Filtre

Tilgængelig for:
Free
Premium
Business

Filtre giver dig mulighed for at gemme dine opgavesøgninger, så du på sekunder kan finde præcis de opgaver, du har brug for. For eksempel kan du få en liste frem over alle dine opgaver med etiketten @e-mail, som forfalder i dag. Eller start din dag med en liste over alle dine arbejdsrelaterede opgaver, der er markeret som prioritet 1.


Hvis de bruges rigtigt, vil filtre give din to-do-liste superkræfter, der gør det muligt at fokusere på de rigtige ting på det rigtige tidspunkt.

Nyttige filtre du kan prøve

Filterforespørgsel

Hvad den gør

(i dag | forfalden) & #Arbejde

Viser alle opgaver, der har overskredet deres deadline eller forfalder i dag, som er i projektet "Arbejde". Åbn dette filter som det første, når du kommer på arbejde, for at få et klart overblik over, hvad du skal have klaret.

ingen dato

Viser alle opgaver uden forfaldsdato. Det er nyttigt til daglige/ugentlige gennemgange for at sikre, at intet bliver overset.

intet tidspunkt

Viser alle opgaver uden forfaldstidspunkt.

7 dage & @afventer

Viser alle opgaver, der forfalder i løbet af de næste 7 dage og har etiketten @afventer. God til proaktivt at identificere forhindringer i løbet af ugen.

oprettet før: -365 dage

Viser alle opgaver, der er oprettet for mere end 365 dage siden. Brug dette filter til at finde de opgaver, der samler støv på din to-do-liste.

tildelt af: mig

Viser alle opgaver, du har tildelt til andre. Praktisk til opfølgning på uddelegerede opgaver.

tildelt til: Bettina Kragh

Viser alle opgaver, der er tildelt til Bettina Kragh. Det er en hurtig måde at se, hvad Bettina arbejder på.

tilføjet af: mig

Viser alle opgaver oprettet af dig.

tilføjet af: Bettina Kragh

Viser alle opgaver oprettet af Bettina Kragh.

delt & !tildelt

Viser alle opgaver i delte projekter, der ikke er tildelt til nogen. Endnu et godt filter til at sikre, at der er styr på alle opgaver.

underopgave

Viser alle underopgaver.

!underopgave

Viser alle overordnede opgaver.

vis alle

Viser alle opgaver. Det er en nem måde at få en liste over alle opgaver i alle projekter.

forfalder før: +8 timer & !forfalden

Viser alle opgaver, der forfalder inden for de næste 8 timer, men ekskluderer alle forfaldne opgaver. Et praktisk filter til at se, hvad der er planlagt til de næste 8 timer.

 

Sådan opretter, redigerer og sletter du filtre

For at oprette et nyt filter:

 1. Klik på + symbolet ud for Filtre i panelet i venstre side.
 2. Skriv navnet på filteret i vinduet Tilføj filter.
 3. Indtast den filterforespørgsel, du vil bruge (du finder adskillige valgmuligheder på denne side).
 4. (Valgfrit) Vælg en anden filterfarve i drop-down-menuen.
 5. (Valgfrit) For nem adgang til filteret kan du klikke på skifteren for at tilføje det til dine favoritter.
 6. Klik på Tilføj for at gemme dit filter.
For at omrokere dine filtre skal du holde markøren over filternavnet, klikke og holde det grå "håndtag", der vises til venstre og derefter trække og slippe det til et nyt sted på listen.

For at redigere eller slette et eksisterende filter:

 1. Højreklik på filteret.
 2. Vælg Rediger filter eller Slet filter.

For at oprette et nyt filter:

 1. Klik på + symbolet ud for Filtre i panelet i venstre side.
 2. Giv dit filter et navn.
 3. Indtast den filterforespørgsel, du vil bruge (du kan se alle mulighederne nedenfor).
 4. Vælg en filterfarve.
 5. Klik på Tilføj for at gemme dit filter.
Hvis du vil omrokere dine filtre, trækker du dem blot til et nyt sted på listen.

