Loading the new Help Center

Představujeme filtry

K dispozici na:
Free
Premium
Business

Jakmile se váš účet Todoist zaplní úkoly, vyhledávání informací v něm musí být i nadále rychlé a efektivní. A přesně na to se hodí filtry.

Filtry jsou vlastní zobrazení úkolů, které úkoly ukazují nebo skrývají na základě konkrétních kritérií, jako například název úkolu, datum dokončení, projekt, štítek, priorita, datum vytvoření a další.

Úkoly si můžete pomocí filtrů zobrazit ve třech různých rozvrženích: jako seznam, nástěnku, nebo kalendář (rozvržení jako kalendář je k dispozici pouze uživatelům tarifů Pro a Business).

Vyzkoušejte výchozí filtry

Vyzkoušejte několik výchozích filtrů a zjistěte, jak fungují:

 • Přiřazeno mně: zobrazí všechny úkoly v Todoist přiřazené vám
 • Priorita 1: zobrazí všechny úkoly p1 v Todoist
 • Zobrazit vše: zobrazí všechny úkoly aktivní v Todoist

Vytváření, úprava a mazání filtrů

Vytvoření nového filtru:

 1. V postranním panelu vyberte možnost Filtry a štítky.
 2. Vedle položky Filtry klikněte na symbol +.
 3. V okně Přidat filtr napište název filtru.
 4. Napište dotaz filtru, který chcete použít (v tomto článku najdete několik možností uvedených níže).
 5. (Volitelné) Z rozevírací nabídky vyberte jinou barvu filtru.
 6. (Volitelné) Pro snadný přístup k filtru klikněte na přepínač, kterým projekt přidáte do oblíbených.
 7. Kliknutím na Přidat filtr uložte.

Úprava nebo smazání vytvořeného filtru:

 1. Na filtr klikněte pravým tlačítkem myši.
 2. Vyberte možnost Upravit filtr nebo Smazat filtr.

Vytvoření nového filtru:

 1. Vpravo dole klepněte na Procházet.
 2. Klepněte na možnost Filtry a štítky.
 3. Vedle položky Filtry klepněte na symbol +.
 4. Filtr pojmenujte.
 5. Napište dotaz filtru, který chcete použít (všechny možnosti najdete v seznamu níže).
 6. (Volitelně) Klepnutím na kapku barvy změňte barvu.
 7. Vpravo nahoře klepněte na ikonu zaškrtávací značky. Nový filtr se uloží.
Pokud chcete změnit uspořádání filtrů, jednoduše je přetáhněte na nové místo v seznamu.

Úprava nebo smazání vytvořeného filtru:

 1. Vpravo dole klepněte na Procházet.
 2. Klepněte na možnost Filtry a štítky.
 3. Vyberte filtr.
 4. Vpravo nahoře klepněte na ikonu tří teček.
 5. Vyberte možnost Upravit filtr.
  • Pokud chcete filtr upravit, aktualizujte filtr a klepněte na ikonu zaškrtávací značky.
  • Pokud chcete filtr smazat, vpravo nahoře klepněte na ikonu tří teček, vyberte možnost Smazat a potvrďte kliknutím na Smazat.

Vytvoření nového filtru:

 1. Vpravo dole klepněte na Procházet.
 2. Klepněte na možnost Filtry a štítky.
 3. Vedle položky Filtry klepněte na symbol +.
 4. Filtr pojmenujte.
 5. Napište dotaz filtru, který chcete použít (všechny možnosti najdete v seznamu níže).
 6. Pokud chcete, klepnutím na kapku barvy můžete změnit barvu.
 7. Vpravo nahoře klepněte na Hotovo. Nový filtr se uloží.
Pokud chcete změnit uspořádání filtrů, jednoduše je přetáhněte na nové místo v seznamu.

Úprava nebo smazání vytvořeného filtru:

 1. Vpravo dole klepněte na Procházet.
 2. Klepněte na možnost Filtry a štítky.
 3. Vyberte filtr.
 4. Při zobrazeném filtru klepněte vpravo nahoře na ikonu tří teček.
 5. Vyberte možnost Upravit filtr.
 6. Pokud chcete filtr upravit, aktualizujte filtr a klepněte na Hotovo.
 7. Pokud chcete filtr smazat, dole klepněte na možnost Smazat filtr. Opětovným klepnutím na Smazat filtr tento krok potvrďte.
Filtr můžete upravit nebo smazat také přes jeho kontextovou nabídku.
Vyhledávací dotazy můžete používat také ve vyhledávání. Do vyhledávacího pole stačí zadat jakýkoliv dotaz, který byste použili také k vytvoření filtru.

