Loading the new Help Center

Jak pracovat se sdílenými projekty

K dispozici na:
Free
Premium
Business

Todoist usnadňuje spolupráci s kýmkoliv můžete sdílet projekty, přiřazovat úkoly a diskutovat o podrobnostech s kolegy nebo blízkými.

Čtěte dál a zjistěte podrobnosti!

Jak sdílet projekty

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na projekt, který chcete sdílet.
 2. V nabídce vyberte možnost Sdílet projekt.
 3. Zadejte jméno osoby, se kterou chcete projekt sdílet. Pokud se jedná o někoho, s kým jste ještě nikdy žádný projekt nesdíleli, musíte zadat e-mail přidružený k účtu Todoist dané osoby. Pokud jste s dotyčným projekt už někdy sdíleli, e-mailová adresa se objeví, jakmile ji začnete psát. Pokud dotyčná osoba účet Todoist nemá, stačí zadat její e-mailovou adresu. Během několika sekund obdrží e-mail s pozvánkou do projektu a možností založit si bezplatný účet.
 4. Kliknutím na Pozvat odešlete pozvánky.
sharing-web-sharing.jpg
 1. Klepněte na projekt, který chcete sdílet.
 2. V pravém horním rohu klepněte na ikonu tří teček.
 3. Vyberte možnost Sdílet projekt. Zobrazí se seznam všech aktuálních spolupracovníků v projektu. Pokud projekt momentálně není sdílený, zobrazí se místo toho možnost Pozvat do projektu ostatní.
 4. Klepnutím na symbol + v pravém horním rohu přidáte nové spolupracovníky.
 5. Následně můžete přidat nového spolupracovníka buď výběrem možnosti Přidat z projektu nebo Přidat z kontaktů, případně zadáním jména osoby, se kterou chcete projekt sdílet. Pokud se jedná o někoho, s kým jste ještě nikdy žádný projekt nesdíleli, musíte zadat e-mail přidružený k účtu Todoist dané osoby. Pokud dotyčná osoba účet Todoist nemá, stačí zadat její e-mailovou adresu. Během několika sekund obdrží e-mail s pozvánkou do projektu a možností založit si bezplatný účet.
sharing-ios-sharing.jpg
Projekt můžete sdílet také přes kontextovou nabídku projektu.
 1. Klepněte na projekt, který chcete sdílet.
 2. V pravém horním rohu klepněte na ikonu tří teček.
 3. Vyberte možnost Sdílení. Zobrazí se seznam všech aktuálních spolupracovníků v projektu.
 4. Opětovným klepnutím na ikonu osoby v pravém horním rohu přidejte spolupracovníky.
 5. Zadejte jméno osoby, se kterou chcete projekt sdílet. Pokud se jedná o někoho, s kým jste ještě nikdy žádný projekt nesdíleli, musíte zadat e-mail přidružený k účtu Todoist dané osoby. Pokud dotyčná osoba účet Todoist nemá, stačí napsat její e-mailovou adresu. Během několika sekund obdrží e-mail s pozvánkou do projektu a možností založit si bezplatný účet.
sharing-android-sharing.jpg

Každý, s kým projekt nasdílíte, bude mít plný přístup ke všem informacím včetně úkolů, komentářů a nahraných souborů.

Bude moci přidávat nové úkoly, přiřazovat je a dokončovat, přidávat komentáře a nahrávat nové soubory.

Uživatelé tarifu Free mohou sdílet projekty až s pěti lidmi (v každém projektu to může být pět různých osob). Uživatelé tarifu Pro mohou sdílet projekty až s 25 lidmi a uživatelé Business až s 50 lidmi.

