Loading the new Help Center

Přiřazení úkolu někomu jinému

K dispozici na:
Free
Premium
Business

Úkol můžete libovolnému členovi týmu přiřadit velice snadno. Když někomu přiřadíte úkol, bude o přiděleném úkolu informován, a pokud přidáte datum dokončení, úkol se této osobě zobrazí v zobrazení Dnes a Nadcházející, jakmile bude čas úkol dokončit.

assign_android.png

Než spolupracovníkovi úkol přiřadíte, musíte s ním sdílet příslušný projekt.

Přiřazení stávajícího úkolu

 1. V libovolném sdíleném projektu klikněte vpravo od názvu úkolu assign_web.svgna ikonu přiřazení.
 2. V rozevírací nabídce vyberte jméno osoby.

Při vytváření úkolu

 1. Otevřete libovolný sdílený projekt a klikněte na tlačítko + Přidat úkol.
 2. Napište název úkolu a zadejte symbol + následovaný jeho názvem nebo klikněte na assign_web.svgikonu přiřazení.
 3. V rozevírací nabídce vyberte jméno osoby.
Pokud vytváříte úkol z nesdíleného projektu – nebo v zobrazení Dnes, Nadcházející nebo v libovolném filtrovaném zobrazení – musíte nejprve zadat sdílený projekt zadáním # do pole úkolu a výběrem názvu projektu, např. „#Design +Jonáš“.

Přiřazení stávajícího úkolu

 1. V libovolném sdíleném projektu klepnutím na úkol otevřete zobrazení úkolu.
 2. Klepněte na assign_ios.svgikonu přiřazení.
 3. Ve vyskakovací nabídce vyberte jméno osoby.

Při vytváření úkolu

 1. Otevřete libovolný sdílený projekt a klepněte na tlačítko +.
 2. Napište název úkolu a zadejte symbol +, za kterým následuje jméno osoby.
 3. V rozevírací nabídce vyberte jméno osoby.

Pokud vytváříte úkol z nesdíleného projektu – nebo v zobrazení Dnes, Nadcházející nebo v libovolném filtrovaném zobrazení – musíte nejprve zadat sdílený projekt zadáním # do pole úkolu a výběrem názvu projektu, např. „#Design +Jonáš“.

Přiřazení stávajícího úkolu

 1. V libovolném sdíleném projektu klepnutím na úkol otevřete zobrazení úkolu.
 2. Klepněte na assign_ios.svgikonu přiřazení.
 3. Ve vyskakovací nabídce vyberte jméno osoby.
Pokud vaše zařízení iOS používá verzi iOS 13 nebo vyšší, můžete úkol přiřadit také přes kontextovou nabídku.

Při vytváření úkolu

 1. Otevřete libovolný sdílený projekt a klepněte na tlačítko +.
 2. Napište název úkolu a zadejte symbol +, za kterým následuje jméno osoby.
 3. V rozevírací nabídce vyberte jméno osoby.

Pokud vytváříte úkol z nesdíleného projektu – nebo v zobrazení Dnes, Nadcházející nebo v libovolném filtrovaném zobrazení – musíte nejprve zadat sdílený projekt zadáním # do pole úkolu a výběrem názvu projektu, např. „#Design +Jonáš“.

Při spolupráci v Todoist můžete pomocí komentářů všem předávat stejné informace. Sdílejte další podrobnosti o úkolu nebo nahrávejte související soubory – vše zůstane přehledně uspořádáno u úkolu.

Byl pro vás tento článek užitečný?

Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 35 z 57