Loading the new Help Center

Přizpůsobení postranního panelu v Todoist

K dispozici na:
Free
Premium
Business

V postranním panelu (na mobilních zařízeních mu říkáme navigační nabídka) se nachází veškeré navigační prvky aplikace Todoist. Přístup ke všem zobrazením (například ke složce Schránka, zobrazení Dnes, filtrům a štítkům) a ke všem oblíbeným položkám, osobním i týmovým projektům máte právě odtud.

Pokud používáte Todoist na macOS, Todoist na Windows nebo webovou aplikaci Todoist, kliknutím na ikonu postranního panelu vlevo nahoře postranní panel zobrazíte nebo skryjete.

Úprava postranního panelu

 1. Vlevo nahoře klikněte na svého avatara.
 2. Vyberte možnost Nastavení.
 3. Klikněte na možnost Postranní panel.
 4. Upravte si postranní panel:
  • Pod možností Zobrazit v postranním panelu zobrazení v postranním panelu zobrazte nebo skryjte.
  • Pod možností Zobrazit počty úkolů počty úkolů v zobrazeních a projektech zobrazte nebo skryjte, a to pomocí přepínače Zobrazit počty úkolů.
 5. Změny uložte kliknutím na Aktualizovat.
 1. Vpravo dole klepněte na Procházet.
 2. Vpravo nahoře klepněte na ikonu ozubeného kolečka.
 3. Klepněte na možnost Navigační nabídka.
 4. Upravte si postranní panel:
  • U položky Zobrazit počty úkolů vyberte, jestli chcete vidět počty úkolů.
  • U položky Položky nabídky vyberte, co si v postranním panelu přejete vidět.
 5. Klepnutím se vraťte zpět do Nastavení a klepnutím na Hotovo uložte změny.
 1. Vpravo dole klepněte na Procházet.
 2. Vpravo nahoře klepněte na ikonu ozubeného kolečka.
 3. Vyberte možnost Navigační nabídka.
 4. Upravte si postranní panel:
  • U položky Položky nabídky vyberte, co si v postranním panelu přejete vidět.
  • U položky Zobrazit počty úkolů vyberte, jestli chcete vidět počty úkolů.
 5. Klepněte na ikonu šipky.

Vyhledání zobrazení, které je v postranním panelu skryté

Ve webové aplikaci Todoist, Todoist na macOS nebo Todoist na Windows najdete zobrazení, které je v postranním panelu skryté, následovně:

 1. Stiskněte klávesové zkratky Cmd + K (na macOS), nebo Ctrl + K (na Windows 10/11). Zobrazí se nabídka.
 2. Vyberte zobrazení, které chcete otevřít.

Byl pro vás tento článek užitečný?

Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 0 z 0