Loading the new Help Center

Nastavení opakujícího se data dokončení

K dispozici na:
Free
Premium
Business

Nejspíš se vám stane, že budete mít pravidelně se opakující úkoly: měsíční zprávy, vynášení odpadků, nezapomenout zavolat mamince na její narozeniny.

Namísto vytváření nového úkolu pro každý výskyt je lepší nastavit u úkolu opakující se datum dokončení. Jakmile opakující se úkol dokončíte, automaticky se resetuje na další datum dokončení a vy se nemusíte namáhat s žádným dalším zadáváním nebo nastavováním.

Opakující se úkol je jeden úkol s plovoucím datem dokončení, které se aktualizuje při dokončení úkolu. To znamená, že všechna nadcházející opakování daného opakujícího se úkolu není možné zobrazit.

Jak nastavit opakující se datum dokončení

Opakující se datum dokončení můžete nastavit na jakékoliv platformě na počítači, mobilu nebo webu a to vepsáním data do pole úkolu přirozenými frázemi, jako například every Monday (každé pondělí) nebo every other week (každý druhý týden). Chytrá funkce rychlého přidání opakující se datum automaticky rozpozná, zvýrazní ho a přidá, jakmile úkol uložíte.

Data dokončení bohužel zatím nepodporujeme v češtině a turečtině, ale makáme na tom a podporu těchto jazyků máme určitě v plánu.
Web.png
iOS.png
Android.png
Datum je občas součástí názvu úkolu, nikoliv termínu dokončení.

Například v úkolu Create monthly report (Připravit měsíční zprávu) bude slovo monthly („měsíční“) automaticky označeno jako datum dokončení. Zvýraznění termínu zrušíte tak, že na něj kliknete nebo klepnete. Automatické rozpoznávání dat můžete také úplně vypnout.

Příklady opakujících se dat dokončení

Několik základních opakujících se dat dokončení

Můžete napsat ev a Todoist tomu porozumí jako every (každý).

Při vytváření opakujících se dat dokončení existuje tolik možností, že z toho může jít hlava kolem, proto začněme několika základními příklady:

Napište toto Přidá se toto opakující se datum dokončení
every day nebo daily Každý den počínaje dneškem
every morning Každý den v 09:00
every afternoon Každý den ve 12:00
every evening Každý den v 19:00
every night Každý den v 10:00
every weekday nebo every workday Každé pondělí, úterý, středu, čtvrtek a pátek
every week nebo weekly Každý týden počínaje dneškem
every weekend Každou sobotu
every month nebo monthly Každý měsíc počínaje dneškem
every 3rd friday Každý 3. pátek v měsíci
every 27th nebo every 27 Každý 27. den v měsíci
every year nebo yearly Každý rok počínaje dneškem
every jan 27th Každého 27. ledna
every last day Každý poslední den v měsíci
every hour Od této chvíle každou hodinu
every day nebo daily Každý den počínaje dneškem
Pokud naplánujete opakující se úkol na každý den, datum příštího dokončení úkolu se posune na základě data, kdy úkol dokončíte. To znamená, že pokud měl úkol dokončení včera a vy ho dokončíte dnes, úkol se nepřesune na dnešek, ale místo toho se přesune na zítřek.

Počáteční a koncová data

Přirozené fráze můžete využít k naplánování opakujících se úkolů s počátečním i koncovým datem:

Napište toto Přidá se toto opakující se datum dokončení
every day starting aug 3 Každý den počínaje 3. srpnem (funguje i from aug 3)
every day ending aug 3 Každý den počínaje dneškem a konče 3. srpnem (funguje i until aug 3)
every day for 3 weeks Každý den po dobu příštích 3 týdnů, počínaje dneškem
every day from 10 May until 20 May Každý den počínaje 10. květnem a konče 20. květnem
Další informace o počátečních datech se dočtete tady.

Využití času dokončení při vytváření opakujících se dat dokončení

Napište toto Přidá se toto opakující se datum dokončení

every 12 hours starting at 9pm

Každý den v 9:00 a 21:00

every mon, fri at 20:00

Každé pondělí a pátek ve 20:00

every 3rd friday 8pm

Každý 3. pátek v měsíci ve 20:00

every 6 weeks at 09:00 starting jan 3

Každých 6 týdnů počínaje 3. lednem, v 09:00

every 1st wed jan, every 3rd thu jul

1. středa každého ledna a 3. čtvrtek každého července

Časy dokončení pro každý opakující se den nelze nastavit nezávisle. To znamená, že pokud vytvoříte úkol s datem dokončení every Monday, Friday at 8pm (každé pondělí, pátek ve 20:00). tak pondělní i páteční opakování bude naplánováno na 20:00.

