Loading the new Help Center

Práce s rozvržením jako nástěnka v Todoist

K dispozici na:
Free
Premium
Business

Nástěnky představují užitečný způsob, jak si v Todoist organizovat a vizualizovat projekty.

Ať už řešíte výživový plán nebo pětiletou firemní strategii, nástěnky vám na pokrok v projektech dají náhled z ptačí perspektivy a pomohou vám dotáhnout práci do konce.

S rozvržením jako nástěnka můžete:

 • Přidávat oddíly a měnit jim pořadí.
 • Využívat oddíly k znázornění fází projektu.
 • Přetahovat úkoly do relevantních oddílů.
 • Zobrazovat dokončené úkoly.

board-view-today.png

V projektu jsou úkoly zobrazeny jako karty. Každý oddíl je pak zobrazen jako sloupec. Úkoly, které nepatří do žádného oddílu, se zobrazují ve výchozím sloupci „Žádný oddíl“.

Jakmile si rozvržení jako nástěnka zapnete, synchronizuje se mezi zařízeními:

Todoist na iOS Todoist na Android
iOS___Device_Full.png Android___Device_Full.png

Výběr rozvržení jako nástěnka

Při vytváření nového projektu vyberte v části Zobrazit možnost Nástěnka.

Rozvržení jako nástěnka zapnete u stávajícího projektu nebo zobrazení následovně:

 1. Z postranního panelu otevřete zobrazení Dnes, Nadcházející, libovolný projekt, štítek nebo filtr.
 2. Vpravo nahoře klikněte na ikonu Zobrazit.
 3. Vyberte možnost Nástěnka.
Zkratkou Shift + V můžete přepnout na rozvržení jako seznam nebo rozvržení jako kalendář.

Při vytváření nebo úpravě projektu zapnete zobrazení jako nástěnka tak, že v nabídce Zobrazit vyberete možnost Nástěnka.

Pokud rozvržení jako nástěnka zapínáte u stávajícího projektu nebo zobrazení:

 1. Otevřete zobrazení Dnes, libovolný projekt, štítek nebo filtr.
 2. Vpravo nahoře klepněte na ikonu tří teček.
 3. Klepněte na Zobrazit.
 4. Vyberte možnost Nástěnka.
 5. Klepněte na Hotovo.
Nástěnky momentálně nejsou v zobrazení Nadcházející na systému iOS k dispozici.

Při vytváření nebo úpravách projektu můžete rozvržení jako nástěnka zapnout hned, a to výběrem možnosti Nástěnka v nabídce Zobrazit.

Pokud rozvržení jako nástěnka zapínáte u stávajícího projektu nebo zobrazení:

 1. Otevřete zobrazení Dnes, libovolný projekt, štítek nebo filtr.
 2. Vpravo nahoře klepněte na ikonu tří teček.
 3. Klepněte na Zobrazit.
 4. Vyberte možnost Nástěnka.
 5. Klepněte na Uložit.
Nástěnky momentálně nejsou v zobrazení Nadcházející na systému Android k dispozici.

Přepnutí z rozvržení jako nástěnka

 1. Z postranního panelu otevřete zobrazení Dnes, Nadcházející, libovolný projekt, štítek nebo filtr.
 2. Vpravo nahoře klikněte na ikonu Zobrazit.
 3. Vyberte možnost Seznam.
 1. Otevřete zobrazení Dnes, libovolný projekt, štítek nebo filtr.
 2. Vpravo nahoře klepněte na ikonu tří teček.
 3. Klepněte na Zobrazit.
 4. Vyberte možnost Seznam.
 5. Klepněte na Hotovo.
 1. Otevřete zobrazení Dnes, libovolný projekt, štítek nebo filtr.
 2. Vpravo nahoře klepněte na ikonu tří teček.
 3. Klepněte na Zobrazit.
 4. Vyberte možnost Seznam.
 5. Klepněte na Uložit.

Vytvoření nového oddílu v rozvržení jako nástěnka

 1. Přejděte přes stávající oddíly až doprava a klikněte na tlačítko Přidat oddíl, nebo prostým stisknutím klávesy s přidejte nový oddíl na konec. Případně umístěte ukazatel myši mezi stávající oddíly a kliknutím na tlačítko Přidat oddíl přidejte nový oddíl na toto konkrétní místo.
 2. Napište název oddílu.
 3. Klikněte na Přidat oddíl nebo stisknutím klávesy Enter výběr uložte.
 1. Potáhnutím přejděte přes stávající oddíly doprava.
 2. Nahoře klepněte na tlačítko Přidat oddíl. Případně v pravém horním rohu klepněte na ikonu tří teček a vyberte možnost Přidat oddíl.
 3. Napište název oddílu.
 4. Výběr uložte klepnutím na potvrzovací tlačítko.
 1. Potáhnutím přejděte přes stávající oddíly doprava.
 2. Nahoře klepněte na tlačítko Přidat oddíl. Případně v pravém horním rohu klepněte na ikonu tří teček a vyberte možnost Přidat oddíl.
 3. Napište název oddílu.
 4. Výběr uložte klepnutím na potvrzovací tlačítko.