Práce se symboly

Při vytváření filtrů v aplikaci Todoist můžete použít celou řadu symbolů. Část filtrů je bohužel potřeba psát stále anglicky, jelikož některá data zatím nejsou v češtině podporována. Filtry lze psát také kompletně v angličtině.

Symbol Co to znamená Příklad

|

NEBO

today | zpozdene (celé anglicky jako today | overdue)

&

A

today & p1

!

NE

!dilci ukol (anglicky jako !subtask)

()

Nejdříve filtruje dotazy uvnitř závorek

(today | zpozdene) & #Práce (celé anglicky jako (today | overdue) & #Práce)

,

Oddělí dotazy filtru do samostatných seznamů

dokonceni: yesterday, today (celé anglicky jako due: yesterday, today)

\

Využití speciálních znaků v názvech projektů, oddílů a štítků jako běžných znaků

#One \& Two

Filtr na základě:

Klíčová slova

Pokud chcete vytvořit filtry na základě klíčových slov, vyzkoušejte výraz hledat: (search:) následovaný klíčovým slovem.

Pokud potřebujete Použijte toto

Zobrazit všechny úkoly, které obsahují slovo „porada“

hledat: porada (celé anglicky jako search: porada)

Zobrazit všechny úkoly, které obsahují slovo „porada“, s dokončením dnes

hledat: porada & today (celé anglicky jako search: porada & today)

Zobrazit všechny úkoly, které obsahují slovo „porada“ nebo „práce“

hledat: porada | hledat: práce (celé anglicky jako search: porada | search: práce)

 

Zobrazit všechny úkoly, které obsahují slovo „e-mail“

hledat: e-mail (celé anglicky jako search: e-mail)

Zobrazit všechny úkoly, které obsahují odkazy na web

hledat: http (celé anglicky jako search: http)

Data dokončení

Podívejte se na úkoly s dokončením na konkrétní datum. 
Pokud potřebujete Použijte toto

Zobrazit všechny úkoly s dokončením 3. ledna

Jan 3

Zobrazit všechny úkoly s dokončením před konkrétní datem

dokonceni pred: May 5 nebo dokonceni pred: 5/5 (celé anglicky jako due before: May 5 nebo due before: 5/5)

Zobrazit všechny úkoly s dokončením po konkrétním datu

dokonceni po: May 5 nebo dokonceni po: 5/5 (celé anglicky jako due after: May 5 nebo due after: 5/5)

Zobrazit všechny úkoly s dokončením během následujících čtyř hodin a zobrazit všechny zpožděné úkoly

dokonceni pred: +4 hours (celé anglicky jako due before: +4 hours)

Zobrazit všechny úkoly s dokončením před dnem vybraným v Nastavení > Obecné > Příští týden

dokonceni pred: pristi tyden (celé anglicky jako due before: next week)

Zobrazit všechny úkoly s datem dokončení ve stávajícím pracovním týdnu

dokonceni pred: sat (celé anglicky jako due before: sat)

Zobrazit všechny úkoly s dokončením příští týden

(dokonceni: pristi tyden | dokonceni po: pristi tyden) & dokonceni pred: 1 week after next week (celé anglicky jako (due: next week | due after: next week) & due before: 1 week after next week)

Zobrazit všechny úkoly s dokončením během aktuálního kalendářního měsíce

dokonceni pred: first day (celé anglicky jako due before: first day)

Zobrazit aktivní úkoly s dokončením včera, společně s dnešními úkoly uvedenými dole

dokonceni: yesterday, today (celé anglicky jako due: yesterday, today)

Zobrazit všechny úkoly bez data dokončení

bez data nebo bez data dokonceni (celé anglicky jako no date nebo no due date)

Zobrazit všechny úkoly s datem dokončení

!bez data (celé anglicky jako !no date)

Zobrazit všechny úkoly s datem dokončení a časem dokončení

!bez data & !bez casu (celé anglicky jako !no date & !no time)

Zobrazit všechny úkoly s dokončením dnes a před konkrétním časem dokončení

today & dokonceni pred: 14:00 (celé anglicky jako today & due before: 2pm)

Zobrazit všechny zpožděné úkoly

zpozdene nebo zpozdeno nebo pozde (celé anglicky jako overdue, over due nebo od)

