Loading the new Help Center

Představujeme připomenutí

K dispozici na:
Free
Premium
Business

Tajemství, jak si vše bez námahy zapamatovat? Nechte Todoist, ať vám to připomene.

Ať už se jedná o termín důležitého reportu nebo narozeniny kamaráda, stačí si v Todoist nastavit připomenutí a pokračovat v práci. Až přijde čas, Todoist vám ohledně úkolu pošle nabízené oznámení nebo e-mail, takže už nikdy nic nezmeškáte.

Hledáte informace o oznámeních? Podívejte se na tento článek.

Nastavení automatických připomenutí

Pokud u úkolu určíte čas dokončení, Todoist nastaví připomenutí automaticky.

Když například vytvoříte úkol na zítřejších 16:00, Todoist vám automaticky odešle připomenutí 30 minut předem.

Výchozí nastavení připomenutí můžete změnit a vybrat, s jakým časovým předstihem chcete automatické připomenutí obdržet. Můžete také nastavit, jestli připomenutí chcete jako nabízené oznámení, nebo oznámení na ploše či v e-mailu:

 1. Vlevo nahoře klikněte na svého avatara.
 2. Klikněte na Settings (Nastavení).
 3. Klikněte na Připomenutí.
 4. Zapněte si typ oznámení, které chcete dostávat:
  • Oznámení na ploše k zasílání oznámení v operačním systému.
  • Mobilní oznámení, pokud oznámení chcete dostávat na mobilní zařízení.
  • E-maily, pokud chcete dostávat e-mailové připomenutí na adresu, kterou jste přidali v Nastavení → Účet.
 5. V rozevírací nabídce pod položkou Automatická připomenutí vyberte relativní čas.
 1. Vlevo nahoře klikněte na svého avatara.
 2. Klikněte na Settings (Nastavení).
 3. Klikněte na Připomenutí.
 4. Zapněte si typ oznámení, které chcete dostávat:
  • Oznámení na ploše k zasílání oznámení v operačním systému.
  • Mobilní oznámení, pokud oznámení chcete dostávat na mobilní zařízení.
  • E-maily, pokud chcete dostávat e-mailové připomenutí na adresu, kterou jste přidali v Nastavení → Účet.
 5. V rozevírací nabídce pod položkou Automatická připomenutí vyberte relativní čas.
Funkce pomocníka pro lepší soustředění (Focus Assist) blokuje oznámení aplikace Todoist už ve výchozím nastavení. Pokud chcete přijímat oznámení v prioritním režimu, přidejte Todoist v systému Windows přes NastaveníSystémPomocník pro lepší soustředění (Focus Assist)Přizpůsobit seznam prioritPřidat aplikaci → vyberte Todoist.
 1. Vpravo dole klepněte na Procházet.
 2. Vpravo nahoře klepněte na ikonu ozubeného kolečka.
 3. Klepněte na Připomenutí.
 4. Klepněte na možnost Připomenout mi přes a vyberte typ oznámení, které chcete dostávat:
  • Mobilní oznámení, pokud oznámení chcete dostávat na mobilní zařízení.
  • Oznámení na ploše, pokud oznámení chcete dostávat na operačním systému svého počítače.
  • E-mail (či E-maily) k zasílání e-mailových připomenutí na adresu, kterou jste přidali v Nastavení → Účet.
 5. (Volitelné) Pokud na systému iOS připomenutí odložíte, můžete si vybrat, jestli chcete další připomenutí později. Klepněte na možnost Při odložení... a ze seznamu vyberte interval.
 6. Klepněte na položku Automatická připomenutí a ze seznamu vyberte relativní čas.
 1. Vpravo dole klepněte na Procházet.
 2. Vpravo nahoře klepněte na ikonu ozubeného kolečka.
 3. Vyberte Připomenutí.
 4. Klepněte na možnost Připomenout mi přes a vyberte typ oznámení, které chcete dostávat:
  • Mobilní nabízené oznámení k zasílání oznámení na mobilní zařízení.
  • Nabízené oznámení na ploše k zasílání oznámení v operačním systému vašeho počítače.
  • E-mail (či E-maily) k zasílání e-mailových připomenutí na adresu, kterou jste přidali v Nastavení → Účet.
 5. (Volitelné) Pokud v systému Android připomenutí odložíte, můžete si vybrat, jestli chcete další připomenutí později. Klepněte na možnost Při odložení... a ze seznamu vyberte interval.
 6. Klepněte na položku Odesílat automatická připomenutí a ze seznamu vyberte relativní čas.
 7. (Volitelné) Po zapnutí možnosti Připínání připomenutí nebudou oznámení s připomenutími mizet.