Využití čárek při vytváření opakujících se dat dokončení

Napište toto Přidá se toto opakující se datum dokončení

every monday, friday nebo ev monday, friday nebo every mon, fri

Každé pondělí a pátek

every 2, every 15, every 27 nebo every 2, 15, 27

Každý 2., 15. a 27. den v měsíci

every 14 jan, 14 apr, 15 jun, 15 sep

Každý 14. leden, 14. duben, 15. červen a 15. září

every 15th workday, every first workday, every last workday

Každý 15. pracovní den, každý první a každý poslední pracovní den v měsíci

every 1st wed jan, every 3rd thu jul

1. středa každého ledna a 3. čtvrtek každého července

Data dokončení s více než jednou podmínkou (jako například 1st Monday of every 3rd month) nejsou podporována.

Opakování úkolu na základě původního data nebo data dokončení

Je také možné vytvořit opakující se úkol, který se opakuje v pravidelných intervalech odvíjejících se buď od původního data úkolu, nebo data dokončení úkolu, a to zadáním frází every (každý) nebo every! (každý!). Funguje to následovně:

  • Every: Dokončení úkolu, který má datum dokončení every 3 months (každé 3 měsíce) nastaví datum dokončení úkolu na 3 měsíce po původním datu úkolu. Takže pokud vytvoříte úkol 10. ledna s datem dokončení every 3 months, bude se opakovat 10. ledna, 10. dubna, 10. července atd. bez ohledu na to, kdy úkol dokončíte.
  • Every!: Když dokončíte úkol s datem dokončení every! 3 months (každé! 3 měsíce), další datum dokončení se nastaví na 3 měsíce po dni, kdy jste úkol skutečně dokončili. Takže pokud úkol dokončíte 20. ledna, další výskyt bude 20. dubna.

Zde je pár příkladů opakujícího se data dokončení s využitím every a every!:

Napište toto Přidá se toto opakující se datum dokončení

every 3 days

Každé 3 dny počínaje dneškem

every first workday

Každý první pracovní den (pondělí až pátek) v měsíci

every last workday

Každý poslední pracovní den (pondělí až pátek) v měsíci

every 3 workday

Každý 3. pracovní den (jen pondělí až pátek) počínaje dneškem

every quarter nebo quarterly

Každé 3 měsíce počínaje dneškem

every! 3 hours

Každé 3 hodiny od okamžiku dokončení úkolu

every! 5 days

Každých 5 dní ode dne, kdy byl tento úkol dokončen, počínaje dneškem

every! 2 months

Každé 2 měsíce ode dne, kdy byl tento úkol dokončen, počínaje dneškem

after 10 days Jakmile je datum dokončení nastaveno, změní se na !every 10 days počínaje dneškem

after 10 days starting 1 Aug

Jakmile je datum dokončení nastaveno, změní se na !every 10 days počínaje 1. srpnem
Every week (každý týden) je dynamické opakující se datum dokončení. To znamená, že úkol se naplánuje podle toho, kdy jste úkol dokončili naposledy. Pokud například dokončíte úkol v pondělí, úkol se naplánuje na další pondělí.

Využití „every other“ („každý druhý“) při vytváření dat dokončení

Napište toto Přidá se toto opakující se datum dokončení

every other day

Každý druhý den počínaje dneškem

every other week

Každý druhý týden počínaje dneškem

every other month

Každý druhý měsíc počínaje dneškem

every other year

Každý druhý rok počínaje dneškem

every other fri

Každý druhý pátek počínaje druhým pátkem od teď (nikoliv dalším následujícím pátkem)

Svátky

Úkoly, které je potřeba udělat o svátcích, lze zadat pomocí těchto klíčových slov:

Napište toto Přidá se toto opakující se datum dokončení
new year day 1. ledna
valentine nebo Valentine's Day 14. února
memorial day Poslední květnové pondělí
halloween 31. října
new year eve 31. prosince
Den díkůvzdání byl dříve součástí zadávání přirozenými frázemi, ale odstranili jsme ho, protože některé země, např. Kanada, slaví Den díkůvzdání v jiné dny než USA.
Todoist nepodporuje výraz every day except (každý den kromě). Pokud tedy chcete, aby se úkol opakoval pouze v určité dny v týdnu, musíte je explicitně vyjádřit.

Zvláštní poděkování patří našemu ambasadoru Todoist Leightonu Priceovi za poskytnutí příkladů do tohoto článku.

Časté dotazy

Můj opakující se úkol se nerozplánoval správně. Jak ho mám spravit?

Při nastavování opakujících se dat dokončení existuje několik triků, jak Todoist přimět, aby vám porozuměl správně:

Todoist upřednostňuje počáteční datum na konci

Například ve frázi every 14 days starting 1 Nov 7am (každých 14 dní počínaje 1. listopadem 07:00) nebude čas rozpoznán správně. Napište místo toho every 14 days 7am starting 1 Nov (každých 14 dní 07:00 počínaje 1. listopadem).

