Eisenhower Matrix med Todoist

Tilgængelig for:
Free
Premium
Business

Eisenhower Matrix-metoden, der blev anvendt af USAs præsident Dwight D. Eisenhower, er baseret på opgaveevaluering ved hjælp af kriterierne vigtige/ubetydelige og haster/haster ikke. Denne metode visualiserer opgaver i et Eisenhower Decision Matrix (også kaldet Eisenhower Box). Den vandrette X-akse repræsenterer, hvor meget noget haster, hvor venstre side er den mest presserende og højre side mindst. Den lodrette Y-akse repræsenterer vigtighed, med laveste værdi i bunden og højest øverst.

Resultatet er fire kvadranter: Haster og vigtigt, haster ikke men stadig vigtigt, mindre vigtigt men haster, og mindre vigtigt og haster ikke. Du kan placere alle dine opgaver i kasserne, så du får en klar forståelse af, hvad der virkelig skal gøres nu, og hvad der kan (og bør) vente. Lær mere...

Sådan opretter du et Eisenhower Matrix workflow i Todoist ved hjælp af etiketter

 1. Opret fire etiketter @vigtigt, @ikke-vigtigt, @haster og @haster-ikke.
 2. Opret et filter kaldet Eisenhower Matrix: @vigtigt & @haster, @vigtigt & @haster-ikke, @ikke-vigtigt & @haster, @ikke-vigtigt & @haster-ikke.
 3. Sørg for at tilføje to af de fire foruddefinerede etiketter til hver ny opgave.
 4. Start med vigtige og hastende opgaver først. Tilføj en bestemt forfaldsdato til alle dine vigtige, men ikke-hastende opgaver. Deleger så mange ikke-vigtige men hastende opgaver som muligt. Ikke-vigtige og ikke-hastende opgaver bør udføres til sidst (eller slet ikke).

Sådan opretter du et Eisenhower Matrix workflow i Todoist ved hjælp af prioriteter

 1. Opret et filter kaldet Eisenhower Matrix: p1, p2, p3, p4.
 2. Sørg for at tilføje en af de fire prioriteter til hver ny opgave.
  • P1 = Vigtigt og haster
  • P2 = Vigtigt men haster ikke
  • P3 = Ikke vigtigt men haster
  • P4 = Ikke vigtigt og haster ikke
 3. Start med P1 opgaver først. Tilføj en bestemt forfaldsdato til alle dine P2-opgaver. Deleger så mange P3-opgaver som muligt. P4 opgaver skal udføres sidst (eller slet ikke).