Sådan formater du din CSV-fil, så du kan importere den til Todoist

Tilgængelig for:
Free
Premium
Business

Nogle gange holder du måske styr på opgaver i et andet program eller regneark og vil så importere dem til Todoist. Intet problem — du kan blot eksportere dine opgaver fra det andet program eller regneark til en CSV-fil, og derefter importere dem til Todoist.

Når du importerer opgaver ved hjælp af en CSV-fil, skal du holde dig til et særligt format, som Todoist kan genkende. Download denne skabelon og rediger den for at sikre, at du ikke støder på problemer, når du importerer dine opgaver.

Når du gennemgår din CSV-fil, skal du sikre dig, at hver linje følger reglerne nedenfor:Kolonne

Indhold

Beskrivelse

TYPE

task eller note

Brug task for at tilføje en opgave.

Brug note, hvis du tilføjer en kommentar til opgaven i rækken ovenfor.

CONTENT

name of the task eller content of your note

Skriv name of the task, hvis du tilføjer en opgave.

Indtast content of your note, hvis du tilføjer en kommentar.

Når du opretter en opgave, kan du tilføje etiketter ved at skrive @etiketnavn som et tillæg til opgavens navn.

PRIORITY

1, 2, 3 eller 4

Skriv 1 for at tilføje p1 til opgaven (højeste prioritet).

Skriv 2 for at tilføje p2 til opgaven.

Skriv 3 for at tilføje p3 til opgaven.

Skriv 4 for at tilføje p4 til opgaven (laveste prioritet).

Hvis du lader denne celle være tom, vil p1 automatisk blive tilføjet til din opgave.

INDENT

1, 2, 3, 4 eller 5

Brug 1 og opgaven vil ikke blive indrykket (hvilket betyder at det er en overordnet opgave).

Brug 2 for at indrykke opgaven til at blive en underopgave.

Brug 3 for at indrykke opgaven til at blive en under-underopgave.

Og så videre.

Hvis du lader denne celle være tom, vil opgaven ikke blive indrykket.

AUTHOR

username (ID)

Tilføj brugernavn + bruger-ID i parentes på den person, der oprettede opgaven.

For eksempel: Lars (14781400).

Hvis du lader denne celle være tom, vil dit navn og ID automatisk blive tilføjet.

RESPONSIBLE

username (ID)

Tilføj brugernavn + bruger-ID i parentes på den person, du ønsker at tildele opgaven til.

For eksempel: Lars (14781400).

Hvis du lader denne celle være tom, vil der ikke blive tilføjet nogen opgaveansvarlig til opgaven.

DATE

due date and time eller recurring due date and time

Tilføj forfaldsdato og -tidspunkt, hvis du ønsker at planlægge opgaven. Du kan også oprette en tilbagevendende forfaldsdato.

Hvis du lader denne celle være tom, vil der ikke blive tilføjet nogen forfaldsdato til opgaven.

DATE_LANG

Language code

Tilføj sprogkoden for den fastsatte forfaldsdato (om nogen). Dette er de officielle Todoist-sprogkoder:

da for dansk.

de for tysk.

en for engelsk.

es for spansk.

fi for finsk.

fr for fransk.

it for italiensk.

ja for japansk.

ko for koreansk.

nb for norsk.

nl for hollandsk.

pl for polsk.

pt_BR for brasiliansk portugisisk.

ru for russisk.

sv for svensk.

zh_CN for forenklet kinesisk.

TIMEZONE

Time zone

Tilføj den tidszone, der er angivet for din Todoist-konto. (Du kan finde din tidszone under Indstillinger > Generelt.)

For eksempel: GMT +1

Hvis du lader denne celle være tom, vil Todoist automatisk finde din tidszone.

FAQ'er

Q: Hvis jeg ønsker at tildele opgaver til nogen i min CSV-fil, hvordan finder jeg så deres brugernavn og bruger-ID?

A: Du kan få fat i disse oplysninger ved at eksportere et delt Todoist-projekt, som brugeren for øjeblikket er en del af:

  1. Find det delte Todoist-projekt, som brugeren har tilsluttet sig.
  2. Eksporter projektet som en skabelon, og vælg Eksporter som fil.
  3. Åbn CSV-filen og find brugernavnet og bruger-ID'et i cellen RESPONSIBLE (ansvarlig) i rækken for den tildelte opgave.

Q: Hvorfor mangler nogle af mine opgaver, når jeg bruger importen?

A: Sørg for at dobbelttjekke, at hver celle har det korrekte indhold — hvis der er foretaget en fejl i en celle, vil Todoist ignorere rækken og gå til den næste.

Q: Kan jeg fortryde en import?

A: Det er ikke muligt at fortryde en import, men du kan vælge flere opgaver ad gangen og slette eventuelle opgaver, der blev importeret ved en fejltagelse.