Loading the new Help Center

Dokončování úkolů a rušení dokončení

K dispozici na:
Free
Premium
Business

Dokončování úkolů je při práci s Todoist rozhodně ta nejvíce naplňující chvíle. A pokud dokončíte úkol omylem nebo dokončený úkol potřebujete znovu rozpracovat, máte možnost dokončení úkolu také zrušit.

Dokončení úkolu

Dokončení úkolu na seznamu úkolů v Todoist lze provést jedním jednoduchým krokem:

Klikněte na kroužek nalevo od úkolu, který chcete dokončit.
Klikněte na kroužek nalevo od úkolu, který chcete dokončit.
Klepněte na kroužek nalevo od úkolu, který chcete dokončit.
Klepněte na kroužek nalevo od úkolu, který chcete dokončit.

Zrušení dokončení úkolu

Občas se může stát, že úkol dokončíte omylem. Nebo se stane, že úkol dokončíte, a pak si uvědomíte, že jste ještě na nějakou práci zapomněli. V těchto případech můžete dokončení úkolu zrušit:

 1. Při prohlížení projektu klikněte v seznamu úkolů na ikonu tří teček vpravo nahoře a v nabídce vyberte možnost Zobrazit dokončené úkoly.
 2. Najděte úkol, u kterého chcete zrušit dokončení, a nalevo od úkolu klikněte na kroužek se zatržítkem.
 1. Při prohlížení projektu klikněte v seznamu úkolů na ikonu tří teček vpravo nahoře a vyberte možnost Zobrazit dokončené úkoly.
 2. Najděte úkol, u kterého chcete zrušit dokončení, a nalevo od úkolu klikněte na kroužek se zatržítkem.
 1. Při prohlížení projektu klepněte v pravém horním rohu na ikonu tří teček a vyberte možnost Zobrazit dokončené úkoly.
 2. Najděte úkol, u kterého chcete zrušit dokončení, a nalevo od úkolu klepněte na kroužek se zatržítkem.
 1. Při prohlížení projektu klepněte v pravém horním rohu na ikonu tří teček a vyberte možnost Zobrazit dokončené úkoly.
 2. Najděte úkol, u kterého chcete zrušit dokončení, a nalevo od úkolu klepněte na kroužek se zatržítkem.
Jakmile dílčí úkoly dokončíte, zmizí. Pokud u těchto úkolů chcete zrušit dokončení, v nabídce vpravo nahoře klikněte nebo stiskněte možnost „Zobrazit dokončené úkoly“. Dokončené úkoly se zobrazí pod úkolem, kde byly dokončeny, a tam jim dokončení také můžete zrušit.

Časté dotazy

Dá se nastavit, aby se při dokončení úkolu přehrál nějaký zvuk?

Ano! Můžete ho zapnout v nastavení účtu:
 1. V pravém horním rohu Todoist klepněte na ikonu ozubeného kolečka.
 2. Klepněte na Obecné.
 3. Přejděte dolů na Zvuk a klepněte na Zvuk dokončeného úkolu.
 4. Funkci můžete zapnout pro každou platformu přepínačem vedle Mobilní zařízení a Počítač a web.
 1. Potáhnutím dolního panelu s aplikacemi nahoru otevřete nabídku.
 2. Klepnutím na ikonu ozubeného kolečka v pravém horním rohu otevřete Nastavení.
 3. Klepněte na Obecné.
 4. Přejděte dolů na Zvuk a klepněte na Zvuk dokončeného úkolu.
 5. Přepínačem funkci zapněte na mobilním zařízení nebo na počítači a webu.
Tato funkce není v našich aplikacích na Windows k dispozici, můžete ji však stále zapnout přes prohlížeč.
 1. V pravém horním rohu Todoist klikněte na svého avatara.
 2. Klikněte na Nastavení.
 3. Klikněte na Obecné.
 4. Přejděte dolů na Zvuk a přepínačem funkci zapněte na počítači nebo mobilním zařízení.

Můžu zrušit dokončení u opakujících se úkolů?

Dokončení opakujících se úkolů je možné zrušit hned poté, co byl výskyt úkolu dokončen, a to kliknutím na Vrátit zpět ve vyskakovacím okýnku (web, Windows, macOS) nebo klepnutím na Vrátit zpět ve vyskakovacím okýnku (iOS, Android), které se objeví v dolní části obrazovky.

Vrátit zpět předchozí výskyt úkolu není možné. Pokud máte například úkol s dokončením každý den a dokončíte ho dnes, vrátit zpět můžete pouze dnešní úkol. Předchozí výskyty úkolu není možné zrušit.

Upozorňujeme, že jakmile vyskakovací okýnko zmizí, opakující se úkol už nebudete moci vrátit zpět. Místo toho můžete vytvořit nový úkol nebo jen přeplánovat stávající úkol přidáním nového opakujícího se data dokončení, které začíná předchozím výskytem.

Jak se dá opakující úkol dokončit trvale?

Jakmile budete s opakujícím se úkolem hotovi, stačí ho jednoduše dokončit navždy:

Klikněte pravým tlačítkem myši na úkol a vyberte možnost Dokončit navždy.
 1. Otevřete zobrazení úkolu klepnutím na úkol.
 2. Klepněte na android_three-dots-icon.svgikonu tří teček.
 3. Vyberte možnost Dokončit navždy.
 1. Otevřete zobrazení úkolu klepnutím na úkol.
 2. Klepněte na ios_three-dots.svgikonu tří teček.
 3. Vyberte možnost Dokončit navždy.

Můžu v Todoist na iOS a Android dokončovat úkoly potáhnutím prstem?

Určitě! Výchozí chování při potáhnutí vpravo je momentálně vybrat úkoly, ale můžete to změnit. Pokud chcete změnit, co se stane při potáhnutí prstem na úkolu, přejděte do Nastavení → Obecné → Akce s potáhnutím a vyberte požadovanou akci.

Jakmile zruším dokončení dílčího úkolu, zruší se dokončení také nadřazeného úkolu nebo oddílu?

Ano. Kdykoliv je zrušeno dokončení dílčího úkolu, zruší se dokončení také všech jeho nadřazených položek.

Byl pro vás tento článek užitečný?

Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 55 z 111