Loading the new Help Center

Představujeme štítky

K dispozici na:
Free
Premium
Business

Seskupte si podobné úkoly pomocí štítků a ušetřete čas. Seznam všech úkolů s daným štítkem můžete zobrazit během několika vteřin. Přidávat sice můžete libovolné štítky, ale v článku uvádíme několik oblíbených, se kterými můžete začít:

 • @email – Pomocí tohoto štítku můžete vytvořit seznam všech úkolů spojených s e-maily ve všech projektech, ať na ně odpovíte najednou.
 • @čeká – Tento štítek přidejte ke všem úkolům, u kterých čekáte, až se něco začne řešit. Díky tomu nezapomenete na další kroky.
 • @15_min – Tento štítek otevřete, pokud máte 15 minut navíc, během kterých zmáknete jeden nebo dva drobné úkoly.
Při pojmenovávání štítků můžete přidat speciální znaky jako @ , " ( ) | & nebo !.

Přidání štítku k úkolu

Jak přidat štítek k novému úkolu

 1. Kliknutím na ikonu + vytvořte nový úkol.
 2. Do pole úkolu napište @ (nebo klikněte na ikonu štítku vpravo).labels-help-center.png
 3. V zobrazené nabídce vyberte štítek nebo štítky, které chcete přidat. Pokračujte v zadávání názvu štítku, výběr výsledků se zúží.
 4. Pokud zadaný štítek ještě neexistuje, zobrazí se možnost ho vytvořit. Dokončete psaní a klikněte na tlačítko Štítek nenalezen. Vytvořit název štítku.
 1. Klepnutím na ikonu + vytvořte nový úkol.
 2. Klepněte na ikonu štítku (nebo prostě napište @).
 3. V zobrazeném seznamu vyberte štítek nebo štítky, které chcete přidat. Pokračujte v zadávání názvu štítku, výběr výsledků se zúží.
 4. Pokud chcete vytvořit nový štítek a přidat ho k úkolu, dokončete zadávání názvu nového štítku a klepněte na +Přidat štítek Název_štítku.

Jak přidat štítek k stávajícímu úkolu

Štítky můžete přidat i k několika úkolům naráz:

 1. Kliknutím na libovolný úkol ho začněte upravovat.
 2. Do pole úkolu napište @, nebo vpravo klikněte na možnost Štítky.
 3. V zobrazené nabídce vyberte štítek, který chcete přidat. Pokračujte v zadávání názvu štítku, výběr výsledků se zúží.
 4. Pokud zadaný štítek ještě neexistuje, zobrazí se možnost ho vytvořit. Dokončete psaní a klikněte na tlačítko Štítek nenalezen. Vytvořit název štítku.
 1. Klepnutím na libovolný úkol ho vyberte.
 2. Klepněte na tlačítko Štítek.
 3. V zobrazeném seznamu vyberte štítek nebo štítky, které chcete přidat. Pokračujte v zadávání názvu štítku, výběr výsledků se zúží.
 4. Po výběru štítků, které chcete k úkolu přidat, klepněte na Hotovo.
 5. Pokud chcete vytvořit nový štítek a přidat ho k úkolu, klepněte na název úkolu. Zadejte @ a napište název nového štítku. Klepnutím na Přidat štítek nový štítek uložte.
 1. Klepnutím na libovolný úkol ho vyberte.
 2. Klepněte na tlačítko Štítek.
 3. V zobrazeném seznamu vyberte štítek nebo štítky, které chcete přidat. Pokračujte v zadávání názvu štítku, výběr výsledků se zúží.
 4. Po přidání potřebných štítků klepněte v pravém dolním rohu na Hotovo.
 5. Pokud chcete vytvořit nový štítek a přidat ho k úkolu, dokončete zadávání názvu nového štítku a klepněte na +Přidat štítek Název_štítku.

Pár příkladů pro inspiraci...

Existuje bezpočet možností, jak štítky využít. Pro inspiraci uvádíme několik příkladů:

Jak dlouho bude práce na úkolech trvat?

 • @5min
 • @30min
 • @60min
Tyto štítky můžete přidat ke každému úkolu v projektu a usnadnit si tak odhad, jak dlouho bude práce na projektu trvat.

Kdy na tomto úkolu chcete pracovat?

 • @den
 • @odpoledne
 • @noc
 • @čeká (pokud čekáte na něco dalšího, než bude možné začít)

Jaký typ práce děláte?

 • @email
 • @psaní
 • @design
 • @vývoj

Jakého pokroku jste v tomto úkolu dosáhli?

