Loading the new Help Center

Jak používat zobrazení produktivity

K dispozici na:
Free
Premium
Business

Zobrazení produktivity v Todoist představuje ideální místo, kde prohlížet dokončené úkoly, sledovat, jak se vám daří plnit cíle nebo zjistit, kolik jste nasbírali bodů karmy.

Co ze zobrazení produktivity vyčtu?

Zobrazení produktivity vám umožní zjistit, kolik úkolů jste každý den a týden dokončili, jakého pokroku dosahujete při plnění denních a týdenních cílů a na kterých projektech pracujete nejčastěji.

Todoist_Productivity_View.png

Můžete si také prohlédnout svou karmu, což je v aplikaci Todoist bodový systém, který vás odměňuje za dokončování úkolů, dosahování cílů a další úspěchy.

Jak používat zobrazení produktivity

Začneme omrknutím vaší produktivity:

 1. Kliknutím na počet denních cílů v pravém horním rohu otevřete okno Vaše produktivita.
 1. Potáhnutím dolního panelu s aplikacemi nahoru otevřete nabídku.
 2. Klepnutím na svého avatara otevřete nabídku Produktivita.
 1. V hlavní nabídce Todoist otevřete klepnutím na ikonu produktivity v levém horním rohu nabídku Produktivita.

Zobrazení dokončených úkolů

První, čeho si v části Produktivita všimnete, je počet úkolů, které jste dokončili, a také odkaz na možnost Zobrazit všechny dokončené úkoly. Kliknutím nebo klepnutím na tuto možnost zobrazíte, které úkoly jste v poslední době dokončili.

Denní a týdenní cíle

V centru produktivity uvidíte, kolik úkolů jste dnes dokončili, a zda jste splnili svůj denní cíl.

Kromě denních cílů sleduje Todoist i cíle týdenní. Týdenní cíle si můžete zobrazit kliknutím na kartu Týdenní v části Produktivita. Uvidíte, kolik úkolů jste tento týden splnili a jakého pokroku jste při plnění cíle dosáhli.

Ve výchozím nastavení je váš denní cíl pět a týdenní cíl 25 úkolů. Tyto cíle však můžete kdykoliv upravit na webu, Windows nebo v aplikaci na macOS, a to přes odkaz Cíle a nastavení karmy nebo Upravit cíle.

Na průběh plnění denních cílů se mrkněte v malém kruhovém grafu v pravém horním rohu svého účtu.

Pod svými cíli najdete také svou sérii. Série je počet dní nebo týdnů v řadě, kdy jste cíle dosáhli. Uvidíte také svou nejdelší sérii, aby vám to dodalo trochu motivace.

Přehled dokončených úkolů

Pokud si chcete udělat představu o tom, na kterých projektech pracujete nejčastěji, můžete se podívat na přehled úkolů, které jste dokončili za posledních sedm dní.

Rozpis úkolů za poslední čtyři týdny si můžete prohlédnout také na záložce Týdenní.

Barvy odpovídají barvám projektů, ve kterých jste dokončili úkoly. Svislá šedá čára představuje váš denní cíl.

Karma

Když v Todoist dokončujete úkoly úspěšně a včas, získáváte body karmy a postupujete na vyšší úrovně karmy. Aktuální počet bodů a úroveň karmy si můžete prohlédnout na záložce Karma v části Produktivita.

Přečtěte si podrobnosti o bodech karmy a o tom, jak je získávat.

Nastavení produktivity a karmy

Nastavení produktivity a karmy můžete změnit v nabídce Karma v nastavení:

 1. V pravém horním rohu Todoist klikněte na svého avatara.
 2. Klikněte na Nastavení.
 3. Klikněte na možnost Produktivita. Teď můžete:
  • Funkci karma můžete zapnout nebo vypnout pomocí přepínače Todoist karmy.
  • Změnit své denní a týdenní cíle.
  • Přestávku od karmy si můžete udělat kterýkoliv den v týdnu, a to kliknutím na příslušný den v části Volné dny. V těchto dnech nebudete získávat karmu a nepřijdete o denní či týdenní série. Můžete například vypnout sobotu a neděli, aby se vám započítávaly úkoly jen během pracovního týdne a abyste o víkendu nepřicházeli o série.
  • Přepínačem Režim dovolené zapněte režim dovolené (díky tomu během volna nedojde k přerušení série v Todoist).
 1. Potáhnutím dolního panelu s aplikacemi nahoru otevřete nabídku.
 2. Klepnutím na ikonu ozubeného kolečka v pravém horním rohu otevřete Nastavení.
 3. Klepněte na Produktivita.
 4. Pomocí zaškrtávacího pole Karma můžete karmu vypnout, nebo znovu zapnout.
 5. Denní cíl si změňte klepnutím na možnost Denní cíl.
 6. Týdenní cíl si změňte klepnutím na možnost Týdenní cíl.
 7. Klepnutím na příslušný den v části Volné dny můžete karmu libovolný den v týdnu vypnout.
  • V těchto dnech nebudete získávat karmu a nepřijdete o denní či týdenní série. Můžete například vypnout sobotu a neděli, aby se vám započítávaly úkoly jen během pracovního týdne a abyste o víkendu nepřicházeli o série.
 8. Pomocí zaškrtávacího pole Režim dovolené můžete režim dovolené vypnout, nebo znovu zapnout.
  • Díky tomu o své série nepřijdete, ani když si od Todoist dáte chvíli pauzu.
 1. V hlavní nabídce Todoist přejděte klepnutím na ikonu ozubeného kolečka vpravo nahoře do Nastavení.
 2. Klepněte na Produktivita.
 3. Pomocí přepínače Používat karmu můžete karmu vypnout, nebo znovu zapnout.
 4. Denní cíl si změňte klepnutím na možnost Denní cíl úkolů.
 5. Týdenní cíl si změňte klepnutím na možnost Týdenní cíl úkolů.
 6. Klepnutím na příslušný den v části Volné dny můžete karmu libovolný den v týdnu vypnout.
  • V těchto dnech nebudete získávat karmu a nepřijdete o denní či týdenní série. Můžete například vypnout sobotu a neděli, aby se vám započítávaly úkoly jen během pracovního týdne a abyste o víkendu nepřicházeli o série.
 7. Režim dovolené zapněte, nebo vypněte přepínačem Režim dovolené.
  • Díky tomu o své série nepřijdete, ani když si od Todoist dáte chvíli pauzu.

Časté dotazy

Denní cíle nechci používat. Můžu ikonu denních cílů na svém účtu vypnout?

Ikonu denního cíle v tuto chvíli bohužel nelze vypnout, můžete však vypnout karmu jako takovou, a to v nastavení produktivity. Řešením je přejít do nastavení Produktivita a nastavit denní cíl na hodnotu 0. Ikona denního cíle pak bude vždy dokončena a nebude vám překážet.

Byl pro vás tento článek užitečný?

Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 139 z 178