Loading the new Help Center

Představujeme oddíly

K dispozici na:
Free
Premium
Business

Velký projekt se v Todoist vždy zpracovává snadněji, když si ho pomocí oddílů rozdělíte do zvladatelnějších částí.

ios_section.png

Projekty si můžete zorganizovat pomocí oddílů, úkoly je zase vhodné seskupit. Díky tomu budete mít lepší přehled o úkolech, které je potřeba dokončit. Do projektu přidejte oddíly, přetáhněte do nich související úkoly a uvidíte, že se vám bude pracovat snadněji (už vás nebude zahlcovat jeden velký seznam).

Přidání oddílu do projektu

 1. Vpravo nahoře v projektu klikněte na ikonu tří teček.
 2. Vyberte Přidat oddíl.
 3. Napište název oddílu a klikněte na Přidat oddíl.
Oddíl vytvoříte přímo nad nebo pod už vytvořeným oddílem tak, že najedete myší mezi oddíly a kliknete na zobrazený řádek Přidat oddíl.
  1. Vpravo nahoře v projektu klepněte na ikonu tří teček.
  2. Vyberte Přidat oddíl.
  3. Napište název oddílu a klepněte na ikonu potvrzení.
Pokud používáte zařízení s Androidem, nový oddíl do projektu můžete přidat také přes tlačítko dynamického přidání.
  1. V pravém horním rohu projektu klepněte na ikonu tří teček.
  2. Vyberte Přidat oddíl.
  3. Napište název oddílu a klepněte na ikonu potvrzení.
Pokud používáte zařízení s iOS, nový oddíl do projektu můžete přidat také přes tlačítko dynamického přidání.
Při přidávání oddílu nelze v názvu oddílu použít znaky / " ( ) | & ! , . Jediné speciální znaky povolené v názvech oddílů jsou . _ a -.

Přidání úkolů do oddílů

Zorganizujte si projekty tak, že si k oddílům přidáte úkoly.

Přidání nového úkolu do oddílu

Nové úkoly můžete k oddílu přidat čtyřmi způsoby:

 • Vytvořte kdekoliv v projektu úkol, poté ho přetáhněte a vložte pod oddíl (ujistěte se, že než do oddílu začnete úkol přetahovat, oddíl je rozbalen).
 • Rozbalte oddíl, ke kterému si přejete nový úkol přidat, poté klikněte na možnost Přidat úkol.
 • Pokud už jste v projektu s oddílem, ke kterému chcete úkol přidat, napište znak / následovaný názvem oddílu (například /Porady). Pokud nejste v projektu s oddílem, ke kterému chcete úkol přidat, můžete napsat znak # následovaný názvem projektu, poté znak / následovaný názvem oddílu (například #Práce /Porady).
 • Kliknutím na úkol otevřete zobrazení úkolu, pak buď klikněte na ikonu projektů, nebo napište /Název oddílu ihned po názvu úkolu, čímž úkol přidáte do oddílu.

Přidání stávajícího úkolu do oddílu

Stávající úkol můžete do oddílu přidat dvěma způsoby:

 1. Úkol přetáhněte a vložte do rozbaleného oddílu.
 2. Kliknutím na úkol otevřete zobrazení úkolu, pak buď klikněte na ikonu projektů, nebo napište /Název oddílu ihned po názvu úkolu, čímž úkol přidáte do oddílu.
Přetahovat a vkládat úkoly do sbalených oddílů není možné. Tuto funkci však přidáme v některé z budoucích aktualizací.

Pokud úkol není ve stejném projektu jako oddíl:

 1. Kliknutím na úkol otevřete zobrazení úkolu.
 2. Kliknutím na ikonu projektů vyberte nový projekt a oddíl.
 3. Případně můžete nový projekt a oddíl přiřadit úpravou názvu úkolu a napsáním znaku # následovaným názvem projektu, poté napsáním znaku / následovaným názvem oddílu (například #Práce /Porady).
Více úkolů přesuňte do oddílu pomocí několikanásobného výběru.

Přidání nového úkolu do oddílu

V zobrazení jako nástěnka:

 1. Klepněte na + Přidat úkol.
 2. Napište název úkolu a přidejte podrobnosti.
 3. Klepnutím na ikonu potvrzení úkol vytvoříte.
 4. Případně můžete při vytváření úkolu určit oddíl napsáním znaku / následovaným názvem oddílu (například /Porady). Pokud nejste v projektu, ke kterému oddíl patří, nejspíš bude nutné napsat znak # následovaný názvem projektu, ještě než přidáte oddíl (například #Práce /Porady).

V zobrazení jako seznam:

 1. Přetáhněte a vložte tlačítko dynamického přidání na místo, kde chcete vytvořit nový úkol.
 2. Zadejte název úkolu a přidejte podrobnosti.
 3. Klepnutím na ikonu potvrzení úkol vytvoříte.

