Loading the new Help Center

Práce se sdílenými projekty v Todoist

K dispozici na:
Free
Premium
Business

Todoist usnadňuje spolupráci s kýmkoliv můžete sdílet projekty, přiřazovat úkoly a diskutovat o podrobnostech s kolegy nebo blízkými.

Počet spolupracovníků, kteří se mohou k projektu připojit, závisí na tarifu vašeho účtu.

TARIF POZVĚTE AŽ
Free 5 lidí
Pro 25 lidí
Business 50 lidí

 

Pokud pracujete v pracovních prostorech, naučte se u sdílených projektů nastavovat oprávnění.

Sdílení projektu

 1. Klikněte na projekt pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Sdílet.
 2. Napište jméno nebo e-mailovou adresu osoby, se kterou chcete projekt sdílet.

  Pokud pozvaná osoba nemá účet Todoist, obdrží e-mail s pozvánkou do projektu s možností založit si bezplatný účet.

 3. Kliknutím na Pozvat odešlete pozvánky.
sharing-web-sharing.jpg
 1. Otevřete projekt a vpravo nahoře klepněte na ikonu tří teček.
 2. Klepněte na možnost Sdílet. Zobrazí se seznam spolupracovníků v projektu. Pokud projekt není sdílený, uvidíte dvě možnosti:
  • Sdílet odkaz umožňuje zkopírovat odkaz na pozvánku, přes který se ostatní mohou k projektu připojit.
  • + Pozvat členy umožňuje někoho pozvat do projektu přidáním jeho jména nebo e-mailové adresy.

Jakmile klepnete na + Pozvat členy, uvidíte dvě možnosti:

 • Do pole Příjemce: zadejte jméno nebo e-mailovou adresu spolupracovníka. Pak klepnutím na jeho e-mailovou adresu krok potvrďte. Takto pozvaný spolupracovník bude vždy mít oprávnění typu Může editovat.
 • Klepnutím na červenou ikonu plus pozvete spolupracovníky ze seznamu kontaktů.
sharing-ios-sharing.jpg
Projekt můžete sdílet také přes jeho kontextovou nabídku.
 1. Klepněte na projekt, který chcete sdílet.
 2. Klepněte na ikonu sdílení. Zobrazí se seznam spolupracovníků v projektu.
 3. Opětovným klepnutím na ikonu osoby v pravém horním rohu přidejte spolupracovníky.
 4. Napište jméno nebo e-mailovou adresu osoby, se kterou chcete projekt sdílet.

  Pokud pozvaná osoba nemá účet Todoist, obdrží e-mail s pozvánkou do projektu s možností založit si bezplatný účet.

sharing-android-sharing.jpg

Každý, s kým sdílíte projekt, bude mít neomezený přístup ke všem informacím, jako jsou úkoly, komentáře a nahrané soubory. Může přidávat nové úkoly, přiřazovat je a dokončovat, přidávat komentáře a nahrávat do projektu nové soubory.

Sdílení nadřazeného projektu

Pokud s někým nasdílíte nadřazený projekt, nebude mít automaticky přístup i do jeho dílčích projektů. Dotyčného budete muset pozvat do každého dílčího projektu zvlášť.

Pokud však dotyčného odstraníte ze sdíleného nadřazeného projektu, automaticky přijde o přístup ke všem jeho dílčím projektům.

Přiřadit úkol

Přiřazení stávajícího úkolu

 1. V libovolném sdíleném projektu klikněte na ikonu přiřazení napravo od názvu úkolu.
 2. V rozevírací nabídce vyberte jméno osoby.
 1. V libovolném sdíleném projektu klepnutím na úkol otevřete zobrazení úkolu.
 2. Klepněte na ikonu přiřazení.
 3. Ve vyskakovací nabídce vyberte jméno osoby.
 1. V libovolném sdíleném projektu klepnutím na úkol otevřete zobrazení úkolu.
 2. Klepněte na ikonu přiřazení.
 3. Ve vyskakovací nabídce vyberte jméno osoby.
Úkol můžete přiřadit také přes jeho kontextovou nabídku.

Přiřazení úkolu

 1. Otevřete libovolný sdílený projekt a klikněte na tlačítko + Přidat úkol.
 2. Napište název úkolu a zadejte symbol +, za kterým následuje jméno osoby.
 3. V rozevírací nabídce vyberte jméno osoby.
Pokud vytváříte úkol v nesdíleném projektu nebo v zobrazení Dnes, Nadcházející nebo v libovolném filtrovaném zobrazení musíte nejprve zadat sdílený projekt zadáním # do pole úkolu a výběrem názvu projektu, např. „#Design +Jonáš“.
 1. Otevřete libovolný sdílený projekt a klepněte na tlačítko +.
 2. Napište název úkolu a zadejte symbol +, za kterým následuje jméno osoby.
 3. V rozevírací nabídce vyberte jméno osoby.

Pokud vytváříte úkol v nesdíleném projektu nebo v zobrazení Dnes, Nadcházející nebo v libovolném filtrovaném zobrazení musíte nejprve zadat sdílený projekt zadáním # do pole úkolu a výběrem názvu projektu, např. „#Design +Jonáš“.

 1. Otevřete libovolný sdílený projekt a klepněte na tlačítko +.
 2. Napište název úkolu a zadejte symbol +, za kterým následuje jméno osoby.
 3. V rozevírací nabídce vyberte jméno osoby.