Jak přiřazovat úkoly

Přiřazení stávajícího úkolu

 1. V libovolném sdíleném projektu klikněte na ikonu přiřazení napravo od názvu úkolu.
 2. V rozevírací nabídce vyberte jméno osoby.
 1. V libovolném sdíleném projektu klepnutím na úkol otevřete zobrazení úkolu.
 2. Klepněte na ikonu přiřazení.
 3. Ve vyskakovací nabídce vyberte jméno osoby.
 1. V libovolném sdíleném projektu klepnutím na úkol otevřete zobrazení úkolu.
 2. Klepněte na ikonu přiřazení.
 3. Ve vyskakovací nabídce vyberte jméno osoby.
Úkol můžete přiřadit také přes jeho kontextovou nabídku.

Přiřazení úkolu při jeho vytváření

 1. Otevřete libovolný sdílený projekt a klikněte na tlačítko + Přidat úkol.
 2. Napište název úkolu a zadejte symbol +, za kterým následuje jméno osoby.
 3. V rozevírací nabídce vyberte jméno osoby.
Pokud vytváříte úkol v nesdíleném projektu nebo v zobrazení Dnes, Nadcházející nebo v libovolném filtrovaném zobrazení musíte nejprve zadat sdílený projekt zadáním # do pole úkolu a výběrem názvu projektu, např. „#Design +Jonáš“.
 1. Otevřete libovolný sdílený projekt a klepněte na tlačítko +.
 2. Napište název úkolu a zadejte symbol +, za kterým následuje jméno osoby.
 3. V rozevírací nabídce vyberte jméno osoby.

Pokud vytváříte úkol v nesdíleném projektu nebo v zobrazení Dnes, Nadcházející nebo v libovolném filtrovaném zobrazení musíte nejprve zadat sdílený projekt zadáním # do pole úkolu a výběrem názvu projektu, např. „#Design +Jonáš“.

 1. Otevřete libovolný sdílený projekt a klepněte na tlačítko +.
 2. Napište název úkolu a zadejte symbol +, za kterým následuje jméno osoby.
 3. V rozevírací nabídce vyberte jméno osoby.

Pokud vytváříte úkol v nesdíleném projektu nebo v zobrazení Dnes, Nadcházející nebo v libovolném filtrovaném zobrazení musíte nejprve zadat sdílený projekt zadáním # do pole úkolu a výběrem názvu projektu, např. „#Design +Jonáš“.

Jak nastavit připomenutí někomu jinému

Při práci na sdíleném projektu můžete nastavit připomenutí pro někoho jiného. Dotyčnému se pak připomenutí zobrazí v den a čas, který určíte, a metodou, kterou si dotyčný nastavil e-mailem, nebo nabízeným oznámením.

Nastavení připomenutí pro někoho jiného

 1. Ujistěte se, že úkol je ve sdíleném projektu.
 2. Kliknutím na úkol otevřete zobrazení úkolu.
 3. Vpravo klikněte na Připomenutí.
 4. Zadejte čas a datum připomenutí.
 5. Klikněte na svého avatara vpravo a vyberte osobu, pro kterou chcete připomenutí nastavit.
 6. Klikněte na Přidat připomenutí.
 1. Klepněte na stávající úkol ve sdíleném projektu.
 2. Klepněte na tlačítko Připomenutí.
 3. Klepněte na Datum a čas a zadejte datum a čas dokončení.
 4. Klepněte na ikonu potvrzení.
 5. Klepněte na svého avatara vpravo a vyberte osobu, pro kterou chcete připomenutí nastavit.
 6. Klepněte na ikonu potvrzení.
 1. Klepněte na stávající úkol ve sdíleném projektu.
 2. Klepněte na tlačítko Připomenutí.
 3. Klepněte na Datum a čas.
 4. Vyberte datum a čas dokončení.
 5. Klepněte na Upozornit a vyberte osobu, pro kterou chcete připomenutí přidat.
 6. Klepněte na Hotovo.

