Loading the new Help Center

Představujeme oddíly

K dispozici na:
Free
Premium
Business

Velké projekty se vždy zpracovávají snadněji, když si je pomocí oddílů rozdělíte do zvladatelnějších částí.

Projekty si organizujte pomocí oddílů, díky kterým snadno seskupíte různé úkoly. Díky tomu si usnadníte přehled o práci, kterou musíte dokončit.

Do projektu přidejte oddíly, přetáhněte do nich související úkoly a uvidíte, že se vám bude pracovat snadněji (už vás nebude zahlcovat jeden velký seznam).

Přidání oddílu do projektu

 1. Vpravo nahoře v projektu klikněte na ikonu tří teček.
 2. Vyberte Přidat oddíl.
 3. Napište název oddílu a klikněte na Přidat oddíl.
Oddíl přímo nad nebo pod už vytvořeným oddílem vytvoříte tak, že najedete myší mezi oddíly a kliknete na zobrazený řádek Přidat oddíl.

sections-help-center.png

  1. V pravém horním rohu projektu klepněte na ikonu tří teček.
  2. Vyberte Přidat oddíl.
  3. Napište název oddílu a klepněte na ikonu potvrzení.
V projektech, kde používáte zobrazení jako seznam, přidejte nový oddíl tlačítkem dynamického přidání.
  1. Vpravo nahoře v projektu klepněte na ikonu tří teček.
  2. Vyberte Přidat oddíl.
  3. Napište název oddílu a klepněte na ikonu odeslání.
V projektech, kde používáte zobrazení jako seznam, přidejte nový oddíl tlačítkem dynamického přidání.

Přidání úkolů do oddílů

Projekty si zorganizujte tak, že k oddílům přidáte úkoly.

Přidání nového úkolu do oddílu

Nové úkoly můžete k oddílu přidat čtyřmi způsoby:

 • Kdekoliv v projektu vytvořte úkol a pak ho přetáhněte pod oddíl (ujistěte se, že než do oddílu začnete úkol přetahovat, oddíl je rozbalen).
 • Rozbalte oddíl, ke kterému si přejete nový úkol přidat, a pak klikněte na možnost Přidat úkol.
 • Pokud už se nacházíte v projektu s oddílem, ke kterému chcete úkol přidat, napište znak / následovaný názvem oddílu (například /Porady). Pokud se nenacházíte v projektu s oddílem, ke kterému chcete úkol přidat, můžete napsat znak # následovaný názvem projektu, pak znak / následovaný názvem oddílu (například #Práce /Porady).
 • Kliknutím na úkol otevřete zobrazení úkolu, pak buď klikněte na ikonu projektů, nebo napište /Název oddílu ihned po názvu úkolu, čímž úkol přidáte do oddílu.

Přidání stávajícího úkolu do oddílu

Stávající úkol můžete do oddílu přidat dvěma způsoby:

 1. Pokud to bude potřeba, oddíl, ke kterému chcete přidat nový úkol, rozbalte.
 2. Přetáhněte úkol do oddílu.
 3. Kliknutím na úkol otevřete zobrazení úkolu.
 4. Využijte ikonu projektů, nebo hned za název úkolu napište /Název oddílu.

Pokud úkol není ve stejném projektu jako oddíl:

 1. Kliknutím na úkol otevřete zobrazení úkolu.
 2. Kliknutím na ikonu projektů vyberte nový projekt a oddíl.
Do názvu úkolu zadejte znak # následovaný názvem projektu. Pak zadejte znak / následovaný názvem oddílu (například: #Práce /Porady). Díky tomu úkol rychle přiřadíte do nového projektu i oddílu. Pokud chcete do oddílu přesunout několik úkolů současně, využijte funkci několikanásobného výběru.

Přidání nového úkolu do oddílu

V zobrazení jako nástěnka:

 1. Pod vybraným oddílem klepněte na možnost + Přidat úkol.
 2. Napište název úkolu a přidejte podrobnosti.
 3. Klepnutím na ikonu potvrzení úkol vytvoříte.

V zobrazení jako seznam:

 1. Přetáhněte tlačítko dynamického přidání na místo, kde chcete vytvořit nový úkol.
 2. Zadejte název úkolu a přidejte podrobnosti.
 3. Klepnutím na ikonu potvrzení úkol vytvoříte.
Při úpravě názvu úkolu zadejte znak / následovaný názvem oddílu (například: /Porady). Tím určíte oddíl, do kterého chcete úkol přidat. Pokud se nenacházíte v projektu, ke kterému oddíl patří, pak ještě před přidáním oddílu zadejte znak # následovaný názvem projektu (například: #Práce /Porady).

