nový úkol dole
Enter
Uložit změny ve stávajícím úkolu a vytvořit nový úkol dole
Shift ⇧ + Enter
Uložit nový úkol nebo uložit změny ve stávajícím úkolu a vytvořit nový úkol nahoře
Ctrl ⌃ + Enter

Úprava úkolů

Akce Zkratka
Dokončit zaměřený úkol
E
Dokončit a archivovat opakující se úkol
Shift ⇧ + kliknutí na zaškrtávací pole
Otevřít zobrazení úkolů
Enter
Upravit úkol
Cmd ⌘ + E
Uložení úprav
Cmd ⌘ + Enter 
Nastavit datum dokončení
T
Odebrat datum dokončení
Shift ⇧ + T
Nastavení úrovně priority
1, 2, 3, 4
Změnit úroveň priority
Y
Komentář
C
Přidat štítek
L
Přiřadit / Změnit přiřazení
Shift ⇧ +
Přesunout do …
V
Další akce úkolu
.
Vybrat zaměřený úkol
X nebo Cmd ⌘ + kliknutí
Vybrat několik úkolů
Cmd ⌘ + kliknutí nebo Shift ⇧ + kliknutí
Zaměřit na panel nástrojů několikanásobného výběru
,
Smazat vybrané úkoly
Cmd ⌘ + Delete
Zkopírovat odkaz na úkol
Shift ⇧ + Cmd ⌘ +
Přesunout k úkolu nad momentálně upravovaným úkolem
Cmd ⌘ + ↑ 
Přesunout k úkolu pod momentálně upravovaným úkolem
Cmd ⌘ + ↓ 

Vytváření a dokončování dílčích úkolů

Akce Zkratka
Zvýšit odsazení zaměřeného úkolu
Cmd ⌘ +
Snížit odsazení zaměřeného úkolu
Cmd ⌘ +
Zobrazit / skrýt dílčí úkoly
Shift ⇧ + E
Výše uvedené zkratky jsou k dispozici pouze v zobrazení jako seznam, když je zaměřen úkol.

Práce s úkoly uvnitř projektu

Tyto zkratky fungují pouze v projektech.

Akce Zkratka
Změnit na zobrazení jako seznam nebo nástěnka
Shift ⇧ + V
Přidat oddíl
S
Sdílet projekt
Shift ⇧ + S
Seřadit podle data dokončení
D
Seřadit podle priority
P
Seřadit abecedně
N
Seřadit podle přiřazené osoby
R
Otevřít další akce projektu
W
Akce v zobrazení Nadcházející
Akce Zkratka
Přejít na dnešní den v zobrazení Nadcházející
Option ⌥ + Shift ⇧ + Y
Příští týden v zobrazení Nadcházející
Shift ⇧ +
Předchozí týden v zobrazení Nadcházející
Shift ⇧ +
Otevřít v zobrazení Nadcházející výběr měsíce
O, pak M

Windows

Obecné

Akce Zkratka
Rychlé přidání Q
Hledání / nebo F
Odstranit / Zrušit Esc

Zobrazit/skrýt navigační nabídku

M

Zobrazit klávesové zkratky

?

Otevřít nabídku příkazů

Ctrl +
Vytisknout aktuální zobrazení Ctrl +
Přiblížit Ctrl + Shift ⇧ + =
Oddálit Ctrl + -

Globální

Globální zkratky lze použít, když je aplikace Todoist minimalizována.

Akce Zkratka
Zobrazit nebo skrýt Todoist Win + Alt + S
Otevřít rychlé přidání Win + Alt + Q

Rychlé přidání

Tyto zkratky napište do pole s úkolem a rychle přidejte podrobnosti jako projekt, prioritu a přiřazenou osobu.

Akce Zkratka
Určit prioritu P1, P2, P3, P4
Vybrat projekt #
Vybrat oddíl /
Přiřadit osobu +
Přidat štítek @

Navigace

Pomocí těchto zkratek můžete rychle přecházet mezi zobrazeními, otevírat nastavení a spoustu dalšího.

Akce Zkratka
Otevřít úkol v jeho projektu
Shift + G
Otevřít přehled produktivity
O, pak P
Otevřít nápovědu
O, pak H
Otevřít oznámení
O, pak N
Otevřít nabídku profilové fotografie
O, pak U
Přesunout zaměření nahoru
K nebo
Přesunout zaměření dolů
J nebo
Přesunout zaměření vpravo
Přesunout zaměření vlevo
Přejít na domovskou obrazovku
H nebo G, pak
Přejít do složky Schránka
G, pak I
Přejít na dnešek
G, pak T
Přejít k zobrazení Nadcházející
G, pak U
Přejít do štítků
G, pak L
Přejít do projektů
G, pak P
Přejít na oddíl
G, pak /
Otevřít nastavení
O, pak S
Otevřít motiv
O, pak T
Otevřít protokol činnosti
G, pak A
Otevřít filtry a štítky
G, pak V

Přidávejte úkoly

Tyto zkratky fungují jen tehdy, když máte ukazatel myši v úkolu. Akce zkratek se liší v závislosti na tom, jestli vytváříte úplně nový úkol, nebo upravujete některý stávající.