Odebrání připomenutí pro někoho jiného

 1. Kliknutím na úkol otevřete zobrazení úkolu.
 2. Najeďte myší na připomenutí, které chcete odebrat.
 3. Klikněte na X, které se objeví napravo od připomenutí.
 1. Klepnutím na úkol otevřete zobrazení úkolu.
 2. Vedle připomenutí, které chcete smazat, klepněte na ikonu tří teček.
 3. Klepněte na Smazat.
 4. Potvrďte klepnutím na Ano.
 1. Klepnutím na úkol otevřete zobrazení úkolu.
 2. Vedle připomenutí, které chcete smazat, klepněte na ikonu koše.

Jak někoho odebrat ze sdíleného projektu

 1. Pravým tlačítkem myši klikněte na projekt, jehož sdílení chcete zrušit.
 2. V nabídce vyberte možnost Sdílet projekt.
 3. Umístěte ukazatel myši na jméno uživatele, kterého chcete odebrat.
 4. Vedle uživatelova jména klikněte na ikonu koše.
 1. Klepněte na projekt, který chcete sdílet.
 2. V pravém horním rohu klepněte na ikonu tří teček.
 3. Vyberte možnost Sdílení. Zobrazí se seznam všech aktuálních spolupracovníků v projektu.
 4. Vedle jména uživatele klepněte na ikonu tří teček.
 5. Klepněte na Smazat.
 6. Klepněte na OK.
 1. Klepnutím otevřete projekt.
 2. V pravém horním rohu klepněte na ikonu tří teček.
 3. Vyberte možnost Sdílet projekt. Zobrazí se seznam všech aktuálních spolupracovníků v projektu.
 4. Spolupracovníka odeberte klepnutím na ikonu odebrání osoby.
 5. Klepněte na možnost Odebrat spolupracovníka.

Časté dotazy

Pokud archivuji sdílený projekt, bude archivován také na účtech mých kolegů?

Ne. Kdykoliv archivujete nějaký projekt, děje se tak jen na vašem účtu.

Můžu sdílet projekty se spolupracovníky, kteří nemají stejný tarif předplatného jako já (např. jeden uživatel má tarif Business, ale chce sdílet projekt s někým, kdo má bezplatný tarif)?

Ano, žádný problém! Vezměte však na vědomí, že platí různé limity podle toho, jaký tarif máte. Detailní seznam různých limitů pro jednotlivé tarify najdete na naší stránce s cenami.

Můžu sdílet nadřazený projekt spolu se všemi jeho dílčími projekty?

Sdílet projekt spolu se všemi jeho dílčími projekty naráz bohužel není možné. Je nám líto. Doporučujeme nasdílet každý projekt zvlášť.

Mám účet Business a chci omezit sdílení projektů s uživateli, kteří nejsou členy mého týmu. Jde to?

Ano. Pokud jste správcem týmu Business, přejděte na záložku sdílení na panelu správce. Tam můžete nastavit, jestli členové vašeho týmu mohou sdílet projekty mimo tým Business a jestli se k vašim projektům mohou připojit i lidé mimo váš tým.

Uvidím ve sdíleném projektu úkoly, které byly dokončeny před mým přidáním do projektu?

Bohužel ne. Zobrazí se pouze úkoly, které byly dokončeny až po vašem přidání.

Pokud ze sdíleného projektu odejdete a později se k němu znovu přidáte, uvidíte pouze úkoly dokončené až po vašem opětovném přidání.

Můžu přiřadit jeden stejný úkol několika lidem?

Ne. Proč tomu tak je, vysvětluje tento článek.

Můžu úkol přidělit sám sobě?

Ano, můžete! Při zadávání úkolu jednoduše vyberte možnost „Já“.

Ve výchozím nastavení každý úkol, který vytvoříte ve sdíleném projektu, je přiřazen vám.

V seznamu přiřazených osob nemůžu najít člověka, kterému chci přiřadit úkol. Co mám dělat?

Než někomu přiřadíte úkol, budete s ním muset nasdílet konkrétní projekt. Pokud projekt nenasdílíte, daná osoba se vám v seznamu možných přiřazených osob vůbec neobjeví.

Byl pro vás tento článek užitečný?

Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 226 z 333