Přidání stávajícího úkolu do oddílu

 1. Klepnutím na úkol otevřete zobrazení úkolu.
 2. Klepněte na název úkolu.
 3. Po názvu úkolu napište znak / následovaný názvem oddílu (například /Porady). Pokud úkol chcete přesunout do jiného projektu, pak ještě před přidáním oddílu napište znak # následovaný názvem projektu (například #Práce /Porada).
 4. Klepněte na Uložit.

Pokud už je úkol v projektu, ve kterém je i oddíl, kam chcete úkol přidat, úkol dlouze stiskněte a přetáhněte ho přímo do oddílu.

Přidání nového úkolu do oddílu

V zobrazení jako nástěnka:

 1. Pod vybraným oddílem klepněte na možnost + Přidat úkol.
 2. Napište název úkolu a přidejte podrobnosti.
 3. Klepnutím na ikonu potvrzení úkol vytvoříte.

V zobrazení jako seznam:

 1. Přetáhněte tlačítko dynamického přidání na místo, kde chcete vytvořit nový úkol.
 2. Zadejte název úkolu a přidejte podrobnosti.
 3. Klepnutím na ikonu potvrzení úkol vytvoříte.
Při úpravě názvu úkolu zadejte znak / následovaný názvem oddílu (například: /Porady). Tím určíte oddíl, do kterého chcete úkol přidat. Pokud se nenacházíte v projektu, ke kterému oddíl patří, pak ještě před přidáním oddílu zadejte znak # následovaný názvem projektu (například: #Práce /Porady).

Přidání stávajícího úkolu do oddílu

 1. Klepnutím na úkol otevřete zobrazení úkolu.
 2. Po názvu úkolu napište znak / následovaný názvem oddílu (například /Porady). Pokud úkol chcete přesunout do jiného projektu, pak ještě před přidáním oddílu napište znak # následovaný názvem projektu (například #Práce /Porada).
 3. Klepnutím na ikonu potvrzení úkol uložíte.

Pokud už je úkol v projektu, ve kterém je i oddíl, kam chcete úkol přidat, úkol dlouze stiskněte a přetáhněte ho přímo do oddílu.

Přejmenování oddílu

Pokud Todoist používáte na počítači nebo v prohlížeči na mobilním zařízení máte možnost rychle a snadno změnit název oddílu, a to otevřením projektu, ke kterému oddíl patří, a poté kliknutím na název oddílu.
 1. Klikněte na název oddílu.
 2. Napište nový název oddílu.
 3. Klikněte na Uložit.
 1. Klikněte na název oddílu.
 2. Napište nový název oddílu.
 3. Klikněte na Uložit.
 1. Vpravo od oddílu klepněte na ikonu tří teček.
 2. Vyberte Přejmenovat oddíl.
 3. Napište nový název oddílu.
 4. Klepnutím na ikonu potvrzení uložte změny.
 1. Vpravo od oddílu klepněte na ikonu tří teček.
 2. Vyberte Přejmenovat oddíl.
 3. Napište nový název oddílu.
 4. Klepnutím na ikonu potvrzení uložte změny.

Přesun oddílu

Chcete oddíl v projektu vidět na jiném místě? Jednoduše mu změňte pořadí.

Přesun oddílu v rámci stejného projektu

Oddíl jednoduše přetáhněte na novou pozici a uvolněte ho.

 1. Dlouze stiskněte oddíl.
 2. Přetáhněte oddíl na novou pozici a uvolněte ho.

Tuto možnost máte pouze v zobrazení jako seznam.

 1. Dlouze stiskněte oddíl.
 2. V zobrazení jako seznam ho přetáhněte na nové místo a pusťte. V zobrazení jako nástěnka změňte uspořádání oddílů podle potřeby.

Přesun oddílu do jiného projektu

Přidali jste oddíl ke špatnému projektu nebo ho prostě potřebujete přemístit? Tak ho přesuňte.

Pokud máte oddíl v týmovém projektu, budete ho moci přesunout jen do jiného projektu v rámci stejného týmu.
 1. Vpravo od oddílu klikněte na ikonu tří teček.
 2. Vyberte Přesunout oddíl.
 3. Klikněte na projekt, kam chcete oddíl přesunout.
 1. Vpravo od oddílu klepněte na ikonu tří teček.
 2. Vyberte možnost Přesunout do.
 3. Klepněte na projekt, ke kterému chcete oddíl přesunout.
 1. Vpravo od oddílu klepněte na ikonu tří teček.
 2. Vyberte Přesunout oddíl.
 3. Klepněte na projekt, ke kterému chcete oddíl přesunout.