For at redigere eller slette et eksisterende filter:

 1. Højreklik på filteret.
 2. Vælg Rediger eller Slet.

For at oprette et nyt filter:

 1. Tryk på menuikonet øverst til venstre.
 2. Tryk på + symbolet ud for Filtre.
 3. Giv dit filter et navn.
 4. Klik på malingdråben for at ændre farven, hvis du ønsker det.
 5. Indtast den filterforespørgsel, du vil bruge (du kan se alle mulighederne nedenfor).
 6. Tryk på send-ikonet øverst til højre for at gemme dit filter.

filters-android.gif

Hvis du vil omrokere dine filtre, trækker du dem blot til et nyt sted på listen.

For at redigere eller slette et eksisterende filter:

 1. Mens du er i filtervisningen trykker du på ikonet med tre prikker øverst til højre.
 2. Vælg Rediger filter.
  • For at redigere filteret: Opdater dit filter og tryk på send-ikonet.
  • For at slette filteret: I øverste højre hjørne trykker du på ikonet med tre prikker, vælger Slet filter og trykker på Slet for at bekræfte.

For at oprette et nyt filter:

 1. Øverst til venstre klikker du på < symbolet for at få vist hovedmenuen.
 2. Tryk på + symbolet ud for Filtre.
 3. Giv dit filter et navn.
 4. Indtast den filterforespørgsel, du vil bruge (du kan se alle mulighederne nedenfor).
 5. Klik på malingdråben for at ændre farven, hvis du ønsker det.
 6. Tryk på Færdig øverst til højre for at gemme dit nye filter.

filters-ios.gif

Hvis du vil omrokere dine filtre, trækker du dem blot til et nyt sted på listen.

For at redigere eller slette et eksisterende filter:

  1. Mens du er i filtervisningen trykker du på ikonet med tre prikker øverst til højre.
  2. Vælg Rediger filter.
  3. For at redigere filteret: Opdater dit filter og tryk på Færdig.
  4. For at slette filteret: Tryk på Slet filter forneden og tryk på Slet filter igen for at bekræfte.
Hvis din iOS-enhed bruger version iOS 13 eller nyere, kan du også redigere eller slette et filter vha. filterets kontekstmenu.

Du kan oprette et hvilket som helst filter, du kan komme på, så det passer til den måde, du arbejder på. Opret filterforespørgsler baseret på:

 

Filtrering baseret på forfaldsdatoer

Filterforespørgsel

Hvad den gør

3. jan

Viser alle opgaver, der forfalder den dato. For eksempel: 5. maj, 16/05, 8. august, i morgen, idag, om 10 dage, søndag, 10. februar 2020

forfalder før: 5. maj

Viser alle opgaver, der forfalder før den dato (eller tidspunkt). Eksempler: forfalder før: 10. august, forfalder før: 13/08, forfalder før: 18:00

forfalder efter: 20. juni

Viser alle opgaver, der forfalder efter den dato (eller tidspunkt). Eksempler: forfalder efter: 16. maj, forfalder efter: 23/09, forfalder efter: om 3 dage

ingen dato

Viser alle opgaver, der ikke har nogen forfaldsdato. Alternativt: ingen forfaldsdato

forfalden

Viser alle opgaver, der er forfaldne. Alternativer: (ingen)

5 dage

Viser alle opgaver, der forfalder inden for de næste 5 dage. Alternativ: næste 5 dage

tilbagevendende

Viser alle opgaver, der har en tilbagevendende forfaldsdato.

forfalder før: +4 timer

Viser alle opgaver, der forfalder inden for de næste fire timer samt alle forfaldne opgaver.

