Loading the new Help Center

Nastavení opakujícího se data dokončení

K dispozici na:
Free
Premium
Business

Nejspíš se vám stane, že budete mít pravidelně se opakující úkoly: měsíční zprávy, vynášení odpadků, zavolat mamince na její narozeniny.

Namísto vytváření nového úkolu pro každý výskyt zadejte úkolu opakující se datum dokončení. Po dokončení opakujícího se úkolu se další datum dokončení nastaví automaticky, aniž byste museli dělat cokoliv dalšího. Opakující se úkol je jeden úkol s plovoucím datem dokončení, které se aktualizuje vždy až po dokončení úkolu. To znamená, že všechna budoucí opakování opakujícího se úkolu není možné zobrazit dopředu.

Data dokončení bohužel zatím nepodporujeme v češtině a turečtině, ale makáme na tom a podporu těchto jazyků máme určitě v plánu.

Jak nastavit opakující se datum dokončení

Opakující se datum dokončení můžete nastavit na jakékoliv platformě na počítači, mobilu nebo webu a to vepsáním data do pole úkolu přirozenými frázemi, jako například every Monday (každé pondělí) nebo every other week (každý druhý týden). Chytrá funkce rychlého přidání opakující se datum automaticky rozpozná, zvýrazní ho a přidá, jakmile úkol uložíte.

Web.png
iOS.png
Android.png
Datum je občas součástí názvu úkolu, nikoliv termínu dokončení.

Například v úkolu Create monthly report (Připravit měsíční zprávu) bude slovo monthly („měsíční“) automaticky označeno jako datum dokončení. Zvýraznění termínu zrušíte tak, že na něj kliknete nebo klepnete. Automatické rozpoznávání dat můžete také úplně vypnout.

Pár příkladů opakujících se dat dokončení

Zde je pár příkladů přirozených frází, pomocí kterých můžete opakující se úkol naplánovat:

Napište toto: Přidá se toto opakující se datum dokončení:
every day Každý den počínaje dneškem (funguje i daily)
every morning Každý den v 09:00
every evening Každý den v 19:00
every weekday Každé pondělí, úterý, středu, čtvrtek a pátek (funguje i every workday)
every monday, friday Každé pondělí a pátek (funguje i ev monday, friday; every mon, fri; ev mon, fri)

every 15th workday, every first workday, every last workday

Každý 15. pracovní den, každý první a každý poslední pracovní den v měsíci
every 3 days Každé 3 dny počínaje dneškem
every week Každý týden počínaje dneškem (funguje i weekly)
every month Každý měsíc počínaje dneškem (funguje i monthly)
every 3rd friday Každý 3. pátek v měsíci
every 27th Každého 27. v měsíci (funguje i every 27)
every year Každý rok počínaje dneškem (funguje i yearly)
every jan 27th Každého 27. ledna
every last day Každý poslední den v měsíci
every! 5 days Každých 5 dní ode dne, kdy byl tento úkol dokončen, počínaje dneškem
every! 2 months Každé 2 měsíce ode dne, kdy byl tento úkol dokončen, počínaje dneškem
Every week (každý týden) je dynamické opakující se datum dokončení. To znamená, že úkol se naplánuje podle toho, kdy jste úkol dokončili naposledy. Pokud například dokončíte úkol v pondělí, úkol se naplánuje na další pondělí.

Počáteční a koncová data u opakujících se úkolů

Přirozené fráze můžete využít také k naplánování opakujících se úkolů s počátečním a koncovým datem:

Napište toto: Přidá se toto opakující se datum dokončení:
every day starting aug 3 Každý den počínaje 3. srpnem (funguje i from aug 3)
every day ending aug 3 Každý den počínaje dneškem a konče 3. srpnem (funguje i until aug 3)
every day for 3 weeks Každý den po dobu příštích 3 týdnů, počínaje dneškem
every day from 10 May until 20 May Každý den počínaje 10. květnem a konče 20. květnem
every 6 weeks at 09:00 starting jan 3 Každých 6 týdnů počínaje 3. lednem, v 09:00

V Todoist můžete nastavit všechny možné druhy opakujících se dat dokončení. Ať už plánujete něco jednoduchého jako „every day at 4 pm“ („každý den v 16:00“), nebo něco velice specifického jako „every 3rd Tuesday starting Aug 29 ending in 6 months“ („každé 3. úterý počínaje 29. srpnem, konec za 6 měsíců“), neváhejte frázi zadat. Je velice pravděpodobné, že ji Todoist rozpozná.

Opakování úkolu na základě původního data nebo data dokončení

Pokud naplánujete opakující se úkol na každý den, datum příštího dokončení úkolu se posune na základě data, kdy úkol dokončíte. To znamená, že pokud měl úkol dokončení včera a vy ho dokončíte dnes, úkol se nepřesune na dnešek, ale místo toho se přesune na zítřek.

Je také možné vytvořit opakující se úkol, který se opakuje v pravidelných intervalech odvíjejících se buď od původního data úkolu, nebo data dokončení úkolu, a to zadáním frází every (každý) nebo every! (každý!).

Příkaz every! (každý!) funguje pouze s daty, ne s hodinovými termíny. Znamená to, že nemůžete nastavit termín jako every! 1 hour (každý! 1 hodina). Můžete místo toho použít výraz every 1 hour (každou 1 hodinu).

Funguje to následovně:

Every: Dokončení úkolu, který má datum dokončení every 3 months (každé 3 měsíce) nastaví datum dokončení úkolu na 3 měsíce od původního data úkolu.

Pokud například vytvoříte úkol 10. ledna s datem dokončení every 3 months (každé 3 měsíce), jeho výskyty budou 10. ledna, 10. dubna, 10. července atd., bez ohledu na to, kdy úkol skutečně dokončíte. Hodí se to u úkolů, které je potřeba dokončit v dané dny, jako například zpráva do školy s přesným datem dokončení nebo platba nájmu.

