Loading the new Help Center

Jak používat zobrazení jako nástěnka

K dispozici na:
Free
Premium
Business

Nástěnky představují výkonný způsob organizace a vizualizace projektů v Todoist. Nástěnky usnadňují orientaci v projektech z ptačí perspektivy, umožňují postupovat od začátku až do konce a můžete je využít třeba na týdenní jídelníček nebo klidně i pětileté obchodní strategie.

Úkoly můžete snadno přetahovat a vkládat tam, kde je potřebujete. Oddíly je možné přidávat a přerovnávat dle libosti, a vytvořit si tak perfektní zobrazení práce, kterou se chystáte odvést.

Social_-_Web_Drag.gif

Každý oddíl v projektu je zobrazen jako oddělený sloupec s úkoly zobrazenými jako karty. Úkoly, které k žádnému oddílu nepatří, se objevují ve výchozím sloupci pod názvem „Bez oddílu“.

Udělejte si rychlý přehled o tom, jak nástěnky fungují:

macOS___Windows___Device_Full.png
Android___Device_Full.png
iOS___Device_Full.png

Mezi nástěnkou a běžným seznamem můžete snadno přepínat následujícím způsobem:

Jak zapnout zobrazení jako nástěnka

 1. V levé nabídce otevřete libovolný projekt, zobrazení Dnes nebo Nadcházející.
 2. V pravém horním rohu klikněte na možnost Zobrazit.
 3. Klikněte na možnost Rozvržení.
 4. Vyberte možnost Nástěnka.
 5. Při vytváření nebo úpravách projektu můžete zobrazení jako nástěnka zapnout hned, a to výběrem možnosti Nástěnka pod možností Zobrazit.
Můžete použít také klávesovou zkratku Shift + v, pomocí které se dá mezi zobrazením jako nástěnka nebo jako seznam rychle přepínat.
 1. Potáhnutím spodního panelu s aplikacemi nahoru po obrazovce otevřete nabídku.
 2. Otevřete libovolný projekt nebo zobrazení Dnes.
 3. V pravém horním rohu klepněte na ikonu tří teček.
 4. Klepněte na Zobrazit.
 5. Klepněte na Rozvržení.
 6. Vyberte možnost Nástěnka.
 7. Klepněte na Uložit.
 8. Při vytváření nebo úpravách projektu můžete zobrazení jako nástěnka zapnout ihned, a to výběrem možnosti Nástěnka v části se zobrazením.
Nástěnky momentálně nejsou v zobrazení Nadcházející na systému Android k dispozici.
 1. Otevřete libovolný projekt nebo zobrazení Dnes.
 2. V pravém horním rohu klepněte na ikonu tří teček.
 3. Klepněte na Zobrazit.
 4. Klepněte na Rozvržení.
 5. Vyberte možnost Nástěnka.
 6. Při vytváření nebo úpravách projektu můžete zobrazení jako nástěnka zapnout ihned, a to výběrem možnosti Nástěnka v části se zobrazením.
Nástěnky momentálně nejsou v zobrazení Nadcházející na systému iOS k dispozici.

Jak zobrazení jako nástěnka vypnout

 1. V levé nabídce otevřete libovolný projekt nebo zobrazení Dnes.
 2. V pravém horním rohu klikněte na ikonu zobrazení.
 3. Klikněte na Zobrazit jako.
 4. Vyberte možnost Seznam.
 1. Potáhnutím spodního panelu s aplikacemi nahoru po obrazovce otevřete nabídku.
 2. Otevřete projekt.
 3. V pravém horním rohu klepněte na ikonu tří teček.
 4. Klepněte na ikonu zobrazení.
 5. Klepněte na Zobrazit jako.
 6. Vyberte možnost Seznam.
 7. Klepněte na Uložit.
 1. V levé nabídce otevřete projekt.
 2. V pravém horním rohu klepněte na ikonu tří teček.
 3. Klepněte na  ikonu zobrazení.
 4. Vyberte možnost Seznam.
 5. Klepněte na Hotovo.

Jak v zobrazení jako nástěnka vytvořit nový oddíl

 1. Přejděte přes stávající oddíly až doprava a klikněte na tlačítko Přidat oddíl, nebo prostým stisknutím klávesy s přidejte nový oddíl na konec. Případně umístěte ukazatel myši mezi stávající oddíly a kliknutím na tlačítko Přidat oddíl přidejte nový oddíl na toto konkrétní místo.
 2. Napište název oddílu.
 3. Klikněte na Přidat oddíl nebo stisknutím klávesy Enter výběr uložte.
 1. Potáhnutím přejděte přes stávající oddíly doprava.
 2. Nahoře klepněte na tlačítko Přidat oddíl. Případně v pravém horním rohu klepněte na ikonu tří teček a vyberte možnost Přidat oddíl.
 3. Napište název oddílu.
 4. Výběr uložte klepnutím na potvrzovací tlačítko.
 1. Potáhnutím přejděte přes stávající oddíly doprava.
 2. Nahoře klepněte na tlačítko Přidat oddíl. Případně v pravém horním rohu klepněte na ikonu tří teček a vyberte možnost Přidat oddíl.
 3. Napište název oddílu.
 4. Výběr uložte klepnutím na potvrzovací tlačítko.