Todoist upřednostňuje čas po prvním datu

Pokud se pokusíte nastavit datum dokončení ve tvaru 7am every other Wednesday starting 1 Nov (07:00 každou druhou středu počínaje 1. listopadem), Todoist nerozpozná opakující se prvek úkolu správně. Napište místo toho every other Wednesday 7am starting 1 Nov (každou druhou středu 07:00 počínaje 1. listopadem).

Můj úkol se má opakovat každý den. Včera dokončen nebyl a teď je zpožděný a naplánovaný na včerejšek. Když úkol dokončím dnes, přesune se na dnešek?

Ne. Pokud naplánujete opakující se úkol s parametrem every! day (každý! den), datum příštího dokončení úkolu se posune na základě data, kdy úkol dokončíte. To znamená, že pokud měl úkol dokončení včera a vy ho dokončíte dnes, úkol se nepřesune na dnešek, ale místo toho se přesune na zítřek.

Můžu napsat frázi every víc než jednou, a vytvořit tak komplexnější opakující se úkoly?

Ano, ale jen pokud k jednomu úkolu přidáváte několik dat dokončení, například každé pondělí, každé úterý. Data dokončení nemůžete přidat s využitím více než jednoho výrazu typu každý, které by závisely jeden na druhém. Více než jeden takový výraz přidat nemůžete, například každé pondělí každou 1 hodinu.

Po nastavení opakujícího se úkolu vidím jenom první úkol, ne zbytek. Jak se dají v Todoist zobrazit všechny výskyty daného úkolu?

Zobrazení všech nadcházejících výskytů úkolů není v Todoist možné. Je to kvůli tomu, že opakující se úkol je jeden úkol s pohyblivým datem dokončení, ne několik oddělených úkolů.

Pokud například vytvoříte úkol Uklidit doma a nastavíte datum dokončení na monthly on the 28th (měsíčně 28.), úkol se naplánuje na 28. den tohoto měsíce. Až bude úkol dokončen, datum dokončení se přesune na další opakující se datum – v tomto případě 28. den příštího měsíce.

Jak si můžu své dokončené opakující se úkoly zobrazit v seznamu dokončených úkolů?

Dokončené opakující se úkoly bohužel není možné v seznamu dokončených úkolů zobrazit. Je však možné se na ně podívat v protokolu činnosti.

Je možné zrušit dokončení u dokončeného opakujícího se úkolu?

Zrušit dokončení u opakujícího se úkolu bohužel není možné.

Existuje ale jedna výjimka. Ihned po dokončení jedné instance opakujícího se úkolu můžete vzít dokončení zpět, a to pomocí funkce vzít zpět v dolní části Todoist. Datum opakujícího se úkolu se vrátí zpět na datum, které u něj bylo před dokončením.

Upozorňujeme, že možnost vrátit dokončený úkol zpět trvá pouze několik sekund.

Jak mám naplánovat úkol na několik dní v týdnu, aniž by se úkol opakoval i poté?

Můžete to udělat tak, že si úkol naplánujete na několik dní v týdnu a přidáte také konkrétní koncové datum.

Pokud například chcete naplánovat úkol na tuto středu, pátek a sobotu, stačí jednoduše nastavit datum dokončení na every Wednesday, Friday, Saturday ending Saturday (každou středu, pátek, sobotu, konec v sobotu). Úkol se už po sobotě nebude opakovat.

Jak mám správně odložit nebo přeplánovat opakující se úkol? Pokud napíšu nové datum, úkol ztratí opakování.

Pokud chcete odložit opakující se úkol, použijte plánovač úkolů. Klikněte na něj pravým tlačítkem myši (web, Windows, macOS) nebo ho potáhněte vlevo (iOS, Android) a vyberte z něj nové datum.

Pokud u opakujícího se úkolu napíšete nové datum dokončení, zcela změníte datum dokončení úkolu a přijdete o nastavená opakování.

Proč se mé dílčí úkoly automaticky neresetují spolu s opakujícím se nadřazeným úkolem?

V současné době se dílčí úkoly po dokončení opakujícího se nadřazeného úkolu neresetují. Pokud chcete, aby se opakovaly i dílčí úkoly, nezapomeňte přidat opakující se data dokončení i ke všem dílčím úkolům.

Jak si mám na svém účtu zobrazit všechny opakující se úkoly ? 

Všechny opakující se úkoly na svém účtu můžete zobrazit buď vyhledáním slova recurring (opakující se), nebo zadáním slova recurring jako dotazu filtru.

Byl pro vás tento článek užitečný?

Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 374 z 501