Loading the new Help Center

Práce s klávesovými zkratkami v Todoist

K dispozici na:
Free
Premium
Business

Při opakovaných činnostech ušetřete čas a námahu a využijte v Todoist klávesové zkratky.

Tyto zkratky můžete využít kdekoliv v aplikaci, zatímco další fungují jen během přidávání nebo úpravy úkolů.

Shortcuts modal

Přístup ke globálním zkratkám máte v Todoist na macOS a Windows. Zatímco Todoist poběží na pozadí, úkoly budete moct přidávat bez ohledu na právě používanou aplikaci.

Obecné

Akce Zkratka na macOS Zkratka na Windows
Rychlé přidání Q Q
Hledání / nebo F / nebo F
Odstranit / Zrušit Esc Esc

Otevřít či zavřít postranní panel

M M

Zobrazit klávesové zkratky

? ?

Otevřít rychlé hledání

Cmd ⌘ + K Ctrl + K
Vytisknout aktuální zobrazení Cmd ⌘ + P Ctrl + P
Přiblížit Cmd ⌘ + = Ctrl + =
Oddálit Cmd ⌘ + znaménko mínus (-) Ctrl + znaménko mínus (-)
Resetovat úroveň přiblížení Cmd ⌘ + 0 Ctrl + 0

Rychlé přidání

Tyto zkratky napište do pole s úkolem a rychle přidejte podrobnosti jako projekt, prioritu a přiřazenou osobu.

Akce Zkratka
Určit prioritu p1, p2, p3, p4
Vybrat projekt #
Vybrat oddíl /
Přiřadit osobu +
Přidat štítek @
Nastavte připomenutí !

Navigace

Pomocí těchto zkratek můžete rychle přecházet mezi zobrazeními, otevírat nastavení a spoustu dalšího.

Akce Zkratka
Otevřít úkol v jeho projektu
Shift ⇧ + G
Otevřít přehled produktivity
O, pak P
Otevřít nápovědu
O, pak H
Otevřít oznámení
O, pak N
Otevřít nabídku profilové fotografie
O, pak U
Přesunout zaměření nahoru
K nebo
Přesunout zaměření dolů
J nebo
Přesunout zaměření vpravo
Přesunout zaměření vlevo
Přejít na domovskou obrazovku
H nebo G, pak
Přejít do složky Schránka
G, pak I
Přejít na dnešek
G, pak T
Přejít k zobrazení Nadcházející
G, pak U
Přejít do štítků
G, pak L
Přejít do projektů
G, pak P
Přejít na oddíl
G, pak /
Otevřít nastavení
O, pak S
Otevřít motiv
O, pak T
Otevřít protokol činnosti
G, pak A
Otevřít filtry a štítky
G, pak V

Přidávejte úkoly

Tyto zkratky fungují jen tehdy, když máte ukazatel myši v úkolu. Akce zkratek se liší v závislosti na tom, jestli vytváříte úplně nový úkol, nebo upravujete některý stávající.

Akce Zkratka
Přidat nový úkol na konec seznamu
A
Přidat nový úkol na začátek seznamu
Shift ⇧ +
Uložit nově vytvořený úkol a vytvořit nový úkol dole
Enter
Uložit změny ve stávajícím úkolu a vytvořit nový úkol dole
Shift ⇧ + Enter
Uložit nový úkol nebo uložit změny ve stávajícím úkolu a vytvořit nový úkol nahoře
Ctrl + Enter

