Loading the new Help Center

Introduktion til underopgaver

Tilgængelig for:
Free
Premium
Business

Planlæg stort, og udfør derefter på detaljerne. Del store, overvældende opgaver op i små, overskuelige underopgaver.

I Todoist kan du endda opdele disse underopgaver i mindre opgaver. Lær hvordan du opretter en underopgave, konverterer en overordnet opgave til en underopgave med mere.

Opret en underopgave

subtasks-help-center-2.png

 1. Klik på opgaven, du ønsker at føje en underopgave til. Dette åbner opgavevisningen.
 2. Vælg Tilføj underopgave.
 3. Indtast navnet på opgaven og eventuelle detaljer, du ønsker at tilføje.
 4. Klik på Tilføj opgave eller tryk på Enter for at gemme opgaven.
 1. Træk og slip den dynamiske tilføjelsesknap under den overordnede opgave, og træk den en smule mod højre.
 2. Indtast navnet på opgaven og eventuelle detaljer, du ønsker at tilføje.
 3. Tryk på send-ikonet for at gemme opgaven.
 1. Træk og slip den dynamiske tilføjelsesknap under den overordnede opgave, og træk den en smule mod højre.
 2. Indtast navnet på opgaven og eventuelle detaljer, du ønsker at tilføje.
 3. Tryk på send-ikonet for at gemme opgaven.

Gør en eksisterende opgave til en underopgave

 1. Hold markøren over en opgave.
 2. Klik og hold på trækhåndtaget ud for opgaven.
 3. Træk opgaven fra venstre mod højre for at justere dens underopgave-niveau.
 1. Tryk og hold på en opgave.
 2. Træk fra venstre mod højre for at justere dens underopgaveniveau.

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at gøre en eksisterende opgave til en underopgave, når der bruges sortering på visningen.

Gør en underopgave til en overordnet opgave

 1. Hold markøren over en opgave.
 2. Klik og hold på trækhåndtaget ud for opgaven.
 3. Træk underopgaven over eller under dens overordnede opgave og til venstre for opgavelisten.
 1. Tryk og hold på en opgave.
 2. Træk underopgaven over eller under den overordnede opgave og til venstre for opgavelisten.

Brug opgavehierarkier til at organisere dine opgavelister i sektioner med overskrifter.

Værd at bemærke

 • Du kan kun oprette underopgaver i et projekt. Hvis du får vist opgaver i visningen I dag, Kommende-visning, filtre eller etiketter, skal du åbne den overordnede opgave i opgavevisningen og oprette underopgaven.
 • Todoist understøtter fire indrykningsniveauer. For eksempel bruger en underopgave indrykningsniveau 1, og en under-under-under-underopgave bruger indrykningsniveau 4.
 • Indrykningen af en opgave kan ikke ændres, når du arbejder i opgavevisningen.

FAQ

Hvorfor ser jeg underopgaver to gange i min I dag-visning?

Hvis du sætter datoen for den overordnede opgave og underopgaven til i dag, vises de begge i din I dag-visning – hvilket betyder, at din underopgave vises i din I dag-visning to gange. Dette er noget, vi evaluerer i forhold til brugervenlighed.

Er der en måde at se en opgaves udførte underopgaver?

Helt sikkert. Du kan nemt se en opgaves udførte underopgaver vha. opgavevisningen.

Kan jeg bruge træk og slip for at omdanne en opgave til en underopgave, mens jeg er i tavlevisning?

Nej, desværre ikke. Du skal være i listevisning, hvis du vil bruge træk og slip til at omdanne en opgave til en underopgave.

Jeg bruger en sorteringsindstilling, men mine underopgaver sorteres ikke i opgavevisning. Er dette en fejl?

Nej, dette er forventet adfærd. Bemærk dog, at du kan bruge træk og slip til manuelt at sortere dine underopgaver i opgavevisning.