Filtre

Tilgængelig for:
Free
Premium
Business

Filtre giver dig mulighed for at gemme dine opgavesøgninger, så du på sekunder kan finde præcis de opgaver, du har brug for. For eksempel kan du få en liste frem over alle dine opgaver med etiketten @e-mail, som også forfalder i dag. Eller start din dag med en liste over alle dine arbejdsrelaterede opgaver, der også er markeret som prioritet 1.


Hvis de bruges rigtigt, vil filtre give din to-do-liste superkræfter, der gør det muligt at fokusere på de rigtige ting på det rigtige tidspunkt.

Nyttige filtre du kan prøve:

Filterforespørgsel

Hvad den gør

(forfalden | i dag) & #Arbejde

Viser alle opgaver, der har overskredet deres deadline eller forfalder i dag, som er i projektet "Arbejde". Åbn dette filter som det første, når du kommer på arbejde, for at få et klart overblik over, hvad du skal have gjort.

ingen dato

Viser alle opgaver uden forfaldsdato. Det er nyttigt til daglige/ugentlige gennemgange for at sikre, at intet bliver overset.

7 dage & @afventer

Viser alle opgaver, der forfalder i løbet af de næste 7 dage og har etiketten @afventer. God til proaktivt at identificere forhindringer i løbet af ugen.

oprettet før: -365 dage

Viser alle opgaver, der er oprettet for mere end 365 dage siden. Brug dette filter til at finde de opgaver, der har samlet støv på din to-do-liste.

tildelt til: Allan

Viser alle opgaver, der er tildelt til Allan. Det er en hurtig måde at se, hvad Allan arbejder på.

tildelt af: mig

Viser alle opgaver, du har tildelt til andre. Praktisk til opfølgning af uddelegerede opgaver.

delt & !tildelt

Viser alle opgaver i delte projekter, der ikke er tildelt til nogen. Endnu et godt filter til at sikre, at der er styr på alle opgaver.

Sådan opretter, redigerer og sletter du filtre:

For at oprette et nyt filter:

 1. I panelet i venstre side skal du klikke på fanen Filtre.
 2. Nederst på din filterliste skal du klikke på Tilføj filter.
 3. Navngiv dit filter.
 4. Klik på malingdråben for at ændre farven, hvis du ønsker det.
 5. Indtast den filterforespørgsel, du vil bruge (du kan se alle mulighederne nedenfor).
 6. Klik på Tilføj filter knappen for at gemme dit filter.

Dit nye filter vil blive tilføjet nederst på listen. Klik på det for at hente alle de tilknyttede opgaver frem.

For at omrokere dine filtre skal du holde markøren over filternavnet, klikke og holde det grå "håndtag", der vises til venstre og derefter trække og slippe det til et nyt sted på listen.

For at redigere eller slette et eksisterende filter:

 1. Højreklik på filteret
 2. Vælg Rediger filter eller Slet filter

 

filters-web.gif

For at oprette et nyt filter:

 1. I panelet i venstre side skal du klikke på fanen Filtre.
 2. Nederst på din filterliste skal du klikke på +Tilføj filter.
 3. Navngiv dit filter.
 4. Klik på malingdråben for at ændre farven, hvis du ønsker det.
 5. Indtast den filterforespørgsel, du vil bruge (du kan se alle mulighederne nedenfor).
 6. Klik på Gem filter knappen for at gemme filteret.

For at redigere eller slette et eksisterende filter:

 1. Højreklik på filteret.
 2. Vælg Rediger eller Slet.

 

filters-windows.gif

For at oprette et nyt filter:

 1. Tryk på Filtre i menuen i venstre side af dit Todoist for at åbne en liste over alle dine nuværende filtre.
 2. I bunden af listen trykker du på +Tilføj filter.
 3. Navngiv dit filter, skift farve og indtast den filterforespørgsel, du vil bruge (du kan se alle mulighederne nedenfor).
 4. Tryk på Færdig i øverste højre hjørne for at gemme dit nye filter.

For at redigere eller slette et eksisterende filter:

 1. Tryk på Filtre i menuen i venstre side af dit Todoist for at åbne en liste over alle dine nuværende filtre.
 2. Skub filteret du vil ændre fra højre mod venstre.
 3. Vælg blyant-ikonet for at redigere et filter, foretag de ønskede ændringer og tryk på Færdig i øverste højre hjørne for at gemme dem.
 4. Eller vælg papirkurvs-ikonet for at slette dit filter og tryk på Slet filter for at bekræfte.

 

filters-ios.gif

For at oprette et nyt filter:

 1. Åbn navigationsmenuen i øverste venstre hjørne af dit Todoist.
 2. Tryk på Filtre for at åbne en liste over alle dine nuværende filtre.
 3. Nederst på listen skal du trykke på Administrer filtre.
 4. Tryk på Tilføj filter.
 5. Navngiv dit filter, skift farve og indtast den filterforespørgsel, du vil bruge (du kan se alle mulighederne nedenfor).
 6. Tryk på Send-ikonet øverst til højre for at gemme dit nye filter.

