Loading the new Help Center

Introduktion til underopgaver

Tilgængelig for:
Free
Premium
Business

Læg store planer, og gå derefter til værks med detaljerne. I Todoist kan du nemt opdele store, overvældende opgaver i små, håndterbare underopgaver (og opdele disse underopgaver i endnu mindre opgaver, hvis du synes).

sub-tasks_web_device.png

Du vil kun være i stand til at oprette underopgaver i et projekt. Det vil ikke være muligt i visningerne I dag/Kommende eller i filtrerede visninger. Indrykningen af en opgave kan ikke ændres i opgavevisning.

Opret en ny underopgave

 1. Klik på opgaven, du ønsker at føje en underopgave til. Dette åbner opgavevisningen.
 2. Vælg Tilføj underopgave.
 3. Indtast navnet på opgaven og eventuelle detaljer, du ønsker at tilføje.
 4. Klik på Tilføj opgave eller tryk på Enter for at gemme opgaven.
 1. Træk og slip den dynamiske tilføjelsesknap under den overordnede opgave, og træk den en smule mod højre.
 2. Indtast navnet på opgaven og eventuelle detaljer, du ønsker at tilføje.
 3. Tryk på android_submit.svgsend-ikonet for at gemme opgaven.
 1. Træk og slip den dynamiske tilføjelsesknap under den overordnede opgave, og træk den en smule mod højre.
 2. Indtast navnet på opgaven og eventuelle detaljer, du ønsker at tilføje.
 3. Tryk på ios_submit.svgsend-ikonet for at gemme opgaven.iOS_-_Add_subtask.gif

Gør en eksisterende opgave til en underopgave

 1. Hold markøren over en opgave.
 2. Klik og hold på det grå håndtag, der vises til venstre for opgaven.
 3. Træk opgaven fra venstre mod højre for at justere dens underopgave-niveau.
 1. Tryk i længere tid på en opgave.
 2. Træk fra venstre mod højre og giv slip for at justere dens underopgave-niveau.

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at gøre en eksisterende opgave til en underopgave, når der bruges sortering på visningen.

Gør en underopgave til en overordnet opgave

 1. Hold markøren over en opgave.
 2. Klik og hold på det grå håndtag, der vises til venstre for opgaven.
 3. Træk underopgaven hen oven på den aktuelle overordnede opgave.
 1. Tryk i længere tid på en opgave.
 2. Træk fra højre mod venstre, indtil den er på samme indrykningsniveau som en overordnet opgave eller træk underopgaven hen oven på den aktuelle overordnede opgave.

Du kan også bruge opgavehierarkier til at organisere dine opgavelister i sektioner med overskrifter.

FAQ

Hvorfor ser jeg underopgaver to gange i min I dag-visning?

Hvis du sætter datoen for den overordnede opgave og underopgaven til i dag, vises de begge i din I dag-visning – hvilket betyder, at din underopgave vises i din I dag-visning to gange. Dette er noget, vi evaluerer i forhold til brugervenlighed.

Hvor mange indrykningsniveauer understøtter Todoist?

Todoist understøtter 4 indrykningsniveauer. En underopgave har indrykkningsniveau 1, og en under-under-under-underopgave har indrykningsniveau 4.

Er der en måde at se en opgaves udførte underopgaver?

Helt sikkert. Du kan nemt se en opgaves udførte underopgaver vha. opgavevisningen.

Kan jeg bruge træk og slip for at omdanne en opgave til en underopgave, mens jeg er i tavlevisning?

Nej, desværre ikke. Du skal være i listevisning, hvis du vil bruge træk og slip til at omdanne en opgave til en underopgave.

Jeg bruger en sorteringsindstilling, men mine underopgaver sorteres ikke i opgavevisning. Er dette en fejl?

Nej, dette er forventet adfærd. Bemærk dog, at du kan bruge træk og slip til manuelt at sortere dine underopgaver i opgavevisning.