Úprava úkolů

Akce Zkratka na macOS Zkratka na Windows
Dokončit zaměřený úkol
E
E
Dokončit a archivovat opakující se úkol
Shift ⇧ + kliknutí na zaškrtávací pole
Shift + kliknutí na zaškrtávací pole
Otevřít zobrazení úkolů
Enter
Enter
Upravit úkol
Cmd ⌘ + E
Ctrl + E
Uložení úprav
Cmd ⌘ + Enter
Ctrl + Enter
Nastavit datum dokončení
T
T
Odebrat datum dokončení
Shift ⇧ + T
Shift + T
Nastavení úrovně priority
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
Změnit úroveň priority
Y
Y
Komentář
C
C
Přidat štítek
L
L
Přiřadit / Změnit přiřazení
Shift ⇧ + R
Shift + R
Přesunout do …
V
V
Další akce úkolu
.
.
Vybrat zaměřený úkol
X nebo Cmd ⌘ + kliknutí
Ctrl + kliknutí
Vybrat několik úkolů
Cmd ⌘ + kliknutí nebo Shift ⇧ + kliknutí
Ctrl + kliknutí nebo Shift + kliknutí
Zaměřit na panel nástrojů několikanásobného výběru
,
,
Smazat vybraný úkol
Cmd ⌘ + Delete
Shift + Delete
Zkopírovat odkaz na úkol
Shift ⇧ + Cmd ⌘ + C
Shift + Ctrl + C
Přesunout k úkolu nad momentálně upravovaným úkolem
Cmd  +
Ctrl +
Přesunout k úkolu pod momentálně upravovaným úkolem
Cmd ⌘ +
Ctrl +

Vytváření a dokončování dílčích úkolů

Akce Zkratka Zkratka na Windows
Zvýšit odsazení zaměřeného úkolu
Cmd ⌘ + ]
Ctrl + ]
Snížit odsazení zaměřeného úkolu
Cmd ⌘ + [
Ctrl + [
Zobrazit / skrýt dílčí úkoly
Shift ⇧ + E
Shift + E
Výše uvedené zkratky jsou k dispozici pouze v zobrazení jako seznam, když je zaměřen úkol.

Práce s úkoly uvnitř projektu

Tyto zkratky fungují pouze v projektech.

Akce Zkratka
Změnit na zobrazení jako seznam nebo nástěnka
Shift ⇧ + V
Přidat oddíl
S
Sdílet projekt
Shift ⇧ + S
Seřadit podle data dokončení
D
Seřadit podle priority
P
Seřadit abecedně
N
Seřadit podle přiřazené osoby
R
Otevřít další akce projektu
W
Akce v zobrazení Nadcházející
Akce Zkratka na macOS Zkratka na Windows
Přejít na dnešní den v zobrazení Nadcházející
Option ⌥ + Shift ⇧ + Y
Home
Příští týden v zobrazení Nadcházející
Shift ⇧ +
Shift +
Předchozí týden v zobrazení Nadcházející
Shift ⇧ +
Shift +
Pokud hledáte další klávesové zkratky, vyzkoušejte rozšíření Todoist Shortcuts na prohlížeče Chrome nebo Firefox.

Globální

Globální klávesové zkratky můžete využít, když je aplikace Todoist minimalizována. Využijte níže uvedené výchozí klávesové zkratky, nebo si klávesové zkratky v Todoist upravte v souladu se svým pracovním postupem.

Akce Zkratka
Zobrazit nebo skrýt Todoist Cmd ⌘ + Ctrl  + T
Otevřít rychlé přidání Option ⌥ + Space

 

Obecné

Akce Zkratka
Rychlé přidání Q
Hledání / nebo F
Odstranit / Zrušit Esc

Otevřít či zavřít postranní panel

M

Zobrazit klávesové zkratky

?

Otevřít rychlé hledání

Cmd ⌘ + K
Vytisknout aktuální zobrazení Cmd ⌘ +
Přiblížit Cmd ⌘ + =
Oddálit Cmd ⌘ + znaménko mínus (-)

Rychlé přidání

Tyto zkratky napište do pole s úkolem a rychle přidejte podrobnosti jako projekt, prioritu a přiřazenou osobu.

Akce Zkratka
Určit prioritu P1, P2, P3, P4
Vybrat projekt #
Vybrat oddíl /
Přiřadit osobu +
Přidat štítek @
Nastavte připomenutí !

Navigace

Pomocí těchto zkratek můžete rychle přecházet mezi zobrazeními, otevírat nastavení a spoustu dalšího.

