Loading the new Help Center

Importer eller eksporter projektskabeloner

Tilgængelig for:
Free
Premium
Business

Nogle projekter forekommer ikke kun én gang. Hvis du jævnligt udfører gentagende arbejde og genskaber den samme type projekt igen og igen, kan du spare tid ved at genbruge dit oprindelige projekt og gøre det til en projektskabelon. Derefter kan du genbruge skabelonen, så mange gange du har lyst.

Du kan eksportere projektskabeloner som CSV-filer eller som weblinks, som du nemt kan gemme til senere brug eller dele med andre. Sådan gør du:

Du kan kun oprette projektskabeloner fra web- eller desktop-apps. Denne funktion er ikke tilgængelig på mobilen.

Opret projektskabeloner

 1. Åbn det projekt, du vil duplikere.
 2. Klik på ikonet med tre prikker i øverste højre hjørne.
 3. Vælg Eksporter som en skabelon.
 4. Vælg, om du vil gemme skabelonen som en CSV-fil eller som et delbart weblink.
 1. Åbn det projekt, du vil duplikere.
 2. Klik på ikonet med tre prikker i øverste højre hjørne.
 3. Vælg Eksporter til skabelon.
 4. Vælg, om du vil gemme skabelonen som en CSV-fil eller som et delbart weblink.

Din projektskabelon vil være en nøjagtig kopi af originalen, inklusiv alle forfaldsdatoer, kommentarer og filer.

Du kan også nemt duplikere opgaver i et projekt.

Derudover kan du også oprette en tilpasset skabelon til at importere opgaver fra et andet program eller regneark ved hjælp af en CSV-fil. Lær mere om, hvordan du formaterer din CSV-fil, så du kan importere den til Todoist.

Du kan vælge "Brug relative datoer" i din skabelon. Det betyder, at datoer som "i morgen" eller "om 5 dage" vil blive indstillet efter, hvilken dato du importerer skabelonen til et nyt projekt. Hvis du for eksempel opretter dit nye projekt og importerer skabelonen den 5. maj, vil enhver opgave med forfaldsdato for "i morgen" forfalde den 6. maj.

Importer projektskabeloner fra et delbart weblink

 1. Klik på weblinket for den projektskabelon, du vil genskabe (se trin 4 ovenfor).
 2. Klik på Brug denne skabelon.

New_Templates_Image.png

Et nyt projekt vises nederst på din projektliste med alle opgaver fra det oprindelige projektet - inklusive alle datoer, kommentarer og filer.

Importer foruddefinerede projektskabeloner fra todoist.com/templates

Hvis du ønsker at få et forspring på dit projekt, kan du gennemse Todoists bibliotek med 60 foruddefinerede skabeloner i kategorier fra arbejde til personligt til kreativt. Find skabelonerne på todoist.com/templates.

Importer projektskabeloner fra en CSV-fil

 1. Opret et nyt projekt - eller åbn et eksisterende projekt - til at importere din skabelon til.
 2. Klik på ikonet med tre prikker i øverste højre hjørne.
 3. Vælg Importer fra skabelon.
 4. Vælg CSV-filskabelonen fra din computer (se trin 4 ovenfor).
 1. Opret et nyt projekt - eller åbn et eksisterende projekt - til at importere din skabelon til.
 2. Klik på ikonet med tre prikker i øverste højre hjørne.
 3. Vælg Importer fra skabelon.
 4. Vælg CSV-filskabelonen fra din computer (se trin 4 ovenfor).

Projektet vil blive fyldt op med alle det oprindelige projekts opgaver – inklusive alle datoer, kommentarer og filer.

Du kan genskabe projektskabelonen endnu hurtigere ved at trække og slippe CSV-filen direkte ind i et eksisterende projekt.

FAQ

Mit projekt er i tavlevisning, og jeg vil eksportere det som en CSV-fil. Hvis jeg senere importerer det igen, beholder det da sin tavlevisning?

Ja, det gør det! Uanset om du eksporterer et projekt som en CSV-fil i listevisning eller i tavlevisning, beholder det visningen, når det er importeret.

Medtages udførte opgaver i mine skabeloner?

Nej desværre ikke. Det er kun aktive opgaver, der eksporteres/importeres.

Vil URL'er til skabeloner udløbe?

Nej, de udløber ikke.

Er URL'er til skabeloner offentlige?

Ja, enhver, der har adgang til en skabelon-URL, kan tilgå skabelonen og se opgaverne i skabelonen.