Tastaturgenveje

Tilgængelig for:
Free
Premium
Business

En masse genveje til at spare dig tid! Nogle kan bruges overalt i app'en, mens andre kun fungerer, når du tilføjer eller redigerer opgaver.

Genveje til Kvik-tilføj for opgaver

Skriv disse genveje i opgavefeltet for hurtigt at tilføje detaljer som projekt, prioritetsniveau og opgaveansvarlig. Fungerer på enhver platform - web, skrivebord eller mobil.

Handling

Genvej

Tilføj en etiket

@

Vælg et projekt

#

Tilføj en opgaveansvarlig

+

Angiv et prioriteringsniveau

p1, p2, p3, p4

Tilføj en kommentar til en nyoprettet opgave (kun web, macOS, og Windows legacy)

Ctrl + m

Gem og gå til kommentarer (kun Windows 10)

Alt + Enter

Åbn fuld opgave-editor (kun Windows 10)

Tab

 

Genveje der kan bruges overalt

Disse genveje kan bruges overalt i app'en uden at vælge en opgave at redigere.

Handling

Genvej

Vælg og ændr flere opgaver på én gang

Ctrl + klik eller Shift + klik på flere opgaver

(brug m for at gå i flervalgstilstand i Windows 10)

Tilføj opgave

q

Tilføj ny opgave i bunden af listen

a

Tilføj ny opgave i toppen af listen

A

Åbn søgning

/ eller f (ctrl +f i Windows 10)

Manuel synkronisering

(kun for Windows 10)

F5

Naviger til standardside (kun Windows 10)

Hjem

Naviger tilbage i 1-rude eller 2-rudersvisning  

(kun for Windows 10)

Side op

Naviger frem i 1-rude eller 2-rudersvisning  

(kun for Windows 10)

Side ned

 

Tilføj eller rediger opgaver

Din markør skal være i opgavefeltet for at disse genveje virker. Genvejshandlingerne er forskellige, afhængigt af om du opretter en helt ny opgave eller redigerer en eksisterende.

Handling

Genvej

Annuller nuværende ændringer

Esc

Gem en nyoprettet opgave og opret en ny under den

Enter

Gem ændringer til en eksisterende opgave og opret en ny opgave under den

Shift + Enter

Gem en ny opgave eller gem ændringer til en eksisterende og opret en ny opgave over den

Ctrl + Enter

Gå til opgaven over den opgave, der pt. redigeres

Ctrl + op

Gå til opgaven under den opgave, der pt. redigeres

Ctrl + ned

 

Opret og udfør underopgaver

Handling

Genvej

Forøg opgaveindryk (virker kun inden for projekter)

macOS: ⌘ + →

Windows: Ctrl + →

Windows 10-app: Alt + Shift + →

Formindsk opgaveindryk (virker kun inden for projekter)

macOS: ⌘ + ←

Windows: Ctrl + ←

Windows 10-app: Alt + Shift + ←

Udfør en underopgave eller en tilbagevendende opgave og arkiver den

Shift + Klik (hold Shift nede, mens du udfører underopgaven eller den tilbagevendende opgave)

 

Sorter opgaver i et projekt

Du skal have en projektvisning åben for at disse genveje virker.

Handling

Genvej

Sorter efter dato

d

Sorter efter prioritet

p

Sorter efter navn

n

Sorter efter opgaveansvarlig

r

Hvis du leder efter flere tastaturgenveje, kan du prøve tredjepartsudvidelsen med Todoist-genveje til Chrome eller Firefox.

 

Todoist til macOS – globale genveje

Disse genveje kan bruges fra hvor som helst på din computer, så længe Todoist til macOS er åben. 

Handling

Genvej

Vis/skjul Todoist

ctrl + cmd + T

Åbn opgave Kvik-tilføj

ctrl + cmd + A

Du kan tilpasse disse genveje ved at gå til Todoist > Indstillinger i topmenuen på din macOS-enhed (eller med endnu en anden genvej: ⌘ + ,).

 

Todoist til Windows (legacy) – globale genveje

Disse genveje kan bruges fra hvor som helst på din computer, så længe Todoist til Windows (legacy) app'en er åben.

Windows 10 app understøtter ikke globale genveje.

Handling

Genvej

Vis/skjul Todoist

Ctrl + Alt + T

Tilføj hurtigt en opgave

Ctrl + Alt + A

Du kan tilpasse disse genveje ved at højreklikke på Todoist-ikonet i systembakken (nederste højre hjørne) og vælge Konfiguration.

 

Todoist til Android – globale genveje

Handling

Genvej

Åbn søgning

Ctrl + F

Åbn opgave Kvik-tilføj

Ctrl + N

Indsend kommentar

Ctrl + Enter

Tilføj en opgave i toppen af listen

Ctrl + Shift + N

Tilføj et nyt projekt

Ctrl + Shift + P

Tilføj en ny etiket

Ctrl + Shift + L

Tilføj et nyt filter

Ctrl + Shift + F

Manuel synkronisering

Ctrl + S


Navigation

Handling

Genvej

Indbakke

Ctrl + 1

Team indbakke (kun for Todoist Business)

Ctrl + Shift + 1

I dag

Ctrl + 2

Næste 7 dage Ctrl + 3
Projekter

Ctrl + 4

Etiketter

Ctrl + 5

Filtre

Ctrl + 6

Indstillinger

Ctrl + ,

 

Todoist til iPad – globale genveje

Hvis du ønsker at se tastaturgenveje på iPad, skal du trykke på Kommando.

Handling

Genvej

Søg

⌘ + F

Åbn opgave Kvik-tilføj

⌘ + N

Indstillinger

⌘ + ,

Tilføj et nyt projekt

↑ + ⌘ + P

Tilføj en ny etiket

↑ + ⌘ + L

Tilføj et nyt filter

↑ + ⌘ + F

Manuel synkronisering

⌘ + S

Indbakke

⌘ + 1

Team-indbakke

↑ + ⌘ + 1

I dag 

⌘ + 2

Næste 7 dage

⌘ + 3

Projekter 

⌘ + 4

Etiketter

⌘ + 5

Filtre

⌘ + 6