Zobrazit všechny zpožděné úkoly s přiřazeným časem dokončení, spolu se všemi úkoly na dnešek, ale jen pokud mají čas dokončení

zpozdene & !bez casu, today & !bez casu (celé anglicky jako overdue & !no time, today & !no time)

Zobrazit všechny úkoly ve složce Schránka bez data, následované oddílem se všemi úkoly s nastavenými daty dokončení, které ale ve složce Schránka nejsou

#Schránka & bez data, vse & !#Schránka & !bez data (celé anglicky jako #Inbox & no date, All & !#Inbox & !no date)

Zobrazit všechny úkoly s dokončením v příštích 5 dnech

5 dnu nebo pristich 5 dnu (celé anglicky jako 5 days nebo next 5 days)

Zobrazit všechny úkoly s opakujícím se datem dokončení

opakujici se (anglicky jako recurring)

Zobrazit všechny úkoly, které mají buď neopakující se datum dokončení nebo nemají přiřazeno žádné datum dokončení

!opakujici se (anglicky jako !recurring)

Zobrazit všechny úkoly s datem dokončení, ale bez času dokončení, a které se neopakují

bez casu & !opakujici se (celé anglicky jako no time & !recurring)

Datum je momentálně podporováno pouze anglicky. Můžete ho psát následujícími způsoby:
 • Konkrétní datum: 10/5/2022, Oct 5th 2022
 • Konkrétní datum a čas: 10/5/2022 5pm, Oct 5th 5pm (5pm lze napsat i jako 17:00)
 • Relativní datum: today, tomorrow, yesterday, 3 days (due in the next 3 days), -3 days (due in the past 3 days)
 • Dny v týdnu: Monday, Tuesday, Sunday

Úrovně priority

Pokud potřebujete Použijte toto

Zobrazit všechny úkoly s úrovní priority 1

p1

Zobrazit všechny úkoly s úrovní priority 2

p2

Zobrazit všechny úkoly s úrovní priority 3

p3

Zobrazit všechny úkoly bez úrovně priority (tzn. priorita 4)

bez priority (celé anglicky jako no priority)

Štítky

Můžete vytvářet filtry na základě štítků. Například filtr today & @e-mail zobrazí úkoly se štítkem @e-mail s dokončením dnes.

Pokud potřebujete Použijte toto

Zobrazit všechny úkoly se štítkem „e-mail“

@e-mail

Zobrazit všechny úkoly, které nemají žádný štítek

bez stitku (anglicky jako no labels)

Projekty, dílčí projekty a oddíly

Pokud potřebujete Použijte toto

Zobrazit všechny úkoly v projektu „Práce“

#Práce

Zobrazit všechny úkoly v projektu „Práce“ a jeho dílčí projekty

##Práce

Zobrazit všechny úkoly v projektu „Škola“ a všechny jeho dílčí projekty, ale vynechat projekt „Fyzika“

##Škola & !#Fyzika

Zobrazit všechny úkoly spadající do oddílů nazvaných „Porady“ ze všech projektů

/Porady

Zobrazit všechny úkoly spadající pod oddíl „Porady“ v projektu „Práce“

#Práce & /Porady

Zobrazit všechny úkoly nepřiřazené do oddílů

!/*

Zobrazit všechny úkoly nepřiřazené do oddílů, ale vyjmout úkoly ve složce Schránka

!/* & !#Schránka (celé anglicky jako !/* & !#Inbox)

Pracovní prostory a složky

Pokud potřebujete Použijte toto

Zobrazit všechny úkoly v pracovním prostoru „Moje projekty“

pracovni prostor: Moje projekty (celé anglicky jako workspace: My projects)

Zobrazit všechny úkoly z projektů ve složce „Designový tým“

##Designový tým

Zobrazit pouze úkoly v pracovním prostoru „Doist“

pracovni prostor: Doist (anglicky jako workspace: Doist)

Zobrazit všechny úkoly v pracovních prostorech „Doist“ a „Halist“ (pracovni prostor: Doist | pracovni prostor: Halist) (celé anglicky jako (workspace: Doist | workspace: Halist) )

Když je úkol vytvořen

Pokud potřebujete Použijte toto

Zobrazit všechny úkoly vytvořené v konkrétní datum

vytvoreno: Jan 3 2023 (celé anglicky jako created: Jan 3 2023)

Zobrazit všechny úkoly vytvořené před více než 365 dny

vytvoreno pred: -365 dnu (celé anglicky jako created before: -365 days)

Zobrazit všechny úkoly vytvořené za posledních 365 dní

vytvoreno po: -365 dnu (celé anglicky jako created after: -365 days)

Zobrazit všechny dnes vytvořené úkoly

vytvoreno: today (celé anglicky jako created: today)

Sdílené projekty a přiřazené úkoly

Při vyhledávání úkolů, které jsou přiřazeny některému ze spolupracovníků, se ujistěte, že použijete jméno, které konkrétní spolupracovník v Todoist skutečně používá. O tomtéž se přesvědčte i při vyhledávání úkolů, které přiřadil některý ze spolupracovníků někomu jinému.