Du kan skrive datoen på en af disse måder:
 • Specifik dato: 05/10/2019, 5. okt 2019
 • Specifik dato og tidspunkt: 05/10/2019 kl. 17, 5. okt 2019 kl. 17
 • Relativ dato: i dag, i morgen, i går, 3 dage (forfalder inden for de næste 3 dage), -3 dage (forfalden inden for de sidste 3 dage)
 • Ugedage: Mandag, tirsdag, søndag

 

Filtrering baseret på prioritetsniveau

Filterforespørgsel

Hvad den gør

p1

Viser alle opgaver med prioritetsniveau 1

p2

Viser alle opgaver med prioritetsniveau 2

p3

Viser alle opgaver med prioritetsniveau 3

Ingen prioritet

Viser alle opgaver uden noget prioritetsniveau (dvs. p4)

 

Filtrering baseret på etiketter

Filterforespørgsel

Hvad den gør

@e-mail

Viser alle opgaver med etiketten @e-mail

ingen etiketter

Viser alle opgaver uden etiket

 

Filtrering baseret på projekt, underprojekt og sektion

Filterforespørgsel

Hvad den gør

##Arbejde

Viser alle opgaver i #Arbejde-projektet og dets underprojekter.

##Skole & !#Videnskab

Viser alle opgaver i #Skole-projektet og dets underprojekter, men udelukker #Videnskab-projektet.

/Møder

Viser alle opgaver, der hører til i sektioner med titlen "Møder" på tværs af alle projekter.

Hvis du har formateret dit projektnavn, skal du inkludere formateringssymbolerne i din filterforespørgsel. Hvis navnet på et projekt fx er "**Hjem**", vises det kun i filterets resultater, hvis du skriver #**Hjem** i forespørgslen.

 

Filtrering baseret på hvornår en opgave blev oprettet

Filterforespørgsel

Hvad den gør

oprettet: 3. januar

Viser alle opgaver oprettet 3. januar.

oprettet før: -365 dage

Viser alle opgaver der er oprettet mere for end 365 dage siden.

oprettet efter: -365 dage

Viser alle opgaver der er oprettet inden for de sidste 365 dage.

 

Filtrering i delte projekter og tildelte opgaver

Filterforespørgsel

Hvad den gør

tildelt til: andre

Viser alle opgaver, der er tildelt til andre

tildelt af: Steffen Hansen

Viser alle opgaver, der er tildelt af Steffen Hansen

tildelt af: mig

Viser alle opgaver, du har tildelt til andre

tildelt

Viser alle opgaver, der er tildelt til nogen (dig selv og andre)

delt

Viser alle opgaver i delte projekter


Teammedlemmet kan identificeres ved:

 • personens e-mail
 • personens fulde navn
 • “mig” (henviser til dig selv)
 • “andre” (henviser til alle andre brugere end dig selv)

 

Eksklusiv opgaver tildelt til andre

Som standard viser Todoist-filtre opgaver, der er tildelt til andre. Hvis du gerne vil ekskludere opgaver, der er tildelt til andre, i dine resultater, kan du indtaste følgende forespørgsel:

Filterforespørgsel

Hvad den gør

!tildelt til: andre

Viser alle opgaver i dit Todoist, eksklusiv dem der er tildelt til andre

 

Filtrering baseret på søgeord

Hvad du skriver

Hvad den gør

søgning: e-mail

Viser alle opgaver der indeholder ordet e-mail

søgning: research

Viser alle opgaver, der indeholder ordet "research"

 

Kombiner forespørgsler for at skabe endnu bedre filtre

Med Todoist Premium kan du kombinere enhver af ovenstående søgninger for at få nøjagtig den visning, du har brug for. For eksempel vil filterforespørgslen i dag & p1 lave en liste over alle opgaver, der forfalder i dag, og som også er markeret som prioritet 1.

Her er alle måderne, hvorpå du kan oprette mere specifikke filtre:

Filterforespørgsel

Hvad den gør

I dag & @e-mail

Viser alle opgaver, der forfalder i dag, og er også har etiketten @e-mail (& kan læses som "og")

@arbejde | @kontoret

Viser alle opgaver, der enten har etiketten @arbejde eller @kontoret ( | kan læses som "eller")

(i dag | forfalden) & #Arbejde

Viser alle opgaver, der enten forfalder i dag eller er forfalden, og også er i projektet "Arbejde" (sæt dele af din søgning i “()” for at oprette mere komplekse filtre)

!tildelt

Viser alle opgaver, der ikke er tildelt til nogen (! kan læses som “ikke”)

I dag & !#Arbejde

Viser alle opgaver, der forfalder i dag, men udelukker opgaver i projektet "Arbejde".

