Loading the new Help Center

Představujeme štítky

K dispozici na:
Free
Premium
Business

Seskupte si podobné úkoly pomocí štítků a ušetřete čas. Seznam všech úkolů s daným štítkem můžete zobrazit během několika vteřin. Přidávat sice můžete libovolné štítky, ale v článku uvádíme několik oblíbených, se kterými můžete začít:

 • @email – Pomocí tohoto štítku můžete vytvořit seznam všech úkolů spojených s e-maily ve všech projektech, ať na ně odpovíte najednou.
 • @čeká – Tento štítek přidejte ke všem úkolům, u kterých čekáte, až se něco začne řešit. Díky tomu nezapomenete na další kroky.
 • @15_min – Tento štítek otevřete, pokud máte 15 minut navíc, během kterých zmáknete jeden nebo dva drobné úkoly.

labels_qa_web.png

Při vytváření štítku nelze v jeho názvu použít mezeru, znaky @ " ( ) | & ! nebo ,. Pokud některý z těchto znaků použijete, bude automaticky nahrazen podtržítkem. Takže pokud se například pokusíte pojmenovat štítek E-maily @Práce, štítek se bude automaticky jmenovat E-maily__Práce.

Přidání štítku k úkolu

Jak přidat štítek k novému úkolu

 1. Kliknutím na ikonu + vytvořte nový úkol.
 2. Do pole úkolu napište @ (nebo klikněte na ikonu štítku vpravo).
 3. V zobrazené nabídce vyberte štítek nebo štítky, které chcete přidat. Pokračujte v zadávání názvu štítku, výběr výsledků se zúží.
 4. Pokud zadaný štítek ještě neexistuje, zobrazí se možnost ho vytvořit. Dokončete psaní a klikněte na tlačítko Štítek nenalezen. Vytvořit název štítku.
 1. Klepnutím na ikonu + vytvořte nový úkol.
 2. Klepněte na ikonu štítku (nebo prostě napište @).
 3. V zobrazeném seznamu vyberte štítek nebo štítky, které chcete přidat. Pokračujte v zadávání názvu štítku, výběr výsledků se zúží.
 4. Pokud chcete vytvořit nový štítek a přidat ho k úkolu, dokončete zadávání názvu nového štítku a klepněte na +Přidat štítek Název_štítku.

Jak přidat štítek k stávajícímu úkolu

Štítky můžete také přidat k více úkolům najednou, a to podle instrukcí v tomto článku.
 1. Kliknutím na libovolný úkol ho začněte upravovat.
 2. Do pole úkolu napište @, nebo vpravo klikněte na možnost Štítky.
 3. V zobrazené nabídce vyberte štítek, který chcete přidat. Pokračujte v zadávání názvu štítku, výběr výsledků se zúží.
 4. Pokud zadaný štítek ještě neexistuje, zobrazí se možnost ho vytvořit. Dokončete psaní a klikněte na tlačítko Štítek nenalezen. Vytvořit název štítku.
 1. Klepnutím na libovolný úkol ho vyberte.
 2. Klepněte na tlačítko Štítek.
 3. V zobrazeném seznamu vyberte štítek nebo štítky, které chcete přidat. Pokračujte v zadávání názvu štítku, výběr výsledků se zúží.
 4. Po přidání potřebných štítků klepněte v pravém dolním rohu na Hotovo.
 5. Pokud chcete vytvořit nový štítek a přidat ho k úkolu, dokončete zadávání názvu nového štítku a klepněte na +Přidat štítek Název_štítku.
 1. Klepnutím na libovolný úkol ho vyberte.
 2. Klepněte na tlačítko Štítek.
 3. V zobrazeném seznamu vyberte štítek nebo štítky, které chcete přidat. Pokračujte v zadávání názvu štítku, výběr výsledků se zúží.
 4. Po výběru štítků, které chcete k úkolu přidat, klepněte na Hotovo.
 5. Pokud chcete vytvořit nový štítek a přidat ho k úkolu, klepněte na název úkolu. Zadejte @ a napište název nového štítku. Klepnutím na Přidat štítek nový štítek uložte.

Pár příkladů pro inspiraci...

Existuje bezpočet možností, jak štítky využít. Pro inspiraci uvádíme několik příkladů:

Jak dlouho bude práce na úkolech trvat?

 • @5min
 • @30min
 • @60min
Tyto štítky můžete přidat ke každému úkolu v projektu a usnadnit si tak odhad, jak dlouho bude práce na projektu trvat.

Kdy na tomto úkolu chcete pracovat?

 • @den
 • @odpoledne
 • @noc
 • @čeká (pokud čekáte na něco dalšího, než bude možné začít)

Jaký typ práce děláte?

 • @email
 • @psaní
 • @design
 • @vývoj

Jakého pokroku jste v tomto úkolu dosáhli?

 • @25_procent
 • @50_procent
 • @75_procent

Jedná se o domácí, osobní nebo pracovní projekt?

 • @doma
 • @osobní
 • @práce

Kde na tomto úkolu chcete pracovat?