 • @25_procent
 • @50_procent
 • @75_procent

Jedná se o domácí, osobní nebo pracovní projekt?

 • @doma
 • @osobní
 • @práce

Kde na tomto úkolu chcete pracovat?

 • @kancelář
 • @doma
 • @posilka

Úprava štítku

Změňte název nebo barvu štítku.

 1. V postranním panelu klikněte na možnost Filtry a štítky.
 2. V části Štítky klikněte na štítek.
 3. Napravo od štítku klikněte na ikonu tří teček.
 4. Vyberte možnost Upravit štítek.
 5. Zadejte název nového štítku nebo klikněte na nabídku Barva štítku a vyberte jinou barvu.
 6. Potvrďte kliknutím na Uložit.
 1. Klepněte na zobrazení Filtry a štítky.
 2. V části Štítky klepněte na štítek.
 3. Vpravo nahoře klepněte na ikonu tří teček.
 4. Vyberte možnost Upravit štítek.
 5. Zadejte název nového štítku nebo klepněte na nabídku Barva a vyberte jinou barvu.
 6. Vpravo nahoře potvrďte klepnutím na Hotovo.
Barvu štítku změňte v kontextové nabídce štítku.
 1. Klepněte na ikonu nabídky vlevo dole.
 2. Klepněte na možnost Filtry a štítky.
 3. Klepněte na možnost Spravovat štítky a vyberte štítek.
 4. Vpravo nahoře vyberte ikonu tří teček.
 5. Vyberte Upravit.
 6. Zadejte název nového štítku nebo vyberte jinou barvu.

Hledání štítku

V Todoist můžete štítek vyhledat dvěma způsoby:

Vyhledávání štítku

Klikněte na vyhledávací panel Todoist nebo stiskněte klávesu F. Do vyhledávacího panelu napište @. Zobrazí se kompletní seznam osobních i sdílených štítků.

labels-search-help-center.png

Kliknutím na štítek ve výsledcích vyhledávání zobrazíte všechny úkoly s tímto konkrétním štítkem.

Z výsledků vyhledávání například vyberte @urgentní, čímž vyhledáte všechny úkoly se štítkem @urgentní.

Zobrazení všech štítků

Klikněte na Filtry a štítky v postranním panelu. Přejděte dolů k části Štítky, kde najdete kompletní seznam osobních i sdílených štítků.

Výběrem štítku ze seznamu zobrazíte všechny úkoly s tímto štítkem.

Úkoly ve štítcích si můžete zobrazit ve třech různých rozvrženích: jako seznam, nástěnku nebo kalendář (rozvržení jako kalendář je k dispozici pouze uživatelům tarifů Pro a Business).

Využití osobních a sdílených štítků

Pořádek si můžete ve svých seznamech zjednat s využitím dvou druhů štítků:

 • Osobní štítky jsou štítky, které používáte vy a které jste vytvořili sami. Tyto štítky mohou mít jakoukoliv z dostupných barev a na seznamu zůstanou do té doby, dokud je neodstraníte nebo nepřesunete ze seznamu osobních štítků.
 • Sdílené štítky jsou štítky, které vytvořili členové týmu a používají je ve sdílených projektech. Tyto štítky budou ve výchozím stavu šedé a ve sdíleném seznamu zůstanou pouze tehdy, dokud ve sdíleném projektu máte aktivní úkoly právě s těmito štítky.

Změna štítku z osobního na sdílený

Pokud nemáte žádné aktivní úkoly, u kterých by se štítky přesunuté do seznamu sdílených štítků vyskytovaly, tyto štítky zmizí.

Pokud už štítek nechcete používat v soukromých projektech, ale stále ho chcete používat u aktivních úkolů ve sdílených projektech, můžete ho kdykoliv přesunout do sdíleného seznamu.

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na štítek, ze kterého chcete udělat sdílený štítek.
 2. Vyberte možnost Přesunout do sdílených štítků.
 1. Klepněte na štítek, ze kterého chcete udělat sdílený štítek.
 2. Vpravo nahoře klepněte na ikonu tří teček.
 3. Vyberte možnost Upravit štítek.
 4. Vyberte možnost Přesunout do sdílených štítků.
 1. V dolní části seznamu štítků klepněte na možnost Spravovat štítky.
 2. Vyberte štítky, které chcete z osobního seznamu odebrat.
 3. Vpravo nahoře klepněte na ikonu tří teček.
 4. Vyberte možnost Přesunout do sdílených.

Změna štítku ze sdíleného na osobní

Pokud chcete sdílený štítek používat v soukromých projektech, můžete ho kdykoliv přesunout do seznamu osobních štítků.

