Loading the new Help Center

Sådan formater du din CSV-fil, så du kan importere den til Todoist

Tilgængelig for:
Free
Premium
Business

Nogle gange holder du måske styr på opgaver i et andet program eller regneark og ønsker at importere dem til Todoist. Intet problem — du kan blot eksportere dine opgaver fra det andet program eller regneark til en CSV-fil og derefter importere dem til Todoist.

Når du importerer opgaver ved hjælp af en CSV-fil, skal du holde dig til et særligt format, som Todoist kan genkende. Download denne skabelon og modificer den for at sikre, at du ikke støder på problemer, når du importerer dine opgaver.

Når du gennemgår din CSV-fil, skal du sikre dig, at hver linje følger reglerne nedenfor:

Kolonne Indhold Beskrivelse
TYPE task, section, eller note (der skelnes mellem små og store bogstaver og disse bør skrives med små bogstaver) Brug task til at tilføje en opgave. Brug section for at tilføje en sektion. Brug note, hvis du tilføjer en kommentar til opgaven i rækken ovenfor.
CONTENT

navnet på opgaven, navnet på sektionen eller indholdet af noten

Skriv navnet på opgaven, hvis du tilføjer en opgave.

(Når du opretter en opgave, kan du tilføje etiketter ved at skrive @etiketnavn som et tillæg til opgavens navn.)

Skriv navnet på sektionen, hvis du tilføjer en sektion.

Indtast indholdet af kommentaren, hvis du tilføjer en kommentar.

DESCRIPTION

opgavebeskrivelsens indhold

Skriv opgavebeskrivelsens indhold, hvis du vil tilføje en beskrivelse.

PRIORITY

1, 2, 3 eller 4

Skriv 1 for at tilføje p1 til opgaven (højeste prioritet).

Skriv 2 for at tilføje p2 til opgaven.

Skriv 3 for at tilføje p3 til opgaven.

Skriv 4 for at tilføje p4 til opgaven (laveste prioritet).

Hvis du lader denne celle være tom, tilføjes p1 automatisk til opgaven.

INDENT

1, 2, 3 eller 4

Brug 1 og opgaven vil ikke blive indrykket (hvilket betyder at det er en overordnet opgave).

Brug 2 for at indrykke opgaven til at blive en underopgave.

Brug 3 for at indrykke opgaven til at blive en under-underopgave.

Og så videre.

Hvis du lader denne celle være tom, vil opgaven ikke blive indrykket.

AUTHOR brugernavn (ID)

Tilføj brugernavn + bruger-ID i parentes på den person, der oprettede opgaven.

For eksempel Lars (14781400).

Hvis du lader denne celle være tom, vil dit navn og ID automatisk blive tilføjet.

RESPONSIBLE brugernavn (ID)

Tilføj brugernavn + bruger-ID i parentes på den person, du ønsker at tildele opgaven til.

For eksempel Lars (14781400).

Hvis du lader denne celle være tom, vil der ikke blive tilføjet nogen opgaveansvarlig til opgaven.

DATE

forfaldsdato- og tidspunkt eller tilbagevendende forfaldsdato- og tidspunkt

Tilføj forfaldsdato og -tidspunkt, hvis du ønsker at planlægge opgaven. Du kan også oprette en tilbagevendende forfaldsdato.

Hvis du lader denne celle være tom, vil der ikke blive tilføjet nogen forfaldsdato til opgaven.

DATE_LANG Sprogkode

Tilføj sprogkoden for det sprog, din Todoist-app bruger, for at fastsatte forfaldsdatoen (om nogen). Dette er de officielle Todoist-sprogkoder:

cs for tjekkisk.

da for dansk.

de for tysk.

en for engelsk.

es for spansk.

fi for finsk.

fr for fransk.

it for italiensk.

ja for japansk.

ko for koreansk.

nb for norsk.

nl for hollandsk.

pl for polsk.

pt_BR for brasiliansk portugisisk.

ru for russisk.

sv for svensk.

zh_CN for forenklet kinesisk.

TIMEZONE Tidszone

Tilføj den tidszone, der er angivet for din Todoist-konto. (Du kan finde din tidszone under Indstillinger > Generelt.)