Jak v zobrazení jako nástěnka změnit pořadí oddílů

 1. Umístěte ukazatel myši na název.
 2. Přetáhněte a vložte nový oddíl na novou pozici v projektu.
 1. Dlouhým stisknutím názvu oddílu aktivujte nabídku změny pořadí oddílu. Případně můžete klepnout na ikonu tří teček vedle názvu oddílu a vybrat možnost Změnit pořadí oddílu.
 2. Oddíly přetahujte a vkládejte v pořadí, ve kterém potřebujete. Pořadí se změní okamžitě.
 1. Dlouhým stisknutím názvu oddílu aktivujte nabídku změny pořadí oddílu. Případně můžete klepnout na ikonu tří teček vedle názvu oddílu a vybrat možnost Změnit pořadí oddílu.
 2. Oddíly přetahujte a vkládejte v pořadí, ve kterém potřebujete.
 3. Změny potvrďte klepnutím na tlačítko Uložit v pravém horním rohu.

Jak v zobrazení jako nástěnka vytvářet úkoly

 1. V oddílu, kam úkol chcete zařadit, klikněte na tlačítko + Přidat úkol, nebo kliknutím na ikonu + v pravém horním rohu využijte funkci rychlého přidání. Případně můžete stisknutím klávesy a přidat nový úkol do prvního volného sloupce.
 2. Napište název úkolu a vyplňte libovolné parametry (např. datum dokončení, prioritu, štítek atd.). Kdekoliv také můžete použít zkratku / určenou k přidání úkolu do konkrétního oddílu.
 3. Nový úkol uložte kliknutím na tlačítko Přidat úkol.
 1. V oddílu, kde úkol chcete mít, klepněte na tlačítko + Přidat úkol. Případně můžete nový úkol na danou pozici přidat tak, že tlačítko + Přidat úkol přetáhnete na libovolné místo mezi stávající úkoly.
 2. Napište název úkolu a vyplňte libovolné parametry (např. datum dokončení, prioritu, štítek atd.). Kdekoliv také můžete použít zkratku / určenou k přidání úkolu do konkrétního oddílu.
 3. Nový úkol uložíte klepnutím na potvrzovací tlačítko.
 1. V oddílu, kde úkol chcete mít, klepněte na tlačítko + Přidat úkol. Případně můžete nový úkol na danou pozici přidat tak, že tlačítko + Přidat úkol přetáhnete na libovolné místo mezi stávající úkoly.
 2. Napište název úkolu a vyplňte libovolné parametry (např. datum dokončení, prioritu, štítek atd.). Kdekoliv také můžete použít zkratku / určenou k přidání úkolu do konkrétního oddílu.
 3. Nový úkol uložíte klepnutím na potvrzovací tlačítko.
Práci si můžete snadno přerovnávat přetahováním a vkládáním úkolů do cílových oddílů.
Social_-_Web_Drag.gif
Social_-_Android_Drag_Task.gif
Social-iOS-Drag-Task.gif
🏃‍♀️ Nakopněte svůj další projekt pomocí nástěnkové šablony. Pomůže vám při psaní knihy, správě profilů na sociálních sítích, vyvíjení aplikace a spoustě dalšího.

Časté dotazy

Můžu u svých filtrů použít zobrazení jako nástěnka?

Zobrazení jako nástěnka momentálně není k dispozici ve filtrech.

Když změním zobrazení ve sdíleném projektu, změní se i pro mé kolegy?

Ano, zvolené zobrazení se synchronizuje i pro členy projektu. Pokud někdo přepne na jiné zobrazení, dojde ke změně pro všechny v daném projektu.

Když po nástěnce přesunu úkoly, synchronizují se změny i ostatním kolegům?

Ano, veškeré změny provedené v zobrazení jako nástěnka se synchronizují u všech účastníků projektu stejně jako v běžném zobrazení jako seznam.

Jak mám v zobrazení jako nástěnka změnit pořadí dílčích úkolů?

Pořadí dílčích úkolů přímo ze zobrazení jako nástěnka momentálně není možné měnit. Doufáme, že tuto možnost nabídneme později. Zatím můžete klepnutím nebo kliknutím na úkol tento úkol zobrazit a pořadí dílčích úkolů změnit tam.

Můžu v zobrazení jako nástěnka otevřít dokončené úkoly?

Ano, na dokončené úkoly se můžete podívat stejným způsobem jako v zobrazení jako seznam.

Je v zobrazení jako nástěnka možné vybrat několik úkolů?

Ano, v zobrazení jako nástěnka je na všech platformách možné vybrat několik úkolů.

Můžu si nástěnkovou sestavu vytisknout?

V současné době to není možné. Při tisku v zobrazení jako nástěnka se projekt automaticky zobrazí jako seznam. Je možné, že nástěnkové rozvržení k tisku zavedeme v budoucnu.

Byl pro vás tento článek užitečný?

Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 109 z 159