Nastavení vlastních připomenutí

Vytvořte si jedno nebo několik vlastních připomenutí u libovolného úkolu, ať už datum a čas dokončení má, nebo ne.

V Todoist můžete využít dva druhy vlastních připomenutí:

 • Datum a čas: odeslat připomenutí v konkrétní datum a čas
 • Poloha: odeslat připomenutí na konkrétním místě

Přečtěte si, jak k úkolu přidat připomenutí na základě polohy.

Vlastní připomenutí na základě konkrétního data a času přidáte následovně:

 1. V plánovači klikněte na tlačítko Připomenutí. Pokud je otevřeno zobrazení úkolu, klikněte na oddíl Připomenutí.
 2. Kliknutím na záložku Datum a čas přidáte:
  • Čas dokončení: vytvořte si oznámení na konkrétní čas (například 19:00)
  • Den a čas: vytvořte si oznámení na konkrétní den a čas (například Monday 19:00)
  • Opakující se datum a čas: vytvořte si opakující se oznámení (například ev Monday 19:00)
 3. Kliknutím na záložku Před úkolem vytvoříte připomenutí na konkrétní dobu před datem a časem dokončení úkolu.

  Ve sdílených projektech můžete přidat připomenutí pro konkrétního spolupracovníka. Klikněte na svého avatara vedle času připomenutí a vyberte přiřazenou osobu.

 4. Kliknutím na možnost Přidat připomenutí toto připomenutí uložte.
 1. Klepněte na tlačítko Připomenutí.
 2. Klepněte na možnost Vlastní datum a čas. Pokud úkol má čas dokončení, zobrazí se pod ním možnost Před úkolem.

  Navrhovaná připomenutí se vytvářejí automaticky. Klepněte na navrhované připomenutí, které se vám hodí.

 3. V plánovači vyberte datum dokončení.
 4. Klepněte na nabídku Čas dole a vyberte čas dokončení.

  Ve sdílených projektech můžete přidat připomenutí pro konkrétního spolupracovníka. Klepněte na Upozornit pod nabídkou Čas a vyberte přiřazenou osobu.

 5. Klepněte na Uložit.
 6. Klepnutím na možnost Před úkolem vytvoříte připomenutí na konkrétní dobu před datem a časem dokončení úkolu.
 7. Klepněte na Uložit.
 8. Klepnutím na Hotovo vlastní připomenutí uložte.
 1. Klepněte na tlačítko Připomenutí.
 2. Klepněte na možnost Vlastní datum a čas. Pokud úkol má čas dokončení, zobrazí se nad ním možnost Před úkolem.

  Navrhovaná připomenutí se vytvářejí automaticky. Klepněte na navrhované připomenutí, které se vám hodí.

 3. V plánovači vyberte datum dokončení.
 4. Klepněte na nabídku Čas dole a vyberte čas dokončení.

  Ve sdílených projektech můžete přidat připomenutí pro konkrétního spolupracovníka. Klepněte na Upozornit pod nabídkou Čas a vyberte přiřazenou osobu.

 5. Klepněte na OK.
 6. Klepnutím na možnost Před úkolem vytvoříte připomenutí na konkrétní dobu před datem a časem dokončení úkolu.

Využití zkratek při zadávání připomenutí

Zkratky připomenutí nefungují se softwarem Microsoft Swiftkey. Pokud chcete problém vyřešit, na zařízení se systémem Windows tuto klávesnici vypněte nebo přepněte na jinou.

Pokud chcete rychle přidat připomenutí, využijte při vytváření nebo úpravě úkolu zkratku „!“.

Do pole s názvem úkolu zadejte „!“ a následně požadovaný čas připomenutí (nebo stačí vybrat jeden z užitečných návrhů, které se zobrazí).

Připomenutí můžete nastavit na konkrétní čas (například „!3pm“) nebo na konkrétní uplynulý čas (např. „!2h“). Můžete si také něco nechat připomenout v určitou dobu před časem dokončení úkolu (např. „!30mb“ nebo „!30min before“). Todoist také pochopí, když přidáte připomenutí „!later“ (čili 4 hodiny později) nebo „!tomorrow“ (čili další den v 9:00 ráno).

reminders-quick-add-help-center.png

Dále uvádíme seznam podporovaných připomenutí:

Zkratka Příklad Co to udělá

!30m

Pracovní schůzka today 10:30 !30m

Připomenutí nastaveno na 30 minut po aktuálním čase (čase, kdy připomenutí přidáváte)

