Loading the new Help Center

Importer eller eksporter projektskabeloner

Tilgængelig for:
Free
Premium
Business

Nogle projekter forekommer ikke kun én gang. Hvis du jævnligt udfører gentagende arbejde og genskaber samme type projekt igen og igen, kan du spare tid ved at genbruge dit oprindelige projekt og gøre det til en projektskabelon. Derefter kan du genbruge skabelonen, så mange gange du har lyst.

Du kan eksportere projektskabeloner som CSV-filer eller som weblinks, som du nemt kan gemme til senere brug eller dele med andre. Sådan gør du:

Du kan kun oprette projektskabeloner fra web- eller desktop-apps. Funktionen er ikke tilgængelig på mobilen.

Opret projektskabeloner

 1. Åbn det projekt, du vil duplikere.
 2. Klik på ikonet med tre prikker i øverste højre hjørne.
 3. Vælg Eksporter som en skabelon.
 4. Vælg, om du vil gemme skabelonen som en CSV-fil eller som et delbart weblink.
 1. Åbn det projekt, du vil duplikere.
 2. Klik på ikonet med tre prikker i øverste højre hjørne.
 3. Vælg Eksporter til skabelon.
 4. Vælg, om du vil gemme skabelonen som en CSV-fil eller som et delbart weblink.

Din projektskabelon vil være en nøjagtig kopi af originalen, inklusiv alle forfaldsdatoer, kommentarer og filer.

Du kan også nemt duplikere opgaver i et projekt.

Derudover kan du også oprette en tilpasset skabelon til at importere opgaver fra et andet program eller regneark ved hjælp af en CSV-fil. Lær mere om, hvordan du formaterer din CSV-fil, så du kan importere den til Todoist.

Du kan vælge "Brug relative datoer" i din skabelon. Det betyder, at datoer som "i morgen" eller "om 5 dage" vil blive indstillet efter, hvilken dato du importerer skabelonen til et nyt projekt. Hvis du for eksempel opretter dit nye projekt og importerer skabelonen den 5. maj, vil enhver opgave med forfaldsdato for "i morgen" forfalde den 6. maj.

Importer projektskabeloner fra et delbart weblink

 1. Klik på weblinket for den projektskabelon, du vil genskabe (se trin 4 ovenfor).
 2. Klik på Brug denne skabelon.

New_Templates_Image.png

Et nyt projekt vises nederst på din projektliste med alle opgaver fra det oprindelige projekt, inklusive alle datoer, kommentarer og filer.

Importer foruddefinerede projektskabeloner fra todoist.com/templates

Hvis du ønsker at få et forspring på dit projekt, kan du gennemse Todoists bibliotek med over 60 foruddefinerede skabeloner i kategorier fra arbejde til personligt til kreativt. Find skabelonerne på todoist.com/templates.

Importer projektskabeloner fra en CSV-fil

Projektet vil blive fyldt op med alle det oprindelige projekts opgaver — inklusive alle datoer, kommentarer og filer.

Du kan genskabe projektskabelonen endnu hurtigere ved at trække og slippe CSV-filen direkte ind i et eksisterende projekt.
  1. Opret et nyt projekt (eller åbn et eksisterende projekt) til at importere din skabelon til.
  2. Klik på ikonet med tre prikker i øverste højre hjørne.
  3. Vælg Importer fra skabelon. Bemærk venligst, at din CSV-fil skal være UTF-8-kodet. Du kan lære mere om dette i næste afsnit af denne artikel.
  4. Vælg CSV-filskabelonen fra din computer (se trin 4 ovenfor).
Bemærk venligst, at din CSV-fil skal være UTF-8-kodet. Du kan lære mere om dette i næste afsnit af denne artikel.
  1. Opret et nyt projekt (eller åbn et eksisterende projekt) til at importere din skabelon til.
  2. Klik på ikonet med tre prikker i øverste højre hjørne.
  3. Vælg Importer fra skabelon.
  4. Vælg CSV-filskabelonen fra din computer (se trin 4 ovenfor).
Bemærk venligst, at din CSV-fil skal være UTF-8-kodet. Du kan lære mere om dette i næste afsnit af denne artikel.

Sådan gemmer du din CSV-fil med UTF-8-kodning

For at Todoist kan importere din CSV-fil korrekt, skal den kodes ved hjælp af UTF-8-formatering. Nedenfor kan du lære, hvordan du gemmer din CSV-fil med UTF-8-kodning i Microsoft Excel, Numbers og Notesblok!

Gem din CSV-fil ved hjælp af UTF-8-kodning i Microsoft Excel

 1. Åbn din CSV-fil i Microsoft Excel.
 2. Klik på Filer i øverste venstre hjørne af skærmen.
 3. Vælg Gem som...
 4. Åbn rullemenuen ud for Filformat.
 5. Vælg CSV UTF-8 (kommasepareret) (.csv).
 6. Klik på Gem.

Gem din CSV-fil ved hjælp af UTF-8-kodning i Numbers

 1. Åbn din CSV-fil i Numbers.
 2. Klik på File i øverste venstre hjørne af skærmen.
 3. Vælg Export to...
 4. Vælg CSV...
 5. Klik på Advanced options.
 6. Åbn rullemenuen ud for Text Encoding.
 7. Vælg Unicode (UTF-8).
 8. Klik på Next.
 9. Når du har valgt et navn og en placering til din fil, skal du klikke på Save.

Gem din CSV-fil ved hjælp af UTF-8-kodning i Notesblok

 1. Åbn din CSV-fil i Notesblok.
 2. Klik på Filer i øverste venstre hjørne af skærmen.
 3. Vælg Gem som...
 4. Vælg følgende muligheder:
  1. Åbn rullemenuen Gem som type, og vælg Alle filer.
  2. Åbn rullemenuen Kodning, og vælg UTF-8.
  3. Omdøb din fil ved hjælp af .csv -udvidelsen. Hvis du fx vil navngive din fil "Arbejde", skal du gemme din fil som Arbejde.csv.
 5. Klik på Gem.

FAQ

Mit projekt er i tavlevisning, og jeg vil eksportere det som en CSV-fil. Hvis jeg senere importerer det igen, beholder det da sin tavlevisning?

Ja, det gør det! Uanset om du eksporterer et projekt som en CSV-fil i listevisning eller i tavlevisning, beholder det visningen, når det er importeret.

Medtages udførte opgaver i mine skabeloner?

Nej desværre ikke. Det er kun aktive opgaver, der eksporteres/importeres.

Vil URL'er til skabeloner udløbe?

Nej, de udløber ikke.

Er URL'er til skabeloner offentlige?

Ja, enhver, der har adgang til en skabelon-URL, kan tilgå skabelonen og se opgaverne i skabelonen.