 • @kancelář
 • @doma
 • @posilka
Pokud do názvu štítku přidáte mezeru, bude tato mezera automaticky nahrazena podtržítkem. Pokud se například pokusíte vytvořit štítek s názvem Pracovní emaily, štítek se místo toho bude jmenovat Pracovní_emaily.

Úprava štítku

Změna názvu štítku

 1. Otevřete zobrazení Filtry a štítky (umístěno pod zobrazením Nadcházející).
 2. Přejděte dolů na Štítky a vyberte štítek, který chcete přejmenovat.
 3. V pravém horním rohu vyberte ikonu tří teček.
 4. Vyberte možnost Upravit štítek.
 5. Můžete změnit název štítku.

Změna barvy štítku

 1. V levé nabídce Todoist vyberte možnost Filtry a štítky.
 2. Přejděte dolů na položku Štítky.
 3. Najděte štítek, u kterého chcete změnit barvu.
 4. Vpravo od štítku klikněte na ikonu tří teček.
 5. Vyberte možnost Upravit štítek.
 6. Pod položkou Barva štítku klikněte na rozevírací nabídku a vyberte požadovanou barvu.
 7. Až bude hotovo, klikněte na Uložit.
 1. Otevřete zobrazení Filtry a štítky (najdete ho pod zobrazením Nadcházející).
 2. Přejděte na štítky a klepněte na ten, u kterého chcete změnit barvu.
 3. V pravém horním rohu klepněte na ikonu tří teček.
 4. Vyberte možnost Upravit štítek.
 5. Klepněte na název aktuální barvy a vyberte požadovanou barvu.
 6. Až budete hotovi, klepněte na ikonu zaškrtávací značky v pravém horním rohu.
  1. Otevřete zobrazení Filtry a štítky (najdete ho pod zobrazením Nadcházející).
  2. Přejděte na štítky a klepněte na ten, u kterého chcete změnit barvu.
  3. V pravém horním rohu klepněte na ikonu tří teček.
  4. Vyberte možnost Upravit štítek.
  5. Klepněte na možnost Barva a vyberte požadovanou barvu.
  6. Až bude hotovo, klepněte vpravo nahoře na tlačítko Hotovo.
Barvu štítku můžete změnit také přes jeho kontextovou nabídku.

Nalezení konkrétního štítku

Hledání štítku

Do vyhledávacího řádku v horní části Todoist zadejte název štítku. Například po zadání „@urgent“ do vyhledávacího řádku se zobrazí všechny úkoly se štítkem @urgent.

labels_search_web.png

V aplikacích pro web, macOS nebo Windows můžete nové vyhledávání spustit pomocí klávesové zkratky f.

Zobrazení seznamu všech vašich štítků

Kompletní seznam stávajících štítků najdete tak, že v navigační nabídce vyberete možnost Filtry a štítky (najdete ji hned pod zobrazením Nadcházející) a přejdete dolů na položku Štítky.

Filtry můžete vytvářet také pomocí štítků. Například dotaz filtru „dnes & @email“ zobrazí všechny vaše úkoly se štítkem @email, které mají dokončení dnes.

Zobrazení všech úkolů se štítkem

Úplný seznam štítků najdete v navigačním podokně v zobrazení Filtry a štítky (nachází se přímo pod zobrazením Nadcházející). Až toto zobrazení otevřete, přejděte dolů na položku Štítky. Výběrem libovolného štítku zobrazíte kompletní seznam všech úkolů s tímto přiřazeným štítkem.

 

Využití osobních a sdílených štítků

Pořádek si můžete ve svých seznamech zjednat s využitím dvou druhů štítků:

 • Osobní štítky jsou štítky, které používáte vy a které jste vytvořili sami. Tyto štítky mohou mít jakoukoliv z dostupných barev a na seznamu zůstanou do té doby, dokud je neodstraníte nebo nepřesunete ze seznamu osobních štítků.
 • Sdílené štítky jsou štítky, které vytvořili členové týmu a používají je ve sdílených projektech. Tyto štítky budou ve výchozím stavu šedé a ve sdíleném seznamu zůstanou pouze tehdy, dokud ve sdíleném projektu máte aktivní úkoly právě s těmito štítky.

Změna štítku z osobního na sdílený

Pokud nemáte žádné aktivní úkoly, u kterých by se štítky přesunuté do seznamu sdílených štítků vyskytovaly, tyto štítky zmizí.

Pokud už štítek nechcete používat v soukromých projektech, ale stále ho chcete používat u aktivních úkolů ve sdílených projektech, můžete ho kdykoliv přesunout do sdíleného seznamu.

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na štítek, ze kterého chcete udělat sdílený štítek.
 2. Vyberte možnost Přesunout do sdílených štítků.
 1. Klepněte na štítek, ze kterého chcete udělat sdílený štítek.
 2. Vpravo nahoře klepněte na ikonu tří teček.
 3. Vyberte možnost Upravit štítek.
 4. Vyberte možnost Přesunout do sdílených štítků.
 1. V dolní části seznamu štítků klepněte na možnost Spravovat štítky.
 2. Vyberte štítky, které chcete z osobního seznamu odebrat.
 3. Vpravo nahoře klepněte na ikonu tří teček.
 4. Vyberte možnost Přesunout do sdílených.