Every!: Když dokončíte úkol s datem dokončení every! 3 months (každé! 3 měsíce), nastaví se další datum dokončení na 3 měsíce ode dne, kdy jste úkol dokončili.

Takže pokud jste úkol dokončili 20. ledna, další výskyt úkolu bude 20. dubna. Hodí se to u úkolů, které je potřeba dokončovat v pravidelných intervalech, avšak ne nutně v konkrétní den. Může jít třeba o úklid doma nebo trénink v posilovně.

Časté dotazy

Můj opakující se úkol se nerozplánoval správně. Jak ho mám spravit?

Při nastavování opakujících se dat dokončení existuje několik triků, jak Todoist přimět, aby vám porozuměl správně:

Todoist upřednostňuje počáteční datum na konci. Například ve frázi every 14 days starting 1 Nov 7am (každých 14 dní počínaje 1. listopadem 07:00) nebude čas rozpoznán správně. Napište místo toho every 14 days 7am starting 1 Nov (každých 14 dní 07:00 počínaje 1. listopadem).

Todoist upřednostňuje čas po prvním datu. Pokud se pokusíte nastavit datum dokončení ve tvaru 7am every other Wednesday starting 1 Nov (07:00 každou druhou středu počínaje 1. listopadem), Todoist nerozpozná opakující se prvek úkolu správně. Napište místo toho every other Wednesday 7am starting 1 Nov (každou druhou středu 07:00 počínaje 1. listopadem).

Můj úkol se má opakovat každý den. Včera dokončen nebyl a teď je zpožděný a naplánovaný na včerejšek. Když úkol dokončím dnes, přesune se na dnešek?

Ne. Pokud naplánujete opakující se úkol s parametrem every! day (každý! den), datum příštího dokončení úkolu se posune na základě data, kdy úkol dokončíte. To znamená, že pokud měl úkol dokončení včera a vy ho dokončíte dnes, úkol se nepřesune na dnešek, ale místo toho se přesune na zítřek.

Můžu napsat frázi every víc než jednou, a vytvořit tak komplexnější opakující se úkoly?

Ano, ale jen pokud k jednomu úkolu přidáváte několik dat dokončení, například každé pondělí, každé úterý. Data dokončení nemůžete přidat s využitím více než jednoho výrazu typu každý, které by závisely jeden na druhém. Více než jeden takový výraz přidat nemůžete, například každé pondělí každou 1 hodinu.

Po nastavení opakujícího se úkolu vidím jenom první úkol, ne zbytek. Jak se dají v Todoist zobrazit všechny výskyty daného úkolu?

Zobrazení všech nadcházejících výskytů úkolů není v Todoist možné. Je to kvůli tomu, že opakující se úkol je jeden úkol s pohyblivým datem dokončení, ne několik oddělených úkolů.

Pokud například vytvoříte úkol Uklidit doma a nastavíte datum dokončení na monthly on the 28th (měsíčně 28.), úkol se naplánuje na 28. den tohoto měsíce. Až bude úkol dokončen, datum dokončení se přesune na další opakující se datum – v tomto případě 28. den příštího měsíce.

Jak si můžu své dokončené opakující se úkoly zobrazit v seznamu dokončených úkolů?

Dokončené opakující se úkoly bohužel není možné v seznamu dokončených úkolů zobrazit. Je však možné se na ně podívat v protokolu činnosti.

Je možné zrušit dokončení u dokončeného opakujícího se úkolu?

Zrušit dokončení u opakujícího se úkolu bohužel není možné.

Existuje ale jedna výjimka. Ihned po dokončení jedné instance opakujícího se úkolu můžete vzít dokončení zpět, a to pomocí funkce vzít zpět v dolní části Todoist. Datum opakujícího se úkolu se vrátí zpět na datum, které u něj bylo před dokončením.

Upozorňujeme, že možnost vrátit dokončený úkol zpět trvá pouze několik sekund.

Jak mám naplánovat úkol na několik dní v týdnu, aniž by se úkol opakoval i poté?

Můžete to udělat tak, že si úkol naplánujete na několik dní v týdnu a přidáte také konkrétní koncové datum.

Pokud například chcete naplánovat úkol na tuto středu, pátek a sobotu, stačí jednoduše nastavit datum dokončení na every Wednesday, Friday, Saturday ending Saturday (každou středu, pátek, sobotu, konec v sobotu). Úkol se už po sobotě nebude opakovat.

Jak mám správně odložit nebo přeplánovat opakující se úkol? Pokud napíšu nové datum, úkol ztratí opakování.

Pokud chcete odložit opakující se úkol, použijte plánovač úkolů. Klikněte na něj pravým tlačítkem myši (web, Windows, macOS) nebo ho potáhněte vlevo (iOS, Android) a vyberte z něj nové datum.

Pokud u opakujícího se úkolu napíšete nové datum dokončení, zcela změníte datum dokončení úkolu a přijdete o nastavená opakování.

Proč se mé dílčí úkoly automaticky neresetují spolu s opakujícím se nadřazeným úkolem?

V současné době se dílčí úkoly po dokončení opakujícího se nadřazeného úkolu neresetují. Pokud chcete, aby se opakovaly i dílčí úkoly, nezapomeňte přidat opakující se data dokončení i ke všem dílčím úkolům.

Jak si mám na svém účtu zobrazit všechny opakující se úkoly ? 

Všechny opakující se úkoly na svém účtu můžete zobrazit buď vyhledáním slova recurring (opakující se), nebo zadáním slova recurring jako dotazu filtru.

Byl pro vás tento článek užitečný?

Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 329 z 437