Změna pořadí oddílů v rozvržení jako nástěnka

 1. Umístěte ukazatel myši na název.
 2. Přetáhněte a vložte nový oddíl na novou pozici v projektu.
 1. Dlouhým stisknutím názvu oddílu aktivujte nabídku změny pořadí oddílu. Případně můžete klepnout na ikonu tří teček vedle názvu oddílu a vybrat možnost Změnit pořadí oddílu.
 2. Oddíly přetahujte a vkládejte v pořadí, ve kterém potřebujete.
 3. Změny potvrďte klepnutím na tlačítko Uložit v pravém horním rohu.
 1. Dlouhým stisknutím názvu oddílu aktivujte nabídku změny pořadí oddílu. Případně můžete klepnout na ikonu tří teček vedle názvu oddílu a vybrat možnost Změnit pořadí oddílu.
 2. Oddíly přetahujte a vkládejte v pořadí, ve kterém potřebujete. Pořadí se změní okamžitě.

Vytváření úkolů v rozvržení jako nástěnka

 1. V oddílu, kam úkol chcete zařadit, klikněte na tlačítko + Přidat úkol, nebo kliknutím na ikonu + v pravém horním rohu využijte funkci rychlého přidání. Případně můžete stisknutím klávesy a přidat nový úkol do prvního volného sloupce.
 2. Napište název úkolu a vyplňte libovolné parametry (např. datum dokončení, prioritu, štítek atd.). Kdekoliv také můžete použít zkratku / určenou k přidání úkolu do konkrétního oddílu.
 3. Nový úkol uložte kliknutím na tlačítko Přidat úkol.
 1. V oddílu, kde úkol chcete mít, klepněte na tlačítko + Přidat úkol. Případně můžete nový úkol na danou pozici přidat tak, že tlačítko + Přidat úkol přetáhnete na libovolné místo mezi stávající úkoly.
 2. Napište název úkolu a vyplňte libovolné parametry (např. datum dokončení, prioritu, štítek atd.). Kdekoliv také můžete použít zkratku / určenou k přidání úkolu do konkrétního oddílu.
 3. Nový úkol uložíte klepnutím na potvrzovací tlačítko.
 1. V oddílu, kde úkol chcete mít, klepněte na tlačítko + Přidat úkol. Případně můžete nový úkol na danou pozici přidat tak, že tlačítko + Přidat úkol přetáhnete na libovolné místo mezi stávající úkoly.
 2. Napište název úkolu a vyplňte libovolné parametry (např. datum dokončení, prioritu, štítek atd.). Kdekoliv také můžete použít zkratku / určenou k přidání úkolu do konkrétního oddílu.
 3. Nový úkol uložíte klepnutím na potvrzovací tlačítko.

Změna pořadí úkolů v rozvržení jako nástěnka

Úkoly můžete přeskládat tak, že je přetáhnete v rámci oddílu nebo z jednoho oddílu do druhého.

Pokud má úkol dílčí úkoly, v rozvržení jako nástěnka nejsou viditelné a nelze je přesunout stejným způsobem. Místo toho úkol otevřete a v zobrazení úkolu změňte pořadí dílčích úkolů.

🏃‍♀️ Nakopněte svůj další projekt pomocí nástěnkové šablony. Pomůže vám při psaní knihy, správě profilů na sociálních sítích, vyvíjení aplikace a spoustě dalšího.

Časté dotazy

Když změním zobrazení ve sdíleném projektu, změní se i pro mé kolegy?

Ano, zvolené rozvržení se synchronizuje i u členů projektu. Pokud někdo přepne na jiné rozvržení, dojde ke změně pro všechny v daném projektu.

Když po nástěnce přesunu úkoly, synchronizují se změny i ostatním kolegům?

Ano, všechny provedené změny v rozvržení jako nástěnka se synchronizují mezi všemi členy projektu.

Je v rozvržení jako nástěnka možné vybrat několik úkolů naráz?

Ano, v rozvržení jako nástěnka je možné vybrat několik úkolů na všech platformách.

Můžu si nástěnkovou sestavu vytisknout?

Momentálně to nejde. Při tisku v rozvržení jako nástěnka se projekt automaticky zobrazí jako seznam. Je možné, že podporu tisku v rozvržení jako nástěnka přidáme někdy v budoucnu.

Byl pro vás tento článek užitečný?

Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 111 z 166