Rediger en opgave

Tilgængelig for:
Free
Premium
Business

Nogle gange kræver en opgave en lille ændring -- om det så er en ny forfaldsdato eller en ny prioritet. Sådan redigerer du en opgaves titel, dato, projekt, prioritet med mere.

 1. Klik på en opgaves navn, og du får visningen for opgaveredigering, hvor du kan:
  • Redigere opgavens navn ved at skrive i opgavens navne-indtastningsfelt.
  • Planlægge opgaven ved at klikke på planlægningsfeltet til højre.
  • (I delte projekter) Tildele opgaven til nogen i et delt projekt ved at klikke på tildel-knappen til højre for opgaven.
  • Flytte opgaven til et andet projekt ved at klikke på projekt-ikonet nederst til højre for opgaven.
  • Tildele en etiket ved at klikke på etiket-ikonet nederst til højre for opgaven.
  • Oprette en påmindelse ved at klikke på ur-ikonet nederst til højre for opgaven.
  • Angive prioriteten ved at klikke på flag-ikonet nederst til højre for opgaven.
  • Gøre opgaven til en underopgave, overordnet opgave eller afsnitsoverskrift ved at klikke på ikonet med tre prikker nederst til højre for opgaven og vælge en af disse valgmuligheder i drop-down menuen.
  1. Tryk på en vilkårlig opgave for at vælge den.
  2. I menuen, der vises nederst på skærmen, skal du trykke på blyant-ikonet.
  3. Du vil se visningen for opgaveredigering, hvor du kan:
   • Redigere opgavens navn ved at skrive i opgavens navne-indtastningsfelt.
   • Flytte opgaven til et projekt ved at trykke på Projekt under opgavenavnet og vælge det nye projekt.
   • (Valgfrit) Tildele opgaven til nogen i et delt projekt ved at trykke på Tildel til og derefter vælge den person, der skal tildeles til.
   • Planlægge opgaven ved at trykke på Forfaldsdato og vælge en (ny) dato.
   • Angive prioriteten ved at trykke på Prioritet og vælge, hvor høj prioritet opgaven har.
   • Tildele en etiket ved at trykke på Etiketter og vælge en etiket.
   • Gøre opgaven til en underopgave ved at trykke på Overordnet og vælge en overordnet opgave.
   • Oprette en påmindelse ved at trykke på Påmindelse.   1. Tryk på en vilkårlig opgave for at vælge den.
   2. Tryk på blyant-ikonet i menuen, der vises under opgaven.
   3. Du vil se visningen for opgaveredigering, hvor du kan:
    • Redigere opgavens navn ved at skrive i opgavens navne-indtastningsfelt.
    • Flytte opgaven til et projekt ved at trykke på Projekt under opgavenavnet og vælge det nye projekt.
    • Planlægge opgaven ved at trykke på Forfaldsdato og vælge den nye dato.
    • Oprette en påmindelse ved at trykke på Påmindelse.
    • (Valgfrit) Tildele opgaven til nogen ved at trykke på Tildel til og derefter vælge den person, opgaven skal tildeles til.
    • Angive prioriteten ved at trykke på én af de fire flag ud for Prioritet.
    • Tildele en etiket ved at trykke på Etiketter og vælge en etiket.
    • Gøre denne opgave til en underopgave ved at trykke på Overordnet og vælge en overordnet opgave.
    Du kan hurtigt foretage ændringer i en opgave ved blot at indtaste Kvik-tilføj genveje efter opgavens navn. For eksempel kan du flytte din opgave til #Arbejde-projektet og angive dens forfaldsdato til i dag ved at skrive "#Arbejde i dag" i slutningen af dit opgavenavn.