Loading the new Help Center

Představujeme data dokončení a časy dokončení

K dispozici na:
Free
Premium
Business

Data dokončení! Tak důležitá věc, a přesto se na ně dá tak snadno zapomenout. S Todoist si můžete být jisti, že nezapomenete nikdy na nic. Stačí si k úkolům přidat data dokončení, a případně také přesné časy dokončení. Vytvořit můžete dokonce také opakující se datum dokončení (zadávání zatím k dispozici pouze v angličtině), jako například „Poslat mámě přání k narozeninám every July 19“ (každého 19. července) a „Vynést tříděný odpad every other Wednesday“ (každou druhou středu).

Zapisování dat dokončení přirozenými frázemi momentálně v češtině nepodporujeme. Pokud byste podporu v češtině uvítali, dejte nám vědět.

Přidání data dokončení

Nejjednodušší způsob, jak na libovolné platformě (desktopové, mobilní nebo webové) přidat datum dokončení, je zadat ho do pole úkolu spolu s jeho názvem.

Inteligentní funkce rychlého přidání datum automaticky rozpozná, zvýrazní ho a přidá, jakmile úkol uložíte.

due-dates-web-help-center.png
due-dates-ios-help-center.png
due-dates-android-help-center.png

Téměř jakékoliv datum je možné zadat přirozenými frázemi – od prostého tomorrow at 4 pm (zítra v 16:00) až po podrobné opakující se datum, jako every 3rd Tuesday starting Aug 29 ending in 6 months (každé 3. úterý počínaje 29. srpnem, konec za 6 měsíců).

Občas se stane, že datum je součástí názvu úkolu, a nejedná se o termín dokončení. Tak například v úkolu „Create monthly report“ („Připravit měsíční zprávu“) bude slovo „monthly“ („měsíční“) automaticky označeno jako datum dokončení. Zvýraznění termínu zrušíte tak, že na něj kliknete nebo klepnete. Automatické rozpoznávání dat můžete také úplně vypnout.

Nastavení data dokončení pomocí plánovače

Při přidávání nebo úpravě úkolu na libovolné platformě máte možnost kliknutím nebo klepnutím na pole data nebo ikonu kalendáře otevřít také celý plánovač úkolů. V něm můžete ručně vybrat datum z kalendáře nebo použít některou z našich užitečných zkratek (například si můžete vybrat zítřek, později tento týden nebo tento víkend).

due-dates-scheduler-web-help-center.png

Čas dokončení nastavíte kliknutím na + Přidat čas vlevo dole.

due-dates-scheduler-ios-help-center.png

Pokud chcete přidat nebo změnit datum stávajícího úkolu na telefonu nebo tabletu, úkol potáhněte zprava doleva. Pokud chcete nastavit čas dokončení, vlevo dole klepněte na možnost + Přidat čas.

due-dates-scheduler-android-help-center.png Na telefonu nebo tabletu datum stávajícího úkolu přidáte nebo změníte jednoduchým potáhnutím úkolu zprava doleva. Čas dokončení nastavíte klepnutím na možnost „Přidat čas“ vlevo dole. Pak vyberte čas dokončení a klepněte na OK.

Občas se hodí mít přehled o tom, jestli už je některé datum napěchované úkoly, než na něj naplánujete další úkol. Při plánování úkolu v plánovači to zjistíte tak, že jednoduše napíšete nové datum dokončení, nebo ho vyberete z kalendáře. Uvidíte náhled, kolik úkolů už na toto datum máte naplánovaných.

Několik příkladů možných formátů dat

Toto je jen několik dat a opakujících se dat dokončení, které můžete přidat. Pokud si nejste jisti, jestli bude některý konkrétní formát data fungovat, prostě ho přirozenými popisnými frázemi napište do názvu úkolu. Je pravděpodobné, že Todoist pochopí, co máte na mysli. Rozpoznání dat je dostupné zatím pouze anglicky, na přidání podpory češtiny pracujeme.

Jednorázová data dokončení

Pokud chcete úkol naplánovat na konkrétní datum, napište při přidávání úkolu do Todoist tyto běžné fráze.

