Ændr dine indstillinger for notifikationer

Tilgængelig for:
Free
Premium
Business

Hold dig opdateret ved at modtage underretninger fra dine delte projekter: Uanset om det skyldes, at nogen tilføjer en kommentar, tildeler en opgave, udfører en opgave eller slutter sig til/forlader projektet. Du kan tilpasse, hvilke begivenheder du ønsker at blive underrettet om, og om du vil modtage underretninger via e-mail eller push-notifikation.

notifications-web.jpg

Sådan administrer du dine notifikationindstillinger:

 1. Klik på tandhjuls-ikonet øverst til højre i Todoist.
 2. Klik på Indstillinger > Notifikationer.
 3. For at modtage notifikationer på web, skal du vælge Ja i drop-down menuen for web-notifikationer.
 4. For at administrere hvilke notifikationer, du modtager fra delte projekter, scroller du ned til sektionen Notifikationer til delte projekter.
 5. For hver handling, der udføres af et team-medlem i et delt projekt, kan du modtage en e-mail-notifikation (e-mail-ikon) eller push-notifikation på din enhed (telefon-ikon).
 6. Markér afkrydsningsfelterne for de forskellige typer notifikationer, du gerne vil modtage, og fjern markeringen af dem, du ikke ønsker. For flere detaljer om, hvad hver handling betyder, kan du læse afsnittet Mere om delingsnotifikationer nedenfor.
 1. Tryk på menu-ikonet øverst til venstre i Todoist.
 2. Tryk på Indstillinger > Notifikationer.
 3. Hvis du ønsker at aktivere eller deaktivere push-notifikationer for denne enhed, skal du markere eller fjerne markeringen fra Lokale notifikationer.
 • Hvis du har push-notifikationer aktiveret, kan du vælge en tilpasset lyd, der afspilles, ved at klikke på Lyd.
 • Du kan vælge, om Todoist-notifikationer får din telefon til at vibrere ved hjælp af afkrydsningsfeltet Vibrer.
 • Du kan slå Dagligt overblik til eller fra ved at klikke på Dagligt overblik. Notifikationen for Dagligt overblik sendes én gang om dagen og informerer dig om, hvor mange opgaver du mangler at udføre den pågældende dag.
 • Du kan vælge, hvornår Dagligt overblik-notifikationen skal sendes ved at bruge Send notifikation kl...
 • Som standard sendes Dagligt overblik kun, hvis du stadig har opgaver, der mangler at blive udført den pågældende dag. Du kan sikre, at Dagligt overblik sendes hver dag ved at fjerne markeringen fra Vis kun med opgaver.
 • Dagligt overblik inkluderer som standard forfaldne opgaver. Du kan slå dette fra, og kun få vist opgaver til den pågældende dag, ved at fjerne markeringen fra Inkluder forfaldne opgaver.
 • For at aktivere eller deaktivere notifikationer fra delte projekter trykker du på Deling.
  • For hver handling, der udføres af et team-medlem i et delt projekt, kan du modtage en e-mail-notifikation (e-mail-ikon) eller en push-notifikation på din enhed (telefon-ikon).
  • Markér de forskellige typer notifikationer, du gerne vil modtage, og fjern markeringen af dem, du ikke ønsker. For flere detaljer om, hvad hver handling betyder, kan du læse afsnittet Mere om delingsnotifikationer nedenfor.
 • Hvis det er relevant, kan du aktivere eller deaktivere notifikationer relateret til din TD Business-konto ved at trykke på Business.
  • Du kan aktivere eller deaktivere e-mail og push-notifikationer for hver valgmulighed, på samme måde som du gør for delte underretninger.
  1. Hvis du vil slå Todoist-notifikationer til eller fra, skal du bruge iOS-notifikationsindstillingerne, der findes på din iOS-enhed.
 • For at tilpasse notifikationer fra delte projekter skal du åbne Todoist-app'en.
 • Tryk på tandhjuls-ikonet øverst til højre.
 • Tryk på Notifikationer.
  • For hver handling, der udføres af et team-medlem i et delt projekt, kan du modtage en notifikation via e-mail (e-mail-ikon) eller som en push-notifikation på din enhed (telefon-ikon).
  • Markér de forskellige typer notifikationer, du gerne vil modtage, og fjern markeringen af dem, du ikke ønsker. For flere detaljer om, hvad hver handling betyder, kan du læse afsnittet Mere om delingsnotifikationer nedenfor.
  1. Klik på menu-ikonet øverst til venstre i Todoist-app'en.
  2. Klik på tandhjuls-ikonet.
  3. Klik på Notifikationeri højre side.
  4. For at aktivere eller deaktivere skrivebordsnotifikationer for denne Windows 10-enhed, skal du markere eller fjerne markeringen af Vis skrivebordsnotifikationer.
  5. For at administrere notifikationer fra delte projekter klikker du på Deling.
  • For hver handling, der udføres af et team-medlem i et delt projekt, kan du modtage en notifikation via e-mail (e-mail-ikon) eller som en push-notifikation på din enhed (taleboble-ikon).
  • Markér de forskellige typer notifikationer, du gerne vil modtage, og fjern markeringen af dem, du ikke ønsker. For flere detaljer om, hvad hver handling betyder, kan du læse afsnittet Mere om delingsnotifikationer nedenfor.
 • Hvis det er relevant, kan du aktivere eller deaktivere notifikationer relateret til din TD Business-konto ved at klikke på Business.
  • Du kan aktivere eller deaktivere e-mail og push-notifikationer for hver valgmulighed, på samme måde som du gør for delte underretninger.

  Mere om delingsnotifikationer

  Der er flere typer handlinger, folk kan foretage i et delt projekt. Du bestemmer selv hvilke, du ønsker at blive underrettet om:

  • Kommentarer knyttet til mig: Når nogen har valgt at underrette dig om en opgavekommentar.
  • Opgaver tildelt til mig: Når nogen har tildelt dig en opgave.
  • Opgaver udført: Når en opgave, du enten har oprettet eller tildelt, bliver udført.
  • Opgaver genaktiveret: Når en opgave, du enten har oprettet eller tildelt, bliver genaktiveret.
  • Team-medlem sluttede sig til projekt: Når nogen accepterer din invitation til et projekt.
  • Team-medlem afviste invitation til projekt: Når nogen afviser din invitation til et projekt.
  • Team-medlem forlod projekt: Når nogen forlader et projekt, du er en del af.
  • Team-medlem fjernet fra projekt: Når nogen fjerner et andet medlem fra et projekt.