Přidání stávajícího úkolu do oddílu

 1. Klepnutím na úkol otevřete zobrazení úkolu.
 2. Po názvu úkolu napište znak / následovaný názvem oddílu (například /Porady). Pokud také chcete úkol přesunout do jiného projektu, můžete napsat znak # následovaný názvem projektu, než přidáte oddíl (například #Práce /Porada).
 3. Klepnutím na ikonu potvrzení úkol uložíte.
 4. Pokud je úkol případně už v projektu, ve kterém je i oddíl, kam chcete úkol přidat, můžete úkol stisknout, přetáhnout ho a vložit přímo do oddílu.

Přidání nového úkolu do oddílu

V zobrazení jako nástěnka:

 1. Klepněte na + Přidat úkol.
 2. Napište název úkolu a přidejte podrobnosti.
 3. Klepnutím na ikonu potvrzení úkol vytvoříte.
 4. Případně můžete při vytváření úkolu určit oddíl napsáním znaku / následovaným názvem oddílu (například /Porady). Pokud nejste v projektu, ke kterému oddíl patří, nejspíš bude nutné napsat znak # následovaný názvem projektu, ještě než přidáte oddíl (například #Práce /Porady).

V zobrazení jako seznam:

 1. Přetáhněte a vložte tlačítko dynamického přidání na místo, kde chcete vytvořit nový úkol.
 2. Zadejte název úkolu a přidejte podrobnosti.
 3. Klepnutím na ikonu potvrzení úkol vytvoříte.

Přidání stávajícího úkolu do oddílu

 1. Klepnutím na úkol otevřete zobrazení úkolu.
 2. Klepněte na název úkolu.
 3. Po názvu úkolu napište znak / následovaný názvem oddílu (například /Porady). Pokud také chcete úkol přesunout do jiného projektu, můžete napsat znak # následovaný názvem projektu, než přidáte oddíl (například #Práce /Porada).
 4. Klepněte na Uložit.
 5. Pokud je úkol případně už v projektu, ve kterém je i oddíl, kam chcete úkol přidat, můžete úkol stisknout, přetáhnout ho a vložit přímo do oddílu.

Přesouvání úkolů mezi oddíly

Pokud je v zobrazení povoleno řazení, můžete úkoly mezi oddíly přetahovat. Pokud však úkoly v zobrazení seskupíte, mezi skupinami je nebudete moci přesouvat.

Přejmenování oddílu

Pokud Todoist používáte na počítači nebo v prohlížeči na mobilním zařízení máte možnost rychle a snadno změnit název oddílu, a to otevřením projektu, ke kterému oddíl patří, a poté kliknutím na název oddílu.
 1. Klikněte na název oddílu.
 2. Napište nový název oddílu.
 3. Klikněte na Uložit.
 1. Klikněte na název oddílu.
 2. Napište nový název oddílu.
 3. Klikněte na Uložit.
 1. Vpravo od oddílu klepněte na ikonu tří teček.
 2. Vyberte Přejmenovat oddíl.
 3. Napište nový název oddílu.
 4. Klepnutím na ikonu potvrzení uložte změny.
 1. Vpravo od oddílu klepněte na ikonu tří teček.
 2. Vyberte Přejmenovat oddíl.
 3. Napište nový název oddílu.
 4. Klepnutím na ikonu potvrzení uložte změny.

Přesun oddílu

Chcete oddíl v projektu vidět na jiném místě? Jednoduše mu změňte pořadí.

Přesun oddílu v rámci stejného projektu

Oddíl jednoduše přetáhněte na novou pozici a uvolněte ho.

 1. Dlouze stiskněte oddíl.
 2. V zobrazení jako seznam ho přetáhněte na nové místo a pusťte. V zobrazení jako nástěnka změňte uspořádání oddílů podle potřeby.
 1. Dlouze stiskněte oddíl.
 2. Přetáhněte oddíl na novou pozici a uvolněte ho.

Tuto možnost máte pouze v zobrazení jako seznam.

Přesun oddílu do jiného projektu

Přidali jste oddíl ke špatnému projektu nebo ho prostě potřebujete přemístit? Tak ho přesuňte.

 1. Vpravo od oddílu klikněte na ikonu tří teček.
 2. Vyberte Přesunout oddíl.
 3. Klikněte na projekt, kam chcete oddíl přesunout.
 1. Vpravo od oddílu klepněte na ikonu tří teček.
 2. Vyberte Přesunout oddíl.
 3. Klepněte na projekt, ke kterému chcete oddíl přesunout.
 1. Vpravo od oddílu klepněte na ikonu tří teček.
 2. Vyberte možnost Přesunout do.
 3. Klepněte na projekt, ke kterému chcete oddíl přesunout.

Duplikování oddílů

Oddíl a všechny úkoly v něm můžete duplikovat. Stačí kliknout na ikonu tří teček napravo od názvu oddílu a vybrat možnost Duplikovat oddíl.

Archivace nebo smazání oddílů

Pokud už oddíly nepotřebujete, můžete je jednoduše archivovat nebo smazat. Jakmile oddíl archivujete, ze zobrazení projektů sice zmizí, ale stále se k němu a jeho dokončeným úkolům budete moci vrátit. Pokud se k oddílu nebo jeho úkolům později vracet nebudete, klidně ho trvale smažte.