Tak například Pepovo občanské jméno je Josef Šedý, ale pokud je v Todoist veden jako „Pepa Šedý“ vyhledejte priradil: Pepa Šedý (anglicky jako assigned by: Pepa Šedý) nebo prirazeno: Pepa Šedý (anglicky jako assigned to: Pepa Šedý).

Spolupracovníka lze identifikovat podle následujícího:
 • E-mail osoby
 • Celé jméno osoby
 • „Já“ (což odkazuje na vás)
 • „Ostatní“ (což odkazuje na všechny další uživatele kromě vás)
Pokud potřebujete Použijte toto

Zobrazit všechny úkoly, které byly přiřazeny ostatním

prirazeno: ostatni (celé anglicky jako assigned to: others)

Zobrazit všechny úkoly, které přiřadil Pepa Šedý

priradil: Pepa Šedý (anglicky jako assigned by: Pepa Šedý)

Zobrazit všechny úkoly, které jste přiřadili ostatním

priradil: ja (celé anglicky jako assigned by: me)

Zobrazit všechny úkoly, které byly přiřazeny komukoliv (vám i ostatním)

prirazeno (anglicky jako assigned)

Zobrazit všechny úkoly ve sdílených projektech

sdileno (anglicky jako shared)

Zobrazit všechny úkoly ve vašem Todoist, s výjimkou úkolů přiřazených jiným osobám

!prirazeno: ostatni (celé anglicky jako !assigned to: others)

Tipy na vytváření výkonnějších filtrů

Kombinování dotazů

Libovolný dotaz můžete zkombinovat s filtrem a získat tak přesné zobrazení, které potřebujete. Uvádíme několik příkladů:

Pokud potřebujete Použijte toto

Zobrazit všechny úkoly s dokončením dnes označeny štítkem @e-mail

Today & @e-mail

Zobrazit všechny úkoly označené štítkem @práce nebo @kancelář

@práce | @kancelář

Zobrazit všechny úkoly s dokončením dnes nebo jsou zpožděné a které jsou také v projektu „Práce“

(today | zpozdene) & #Práce (celé anglicky jako (today | overdue) & #Práce)

Zobrazit všechny úkoly, které nejsou nikomu přiřazeny

!prirazeno (anglicky jako !assigned)

Zobrazit všechny úkoly s dokončením dnes, ale vyloučit úkoly z projektu „Práce“

Today & !#Práce

Zobrazit všechny úkoly s dokončením zítra v projektu „Domácí úkoly“, ale vyloučit úkoly se štítkem @jazyky

#Domácí úkoly & tomorrow & !@jazyky

Použití zástupných znaků ve filtrech

Pokud chcete vyfiltrovat několik položek s podobnými znaky, můžete použít zástupný znak tak, že do hledaného výrazu vložíte hvězdičku. Například dotaz filtru @*bal zobrazí seznam všech úkolů, jejichž popisek končí slovem „bal“, například @basebal a @fotbal.

Zde je několik dalších příkladů použití zástupných znaků ve filtrech:

Pokud potřebujete Použijte toto

Zobrazit všechny úkoly s libovolným štítkem začínajícím na „domá“, například @domácíúkol a @domácípráce

@domá*

Zobrazit všechny úkoly přiřazené všem, jejichž křestní jméno začíná na M s příjmením Syrový

prirazeno: m* syrový

Zobrazit všechny úkoly z projektů, jejichž název končí slovem „síť“, například #Domácí síť, #Pracovní síť a #Společenská síť

#*síť

Zobrazit všechny úkoly z oddílů, které mají v názvu slovo „práce“. Například /Schůzky práce, /Administrativa práce a /Cally práce

Práce*

Zobrazit všechny úkoly, které nepatří do žádného oddílu

!/*

Pokud potřebujete vyhledat projekt, který má v názvu emoji, můžete emoji nahradit hvězdičkou. Například místo #Vítejte 👋 můžete do dotazu zadat #Vítejte *.