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na štítek, ze kterého chcete udělat osobní štítek.
 2. Vyberte možnost Přesunout do osobních štítků.
 1. Klepněte na štítek, který chcete změnit na osobní štítek.
 2. Vpravo nahoře klepněte na ikonu tří teček.
 3. Vyberte možnost Upravit štítek.
 4. Vyberte možnost Přesunout do osobních štítků.
 1. V dolní části seznamu štítků klepněte na možnost Spravovat štítky.
 2. Přejděte dolů a klepněte na Sdílené.
 3. Vyberte štítky, které chcete přidat do osobního seznamu.
 4. Vpravo nahoře klepněte na ikonu tří teček.
 5. Vyberte možnost Přesunout do osobních.

Smazání štítku

Čas od času můžete narazit na štítek, který už nepotřebujete. Žádný problém, jednoduše ho smažte. Uděláte to následovně:

 1. V levé nabídce Todoist vyberte možnost Filtry a štítky.
 2. Přejděte dolů na položku Štítky.
 3. Najděte štítek, který chcete smazat.
 4. Vedle štítku klikněte na ikonu tří teček.
 5. Vyberte možnost Smazat štítek.
 6. Potvrďte kliknutím na Smazat.
 1. Klepněte na zobrazení Filtry a štítky.
 2. Přejděte dolů k části Štítky.
 3. Klepněte na štítek.
 4. Vpravo nahoře klepněte na ikonu tří teček.
 5. Vyberte možnost Upravit štítek.
 6. Vyberte možnost Smazat štítek.
 7. Potvrďte klepnutím na Smazat štítek.
Podržte štítek a smažte ho pomocí kontextové nabídky.
 1. Otevřete zobrazení Filtry a štítky (najdete ho pod zobrazením Nadcházející).
 2. Přejděte dolů na štítky.
 3. Klepněte na štítek, který chce smazat.
 4. V pravém horním rohu klepněte na ikonu tří teček.
 5. Vyberte možnost Upravit štítek.
 6. V pravém horním rohu klepněte na ikonu tří teček.
 7. Vyberte Smazat.
 8. Potvrďte klepnutím na Smazat.
Pouze na Androidu je možné mazat štítky i hromadně:
 1. Otevřete zobrazení Filtry a štítky (najdete ho pod zobrazením Nadcházející).
 2. Přejděte na konec seznamu štítků a klepněte na možnost Spravovat štítky.
 3. Vyberte štítky, které chcete smazat.
 4. V pravém horním rohu klepněte na ikonu tří teček.
 5. Vyberte Smazat.
 6. Potvrďte opětovným klepnutím na Smazat.

Časté dotazy

Budou se odstraněné štítky zobrazovat u dokončených úkolů i nadále?

Ano, osobní i sdílené štítky, které byly smazány, se u dokončených úkolů budou zobrazovat i nadále. Kdykoliv zrušíte dokončení úkolu se štítkem, který byl smazán, vytvoří se nový štítek a přidá se do seznamu sdílených štítků, i když byl původně osobní. Tento štítek bude mít název, který měl v okamžiku dokončení úkolu.

Co se stane, když smažu osobní štítek?

Jakmile smažete osobní štítek, bude odebrán ze seznamu vašich osobních štítků, ze seznamu sdílených štítků vašich spolupracovníků a bude také odebrán ze všech aktivních úkolů.

Co se stane, když smažu sdílený štítek?

Pokud smažete sdílený štítek, bude automaticky odebrán ze seznamu sdílených štítků všech uživatelů a ze všech aktivních úkolů. Pokud byl štítek součástí něčího seznamu osobních štítků, dotyčný k němu bude stále mít přístup a štítek se stále bude zobrazovat u úkolů, které tento štítek mají v soukromých projektech.

Můžu změnit barvu sdíleného štítku?

Ne, sdílené štítky jsou ve výchozím stavu šedé. Pokud barvu chcete změnit podle svých preferencí, přidejte si je do seznamu osobních štítků.

Mohou spolupracovníci ve sdíleném projektu sdílený štítek smazat nebo přejmenovat?

Ano, každý člen sdíleného projektu může sdílený štítek přejmenovat nebo smazat. Změny se projeví u všech aktivních úkolů, které daný štítek obsahují.

Můžu změnit pořadí sdílených štítků?

Ne, to je možné jen u osobních štítků.

Můžu přetahovat štítky ze sdíleného seznamu do svých osobních štítků?

Ne, přetahování štítků mezi osobními a sdílenými seznamy štítků není možné.

Byl pro vás tento článek užitečný?

Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 263 z 323