Dit nye filter vil blive tilføjet nederst på listen. Du kan trække og slippe for at omrokere dine eksisterende filtre, som det passer dig.

Husk at trykke på Færdig med at administrere nederst på din filterliste, når du er færdig med dine ændringer.

For at redigere eller slette et eksisterende filter:

 1. Åbn navigationsmenuen i øverste venstre hjørne af dit Todoist.
 2. Tryk på Filtre for at åbne en liste over alle dine nuværende filtre.
 3. Nederst på listen skal du trykke på Administrer filtre.
 4. Tryk på det filter, du vil redigere eller slette.
 5. Foretag eventuelle ændringer, og tryk derefter på send-ikonet i øverste højre hjørne for at gemme dem.
 6. Eller tryk på three_dots.png ikonet i øverste højre hjørne og vælg Slet for helt at fjerne filteret.
 7. Tryk på Færdig med at administrere nederst på din filterliste, når du er færdig med dine ændringer.

 

filters-android.gif

Filterforespørgsler du kan oprette

Du kan oprette et hvilket som helst filter, du kan komme på, så det passer til den måde, du arbejder på.

Opret filterforespørgsler baseret på:

Forfaldsdato

Prioritetsniveau

Etiket

Projekt & underprojekter

Oprettelsesdatoen for en opgave

Delt projekt & opgaveansvarlige/tildelere

Søgeord

Kombiner forespørgsler for mere effektive søgeresultater (det er her filtre virkelig rykker)

Filtrering baseret på forfaldsdatoer:

Filterforespørgsel

Hvad den gør

3. jan

Viser alle opgaver, der forfalder den dato. For eksempel: 5. maj, 16/05, 8. august, i morgen, idag, om 10 dage, søndag, 10. februar 2020

forfalder før: 5. maj

Viser alle opgaver, der forfalder før den dato (eller tidspunkt). Eksempler: forfalder før: 10. august, forfalder før: 13/08, forfalder før: 18:00

forfalder efter: 20. juni

Viser alle opgaver, der forfalder efter den dato (eller tidspunkt). Eksempler: forfalder efter: 16. maj, forfalder efter: 23/09, forfalder efter: om 3 dage

ingen dato

Viser alle opgaver, der ikke har nogen forfaldsdato. Alternativt: ingen forfaldsdato

forfalden

Viser alle opgaver, der er forfaldne. Alternativer: (ingen)

5 dage

Viser alle opgaver, der forfalder inden for de næste 5 dage. Alternativ: næste 5 dage

tilbagevendende

Viser alle opgaver, der har en tilbagevendende forfaldsdato.

Du kan skrive datoen på enhver af disse måder:

 • Specifik dato: 5/10/2017, 5. okt 2017
 • Specifik dato og tidspunkt: 10/5/2017, 5. okt kl. 17
 • Relativ dato: i dag, i morgen, i går, 3 dage (forfalder inden for de næste 3 dage), -3 dage (forfalden inden for de sidste 3 dage)
 • Ugedage: mandag, tirsdag,...søndag

 

Filtrering baseret på prioritetsniveau:

Filterforespørgsel

Hvad den gør

p1

Viser alle opgaver med prioritetsniveau 1

p2

Viser alle opgaver med prioritetsniveau 2

p3 Viser alle opgaver med prioritetsniveau 3

Ingen prioritet

Viser alle opgaver uden noget prioritetsniveau (dvs. p4)

 

Filtrering baseret på etiketter:

Filterforespørgsel

Hvad den gør

@e-mail

Viser alle opgaver med etiketten @e-mail

ingen etiketter

Viser alle opgaver uden etiket

 

Filtrering baseret på projekt og underprojekt:

Filterforespørgsel

Hvad den gør

#Arbejde

Viser alle opgaver i ethvert projekt, der indeholder ordet "arbejde", såsom #Arbejde og #Hjemmearbejde.

##Arbejde

Viser alle opgaver i ethvert projekt, der indeholder ordet "arbejde" samt alle disse projekters underprojekter.

Du kan også vælge, hvilke projekter der ikke skal inkluderes i dit filter ved hjælp af !-kommandoen. Hvis du fx ønsker at inkludere projektet #Arbejde men ikke #Hjemmearbejde, skal du bruge filterforespørgslen #Arbejde & !#Hjemmearbejde.

Filtrering baseret på hvornår en opgave blev oprettet:

Filterforespørgsel

Hvad den gør

oprettet: 3. januar

Viser alle opgaver oprettet 3. januar.

oprettet før: -365 dage

Viser alle opgaver der er oprettet mere for end 365 dage siden.

oprettet efter: -365 dage

Viser alle opgaver der er oprettet inden for de sidste 365 dage.