Vyhledávání několika filtrů současně

Máte také možnost zadat několik dotazů filtru najednou. Pokud chcete připravit více seznamů úkolů v jednom zobrazení, jednotlivé dotazy filtru jednoduše oddělte čárkou.

Například dotaz filtru p1 & zpozdene, p4 & today (celé anglicky jako p1 & overdue, p4 & today) zobrazí dva seznamy úkolů. První bude obsahovat zpožděné úkoly priority 1, druhý úkoly priority 4 na dnešek.

Užitečné filtry k vyzkoušení

Pokud potřebujete Použijte toto

Zobrazit všechny úkoly zpožděné nebo s dokončením dnes, které jsou v projektu „Práce“.

(today | zpozdene) & #Práce (celé anglicky jako (today | overdue) & #Práce)

Zobrazit všechny úkoly bez data dokončení

bez data (anglicky jako no date)

Zobrazit všechny úkoly bez času dokončení

bez casu (anglicky jako no time)

Zobrazit všechny úkoly s dokončením v příštích 7 dnech se štítkem @čeká

7 dnu & @čeká (anglicky jako 7 days & @čeká)

Zobrazit všechny úkoly vytvořené před více než 365 dny

vytvoreno pred: -365 dnu (celé anglicky jako created before: -365 days)

Zobrazit všechny úkoly, které jste přiřadili ostatním

priradil: ja (celé anglicky jako assigned by: me)

Zobrazit všechny úkoly přiřazené Báře

prirazeno: Bára (anglicky jako assigned to: Bára)

Zobrazit všechny úkoly vytvořené vámi

pridal: ja (celé anglicky jako added by: me)

Zobrazit všechny úkoly, které vytvořila Bára

pridal: Bára (anglicky jako added by: Bára)

Zobrazit všechny úkoly ve sdílených projektech, které nebyly nikomu přiřazeny

sdileno & !prirazeno (celé anglicky jako shared & !assigned)

Zobrazit všechny dílčí úkoly

dilci ukol (anglicky jako subtask)

Zobrazit všechny nadřazené úkoly

!dilci ukol (anglicky jako !subtask)

Zobrazit všechny úkoly

zobrazit vse (celé anglicky jako view all)

Zobrazit všechny úkoly s dokončením během následujících 8 hodin, ale vyloučit všechny zpožděné úkoly

dokonceni pred: +8 hours & !zpozdene (celé anglicky jako due before: +8 hours & !overdue)

Zobrazit všechny nenaplánované úkoly v projektu #Práce

#Práce & bez data dokonceni (celé anglicky jako #Práce & no due date)

Zobrazit všechny úkoly s vysokou prioritou na příští dva týdny

(P1 | P2) & 14 dnu (celé anglicky jako (P1 | P2) & 14 days)

Zobrazit úkoly vytvořené před více než 30 dny

vytvoreno pred: -30 dnu (celé anglicky jako created before: -30 days)

Zobrazit všechny úkoly se štítkem „noc“, které jsou naplánovány na sobotu

Saturday & @noc

Zobrazit všechny úkoly, který máte přiděleny v projektu „Práce“

#Práce & prirazeno: ja (celé anglicky jako #Práce & assigned to: me)

Není možné vytvořit filtr k zobrazení nadřazených úkolů, které mají dílčí úkoly. Dílčí úkoly lze filtrovat pouze pomocí dotazu dilci ukol (anglicky subtask). Filtrovat lze také úkoly, které nejsou dílčí úkoly, a to pomocí dotazu !dilci ukol (anglicky jako !subtask).

Zvláštní poděkování patří našemu ambasadoru Todoist Leightonu Priceovi za poskytnutí příkladů do tohoto článku.

Využití asistenta pro filtry

Místo dlouhého zjišťování, který dotaz vlastně potřebujete, můžete využít asistenta pro filtry. Ten vygeneruje filtr přesně na míru. Popište, které úlohy chcete zobrazit, a asistent pro filtry se postará o zbytek. Asistenta pro filtry zatím můžete využívat pouze v angličtině, a sice následujícím způsobem:

 1. V postranním panelu vyberte možnost Filtry a štítky.

 2. Vedle položky Filtry klikněte na symbol +.

 3. V panelu Asistent pro filtry nahoře klikněte na Try (Vyzkoušet).

 4. V části Filter request (Požadavek na filtr) anglicky popište, které úkoly chcete vyfiltrovat.

 5. Klikněte na Send (Odeslat).

 6. (Volitelné) Změňte název filtru, přiřaďte mu jinou barvu nebo ho přidejte mezi oblíbené položky.