Jakmile oddíl přesunete do jiného projektu, všechny úkoly v něm se přesunou do tohoto projektu.

Duplikace oddílu

Oddíl a všechny úkoly v něm duplikujte kliknutím na ikonu tří teček napravo od názvu oddílu a výběrem možnosti Duplikovat oddíl.

Archivace oddílu

Oddíl v projektu můžete archivovat kdykoliv. Úkoly v archivovaném oddílu budou označeny jako dokončené.

 1. Vpravo od oddílu klikněte na ikonu tří teček.
 2. Vyberte Archivovat oddíl.
 3. Potvrďte kliknutím na Archivovat.

Pokud chcete archivovaný oddíl zobrazit, v pravém horním rohu projektu klikněte na Zobrazit a zapněte možnost Dokončené úkoly. Archivované oddíly se zobrazí šedě a úkoly v těchto oddílech uvidíte jako dokončené.

Pokud chcete obnovit archivovaný oddíl, klikněte na ikonu tří teček vpravo a vyberte možnost Zrušit archivaci oddílu. Úkoly v oddílu zůstanou dokončené.
 1. Vpravo od oddílu klepněte na ikonu tří teček.
 2. Vyberte Archivovat oddíl.
 3. Potvrďte klepnutím na Archivovat.

Pokud chcete archivovaný oddíl zobrazit, vpravo nahoře v projektu klepněte na ikonu tří teček a pak na možnost Zobrazit dokončené úkoly. Archivované oddíly se zobrazí šedě a úkoly v těchto oddílech uvidíte jako dokončené.

Pokud chcete obnovit archivovaný oddíl, klepněte na ikonu tří teček vpravo a vyberte možnost Zrušit archivaci oddílu. Úkoly v oddílu zůstanou dokončené.
 1. Napravo od oddílu klepněte na ikonu tří teček.
 2. Vyberte Archivovat oddíl.
 3. Potvrďte klepnutím na Archivovat.

Pokud chcete archivovaný oddíl zobrazit, vpravo nahoře v projektu klepněte na Zobrazit a klepněte na možnost Zobrazit dokončené úkoly. Archivované oddíly se zobrazí šedě a úkoly v těchto oddílech uvidíte jako dokončené.

Pokud chcete obnovit archivovaný oddíl, klepněte na ikonu tří teček a vyberte možnost Zrušit archivaci oddílu. Úkoly v oddílu zůstanou dokončené.

Smazání oddílu

Pokud se k oddílu a jeho úkolům nepotřebujete vracet, můžete ho trvale smazat.

Jakmile oddíl smažete, smažou se i všechny jeho aktivní a dokončené úkoly. Pokud chcete smazaný oddíl obnovit, naimportujte zálohu.

Pokud chcete oddíl smazat, ale chcete zachovat jeho úkoly, vyberte je a klepnutím na ikonu Přesunout do... je přesuňte do jiného oddílu nebo projektu.

 1. Vpravo od oddílu klikněte na ikonu tří teček.
 2. Vyberte Smazat oddíl.
 3. Potvrďte kliknutím na Smazat.
 1. Vpravo od oddílu klepněte na ikonu tří teček.
 2. Vyberte Smazat oddíl.
 3. Potvrďte klepnutím na Smazat.
 1. Napravo od oddílu klepněte na ikonu tří teček.
 2. Vyberte Smazat oddíl.
 3. Potvrďte klepnutím na Smazat.

Časté dotazy

Jaký je limit oddílů na projekt?

V každém projektu můžete vytvořit až 20 oddílů.

Můžu k oddílům přidat štítky, data dokončení nebo komentáře?

Ne, ty lze přidat jen k úkolům.

Můžu oddíl přiřadit uživateli?

Ne, oddíly není možné přiřazovat uživatelům.

Můžu oddíl dokončit?

Ne. Oddíl můžete pouze archivovat. Abyste v daném oddílu dostali karmu za aktivní úkoly, nezapomeňte je nejdříve dokončit.

Můžu archivovat jednotlivé úkoly?

Ne, archivovat můžete pouze oddíly a projekty. Jednotlivé úkoly můžete dokončovat a mazat.

Můžu oddíl archivovat bez automatické archivace a dokončení aktivních úkolů?

Ne. Pokud chcete archivovat oddíl, ale ponechat jeho aktivní úkoly, budete je muset z oddílu přesunout. To lze rychle udělat několikanásobným výběrem úkolů a zvolením oddílu nebo projektu, kam úkoly přesunout.

Můžu při vytváření oddílu použít speciální znaky?

Ano, speciální znaky jako # " ( ) | & ! _ - nebo , podporujeme.

Byl pro vás tento článek užitečný?

Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 238 z 305