Co napíšete: Jak to Todoist pochopí:
today Dnes (tod funguje taky)
tomorrow Zítra (tom funguje taky)
next week Ve výchozím stavu příští pondělí (tohle můžete změnit v nastavení)
next month Ve stejné datum, o měsíc později
jan 27 27. ledna (27 jan, 27/1 funguje taky)
01/27/2023 27. ledna 2023 (27/01/2023, 2023/01/27, 2023-01-27 funguje taky)
27th 27. den aktuálního měsíce
mid January 15. ledna
end of month Poslední den aktuálního měsíce
today at 10 Dnes v 10:00
tomorrow at 16:00 Zítra v 16:00
Fri @ 7pm Pátek v 19:00 (Friday @ 7pm, Fri at 7pm, Fri at 1900, Fri at 19:00 funguje taky)
6pm Dnes v 18:00 (pokud už ovšem 18. hodina neuplynula, v takovém případě tedy zítra)
in 5 days 5 dnů ode dneška (+5 days funguje taky)
in 3 weeks Za 3 týdny ode dneška
in 2 hours Za 2 hodiny od teď
in the morning V 9 ráno
in the afternoon Ve 12:00
in the evening V 19:00
someday Za dva měsíce
no date Hodí se při rychlém přidávání úkolu s aktivním zobrazením Dnes nebo zobrazením Nadcházející (obě s výchozím nastavením na dnešní datum), když zároveň nechcete nastavit datum dokončení (no due date funguje taky).
later this week Přiřadí den později v týdnu. Mění se podle toho, který den v týdnu v době zadání zrovna je.
Friday Objeví se nejbližší pátek
next Friday Objeví se příští pátek
next weekend Objeví se příští sobotu
this weekend Objeví se nejbližší sobotu
next year 1. leden příštího roku
27/1 27. ledna
3rd friday jan Převede se na konkrétní datum připadající na třetí pátek příští leden
tom morning Zítra v 09:00 (tommorning funguje taky)
tom afternoon Zítra ve 12:00 (tomafternoon funguje taky)
tom evening Zítra v 19:00 (tomevening funguje taky)
tom night Zítra ve 22:00 (tomnight funguje taky)
50 days before new year's eve 11. listopadu (tohle se hodí hlavně k nastavování připomenutí)
6 weeks before 21 Jul 9. června
28 days after 21 July 18. srpna

Opakující se data dokončení

Pokud některý úkol chcete opakovat denně, týdně, měsíčně nebo jakkoliv jinak pravidelně, můžete nastavit opakující se datum dokončení. Klikněte sem a přečtěte si, jak nastavit opakující se data dokončení, jako například daily (denně) nebo weekly or every 3 months (týdně nebo každé tři měsíce).

Zvláštní poděkování patří našemu ambasadoru Todoist Leightonu Priceovi za poskytnutí několika příkladů do tohoto článku.

Časté dotazy

Dá se datum dokončení pomocí přirozených frází také odebrat?

Ano. Pokud napíšete no date (bez data) nebo no due date (bez data dokončení), datum dokončení bude při přidání nebo aktualizaci takového úkolu odstraněno.

Je možné nějak změnit, který den si Todoist vykládá jako Příští týden nebo Tento víkend?

Ano. Můžete to změnit v nastavení účtu:

 1. Vlevo nahoře klikněte na svého avatara.
 2. Vyberte Nastavení.
 3. Otevřete záložku Obecné.
 4. Sjeďte dolů k části Datum a čas.
 1. V Todoist klepněte v navigačním panelu na možnost Procházet.
 2. Klepněte na ikonu ozubeného kolečka.
 3. Vyberte možnost Obecné.
 4. Sjeďte dolů k části Datum a čas.
 1. V Todoist klepněte v navigačním panelu na možnost Procházet.
 2. Klepněte na ikonu ozubeného kolečka.
 3. Klepněte na Nastavení.
 4. Vyberte možnost Obecné.
 5. Sjeďte dolů k části Datum a čas.

Data dokončení, která píšu rovnou textově, aplikace nezvýraznila a nerozpoznala. Co s tím?

Zkontrolujte, jestli máte zapnutou funkci chytré rozpoznání data. To uděláte v Nastavení v záložce Obecné.

Při změně data úkolu občas vidím různé možnosti. Občas například vidím Tento víkend a jindy zase Příští víkend. Proč se to děje?

Při navrhování nových dat v úkolu mění plánovač návrhy v závislosti na různých okolnostech, jako například dnešním datu. Například možnost Tento víkend se objeví jen v pondělí, úterý, středu nebo čtvrtek, zatímco možnost Příští víkend se objeví jenom o víkendu.

Jaká jsou kritéria pro barevné rozlišení v datech dokončení?

Data dokončení se zobrazují v následujících barvách:

 • Červená: zpožděné úkoly
 • Zelená: úkoly na dnešek
 • Hnědá: úkoly na zítra
 • Fialová: úkoly s dokončením v příštích 2-7 dnech
 • Bez barvy: úkoly s dokončením za 8 a více dní

Byl pro vás tento článek užitečný?

Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 1112 z 1414