Jakmile dokončíte všechny úkoly v oddílu, můžete ho archivovat, ať nepřekáží. Můžete také smazat oddíl vždy, když potřebujete.

Archivace oddílu

Archivujte oddíl spolu se všemi jeho úkoly. Budete mít možnost si ho kdykoliv zobrazit a vrátit se k němu.

 1. Vpravo od oddílu klikněte na ikonu tří teček.
 2. Vyberte Archivovat oddíl.
 3. Potvrďte kliknutím na Archivovat.
Pokud se chcete na oddíl podívat nebo mu zrušit archivaci, klikněte vpravo nahoře v projektu na ikonu tří teček a v nabídce vyberte možnost Zobrazit dokončené úkoly. Archivované oddíly budou šedé a archivované úkoly se budou jevit jako dokončené. Pokud chcete oddílu zrušit archivaci, klikněte vpravo od tohoto oddílu na ikonu tří teček a vyberte možnost Zrušit archivaci oddílu.
 1. Vpravo od oddílu klepněte na ikonu tří teček.
 2. Vyberte Archivovat oddíl.
 3. Potvrďte klepnutím na Archivovat.
Pokud se chcete na oddíl podívat nebo mu zrušit archivaci, klepněte vpravo nahoře v projektu na ikonu tří teček a v nabídce vyberte možnost Zobrazit dokončené úkoly. Archivované oddíly budou šedé a archivované úkoly se budou jevit jako dokončené. Pokud chcete oddílu zrušit archivaci, klepněte vpravo od tohoto oddílu na ikonu tří teček a vyberte možnost Zrušit archivaci oddílu.
 1. Vpravo od oddílu klepněte na ikonu tří teček.
 2. Vyberte Archivovat oddíl.
 3. Potvrďte klepnutím na Archivovat.
Pokud se chcete na oddíl podívat nebo mu zrušit archivaci, vpravo nahoře v projektu klepněte na ikonu tří teček a v nabídce vyberte možnost Zobrazit dokončené úkoly. Archivované oddíly budou šedé a archivované úkoly se budou jevit jako dokončené. Pokud chcete oddílu zrušit archivaci, vpravo od tohoto oddílu klepněte na ikonu tří teček a vyberte možnost Zrušit archivaci oddílu.

Smazání oddílu

Vytvořili jste oddíl, který nepotřebujete? Jednoduše ho smažte.

Smazáním oddílu smažete také všechny jeho aktivní a dokončení úkoly.
 1. Vpravo od oddílu klikněte na ikonu tří teček.
 2. Vyberte Smazat oddíl.
 3. Potvrďte kliknutím na Smazat.
 1. Vpravo od oddílu klepněte na ikonu tří teček.
 2. Vyberte Smazat oddíl.
 3. Potvrďte klepnutím na Smazat.
 1. Vpravo od oddílu klepněte na ikonu tří teček.
 2. Vyberte Smazat oddíl.
 3. Potvrďte klepnutím na Smazat.

Časté dotazy

Jaký je limit oddílů na projekt?

V každém projektu můžete vytvořit až 20 oddílů.

Co se stane, když oddíl přesunu do jiného projektu?

Jakmile oddíl přesunete do jiného projektu, všechny úkoly v něm se přesunou spolu s ním.

Můžu k oddílům přidat štítky, data dokončení nebo komentáře?

Ne, ty lze přidat jen k úkolům.

Můžu oddíl přiřadit jinému uživateli?

Ne, oddíly není možné přiřadit jiným uživatelům.

Můžu se v oddílu podívat na dokončené úkoly?

Určitě. Kdykoliv si zobrazíte dokončené úkoly, můžete se podívat, které úkoly byly v oddílu dokončeny.

Pokud u úkolu zruším dokončení, zůstane ve svém oddílu?

Ano. Úkoly vždy zůstanou v oddílu, ve kterém byly dokončeny. Do jiného oddílu se dají přesunout jedině tak, že jim nejdříve zrušíte dokončení a pak je přesunete.

Můžu oddíl dokončit?

Ne. Oddíl můžete pouze archivovat. Abyste v daném oddílu dostali karmu za aktivní úkoly, nezapomeňte je nejdříve dokončit.

Oddíl a všechny jeho úkoly jsem smazal omylem. Jak je obnovím?

Jediná možnost, jak obnovit smazaný oddíl, je importovat zálohu.

Vaše data se automaticky zálohují každý den, kdy v aplikaci Todoist provedete změny za předpokladu, že máte aktivní předplatné Todoist Pro nebo Todoist Business. Zálohy se vytvářejí automaticky každý den a odpovídají posledním 21 dnům.

Můžu smazat oddíl, aniž by bylo nutné smazat také jeho aktivní úkoly?

Ne. Pokud chcete smazat oddíl, ale ponechat jeho úkoly, budete je muset z oddílu přesunout. To lze rychle udělat několikanásobným výběrem úkolů a zvolením oddílu nebo projektu, kam úkoly přesunout.

Můžu archivovat jednotlivé úkoly?

Ne, archivovat můžete pouze oddíly a projekty. Jednotlivé úkoly můžete dokončovat a mazat.

Byl pro vás tento článek užitečný?

Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 233 z 293