Loading the new Help Center

Představujeme připomenutí

K dispozici na:
Free
Premium
Business

Tajemství, jak si vše bez námahy zapamatovat? Nechte Todoist, ať vám to připomene.

Ať už se jedná o termín důležité zprávy nebo narozeniny kamaráda, stačí si v Todoist nastavit připomenutí a pokračovat v práci. Až přijde čas, Todoist vám ohledně úkolu pošle nabízené oznámení nebo e-mail, takže už nikdy nic nezmeškáte.

Hledáte informace o oznámeních? Podívejte se na tento článek.

Nastavení automatických připomenutí

Pokud u úkolu nastavíte čas dokončení, Todoist vám připomenutí nastaví automaticky. Když například vytvoříte úkol na zítřejších 16:00, Todoist vám automaticky odešle připomenutí 30 minut předem.

Výchozí nastavení připomenutí můžete změnit a vybrat, s jakým časovým předstihem chcete automatické připomenutí obdržet. Můžete také nastavit, jestli připomenutí chcete jako nabízené oznámení, nebo oznámení na ploše či v e-mailu:

 1. V pravém horním rohu Todoist klikněte na svého avatara a vyberte Nastavení.
 2. Klikněte na Připomenutí.
 3. Přepněte přepínač do polohy zapnuto vedle typu oznámení, které chcete dostávat:
  • Oznámení na ploše k zasílání oznámení v operačním systému.
  • Mobilní oznámení, pokud oznámení chcete dostávat na mobilní zařízení.
  • E-mail k zasílání e-mailových připomenutí na adresu, kterou jste přidali v Nastavení → Účet.
 4. V rozevírací nabídce pod částí Automatická připomenutí vyberte relativní čas.
 1. V pravém horním rohu Todoist klikněte na svého avatara a vyberte Nastavení.
 2. Klikněte na Připomenutí.
 3. Přepněte přepínač do polohy zapnuto vedle typu oznámení, které chcete dostávat:
  • Oznámení na ploše k zasílání oznámení v operačním systému.
  • Mobilní oznámení, pokud oznámení chcete dostávat na mobilní zařízení.
  • E-mail k zasílání e-mailových připomenutí na adresu, kterou jste přidali v Nastavení → Účet.
 4. V rozevírací nabídce pod částí Automatická připomenutí vyberte relativní čas.
Funkce pomocníka pro lepší soustředění (Focus Assist) blokuje oznámení aplikace Todoist už ve výchozím nastavení. Pokud chcete přijímat oznámení v prioritním režimu, přidejte Todoist v systému Windows přes NastaveníSystémPomocník pro lepší soustředění (Focus Assist)Přizpůsobit seznam prioritPřidat aplikaci → vyberte Todoist.
 1. Vpravo nahoře v Todoist klepněte na ikonu ozubeného kolečka.
 2. Klepněte na Připomenutí.
 3. Klepněte na možnost Připomenout mi přes a vyberte typ oznámení, které chcete dostávat:
  • Mobilní oznámení, pokud oznámení chcete dostávat na mobilní zařízení.
  • Oznámení na ploše, pokud oznámení chcete dostávat na operačním systému svého počítače.
  • E-mail k zasílání e-mailových připomenutí na adresu, kterou jste přidali v Nastavení → Účet.
 4. (Volitelné) Pokud na systému iOS připomenutí odložíte, můžete si vybrat, jestli chcete další připomenutí později. Klepněte na možnost Při odložení... a vyberte interval ze seznamu.
 5. Klepněte na položku Automatická připomenutí a ze seznamu vyberte relativní čas.
 1. Potáhnutím dolního panelu s aplikacemi nahoru otevřete nabídku.
 2. Klepnutím na ikonu ozubeného kolečka v pravém horním rohu otevřete Nastavení.
 3. Vyberte Připomenutí.
 4. Klepněte na možnost Připomenout mi přes a vyberte typ oznámení, které chcete dostávat:
  • Mobilní nabízené oznámení k zasílání oznámení na mobilní zařízení.
  • Nabízené oznámení na ploše k zasílání oznámení v operačním systému vašeho počítače.
  • E-mail k zasílání e-mailových připomenutí na adresu, kterou jste přidali v Nastavení → Účet.
 5. (Volitelné) Pokud v systému Android připomenutí odložíte, můžete si vybrat, jestli chcete další připomenutí později. Klepněte na možnost Při odložení... a vyberte interval ze seznamu.
 6. Klepněte na položku Odesílat automatická připomenutí a ze seznamu vyberte relativní čas.