Akce Zkratka
Přidat nový úkol na konec seznamu
A
Přidat nový úkol na začátek seznamu
Shift +
Uložit nově vytvořený úkol a vytvořit nový úkol dole
Enter
Uložit změny ve stávajícím úkolu a vytvořit nový úkol dole
Shift + Enter
Uložit nový úkol nebo uložit změny ve stávajícím úkolu a vytvořit nový úkol nahoře
Ctrl + Enter

Úprava úkolů

Akce Zkratka
Dokončit zaměřený úkol
E
Dokončit a archivovat opakující se úkol
Shift + kliknutí na zaškrtávací pole
Otevřít zobrazení úkolů
Enter
Upravit úkol
Ctrl + E
Uložení úprav
Ctrl + Enter
Nastavit datum dokončení
T
Odebrat datum dokončení
Shift + T
Nastavení úrovně priority
1, 2, 3,
Změnit úroveň priority
Y
Komentář
C
Přidat štítek
L
Přiřadit / Změnit přiřazení
Shift +
Přesunout do …
V
Další akce úkolu
.
Vybrat zaměřený úkol
X nebo Ctrl + kliknutí
Vybrat několik úkolů
Ctrl + kliknutí nebo Shift + kliknutí
Zaměřit na panel nástrojů několikanásobného výběru
,
Smazat vybrané úkoly
Shift + Delete
Zkopírovat odkaz na úkol
Shift + Ctrl +
Přesunout k úkolu nad momentálně upravovaným úkolem
Ctrl + ↑ 
Přesunout k úkolu pod momentálně upravovaným úkolem
Ctrl +

Vytváření a dokončování dílčích úkolů

Akce Zkratka
Zvýšit odsazení zaměřeného úkolu
Ctrl +
Snížit odsazení zaměřeného úkolu
Ctrl + [
Zobrazit / skrýt dílčí úkoly
Shift + E
Výše uvedené zkratky jsou k dispozici pouze v zobrazení jako seznam, když je zaměřen úkol.

Práce s úkoly uvnitř projektu

Tyto zkratky fungují pouze v projektech.

Akce Zkratka
Změnit na zobrazení jako seznam nebo nástěnka
Shift + V
Přidat oddíl
S
Sdílet projekt
Shift + S
Seřadit podle data dokončení
D
Seřadit podle priority
P
Seřadit abecedně
N
Seřadit podle přiřazené osoby
R
Otevřít další akce projektu
W
Akce v zobrazení Nadcházející
Akce Zkratka
Přejít na dnešní den v zobrazení Nadcházející
Home
Příští týden v zobrazení Nadcházející
Shift +
Předchozí týden v zobrazení Nadcházející
Shift +
Otevřít v zobrazení Nadcházející výběr měsíce
O, pak M

Rychlé přidání

Tyto zkratky napište do pole s úkolem a rychle přidejte podrobnosti jako projekt, prioritu a přiřazenou osobu.

Akce Zkratka
Přidat štítek @
Vybrat projekt #
Vybrat oddíl /
Přiřadit osobu +
Určit prioritu P1, P2, P3, P4
Nastavte připomenutí !

Obecné

Tyto zkratky je možné použít jen s mobilní klávesnicí.
Akce Zkratka
Otevřít rychlé přidání úkolu Ctrl + N
Přejít na domovskou obrazovku H
Vytvořit nový úkol na začátku seznamu (funguje pouze uvnitř projektů) Ctrl + Shift + N
Vytvořit nový projekt Ctrl + Shift + P
Vytvořit nový štítek Ctrl + Shift + L
Vytvořit nový filtr Ctrl + Shift + F
Uložit komentář Ctrl + Enter
Otevřít schránku Ctrl + 1
Otevřít zobrazení Dnes Ctrl + 2
Otevřít Nadcházející Ctrl + 3
Otevřít seznam projektů Ctrl + 4
Otevřít seznam štítků Ctrl + 5
Otevřít seznam filtrů Ctrl + 5
Otevřít vyhledávání Ctrl + F
Otevřít nastavení Ctrl + ,
Ručně synchronizovat Ctrl + S

Rychlé přidání

Tyto zkratky napište do pole s úkolem a rychle přidejte podrobnosti jako projekt, prioritu a přiřazenou osobu.

Akce Zkratka
Přidat štítek @
Vybrat projekt #
Vybrat oddíl /
Přiřadit osobu +
Určit prioritu P1, P2, P3, P4
Nastavte připomenutí !

Obecné

Tyto zkratky je možné použít jen s klávesnicí.
Akce Zkratka
Otevřít rychlé přidání úkolu Cmd ⌘ + N
Přejít na domovskou obrazovku H
Vytvořit nový projekt Shift ⇧ + Cmd ⌘ + P
Vytvořit nový štítek Shift ⇧ + Cmd ⌘ + L
Vytvořit nový filtr Shift ⇧ + Cmd ⌘ + F
Otevřít schránku Cmd ⌘ + 1
Otevřít zobrazení Dnes Cmd ⌘ + 2
Otevřít Nadcházející Cmd ⌘ + 3
Rozbalit nebo sbalit seznam projektů Cmd ⌘ + 4
Rozbalit nebo sbalit seznam štítků Cmd ⌘ + 5
Rozbalit nebo sbalit seznam filtrů Cmd ⌘ + 5
Otevřít vyhledávání Cmd ⌘ + F
Otevřít nastavení Cmd ⌘ + ,
Ručně synchronizovat Cmd ⌘ + S

Řazení úkolů v projektu

Tyto zkratky je možné použít jen s klávesnicí.
Akce Zkratka
Seřadit podle data Option ⌥ + D
Seřadit podle priority Option ⌥ + P
Seřadit podle názvu Option ⌥ + N
Seřadit podle přiřazené osoby Option ⌥ + R

 

Byl pro vás tento článek užitečný?

Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 654 z 885