!2h30m

Zavolat do hotelu a potvrdit rezervaci !2h30m

Připomenutí nastaveno na 2 hodiny a 30 minut po aktuálním čase (čase, kdy připomenutí přidáváte)

!0mb nebo !0min before

Oběd v restauraci 1pm !0mb Připomenutí nastaveno na čas dokončení (s předstihem 0 minut)

!later

Vyhodit odpadky !later Připomenutí nastaveno na dobu za 4 hodiny po aktuálním čase (zaokrouhleno na nejbližší hodinu)

!1hb nebo !1h before

Připravit program porady 11am !1h before Připomenutí nastaveno na 1 hodinu před časem dokončení
Upozornění: Pokud připomenutí přidáte k úkolům bez času dokončení, vytvoří se připomenutí, které se vám zobrazí 1 hodinu po aktuálním čase.

!11am !1hb !2db

Zubař Thu 2pm !11am !1hb !2db Několik připomenutí nastavených následovně: nejbližší instance v 11:00, pak 1 hodinu před časem dokončení, a nakonec 2 dny před datem dokončení v 09:00

!6pm

Nakoupit jídlo po práci !6pm Připomenutí nastaveno na nejbližší instanci v 18:00

!30mb nebo !30m before

Vzít si vitamíny every day at 9am !30mb Připomenutí je pro každou instanci úkolu nastaveno na 30 minut před 09:00

!tmr 3pm

Odeslat report do konce dne !tmr 3pm Připomenutí nastaveno na 15:00

!Mon 9am

Mrknout na plán na týden !mon 9am Připomenutí nastaveno na pondělí na 09:00

!every 5pm

Vyhodnocení na konci dne every day !every 5pm Připomenutí nastaveno na každý den v 17:00

!every sat 9am

Zalít kytky every weekend !every sat 9am Připomenutí nastaveno na každou sobotu v 09:00

 

Časté dotazy

Které formáty data a času jsou při vytváření připomenutí podporovány?

Všechna data a časy dokončení, které fungují k plánování úkolů, fungují také u připomenutí.

Můžu si pro svůj úkol vytvořit opakované připomenutí?

Rozhodně! Jednoduše použijte některé z opakujících se dat a časů dokončení.

Můžu nastavit výchozí připomenutí u úkolů, které nemají čas dokončení?

Ne. Jednoduše proto, že výchozí připomenutí se vztahují k času dokončení úkolu.

Na jakých zařízeních můžu dostávat připomenutí na základě polohy?

Připomenutí na základě polohy jsou k dispozici pouze na zařízeních s iOS nebo Androidem. Podrobnosti o připomenutích na základě polohy se dočtete tady.

Můžu připomenutí odložit?

Ano, ale odložit můžete pouze připomenutí přijatá na systému Android nebo iOS.

 • Na systému Android v připomenutí jednoduše klepněte na Odložit.
 • Na systému iOS připomenutí dlouze stiskněte, pak klepněte na Odložit a vyberte buď možnost Odložit na X minut (výchozí), Odložit na 3 hodiny, nebo Odložit do 09:00.

Jaká je výchozí doba odložení? Jak ji změním?

Výchozí doba odložení připomenutí je na Androidu 30 minut a na iOS 5 minut. Tuto hodnotu však můžete změnit v nastavení:

 1. Vpravo dole klepněte na Procházet.
 2. Vpravo nahoře klepněte na ikonu ozubeného kolečka.
 3. Vyberte Připomenutí.
 4. Klepnutím na možnost Při odložení... nastavte nový výchozí čas pro odklad připomenutí.
 1. Vpravo dole klepněte na Procházet.
 2. Vpravo nahoře klepněte na ikonu ozubeného kolečka.
 3. Vyberte Připomenutí.
 4. Klepnutím na možnost Při odložení... nastavte nový výchozí čas pro odklad připomenutí.

Existuje způsob, jak synchronizovat oznámení mezi macOS a iOS?

Bohužel se jedná o známé omezení, kdy dokončení úkolu na jednom zařízení nevymaže oznámení na jiném zařízení. Pracujeme na budoucím řešení.

Na mém zařízení je nainstalován systém iOS 15 nebo novější. Pokud budu používat funkci Focus od společnosti Apple, budu připomenutí z Todoist stále dostávat?

Všechna připomenutí z Todoist, ať už jsou časová nebo na základě polohy, jsou považována za časově citlivá oznámení. Měli byste je tedy dostávat, i když máte v zařízení se systémem iOS zapnutou funkci Focus.

Byl pro vás tento článek užitečný?

Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 376 z 570