Nastavení vlastních připomenutí

Nastavte si vlastní připomenutí u libovolného úkolu, ať už má datum a čas dokončení, nebo ne:

Připomenutí můžete nechat zobrazit dokonce i na určitém místě, například když procházíte kolem samoobsluhy.
 1. Pokud přidáváte úkol, vpravo dole klikněte na web_reminder.svgikonu budíku. Pokud upravujete stávající úkol, vpravo klikněte na možnost Připomenutí.
 2. Klikněte na ikonu hodin a vyberte, jestli chcete připomenutí na základě data a času, nebo polohy. U stávajících úkolů s časem dokončení se zobrazí třetí možnost – Před úkolem. Tím nastavíte připomenutí na konkrétní čas před termínem dokončení úkolu.
 3. V závislosti na možnosti, kterou jste vybrali ve druhém kroku, nastavte spuštění připomenutí zadejte konkrétní datum a čas, místo, nebo vyberte relativní čas před termínem dokončení úkolu.
 4. (Volitelné) Ve sdílených projektech můžete přidat připomenutí pro konkrétního spolupracovníka. To provedete kliknutím na ikonu svého avatara vedle času připomenutí a výběrem přiřazené osoby.
 5. Klikněte na Přidat připomenutí.
 6. Klikněte na možnost Přidat úkol (při vytváření nového úkolu) nebo na Uložit (při úpravě stávajícího úkolu).
U jednoho úkolu můžete vytvořit více vlastních připomenutí.

reminder_web.png

 1. Pokud přidáváte úkol, klepněte na web_reminder.svgikonu budíku. Pokud úkol upravujete, klepněte na tlačítko web_reminder.svgPřipomenutí.
 2. Vyberte, jestli chcete připomenutí dostat na základě času a data, nebo polohy. U stávajících úkolů s časem dokončení se zobrazí třetí možnost – Před úkolem. Tím nastavíte připomenutí na konkrétní čas před termínem dokončení úkolu.
 3. V závislosti na možnosti, kterou jste vybrali ve druhém kroku, nastavte spuštění připomenutí zadejte konkrétní datum a čas, místo nebo vyberte relativní čas před termínem dokončení úkolu.
 4. (Volitelné) Ve sdílených projektech můžete přidat připomenutí pro konkrétního spolupracovníka. To provedete tak, že při výběru času připomenutí vyberete také přiřazenou osobu, které má být upozorněna.
 5. Klepnutím na Hotovo připomenutí uložte.
U jednoho úkolu můžete vytvořit více vlastních připomenutí.

reminders-ios-list.jpg

 1. Pokud přidáváte úkol, klepněte na web_reminder.svgikonu budíku. Pokud úkol upravujete, klepněte na tlačítko web_reminder.svgPřipomenutí.
 2. Vlevo dole klepněte na ikonu hodin a vyberte, jestli chcete připomenutí na základě času a data, nebo polohy. U stávajících úkolů s časem dokončení se zobrazí třetí možnost – Před úkolem. Tím nastavíte připomenutí na konkrétní čas před termínem dokončení úkolu.
 3. V závislosti na možnosti, kterou jste vybrali ve druhém kroku, nastavte spuštění připomenutí zadejte konkrétní datum a čas, místo nebo vyberte relativní čas před termínem dokončení úkolu.
 4. (Volitelné) Ve sdílených projektech můžete přidat připomenutí pro konkrétního spolupracovníka. To provedete klepnutím na ikonu svého avatara v dolním levém rohu a výběrem přiřazené osoby.
 5. Klepnutím na android_submit.svgikonu potvrzení připomenutí uložte.
U jednoho úkolu můžete vytvořit více vlastních připomenutí.

reminders-android-add.jpg

Časté dotazy

Které formáty data a času jsou při vytváření připomenutí podporovány?

