Loading the new Help Center

Jak naformátovat soubor CSV k importu do Todoist

K dispozici na:
Free
Premium
Business

Může se stát, že úkoly evidujete v jiném programu nebo tabulce, ale pak je chcete naimportovat do Todoist. Žádný problém – jednoduše vyexportujte úkoly z jiného programu nebo tabulky do souboru CSV a poté je naimportujte do Todoist.

Při importu úkolů pomocí souboru CSV je nutné dodržet určitý formát, který Todoist rozpozná. Stáhněte si tuto šablonu a upravte ji tak, abyste při importu úkolů nenarazili na žádné problémy.

Při kontrole souboru CSV dbejte na to, aby každý řádek odpovídal níže uvedeným pravidlům:

Sloupec Obsah Popis
TYPE task, section nebo note (malá a velká písmena se rozlišují, pište malými písmeny) Pomocí task přidejte úkol. Pomocí section přidejte oddíl. Pomocí note přidejte komentář k úkolu na řádku výše.
CONTENT

název úkolu, název oddílu nebo obsah poznámky

Pokud přidáváte úkol, napište název úkolu.

(Při vytváření úkolu můžete jakožto doplnění názvu úkolu přidat štítky, a to napsáním @nazevstitku.)

Pokud přidáváte oddíl, napište název oddílu.

Pokud přidáváte komentář, napište obsah poznámky.

DESCRIPTION

popis obsahu úkolu

Pokud chcete přidat popis, napište popis obsahu úkolu.

PRIORITY

1, 2, 3, nebo 4

Vepsáním 1 přidáte k úkolu prioritu 1 (nejvyšší priorita).

Vepsáním 2 přidáte k úkolu prioritu 2.

Vepsáním 3 přidáte k úkolu prioritu 3.

Vepsáním 4 přidáte k úkolu prioritu 4 (nejnižší priorita).

Pokud tuto buňku ponecháte prázdnou, automaticky se k úkolu doplní priorita 1.

INDENT

1, 2, 3, nebo 4

Napište 1, a úkol nebude mít odsazení (což znamená, že se bude jednat o nadřazený úkol).

Vepsáním 2 úkol odsadíte a uděláte z něj dílčí úkol.

Vepsáním 3 úkol odsadíte tak, že z něj uděláte dílčí úkol dílčího úkolu.

A tak dále.

Pokud tuto buňku ponecháte prázdnou, úkol nebude odsazen.

AUTHOR jméno uživatele (ID)

Přidejte uživatelské jméno osoby, která úkol vytvořila, + její uživatelské ID v závorce.

Například Vojta (14781400).

Pokud tuto buňku ponecháte prázdnou, automaticky se doplní vaše jméno a ID.

RESPONSIBLE jméno uživatele (ID)

Přidejte uživatelské jméno osoby, které chcete úkol přiřadit, + její uživatelské ID v závorce.

Například Vojta (14781400).

Pokud tuto buňku ponecháte prázdnou, k úkolu nebude přiřazena žádná osoba.

DATE

datum a čas dokončení, nebo opakující se datum a čas dokončení

Pokud chcete úkol naplánovat, přidejte datum a čas dokončení. Můžete nastavit také opakující se datum dokončení.

Pokud tuto buňku ponecháte prázdnou, k úkolu nebude přiřazeno žádné datum dokončení.

DATE_LANG Jazykový kód

Přidejte jazykový kód k nastavení data dokončení (pokud je určeno). Toto jsou oficiální jazykové kódy aplikace Todoist:

da pro dánštinu.

de pro němčinu.

en pro angličtinu.

es pro španělštinu.

fi pro finštinu.

fr pro francouzštinu.

it pro italštinu.

ja pro japonštinu.

ko pro korejštinu.

nb pro norštinu.

nl pro holandštinu.

pl pro polštinu.

pt_BR pro brazilskou portugalštinu.

ru pro ruštinu.

sv pro švédštinu.

zh_CN pro zjednodušenou čínštinu.

TIMEZONE Časové pásmo

Přidejte časové pásmo nastavené pro váš účet Todoist. (Své časové pásmo najdete v Nastavení > Obecné.)

Například (GMT+0100) Prague.

Pokud tuto buňku ponecháte prázdnou, Todoist rozpozná vaše časové pásmo automaticky.

meta view_style=board

Importovat šablonu v zobrazení jako nástěnka.

Časté dotazy

Pokud chci někomu přiřadit úkoly v souboru CSV, jak zjistím jeho uživatelské jméno a uživatelské ID?

Tento údaj zjistíte exportem sdíleného projektu Todoist, jehož je uživatel aktuálně součástí:

  1. Najděte sdílený projekt Todoist, ke kterému se uživatel přidal.
  2. Vpravo nahoře klikněte na web_three-dots.svgikonu tří teček.
  3. Vyberte možnost Exportovat jako šablonu.
  4. Vyberte možnost Exportovat jako soubor.
  5. Otevřete soubor CSV a na řádku přiřazeného úkolu v buňce RESPONSIBLE vyhledejte uživatelské jméno a uživatelské ID.

Proč mi při importu chybí některé úkoly?

Nezapomeňte překontrolovat, zda je v každé buňce správný obsah – pokud se v některé buňce vyskytuje chyba, Todoist bude tento řádek ignorovat a přejde na další.

Mějte na paměti, že obsah (jako napříkladtask, section a note) napsaný ve sloupci TYPE rozlišuje malá a velká písmena a měl by být napsán malými písmeny.

Můžu import vrátit zpět?

Import nelze vrátit zpět, můžete však několikanásobně vybrat a odstranit omylem importované úkoly.

Když šablonu otevřu v Excelu, veškerý text se sloučí do sloupce A. Jak se to dá opravit?

Tento problém můžete napravit následovně:

  1. V horní části Excelu klikněte na záložku Data.
  2. Klikněte na možnost Text do sloupců.
  3. Vyberte možnost Oddělené a klikněte na Další.
  4. Zaškrtněte políčko Čárka a zaškrtnutí všech ostatních políček zrušte.
  5. Klikněte na Dokončit.

Můj projekt je v zobrazení jako nástěnka a chci ho exportovat jako soubor CSV. Pokud ho později znovu naimportuji, zachová si zobrazení jako nástěnka?

Ano, zachová. Ať už projekt exportujete jako soubor CSV v zobrazení jako seznam, nebo v zobrazení jako nástěnka, po importu se dané zobrazení zachová.

Byl pro vás tento článek užitečný?

Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 31 z 45