Pokud vytváříte úkol v nesdíleném projektu nebo v zobrazení Dnes, Nadcházející nebo v libovolném filtrovaném zobrazení musíte nejprve zadat sdílený projekt zadáním # do pole úkolu a výběrem názvu projektu, např. „#Design +Jonáš“.

Nastavení připomenutí pro někoho jiného

Při práci na sdíleném projektu můžete nastavit připomenutí pro někoho jiného. Dotyčnému se pak připomenutí zobrazí v den a čas, který určíte, a metodou, kterou si dotyčný nastavil e-mailem, nebo nabízeným oznámením.

Nastavení připomenutí pro někoho jiného

 1. Ujistěte se, že úkol je ve sdíleném projektu.
 2. Kliknutím na úkol otevřete zobrazení úkolu.
 3. Vpravo klikněte na Připomenutí.
 4. Zadejte čas a datum připomenutí.
 5. Klikněte na svého avatara vpravo a vyberte osobu, pro kterou chcete připomenutí nastavit.
 6. Klikněte na Přidat připomenutí.
 1. Klepněte na stávající úkol ve sdíleném projektu.
 2. Klepněte na tlačítko Připomenutí.
 3. Klepněte na Datum a čas a zadejte datum a čas dokončení.
 4. Klepněte na ikonu potvrzení.
 5. Klepněte na svého avatara vpravo a vyberte osobu, pro kterou chcete připomenutí nastavit.
 6. Klepněte na ikonu potvrzení.
 1. Klepněte na stávající úkol ve sdíleném projektu.
 2. Klepněte na tlačítko Připomenutí.
 3. Klepněte na Datum a čas.
 4. Vyberte datum a čas dokončení.
 5. Klepněte na Upozornit a vyberte osobu, pro kterou chcete připomenutí přidat.
 6. Klepněte na Hotovo.

Odebrání připomenutí pro někoho jiného

 1. Kliknutím na úkol otevřete zobrazení úkolu.
 2. Najeďte myší na připomenutí, které chcete odebrat.
 3. Klikněte na X, které se objeví napravo od připomenutí.
 1. Klepnutím na úkol otevřete zobrazení úkolu.
 2. Vedle připomenutí, které chcete smazat, klepněte na ikonu tří teček.
 3. Klepněte na Smazat.
 4. Potvrďte klepnutím na Ano.
 1. Klepnutím na úkol otevřete zobrazení úkolu.
 2. Vedle připomenutí, které chcete smazat, klepněte na ikonu koše.

Odebrání spolupracovníků ze sdíleného projektu

 1. Na projekt klikněte pravým tlačítkem myši.
 2. V nabídce vyberte možnost Sdílet.
 3. Umístěte ukazatel myši na jméno uživatele, kterého chcete odebrat.
 4. Vedle uživatelova jména klikněte na ikonu koše.
 1. Klepnutím otevřete projekt.
 2. Vpravo nahoře klepněte na ikonu tří teček.
 3. Klepněte na Sdílet. Zobrazí se seznam spolupracovníků v projektu.
 4. Spolupracovníka odeberte klepnutím na ikonu odebrání osoby.
 5. Klepněte na možnost Odebrat spolupracovníka.
 1. Klepnutím otevřete projekt.
 2. Klepněte na ikonu sdílení. Zobrazí se seznam všech spolupracovníků v projektu.
 3. Vedle uživatelova jména klepněte na ikonu tří teček.
 4. Klepněte na Smazat.
 5. Klepněte na OK.

Časté dotazy

Pokud archivuji sdílený projekt, bude archivován také na účtech mých kolegů?

Ne. Kdykoliv archivujete nějaký projekt, děje se tak jen na vašem účtu.

Můžu sdílet projekty se spolupracovníky, kteří nemají stejný tarif předplatného jako já (např. jeden uživatel má tarif Business, ale chce sdílet projekt s někým, kdo má bezplatný tarif)?

Ano, žádný problém! Vezměte však na vědomí, že platí různé limity podle toho, jaký tarif máte. Detailní seznam různých limitů pro jednotlivé tarify najdete na naší stránce s cenami.

Mám účet Business a chci omezit sdílení projektů s uživateli, kteří nejsou členy mého týmu. Jde to?

Ano. Pokud jste správcem týmu Business, přejděte na záložku sdílení na panelu správce. Tam můžete nastavit, jestli členové vašeho týmu mohou sdílet projekty mimo tým Business a jestli se k vašim projektům mohou připojit i lidé mimo váš tým.

Uvidím ve sdíleném projektu úkoly, které byly dokončeny před mým přidáním do projektu?

Bohužel ne. Zobrazí se pouze úkoly, které byly dokončeny až po vašem přidání.

Pokud ze sdíleného projektu odejdete a později se k němu znovu přidáte, uvidíte pouze úkoly dokončené až po vašem opětovném přidání.

Můžu přiřadit jeden stejný úkol několika lidem?

Ne. Proč tomu tak je, vysvětluje tento článek.

Můžu úkol přidělit sám sobě?

Ano, můžete! Při zadávání úkolu jednoduše vyberte možnost „Já“.

Ve výchozím nastavení každý úkol, který vytvoříte ve sdíleném projektu, je přiřazen vám.

V seznamu přiřazených osob nemůžu najít člověka, kterému chci přiřadit úkol. Co mám dělat?

Než někomu přiřadíte úkol, budete s ním muset nasdílet konkrétní projekt. Pokud projekt nenasdílíte, daná osoba se vám v seznamu možných přiřazených osob vůbec neobjeví.

Byl pro vás tento článek užitečný?

Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 226 z 333