Akce Zkratka
Otevřít úkol v jeho projektu
Shift ⇧ + G
Otevřít přehled produktivity
O, pak P
Otevřít nápovědu
O, pak H
Otevřít oznámení
O, pak N
Otevřít nabídku profilové fotografie
O, pak U
Přesunout zaměření nahoru
K nebo
Přesunout zaměření dolů
J nebo
Přesunout zaměření vpravo
Přesunout zaměření vlevo
Přejít na domovskou obrazovku
H nebo G, pak
Přejít do složky Schránka
G, pak I
Přejít na dnešek
G, pak T
Přejít k zobrazení Nadcházející
G, pak U
Přejít do štítků
G, pak L
Přejít do projektů
G, pak P
Přejít na oddíl
G, pak /
Otevřít nastavení
O, pak S
Otevřít motiv
O, pak T
Otevřít protokol činnosti
G, pak A
Otevřít filtry a štítky
G, pak V

Přidávejte úkoly

Tyto zkratky fungují jen tehdy, když máte ukazatel myši v úkolu. Akce zkratek se liší v závislosti na tom, jestli vytváříte úplně nový úkol, nebo upravujete některý stávající.

Akce Zkratka
Přidat nový úkol na konec seznamu
A
Přidat nový úkol na začátek seznamu
Shift ⇧ +
Uložit nově vytvořený úkol a vytvořit nový úkol dole
Enter
Uložit změny ve stávajícím úkolu a vytvořit nový úkol dole
Shift ⇧ + Enter
Uložit nový úkol nebo uložit změny ve stávajícím úkolu a vytvořit nový úkol nahoře
Ctrl ⌃ + Enter

Úprava úkolů

Akce Zkratka
Dokončit zaměřený úkol
E
Dokončit a archivovat opakující se úkol
Shift ⇧ + kliknutí na zaškrtávací pole
Otevřít zobrazení úkolů
Enter
Upravit úkol
Cmd ⌘ + E
Uložení úprav
Cmd ⌘ + Enter 
Nastavit datum dokončení
T
Odebrat datum dokončení
Shift ⇧ + T
Nastavení úrovně priority
1, 2, 3, 4
Změnit úroveň priority
Y
Komentář
C
Přidat štítek
L
Přiřadit / Změnit přiřazení
Shift ⇧ +
Přesunout do …
V
Další akce úkolu
.
Vybrat zaměřený úkol
X nebo Cmd ⌘ + kliknutí
Vybrat několik úkolů
Cmd ⌘ + kliknutí nebo Shift ⇧ + kliknutí
Zaměřit na panel nástrojů několikanásobného výběru
,
Smazat vybrané úkoly
Cmd ⌘ + Delete
Zkopírovat odkaz na úkol
Shift ⇧ + Cmd ⌘ +
Přesunout k úkolu nad momentálně upravovaným úkolem
Cmd ⌘ + ↑ 
Přesunout k úkolu pod momentálně upravovaným úkolem
Cmd ⌘ + ↓ 

Vytváření a dokončování dílčích úkolů

Akce Zkratka
Zvýšit odsazení zaměřeného úkolu
Cmd ⌘ +
Snížit odsazení zaměřeného úkolu
Cmd ⌘ +
Zobrazit / skrýt dílčí úkoly
Shift ⇧ + E
Výše uvedené zkratky jsou k dispozici pouze v zobrazení jako seznam, když je zaměřen úkol.

Práce s úkoly uvnitř projektu

Tyto zkratky fungují pouze v projektech.

Akce Zkratka
Změnit na zobrazení jako seznam nebo nástěnka
Shift ⇧ + V
Přidat oddíl
S
Sdílet projekt
Shift ⇧ + S
Seřadit podle data dokončení
D
Seřadit podle priority
P
Seřadit abecedně
N
Seřadit podle přiřazené osoby
R
Otevřít další akce projektu
W
Akce v zobrazení Nadcházející
Akce Zkratka
Přejít na dnešní den v zobrazení Nadcházející
Option ⌥ + Shift ⇧ + Y
Příští týden v zobrazení Nadcházející
Shift ⇧ +
Předchozí týden v zobrazení Nadcházející
Shift ⇧ +

Globální

Globální klávesové zkratky můžete využít, když je aplikace Todoist minimalizována. Využijte níže uvedené výchozí klávesové zkratky, nebo si klávesové zkratky v Todoist upravte v souladu se svým pracovním postupem.