Filtrering i delte projekter og tildelte opgaver:

Filterforespørgsel

Hvad den gør

tildelt til: andre

Viser alle opgaver, der er tildelt til andre

tildelt af: Lars

Viser alle opgaver, der er tildelt af Lars

tildelt af: mig

Viser alle opgaver, du har tildelt til andre

tildelt

Viser alle opgaver, der er tildelt til nogen (dig selv og andre)

delt

Viser alle opgaver i delte projekter


Team-medlemmet kan identificeres ved:

 • personens e-mail
 • personens navn
 • “mig” (henviser til dig selv)
 • “andre” (henviser til alle andre brugere end dig selv)

 

Filtrering baseret på søgeord:

Hvad du skriver

Hvad den gør

søgning: e-mail

Viser alle opgaver der indeholder ordet e-mail


Inkluder opgaver der er tildelt til andre:

Som standard finder Todoist-filtre ikke opgaver frem, der er tildelt til andre. Hvis du gerne vil have opgaver, der er tildelt til andre, med i dine resultater, kan du lave følgende søgning:

Filterforespørgsel

Hvad den gør

vis alle

Viser alle opgaver i dit Todoist, inklusiv dem der er tildelt til andre

 

Kombiner forespørgsler for at skabe endnu mere effektive filtre:

Med Todoist Premium kan du kombinere enhver af ovenstående søgninger for at få nøjagtig den visning, du har brug for. For eksempel vil filterforespørgslen i dag & p1 lave en liste over alle opgaver, der forfalder i dag, og som også er markeret som prioritet 1.

Her er alle måderne, hvorpå du kan oprette mere specifikke filtre:

Filterforespørgsel

Hvad den gør

I dag & @e-mail

Viser alle opgaver, der forfalder i dag, og er også har etiketten @e-mail (& kan læses som "og")

@arbejde | @kontoret

Viser alle opgaver, der enten har etiketten @arbejde eller @kontoret ( | kan læses som "eller")

(i dag | forfalden) & #Arbejde

Viser alle opgaver, der enten forfalder i dag eller er forfalden, og også er i projektet "Arbejde" (sæt dele af din søgning i “()” for at oprette mere komplekse filtre)

!tildelt

Viser alle opgaver, der ikke er tildelt til nogen (! kan læses som “ikke”)

I dag & !#Arbejde

Viser alle opgaver, der forfalder i dag, men udelukker opgaver i projektet "Arbejde".

#Hjemmearbejde & i morgen & !@videnskab

Viser alle opgaver, der forfalder i morgen i projektet "Hjemmearbejde", men udelukker opgaver med etiketten @videnskab.

 

Kør flere filtre på samme tid:

Todoist filtre giver dig også mulighed for at kombinere søgninger for at oprette flere opgavelister på én gang. For at kombinere 2 eller flere søgninger i ét filter skal du adskille hver enkelt med et komma: “,”.

For eksempel vil p1 & forfalden, p4 & i dag vise to opgavelister, en for forespørgslen p1 & forfalden og en anden for p4 & i dag.

FAQ'er

Q: Hvordan sorteres opgaver i et filter?

A: Når du ser en filtreret visning, sorteres opgaver i faldende rækkefølge efter prioritet, forfaldsdato, projekt og derefter opgavens position i projektet.

Men hvis filteret har en angiven dato, såsom i dag eller 30 dage, vil sorteringsrækkefølgen være forfaldsdato, prioritet, dagsrækkefølge, projekt og opgavepositionen inden for projektet. Dagsrækkefølge henviser til den rækkefølge, som opgaver har i din I dag-visning.

Q: Når jeg filtrerer efter etiket eller prioritet vises alles opgaver. Hvordan ser jeg kun de opgaver, der er tildelt mig?

A: Hvis du kun ønsker at se opgaver, der enten er tildelt til dig eller ikke er tildelt, og udelukke opgaver, der er tildelt til andre, kan du bruge denne forespørgsel:
!tildelt til: andre

Hvis du fx ønsker at se opgaver med etiketten @arbejde, der ikke er tildelt til andre personer, skal du bruge:
@arbejde & !tildelt til: andre

Hvis du kun ønsker at se opgaver, der er tildelt dig (eksklusive ikke-tildelte opgaver), hjælper dette filter:
tildelt til: mig

Hvis du fx ønsker at se opgaver med prioritet 1, der er tildelt dig, skal du bruge:
p1 & tildelt til: mig

Q: Visningerne I dag og de næste 7 dage viser ikke opgaver, der er tildelt til mine kolleger. Hvordan kan jeg få dem med i min visning?

A: Visningerne I dag og Næste 7 dage viser som standard kun dine opgaver (og opgaver i delte projekter, der ikke er tildelt til nogen). For at se dine kollegers opgaver kan du oprette et filter og bruge denne søgeforespørgsel: alle & i dag eller alle & 7 dage.