Loading the new Help Center

Skift dine indstillinger for notifikationer

Tilgængelig for:
Free
Premium
Business

Hold dig opdateret hele tiden ved at modtage notifikationer fra dine delte projekter. Det er uanset om nogen tilføjer en kommentar, tildeler en opgave, udfører en opgave eller slutter sig til/forlader projektet.

Du kan se alle dine notifikationer – både læste og ulæste – under fanen Notifikationer, men hvis du vil tjekke alle dine ulæste notifikationer, kan du åbne fanen Ulæst.

Screenshot_2020-08-11_at_11.24.26.png

Hvis du vil markere alle dine ulæste notifikationer som læst, skal du blot klikke på Screenshot_2020-08-11_at_11.24.38.pnglæst-ikonet.

I dine kontoindstillinger kan du kan tilpasse, hvilke begivenheder du underrettes om, og om du ønsker at modtage notifikationer via e-mail eller push-notifikation.

Typer af delingsnotifikationer

Der er flere typer handlinger, folk kan foretage i et delt projekt. Du bestemmer selv, hvilke du ønsker at blive underrettet om:

 • Kommentarer knyttet til mig: Når nogen vælger at underrette dig om en opgavekommentar.
 • Opgaver tildelt til mig: Når nogen tildeler dig en opgave.
 • Opgaver udført: Når en opgave, du enten har oprettet eller tildelt, bliver udført.
 • Opgaver genaktiveredes: Når en opgave, du enten har oprettet eller tildelt, bliver genaktiveret.
 • Teammedlem sluttede sig til projekt: Når nogen accepterer din invitation til et projekt.
 • Teammedlem afvistr invitation til projekt: Når nogen afviser din invitation til et projekt.
 • Teammedlem forlod projekt: Når nogen forlader et projekt, du er en del af.
 • Teammedlem fjernet fra projekt: Når nogen fjerner et andet medlem fra et projekt.

Sådan administrer du dine notifikationindstillinger

 1. Klik på din avatar i øverste højre hjørne af Todoist.
 2. Klik på Indstillinger.
 3. Åbn fanen Notifikationer. Nu kan du:
  • Vælge at modtage notifikationer på web, ved at vælge Ja i rullemenuen for webnotifikationer.
  • Administrere, hvilke notifikationer du modtager fra delte projekter i sektionen Delte projekter.
  • Vælge, om du vil underrettes via e-mail (e-mail-ikon) eller push-notifikation (telefonikon) - eller om du slet ikke ønsker at blive underrettet - for hver handling udført af et teammedlem i et delt projekt.
 1. Swipe op på den nederste app-bjælke for at åbne menuen.
 2. Tryk på tandhjulsikonet i øverste højre hjørne for at åbne Indstillinger.
 3. Vælg Notifikationer.
 4. Hvis du ønsker at aktivere eller deaktivere push-notifikationer for denne enhed, skal du markere eller fjerne markeringen fra Lokale notifikationer.
 5. Du kan slå Dagligt overblik til eller fra ved at trykke på Dagligt overblik. Notifikationen sendes én gang om dagen og informerer dig om, hvor mange opgaver du mangler at udføre den pågældende dag.
  • Du kan vælge, hvornår Dagligt overblik-notifikationen skal sendes ved at bruge Send notifikation kl...
  • Som standard sendes Dagligt overblik kun, hvis du stadig har opgaver, der mangler at blive udført den pågældende dag. Du kan sikre, at Dagligt overblik sendes hver dag ved at fjerne markeringen fra Vis kun med opgaver.
  • Dagligt overblik inkluderer som standard forfaldne opgaver. Du kan slå dette fra og kun få vist opgaver til den pågældende dag ved at fjerne markeringen fra Inkluder forfaldne opgaver.
 6. Hvis du vil aktivere eller deaktivere notifikationer fra delte projekter, skal du trykke på Deling. Vælg, om du vil have besked via e-mail (e-mail-ikon) eller push-notifikation (telefonikon) - eller slet ikke underrettes - for hver handling udført af et teammedlem i et delt projekt.
 7. (Hvis relevant) Du kan slå notifikationer relateret til din Todoist Business-konto til eller fra ved at trykke på Todoist Business. Du kan slå e-mail og push-notifikationer til eller fra for hver valgmulighed på samme måde, som du gør for delte notifikationer.
 8. For at få mere kontrol over, hvilke notifikationer du modtager, skal du trykke på Gå til primære indstillinger.
 9. Du kan derefter slå hver type af notifikation til og fra ved at bruge afkrydsningsfelterne:
  • Dagligt overblik er et dagligt sammendrag af dine opgaver, der forfalder i dag samt alle opgaver, der er forfaldne.
  • Filoverførsel er en notifikation, der vises, mens en fil uploades til en kommentar. Den forsvinder, når filen er overført.
  • Deling er alle notifikationer fra delte projekter, som fx kommentarer, opgavetildelinger med mere.
  • Påmindelser er alle de notifikationer, du får fra Todoists påmindelser.
 10. For at ændre lyden for en notifikation skal du blot trykke på navnet for notifikationskategorien (fx Deling). Du kan derefter ændre lyden i en notifikationskategori og tilpasse hver kategori. Tilføj fx vibration.
 1. Hvis du vil slå Todoist-notifikationer til eller fra, skal du bruge iOS-notifikationsindstillingerne, der findes på din iOS-enhed.
 2. For at tilpasse notifikationer fra delte projekter skal du åbne Todoist-appen.
 3. Tryk på tandhjulsikonet i øverste højre hjørne.
 4. Tryk på Notifikationer.
 5. Vælge, om du vil underrettes via e-mail (e-mail-ikon) eller push-notifikation (telefonikon) - eller om du slet ikke ønsker at blive underrettet - for hver handling udført af et teammedlem i et delt projekt.
 6. Du kan slå notifikationen for dagligt overblik til eller fra ved at trykke på Dagligt overblik og derefter bruge skifteren ud for Send notifikationer om dagligt overblik for at aktivere denne funktion. Notifikationen om dagligt overblik sendes én gang om dagen og informerer dig om, hvor mange opgaver du endnu ikke har udført den dag.
   • Du kan vælge tidspunktet for afsendelse af dagligt overblik-notifikationen ved hjælp af Send notifikation kl.
   • Som standard sendes Dagligt overblik kun, hvis du stadig har opgaver, der mangler at blive udført den pågældende dag. Du kan sikre, at Dagligt overblik sendes hver dag ved at fjerne markeringen fra Vis kun med opgaver.
   • Dagligt overblik inkluderer som standard forfaldne opgaver. Du kan slå dette fra og kun få vist opgaver til den pågældende dag ved at fjerne markeringen fra Inkluder forfaldne opgaver.
  Hvis din enhed kører iOS 15 eller nyere, bør du kontrollere, om du bruger Apples Fokus -funktion.
Leder du efter oplysninger om påmindelser? Tjek denne artikel.