Změna štítku ze sdíleného na osobní

Pokud chcete sdílený štítek používat v soukromých projektech, můžete ho kdykoliv přesunout do seznamu osobních štítků.

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na štítek, ze kterého chcete udělat osobní štítek.
 2. Vyberte možnost Přesunout do osobních štítků.
 1. Klepněte na štítek, který chcete změnit na osobní štítek.
 2. Vpravo nahoře klepněte na ikonu tří teček.
 3. Vyberte možnost Upravit štítek.
 4. Vyberte možnost Přesunout do osobních štítků.
 1. V dolní části seznamu štítků klepněte na možnost Spravovat štítky.
 2. Přejděte dolů a klepněte na Sdílené.
 3. Vyberte štítky, které chcete přidat do osobního seznamu.
 4. Vpravo nahoře klepněte na ikonu tří teček.
 5. Vyberte možnost Přesunout do osobních.

Smazání štítku

Čas od času můžete narazit na štítek, který už nepotřebujete. Žádný problém, jednoduše ho smažte. Uděláte to následovně:

 1. V levé nabídce Todoist vyberte možnost Filtry a štítky.
 2. Přejděte dolů na položku Štítky.
 3. Najděte štítek, který chcete smazat.
 4. Vpravo od štítku klikněte na ikonu tří teček.
 5. Vyberte možnost Smazat štítek.
 6. Potvrďte kliknutím na Smazat.
 1. Otevřete zobrazení Filtry a štítky (najdete ho pod zobrazením Nadcházející).
 2. Přejděte dolů na štítky.
 3. Klepněte na štítek, který chce smazat.
 4. V pravém horním rohu klepněte na ikonu tří teček.
 5. Vyberte možnost Upravit štítek.
 6. V pravém horním rohu klepněte na ikonu tří teček.
 7. Vyberte Smazat.
 8. Potvrďte klepnutím na Smazat.
Pouze na Androidu je možné mazat štítky i hromadně:
 1. Otevřete zobrazení Filtry a štítky (najdete ho pod zobrazením Nadcházející).
 2. Přejděte na konec seznamu štítků a klepněte na možnost Spravovat štítky.
 3. Vyberte štítky, které chcete smazat.
 4. V pravém horním rohu klepněte na ikonu tří teček.
 5. Vyberte Smazat.
 6. Potvrďte opětovným klepnutím na Smazat.
  1. Otevřete zobrazení Filtry a štítky (najdete ho pod zobrazením Nadcházející).
  2. Přejděte dolů na štítky.
  3. Klepněte na štítek, který si přejete smazat.
  4. V pravém horním rohu klepněte na ikonu tří teček.
  5. Vyberte možnost Upravit štítek.
  6. Vyberte možnost Smazat štítek.
  7. Potvrďte klepnutím na Smazat štítek.
Štítek můžete smazat také přes jeho kontextovou nabídku.

Časté dotazy

Budou se odstraněné štítky zobrazovat u dokončených úkolů i nadále?

Ano, osobní i sdílené štítky, které byly smazány, se u dokončených úkolů budou zobrazovat i nadále. Kdykoliv zrušíte dokončení úkolu se štítkem, který byl smazán, vytvoří se nový štítek a přidá se do seznamu sdílených štítků, i když byl původně osobní. Tento štítek bude mít název, který měl v okamžiku dokončení úkolu.

Co se stane, když smažu osobní štítek?

Jakmile smažete osobní štítek, bude odebrán ze seznamu vašich osobních štítků, ze seznamu sdílených štítků vašich spolupracovníků a bude také odebrán ze všech aktivních úkolů.

Co se stane, když smažu sdílený štítek?

Pokud smažete sdílený štítek, bude automaticky odebrán ze seznamu sdílených štítků všech uživatelů a ze všech aktivních úkolů. Pokud byl štítek součástí něčího seznamu osobních štítků, dotyčný k němu bude stále mít přístup a štítek se stále bude zobrazovat u úkolů, které tento štítek mají v soukromých projektech.

Můžu změnit barvu sdíleného štítku?

Ne, sdílené štítky jsou ve výchozím stavu šedé. Pokud barvu chcete změnit podle svých preferencí, přidejte si je do seznamu osobních štítků.

Mohou spolupracovníci ve sdíleném projektu sdílený štítek smazat nebo přejmenovat?

Ano, každý člen sdíleného projektu může sdílený štítek přejmenovat nebo smazat. Změny se projeví u všech aktivních úkolů, které daný štítek obsahují.

Můžu změnit pořadí sdílených štítků?

Ne, to je možné jen u osobních štítků.

Můžu přetahovat štítky ze sdíleného seznamu do svých osobních štítků?

Ne, přetahování štítků mezi osobními a sdílenými seznamy štítků není možné.

Byl pro vás tento článek užitečný?

Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 263 z 323