Akce Zkratka
Zobrazit nebo skrýt Todoist Win + Alt + S
Otevřít rychlé přidání Ctrl + mezerník

Obecné

Akce Zkratka
Rychlé přidání Q
Hledání / nebo F
Odstranit / Zrušit Esc

Zobrazit/skrýt navigační nabídku

M

Zobrazit klávesové zkratky

?

Otevřít rychlé hledání

Ctrl +
Vytisknout aktuální zobrazení Ctrl +
Přiblížit Ctrl + Shift + =
Oddálit Ctrl + znaménko mínus (-)

Rychlé přidání

Tyto zkratky napište do pole s úkolem a rychle přidejte podrobnosti jako projekt, prioritu a přiřazenou osobu.

Akce Zkratka
Určit prioritu P1, P2, P3, P4
Vybrat projekt #
Vybrat oddíl /
Přiřadit osobu +
Přidat štítek @

Navigace

Pomocí těchto zkratek můžete rychle přecházet mezi zobrazeními, otevírat nastavení a spoustu dalšího.

Akce Zkratka
Otevřít úkol v jeho projektu
Shift + G
Otevřít přehled produktivity
O, pak P
Otevřít nápovědu
O, pak H
Otevřít oznámení
O, pak N
Otevřít nabídku profilové fotografie
O, pak U
Přesunout zaměření nahoru
K nebo
Přesunout zaměření dolů
J nebo
Přesunout zaměření vpravo
Přesunout zaměření vlevo
Přejít na domovskou obrazovku
H nebo G, pak
Přejít do složky Schránka
G, pak I
Přejít na dnešek
G, pak T
Přejít k zobrazení Nadcházející
G, pak U
Přejít do štítků
G, pak L
Přejít do projektů
G, pak P
Přejít na oddíl
G, pak /
Otevřít nastavení
O, pak S
Otevřít motiv
O, pak T
Otevřít protokol činnosti
G, pak A
Otevřít filtry a štítky
G, pak V

Přidávejte úkoly

Tyto zkratky fungují jen tehdy, když máte ukazatel myši v úkolu. Akce zkratek se liší v závislosti na tom, jestli vytváříte úplně nový úkol, nebo upravujete některý stávající.

Akce Zkratka
Přidat nový úkol na konec seznamu
A
Přidat nový úkol na začátek seznamu
Shift +
Uložit nově vytvořený úkol a vytvořit nový úkol dole
Enter
Uložit změny ve stávajícím úkolu a vytvořit nový úkol dole
Shift + Enter
Uložit nový úkol nebo uložit změny ve stávajícím úkolu a vytvořit nový úkol nahoře
Ctrl + Enter

Úprava úkolů

Akce Zkratka
Dokončit zaměřený úkol
E
Dokončit a archivovat opakující se úkol
Shift + kliknutí na zaškrtávací pole
Otevřít zobrazení úkolů
Enter
Upravit úkol
Ctrl + E
Uložení úprav
Ctrl + Enter
Nastavit datum dokončení
T
Odebrat datum dokončení
Shift + T
Nastavení úrovně priority
1, 2, 3,
Změnit úroveň priority
Y
Komentář
C
Přidat štítek
L
Přiřadit / Změnit přiřazení
Shift +
Přesunout do …
V
Další akce úkolu
.
Vybrat zaměřený úkol
X nebo Ctrl + kliknutí
Vybrat několik úkolů
Ctrl + kliknutí nebo Shift + kliknutí
Zaměřit na panel nástrojů několikanásobného výběru
,
Smazat vybrané úkoly
Shift + Delete
Zkopírovat odkaz na úkol
Shift + Ctrl + C
Přesunout k úkolu nad momentálně upravovaným úkolem
Ctrl + ↑ 
Přesunout k úkolu pod momentálně upravovaným úkolem
Ctrl +

Vytváření a dokončování dílčích úkolů

Akce Zkratka
Zvýšit odsazení zaměřeného úkolu
Ctrl +
Snížit odsazení zaměřeného úkolu
Ctrl + [
Zobrazit / skrýt dílčí úkoly
Shift + E
Výše uvedené zkratky jsou k dispozici pouze v zobrazení jako seznam, když je zaměřen úkol.