 7. (Volitelné) Udělením palce nahoru nebo dolů ohodnoťte kvalitu vygenerovaného filtru.

 8. Klikněte na Add filter (Přidat filtr).

 1. Vpravo dole klepněte na Procházet.
 2. Klepněte na možnost Filtry a štítky.

 3. Vedle Filters (Filtry) klepněte na symbol +.

 4. Klepněte na panel Asistent pro filtry nahoře.

 5. V části Filter request (Požadavek na filtr) anglicky popište, které úkoly chcete vyfiltrovat.

 6. Klepněte na Send (Odeslat).

 7. (Volitelné) Změňte název filtru, přiřaďte mu jinou barvu nebo ho přidejte mezi oblíbené položky.

 8. (Volitelné) Udělením palce nahoru nebo dolů ohodnoťte kvalitu vygenerovaného filtru.

 9. Klepněte na Add (Přidat).

 1. Vpravo dole klepněte na Procházet.
 1. Klepněte na možnost Filtry a štítky.
 2. Vedle Filters (Filtry) klepněte na symbol +.
 3. Klepněte na panel Asistent pro filtry nahoře.
 4. Anglicky popište, které úkoly chcete vyfiltrovat.
 5. Klepněte na odesílací šipku.
 6. (Volitelné) Změňte název filtru, přiřaďte mu jinou barvu nebo ho přidejte mezi oblíbené položky.

 7. Klepnutím na zaškrtávací značku filtr uložte.
Asistent pro filtry je momentálně k dispozici pouze v angličtině (a také španělštině).

Časté dotazy

Můžu filtrovat dokončené úkoly?

Momentálně to bohužel nejde. Dokončené úkoly zobrazíte podle pokynů v tomto článku.

Jak se úkoly ve filtru řadí?

Pořadí, v jakém jsou úkoly ve filtru řazeny, závisí na tom, jestli filtr obsahuje dotazy také na datum dokončení:

 • Při práci s filtrem využívajícím dotazy na datum dokončení: datum dokončení > priorita > datum a čas vytvoření úkolu > ID projektu > ID úkolu
 • Při práci s filtrem nevyužívajícím dotazy na datum dokončení: priorita > datum a čas dokončení > pořadí projektu > pořadí úkolu v rámci jeho projektu.

Při filtrování podle štítku nebo priority vidím úkoly všech. Jak zařídit zobrazení jen úkolů přiřazených mně?

Pokud chcete zobrazit pouze úkoly, které jsou přiřazeny vám nebo nejsou přiřazeny vůbec, a chcete vyloučit úkoly přiřazené jiným osobám, využijte tento dotaz: !prirazeno: ostatni (celé anglicky jako !assigned to: others).

Pokud byste například chtěli zobrazit úkoly se štítkem @práce, které nejsou přiřazeny jiným osobám, použijte: @práce & !prirazeno: ostatni (celé anglicky jako @práce & !assigned to: others).

Pokud chcete zobrazit pouze úkoly, které byly přiděleny vám (s výjimkou nepřiřazených úkolů), pomůže vám tento filtr: prirazeno: ja (celé anglicky jako assigned to: me).

Pokud byste například chtěli zobrazit úkoly s prioritou 1, které jsou přiřazeny vám, použijte: p1 & prirazeno: ja (celé anglicky jako p1 & assigned to: me).

Zobrazení Dnes a Nadcházející nezobrazují úkoly přiřazené mým kolegům. Jak to udělat, aby se tyto úkoly do těchto zobrazení dostaly?

V zobrazení Dnes a Nadcházející se zobrazují pouze vaše úkoly a úkoly ve sdílených projektech, které nejsou ve výchozím nastavení přiřazeny nikomu.

Pokud chcete zobrazit všechny úkoly, včetně úkolů přiřazených jiným osobám, vytvořte filtr a použijte některý z těchto dotazů:

 • vse & today (celé anglicky jako all & today) k zobrazení všech úkolů s dokončením dnes
 • vse & 7 dnu (celé anglicky jako all & 7 days) k zobrazení všech úkolů s dokončením v příštích 7 dnech

Filtry a štítky v levém panelu nevidím. Co mám dělat?

Postranní panel (navigační nabídka) je upravitelná, takže zkontrolujte, že máte nabídku Filtry a štítky povolenou. To uděláte v Nastavení > Postranní panel (na ploše), nebo Nastavení > Navigační nabídka (na mobilním zařízení).

Byl pro vás tento článek užitečný?

Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 616 z 820