For eksempel GMT +1.

Hvis du lader denne celle være tom, vil Todoist automatisk finde din tidszone.

meta view_style=board

Importer skabelonen i tavlevisning.

Sådan gemmer du din CSV-fil med UTF-8-kodning

For at Todoist kan importere din CSV-fil korrekt, skal den kodes ved hjælp af UTF-8-formatering. Nedenfor kan du lære, hvordan du gemmer din CSV-fil med UTF-8-kodning i Microsoft Excel, Numbers og Notesblok!

Gem din CSV-fil ved hjælp af UTF-8-kodning i Microsoft Excel

 1. Åbn din CSV-fil i Microsoft Excel.
 2. Klik på Filer i øverste venstre hjørne af skærmen.
 3. Vælg Gem som...
 4. Åbn rullemenuen ud for Filformat.
 5. Vælg CSV UTF-8 (kommasepareret) (.csv).
 6. Klik på Gem

Gem din CSV-fil ved hjælp af UTF-8-kodning i Numbers

 1. Åbn din CSV-fil i Numbers.
 2. Klik på Fil i øverste venstre hjørne af skærmen.
 3. Vælg Eksporter til...
 4. Vælg CSV...
 5. Klik på Avancerede indstillinger.
 6. Åbn rullemenuen ud for Text Encoding.
 7. Vælg Unicode (UTF-8).
 8. Klik på Next.
 9. Når du har valgt et navn og en placering til din fil, skal du klikke på Save.

Gem din CSV-fil ved hjælp af UTF-8-kodning i Notesblok

 1. Åbn din CSV-fil i Notesblok.
 2. Klik på Filer i øverste venstre hjørne af skærmen.
 3. Vælg Gem som...
 4. Vælg følgende muligheder:
  1. Åbn rullemenuen Gem som type, og vælg Alle filer.
  2. Åbn rullemenuen Kodning, og vælg UTF-8.
  3. Omdøb din fil ved hjælp af .csv -udvidelsen. Hvis du fx vil navngive din fil "Arbejde", skal du gemme din fil som Arbejde.csv.
 5. Klik på Gem.

FAQ

Hvis jeg ønsker at tildele opgaver til nogen i min CSV-fil, hvordan finder jeg så deres brugernavn og bruger-ID?

Du kan få fat i disse oplysninger ved at eksportere et delt Todoist-projekt, som brugeren for øjeblikket er en del af:

 1. Find det delte Todoist-projekt, som brugeren har tilsluttet sig.
 2. Klik på web_three-dots.svg ikonet med tre prikker øverst til højre.
 3. Vælg Eksporter som skabelon.
 4. Vælg Eksporter som fil.
 5. Åbn CSV-filen og find brugernavnet og bruger-ID'et i cellen RESPONSIBLE (ansvarlig) i rækken for den tildelte opgave.

Hvorfor mangler nogle af mine opgaver, når jeg bruger importen?

Sørg for at dobbelttjekke, at hver celle har det korrekte indhold — hvis der er foretaget en fejl i en celle, vil Todoist ignorere rækken og gå til den næste.

Bemærk at der i indholdet (som fx task, section og note), der fremgår i kolonnen TYPE, skelnes mellem små og store bogstaver og disse bør skrives med små bogstaver.

Kan jeg fortryde en import?

Det er ikke muligt at fortryde en import, men du kan vælge flere opgaver ad gangen og slette dem, der blev importeret ved en fejltagelse.

Når jeg åbner skabelonen med Excel, samles al tekst i kolonne A. Hvordan løser jeg dette?

Du kan løse det ved at følge disse trin:

 1. Tryk på fanen Data øverst i Excel.
 2. Klik på Tekst til kolonner.
 3. Vælg Afgrænset og klik på Næste.
 4. Marker afkrydsningsfeltet Komma og fravælg alle andre.
 5. Klik på Udfør.

Mit projekt er i tavlevisning, og jeg vil eksportere det som en CSV-fil. Hvis jeg senere importerer det igen, vil det så bevare tavlevisning?

Ja, det gør det! Uanset om du eksporterer et projekt som en CSV-fil i listevisning eller i tavlevisning, beholder det visningen, når det er importeret.