Práce s úkoly uvnitř projektu

Tyto zkratky fungují pouze v projektech.

Akce Zkratka
Změnit na zobrazení jako seznam nebo nástěnka
Shift + V
Přidat oddíl
S
Sdílet projekt
Shift + S
Seřadit podle data dokončení
D
Seřadit podle priority
P
Seřadit abecedně
N
Seřadit podle přiřazené osoby
R
Otevřít další akce projektu
W
Akce v zobrazení Nadcházející
Akce Zkratka
Přejít na dnešní den v zobrazení Nadcházející
Home
Příští týden v zobrazení Nadcházející
Shift +
Předchozí týden v zobrazení Nadcházející
Shift +

Rychlé přidání

Tyto zkratky napište do pole s úkolem a rychle přidejte podrobnosti jako projekt, prioritu a přiřazenou osobu.

Akce Zkratka
Přidat štítek @
Vybrat projekt #
Vybrat oddíl /
Přiřadit osobu +
Určit prioritu P1, P2, P3, P4
Nastavte připomenutí !

Obecné

Tyto zkratky je možné použít jen s mobilní klávesnicí.
Akce Zkratka
Otevřít rychlé přidání úkolu Ctrl + N
Přejít na domovskou obrazovku H
Vytvořit nový úkol na začátku seznamu (funguje pouze uvnitř projektů) Ctrl + Shift + N
Vytvořit nový projekt Ctrl + Shift + P
Vytvořit nový štítek Ctrl + Shift + L
Vytvořit nový filtr Ctrl + Shift + F
Uložit komentář Ctrl + Enter
Otevřít schránku Ctrl + 1
Otevřít zobrazení Dnes Ctrl + 2
Otevřít Nadcházející Ctrl + 3
Otevřít seznam projektů Ctrl + 4
Otevřít seznam štítků Ctrl + 5
Otevřít seznam filtrů Ctrl + 5
Otevřít vyhledávání Ctrl + F
Otevřít nastavení Ctrl + ,
Ručně synchronizovat Ctrl + S

Rychlé přidání

Tyto zkratky napište do pole s úkolem a rychle přidejte podrobnosti jako projekt, prioritu a přiřazenou osobu.

Akce Zkratka
Přidat štítek @
Vybrat projekt #
Vybrat oddíl /
Přiřadit osobu +
Určit prioritu P1, P2, P3, P4
Nastavte připomenutí !

Obecné

Tyto zkratky je možné použít jen s klávesnicí.
Akce Zkratka
Otevřít rychlé přidání úkolu Cmd ⌘ + N
Přejít na domovskou obrazovku H
Vytvořit nový projekt Shift ⇧ + Cmd ⌘ + P
Vytvořit nový štítek Shift ⇧ + Cmd ⌘ + L
Vytvořit nový filtr Shift ⇧ + Cmd ⌘ + F
Otevřít schránku Cmd ⌘ + 1
Otevřít zobrazení Dnes Cmd ⌘ + 2
Otevřít Nadcházející Cmd ⌘ + 3
Rozbalit nebo sbalit seznam projektů Cmd ⌘ + 4
Rozbalit nebo sbalit seznam štítků Cmd ⌘ + 5
Rozbalit nebo sbalit seznam filtrů Cmd ⌘ + 5
Otevřít vyhledávání Cmd ⌘ + F
Otevřít nastavení Cmd ⌘ + ,
Ručně synchronizovat Cmd ⌘ + S

Řazení úkolů v projektu

Tyto zkratky je možné použít jen s klávesnicí.
Akce Zkratka
Seřadit podle data Option ⌥ + D
Seřadit podle priority Option ⌥ + P
Seřadit podle názvu Option ⌥ + N
Seřadit podle přiřazené osoby Option ⌥ + R

 

Byl pro vás tento článek užitečný?

Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 654 z 885