Sådan formater du din CSV-fil, så du kan importere den til Todoist

Tilgængelig for:
Free
Premium
Business

Nogle gange holder du måske styr på opgaver i et andet program eller regneark og vil så importere dem til Todoist. Intet problem — du kan blot eksportere dine opgaver fra det andet program eller regneark til en CSV-fil, og derefter importere dem til Todoist.

Når du importerer opgaver ved hjælp af en CSV-fil, skal du holde dig til et særligt format, som Todoist kan genkende. Download denne skabelon og rediger den for at sikre, at du ikke støder på problemer, når du importerer dine opgaver.

Når du gennemgår din CSV-fil, skal du sikre dig, at hver linje følger reglerne nedenfor:

Kolonne

Indhold

Beskrivelse

TYPE

task, section, or note (der skelnes mellem små og store bogstaver og disse bør skrives med små bogstaver)

Brug task for at tilføje en opgave.

Brug section for at tilføje en sektion.

Brug note, hvis du tilføjer en kommentar til opgaven i rækken ovenfor.

CONTENT

navnet på opgaven, navnet på sektionen eller indholdet af noten

Skriv navnet på opgaven, hvis du tilføjer en opgave.

(Når du opretter en opgave, kan du tilføje etiketter ved at skrive @etiketnavn som et tillæg til opgavens navn.)

Skriv navnet på sektionen, hvis du tilføjer en sektion.

Indtast indholdet af noten, hvis du tilføjer en kommentar.

PRIORITY

1, 2, 3 eller 4

Skriv 1 for at tilføje p1 til opgaven (højeste prioritet).

Skriv 2 for at tilføje p2 til opgaven.

Skriv 3 for at tilføje p3 til opgaven.

Skriv 4 for at tilføje p4 til opgaven (laveste prioritet).

Når du lader denne celle være tom, tilføjes p1 automatisk til opgaven.

INDENT

1, 2, 3, 4 eller 5

Brug 1 og opgaven vil ikke blive indrykket (hvilket betyder at det er en overordnet opgave).

Brug 2 for at indrykke opgaven til at blive en underopgave.

Brug 3 for at indrykke opgaven til at blive en under-underopgave.

Og så videre.

Hvis du lader denne celle være tom, vil opgaven ikke blive indrykket.

AUTHOR

brugernavn (ID)

Tilføj brugernavn + bruger-ID i parentes på den person, der oprettede opgaven.

For eksempel, Lars (14781400).

Hvis du lader denne celle være tom, vil dit navn og ID automatisk blive tilføjet.

RESPONSIBLE

brugernavn (ID)

Tilføj brugernavn + bruger-ID i parentes på den person, du ønsker at tildele opgaven til.

For eksempel, Lars (14781400).

Hvis du lader denne celle være tom, vil der ikke blive tilføjet nogen opgaveansvarlig til opgaven.

DATE

forfaldsdato- og tidspunkt eller tilbagevendende forfaldsdato- og tidspunkt

Tilføj forfaldsdato og -tidspunkt, hvis du ønsker at planlægge opgaven. Du kan også oprette en tilbagevendende forfaldsdato.

Hvis du lader denne celle være tom, vil der ikke blive tilføjet nogen forfaldsdato til opgaven.

DATE_LANG

Language code

Tilføj sprogkoden for den fastsatte forfaldsdato (om nogen). Dette er de officielle Todoist-sprogkoder:

da for dansk.

de for tysk.

en for engelsk.

es for spansk.

fi for finsk.

fr for fransk.

it for italiensk.

ja for japansk.

ko for koreansk.

nb for norsk.

nl for hollandsk.

pl for polsk.

pt_BR for brasiliansk portugisisk.

ru for russisk.

sv for svensk.

zh_CN for forenklet kinesisk.

TIMEZONE

Time zone

Tilføj den tidszone, der er angivet for din Todoist-konto. (Du kan finde din tidszone under Indstillinger > Generelt.)

For eksempel GMT +1.

Hvis du lader denne celle være tom, vil Todoist automatisk finde din tidszone.

FAQ

 

Q: Hvis jeg ønsker at tildele opgaver til nogen i min CSV-fil, hvordan finder jeg så deres brugernavn og bruger-ID?

A: Du kan få fat i disse oplysninger ved at eksportere et delt Todoist-projekt, som brugeren for øjeblikket er en del af:

  1. Find det delte Todoist-projekt, som brugeren har tilsluttet sig.
  2. Klik på web_three-dots.svg ikonet med tre prikker øverst til højre.
  3. Vælg Eksporter som en skabelon.
  4. Vælg Eksporter som fil.
  5. Åbn CSV-filen og find brugernavnet og bruger-ID'et i cellen RESPONSIBLE (ansvarlig) i rækken for den tildelte opgave.

Q: Hvorfor mangler nogle af mine opgaver, når jeg bruger importen?

A: Sørg for at dobbelttjekke, at hver celle har det korrekte indhold — hvis der er foretaget en fejl i en celle, vil Todoist ignorere rækken og gå til den næste.

Bemærk at der i indholdet (som fx task, section og note) der fremgår i kolonnen TYPE skelnes mellem små og store bogstaver og disse bør skrives med små bogstaver.

Q: Kan jeg fortryde en import?

A: Det er ikke muligt at fortryde en import, men du kan vælge flere opgaver ad gangen og slette eventuelle opgaver, der blev importeret ved en fejltagelse.

Q: Når jeg åbner skabelonen med Excel, samles al tekst i kolonne A. Hvordan løser jeg dette?

A: Du kan løse det ved at følge disse trin:

  1. Tryk på fanen Data øverst i Excel.
  2. Klik på Tekst til kolonner.
  3. Vælg Afgrænset og klik på Næste.
  4. Markér afkrydsningsfeltet Komma og fravælg alle andre.
  5. Klik på Udfør.

Q: Mit projekt er i opslagstavlevisning, og jeg vil eksportere det som en CSV-fil. Hvis jeg senere importerer det igen, beholder det da sin opslagstavlevisning?

A: Ja, det vil det! Uanset om du eksporterer et projekt som en CSV-fil i listevisning eller i opslagstavlevisning, beholder det visningen, når det er importeret.