#Hjemmearbejde & i morgen & !@videnskab

Viser alle opgaver, der forfalder i morgen i projektet "Hjemmearbejde", men udelukker opgaver med etiketten @videnskab.

 

Brug af jokertegn i filtre

Hvis du vil filtrere efter flere elementer med lignende tegn, kan du bruge et jokertegn ved at placere en stjerne "*" i dit søgeord. For eksempel vil filterforespørgslen @*bold hente en liste over alle opgaver, der har en etiket, der slutter med ordet "bold", såsom @fodbold og @håndbold.

Her er et par eksempler på, hvordan du kan bruge jokertegn i filtre:

Filterforespørgsel

Hvad den gør

@hjem*

Viser alle opgaver med en etiket, der starter med "hjem". For eksempel, @hjemmearbejde og @hjemme

tildelt til: j* sørensen

Viser alle opgaver, der er tildelt til personer, hvis fornavn starter med et J og hvis efternavn er Sørensen.

#*Arbejde

Viser alle opgaver fra projekter, hvis navn slutter med "arbejde". For eksempel #Hjemmearbejde, #Frivilligt arbejde og #Arbejde.

/Arbejde*

Viser alle opgaver fra sektioner, der har ordet "Arbejde" i titlen. For eksempel /Arbejdsmøder, /Arbejdsadministrator og /Arbejdsopkald.

 


Kør flere filtre på samme tid

Todoist filtre giver dig også mulighed for at kombinere søgninger for at oprette flere opgavelister på én gang. For at kombinere 2 eller flere søgninger i ét filter skal du adskille hver enkelt med et komma: “,”.

For eksempel vil p1 & forfalden, p4 & i dag vise to opgavelister - en for forespørgslen p1 & forfalden og en anden for p4 & i dag.

 

FAQ

Q: Hvordan sorteres opgaver i et filter?

A: Hvilken rækkefølge opgaver sorteres efter i et filter , afhænger af, om det inkluderer forespørgsler om forfaldsdato (fx "I dag" eller "forfalder efter:"):

 • Når du bruger et filter med forespørgsler om forfaldsdato: forfaldstidspunkt > prioritet > opgavens oprettelsestidspunkt og dato og tidspunkt > projekt-ID > opgave-ID
 • Når du bruger et filter uden forespørgsler om forfaldsdato: prioritet > forfaldstidspunkt og dato > projektrækkefølge > opgaverækkefølge inden for deres projekt.

Q: Når jeg filtrerer efter etiket eller prioritet vises alles opgaver. Hvordan ser jeg kun de opgaver, der er tildelt mig?

A: Hvis du kun ønsker at se opgaver, der enten er tildelt til dig eller ikke er tildelt, og udelukke opgaver, der er tildelt til andre, kan du bruge denne forespørgsel:
!tildelt til: andre

Hvis du fx ønsker at se opgaver med etiketten @arbejde, der ikke er tildelt til andre personer, skal du bruge:
@arbejde & !tildelt til: andre

Hvis du kun ønsker at se opgaver, der er tildelt dig (eksklusive ikke-tildelte opgaver), hjælper dette filter:
tildelt til: mig

Hvis du fx ønsker at se opgaver med prioritet 1, der er tildelt dig, skal du bruge:
p1 & tildelt til: mig

Q: Visningerne I dag og Næste 7 dage viser ikke opgaver, der er tildelt til mine kolleger. Hvordan kan jeg få dem med i min visning?

A: Visningerne I dag og Næste 7 dage viser som standard kun dine opgaver (og opgaver i delte projekter, der ikke er tildelt til nogen). For at se dine kollegers opgaver kan du oprette et filter og bruge denne søgeforespørgsel: alle & i dag eller alle & 7 dage.