Loading the new Help Center

Data a časy dokončení

K dispozici na:
Free
Premium
Business

Data dokončení! Tak důležitá věc, a přesto se na ně dá tak snadno zapomenout.

S Todoist si můžete být jisti, že nezapomenete nikdy na nic. Stačí si k úkolům přidat data dokončení, a případně také přesné časy dokončení. Vytvořit můžete dokonce také opakující se datum dokončení (zadávání zatím k dispozici pouze v angličtině), jako například „Poslat mámě přání k narozeninám every July 19“ (každého 19. července) a „Vynést tříděný odpad every other Wednesday“ (každou druhou středu).

Jak nastavit datum dokončení (nebo opakující se datum dokončení)

Nejjednodušší způsob, jak přidat datum dokončení na libovolné platformě – na počítači, mobilu, webu –, je datum zkrátka napsat do pole úkolu společně s názvem úkolu. Chytrá funkce rychlého přidání datum automaticky rozpozná, zvýrazní ho a při uložení úkolu také přidá.

web-scheduler.png
date-and-time-ios-quick-add.jpg
date-and-time-android-quick-add.jpg

Téměř jakékoliv datum je možné zadat přirozenými frázemi – od prostého tomorrow at 4 pm (zítra v 16:00) až po podrobné opakující se datum, jako every 3rd Tuesday starting Aug 29 ending in 6 months (každé 3. úterý počínaje 29. srpnem, konec za 6 měsíců).

Data dokončení bohužel zatím nepodporujeme v arabštině, češtině a turečtině, ale makáme na tom a podporu těchto jazyků máme určitě v plánu.
Občas se stane, že datum je součástí názvu úkolu, a nejedná se o termín dokončení. Tak například v úkolu „Create monthly report“ („Připravit měsíční zprávu“) bude slovo „monthly“ („měsíční“) automaticky označeno jako datum dokončení. Zvýraznění termínu zrušíte tak, že na něj kliknete nebo klepnete. Automatické rozpoznávání dat můžete také úplně vypnout.

Nastavení data v plánovači

Při přidávání nebo úpravě úkolu na libovolné platformě máte možnost kliknutím nebo klepnutím na pole data nebo ikonu kalendáře otevřít také celý plánovač úkolů. V něm můžete ručně vybrat datum z kalendáře nebo použít některou z našich užitečných zkratek (například si můžete vybrat zítřek, později tento týden nebo tento víkend).

Screenshot_2020-08-05_at_14.32.04.png

Čas dokončení nastavíte kliknutím na + Přidat čas vlevo dole.

date-and-time-ios-swipe.jpg

Pokud chcete přidat nebo změnit datum stávajícího úkolu na telefonu nebo tabletu, úkol potáhněte zprava doleva. Pokud chcete nastavit čas dokončení, vlevo dole klepněte na možnost + Přidat čas.

date-and-time-android-swipe.jpgNa telefonu nebo tabletu datum stávajícího úkolu přidáte nebo změníte jednoduchým potáhnutím úkolu zprava doleva. Čas dokončení nastavíte klepnutím na šipku > vpravo dole a klepnutím na + Přidat čas vlevo dole.

Občas se hodí mít přehled o tom, jestli už je některé datum napěchované úkoly, než na něj naplánujete další úkol. Při plánování úkolu v plánovači to zjistíte tak, že jednoduše napíšete nové datum dokončení, nebo ho vyberete z kalendáře. Uvidíte náhled, kolik úkolů už na toto datum máte naplánovaných:

Screenshot_2020-08-05_at_14.36.54.png

Několik příkladů možných formátů dat

Toto je jen několik dat a opakujících se dat dokončení, které můžete přidat. Pokud si nejste jisti, jestli bude některý konkrétní formát data fungovat, prostě ho přirozenými popisnými frázemi napište do názvu úkolu. Je pravděpodobné, že Todoist pochopí, co máte na mysli.

Jednorázová data dokončení

Pokud chcete úkol naplánovat na konkrétní datum, napište při přidávání úkolu do Todoist tyto běžné fráze.

Co napíšete: Jak to Todoist pochopí:
today Dnes (funguje i tod)
tomorrow Zítra (funguje i tom)
next week Ve výchozím stavu příští pondělí (tohle můžete změnit v nastavení)
next month 1. den příštího měsíce
jan 27 27. leden (funguje i 27 jan a 27/1)
01/27/2016 27. ledna 2016 (funguje i 27/01/2016, 2016/01/27, 2016-01-27)
27th 27. den aktuálního měsíce
mid January 15. ledna
end of month Poslední den aktuálního měsíce
today at 10 Dnes v 10:00
tomorrow at 16:00 Zítra v 16:00
Fri @ 7pm Pátek v 19:00 (funguje také Friday @ 7pm, Fri at 7pm, Fri at 1900, Fri at 19:00)
6pm Dnes v 18:00 (pokud už ovšem 18. hodina neuplynula, v takovém případě tedy zítra)
in 5 days Za 5 dní ode dneška (funguje i +5 days)
in 3 weeks Za 3 týdny ode dneška
in 2 hours Za 2 hodiny od teď
in the morning V 9 ráno
in the afternoon Ve 12:00
in the evening V 19:00
someday Za dva měsíce

Opakující se data dokončení

Pokud některý úkol chcete opakovat denně, týdně, měsíčně nebo jakkoliv jinak pravidelně, můžete nastavit opakující se datum dokončení: Zjistěte podrobnosti o nastavení opakující se dat jako denně, týdně nebo každé 3 měsíce.

every_3.png

Časté dotazy

Dá se datum dokončení nějak odebrat pomocí přirozených frází?

Ano. Pokud napíšete no date (bez data) nebo no due date (bez data dokončení), datum dokončení bude při přidání nebo aktualizaci takového úkolu odstraněno.

Je možné nějak změnit, který den si Todoist vykládá jako Příští týden nebo Tento víkend?

Ano. Můžete to změnit v nastavení účtu:

 1. V pravém horním rohu Todoist klikněte na svého avatara.
 2. Vyberte Nastavení.
 3. Otevřete záložku Obecné.
 4. Sjeďte dolů k části Datum a čas .
 1. Potáhnutím dolního panelu s aplikacemi nahoru otevřete nabídku.
 2. Klepnutím na ikonu ozubeného kolečka v pravém horním rohu otevřete Nastavení.
 3. Vyberte možnost  Obecné.
 4. Sjeďte dolů k části Datum a čas .
 1. Klepněte na ikonu ozubeného kolečka v pravém horním rohu.
 2. Klepněte na Nastavení.
 3. Vyberte možnost  Obecné.
 4. Sjeďte dolů k části Datum a čas .

Při změně data úkolu občas vidím různé možnosti. Občas například vidím Tento víkend a jindy zase Příští víkend. Proč se to děje?

Při navrhování nových dat v úkolu mění plánovač návrhy v závislosti na různých okolnostech, jako například dnešním datu. Například možnost Tento víkend se objeví jen v pondělí, úterý, středu nebo čtvrtek, zatímco možnost Příští víkend se objeví jenom o víkendu.

Jaká jsou kritéria pro barevné rozlišení v datech dokončení?

Data dokončení se zobrazují v následujících barvách:

 • Červená: zpožděné úkoly 
 • Zelená: úkoly s dokončením dnes
 • Hnědá: úkoly s dokončením zítra
 • Fialová: úkoly s dokončením v příštích 2 až 7 dnech
 • Bez barvy: úkoly s dokončením za 8 dní a později

 

Byl pro vás tento článek užitečný?

Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 769 z 960