Všechna data a časy dokončení, které je možné použít k plánování úkolů, fungují také u připomenutí.

Můžu si pro svůj úkol vytvořit opakované připomenutí?

Rozhodně! Jednoduše použijte některé z opakujících se dat a časů dokončení.

Na jakých zařízeních můžu dostávat připomenutí na základě polohy?

Připomenutí na základě polohy jsou k dispozici pouze na zařízeních se systémy iOS nebo Android.

Je možné nechat si poslat připomenutí na základě polohy e-mailem?

Ne, připomenutí na základě polohy se zobrazí pouze jako nabízené oznámení na zařízení, které ho spustilo.

Aby se mi v zařízení se systémem iOS zobrazovala připomenutí na základě polohy, musím v něm něco nastavit?

Na systému iOS může být nutné zapnout funkci polohově závislá upozornění. Postup je následující:

 1. Otevřete na svém zařízení s iOS aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Soukromí.
 3. Klepněte na Poloha.
 4. Zapněte nastavení Poloha.
 5. Přejděte dolů a klepněte na Systémové služby.
 6. Zapněte Polohově závislá upozornění.

Aby se mi v zařízení se systémem Android zobrazovala připomenutí na základě polohy, musím v něm něco nastavit?

Na Androidu jsou připomenutí na základě polohy nastavena ve výchozím stavu. Nemusíte dělat nic.

Na Androidu 12 se ujistěte, že máte v nastavení telefonu povolenou přesnou polohu. Uděláte to následovně:

 1. V zařízení se systémem Android otevřete aplikaci Nastavení.
 2. Klepněte na Aplikace.
 3. Vyberte Todoist.
 4. Klepněte na Oprávnění.
 5. Vyberte Poloha.
 6. Zapněte možnost Použít přesnou polohu.

Můžu připomenutí odložit?

Ano, ale odložit můžete pouze připomenutí přijatá v systémech Android nebo iOS. Pokud chcete odložit připomenutí na systému Android, jednoduše v připomenutí klepněte na Odložit. Na systému iOS otevřete oznamovací centrum, připomenutí dlouze stiskněte a potom klepněte na Odložit.

Jaká je výchozí doba odložení? Jak ji změním?

Výchozí doba odložení připomenutí je na Androidu 30 minut a na iOS 5 minut. Tuto hodnotu však můžete změnit v nastavení:

 1. Otevřete Todoist na svém zařízení s iOS.
 2. Na systému iOS klepněte v pravém horním rohu na ikonu ozubeného kolečka. Na systému Android potáhněte spodní panel s aplikacemi nahoru a klepněte na ikonu ozubeného kolečka.
 3. Vyberte Připomenutí.
 4. Klepnutím na možnost Při odložení... nastavte nový výchozí čas pro odklad připomenutí.

Existuje způsob, jak synchronizovat oznámení mezi macOS a iOS?

Bohužel se jedná o známé omezení, kdy dokončení úkolu na jednom zařízení nevymaže oznámení na jiném zařízení. Pracujeme na budoucím řešení.

Na mém zařízení je nainstalován systém iOS 15 nebo novější. Pokud budu používat funkci Focus od společnosti Apple, budu stále dostávat připomenutí z Todoist?

Všechna připomenutí z Todoist, ať už jsou časová nebo na základě polohy, jsou považována za časově citlivá oznámení. Měli byste je tedy dostávat, i když máte v zařízení se systémem iOS zapnutou funkci Focus.

Byl pro vás tento článek užitečný?

Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 369 z 556