Loading the new Help Center

Introduktion til sektioner

Tilgængelig for:
Free
Premium
Business

Det er altid lettere at påtage sig et stort projekt, når du deler det op i håndterbare dele ved hjælp af Todoists sektioner.

ios_section.png

Organiser dine projekter med sektioner for at gruppere dine opgaver og få et bedre overblik over, hvad der skal gøres. Føj sektioner til dit projekt og træk de relevante opgaver til sektionen, de hører til i. Du vil opleve, at det er meget lettere at gøre fremskridt (i stedet for at blive overvældet af en lang liste).

Tilføj en sektion til dit projekt

 1. Tryk på ikonet med tre prikker øverst til højre i projektet.
 2. Vælg Tilføj sektion.
 3. Skriv navnet på din sektion og klik på Tilføj sektion.
Opret en sektion direkte over eller under en eksisterende sektion ved at holde musen mellem sektioner og klikke på linjen Tilføj sektion, der kommer frem.
  1. Klik på ikonet med tre prikker øverst til højre i projektet.
  2. Vælg Tilføj sektion.
  3. Skriv navnet på din sektion og tryk på send-ikonet.
Hvis du bruger en Android-enhed, kan du også bruge den dynamiske tilføjelsesknap til at føje en ny sektion til dit projekt.
  1. Klik på ikonet med tre prikker I øverste højre hjørne af projektet.
  2. Vælg Tilføj sektion.
  3. Skriv navnet på din sektion og tryk på send-ikonet.
Hvis du bruger en iOS-enhed, kan du også bruge den dynamiske tilføjelsesknap til at føje en ny sektion til dit projekt.
Når du tilføjer en sektion, kan du ikke bruge / " ( ) | & ! , i sektionens navn. De eneste specialtegn, der er tilladt i sektionsnavne, er . _ og -.

Føj opgaver til en sektion

Organiser dine projekter ved at tilføje opgaver til dine sektioner.

Føj en ny opgave til en sektion

Der er fire måder at føje en ny opgave til en sektion på:

 • Opret opgaven et vilkårligt sted i projektet, og træk og slip derefter opgaven hen under sektionen (sørg for, at sektionen er udvidet, før du trækker opgaven).
 • Udvid den sektion, du vil tilføje den nye opgave til, og klik derefter på valgmuligheden Tilføj opgave.
 • Hvis du allerede er i projektet med den sektion, du vil føje opgaven til, skal du skrive / efterfulgt af sektionens navn (fx /Møder). Hvis du ikke er i projektet med sektionen, du vil tilføje opgaven til, kan du skrive # efterfulgt af projektets navn og derefter / efterfulgt af sektionens navn (fx #Arbejde /Møder).
 • Klik på opgaven for at åbne opgavevisningen, og brug derefter enten projektikonet eller skriv /Sektionsnavn direkte efter opgavens navn for at føje den til en sektion.

Føj en eksisterende opgave til en sektion

Der er to måder, hvorpå du kan føje en eksisterende opgave til en sektion:

 1. Træk og slip opgaven ind i den udvidede sektion.
 2. Klik på opgaven for at åbne opgavevisningen, og brug derefter enten projektikonet eller skriv /Sektionsnavn direkte efter opgavens navn for at føje den til en sektion.
Det er ikke muligt at trække og slippe opgaver til minimerede sektioner. Vi vil dog understøtte dette i en fremtidig opdatering.

Hvis opgaven ikke er i samme projekt som sektionen:

 1. Klik på opgaven for at åbne opgavevisning.
 2. Klik på projektikonet for at vælge et nyt projekt og en ny sektion.
 3. Alternativt kan du også tildele et nyt projekt og sektion ved at redigere opgavens navn og indtaste # efterfulgt af projektets navn og derefter / efterfulgt af sektionens navn (fx #Arbejde /Møder).
Flyt flere opgaver til en sektion ved at markere flere på én gang.

Føj en ny opgave til en sektion

I tavlevisning:

 1. Tryk på + Tilføj opgave.
 2. Indtast navnet på din opgave og tilføj eventuelle detaljer.
 3. Tryk på send-ikonet for at oprette din opgave.
 4. Når du opretter din opgave, kan du i stedet specificere en sektion ved at indtaste / efterfulgt af sektionens navn (fx /Møder). Hvis du ikke er i projektet, som sektionen tilhører, skal du muligvis indtaste # efterfulgt af projektets navn, før du tilføjer sektionen (fx #Arbejde /Møder).

I listevisning:

 1. Træk og slip den dynamiske tilføjelsesknap til den position, hvor du vil oprette din nye opgave.
 2. Indtast navnet på din opgave, og tilføj eventuelle detaljer.
 3. Tryk på send-ikonet for at oprette din opgave.

Føj en eksisterende opgave til en sektion

 1. Tryk på opgaven for at åbne opgavevisningen.
 2. Efter opgavens navn skal du indtaste / efterfulgt af sektionens navn (fx /Møder). Hvis du også vil flytte opgaven til et andet projekt, kan du indtaste # efterfulgt af projektets navn, før du tilføjer sektionen (fx #Arbejde /Møder).
 3. Tryk på send-ikonet for at gemme din opgave.
 4. Hvis opgaven allerede er i det projekt, der har den sektion, du vil tilføje opgaven til, kan du i stedet trykke på opgaven og trække og slippe den ind i sektionen.

Føj en ny opgave til en sektion

I tavlevisning:

 1. Tryk på + Tilføj opgave.
 2. Indtast navnet på din opgave og tilføj eventuelle detaljer.
 3. Tryk på send-ikonet for at oprette din opgave.
 4. Når du opretter din opgave, kan du i stedet specificere en sektion ved at indtaste / efterfulgt af sektionens navn (fx /Møder). Hvis du ikke er i projektet, som sektionen tilhører, skal du muligvis indtaste # efterfulgt af projektets navn, før du tilføjer sektionen (fx #Arbejde /Møder).

I listevisning:

 1. Træk og slip den dynamiske tilføjelsesknap til den position, hvor du vil oprette din nye opgave.
 2. Indtast navnet på din opgave, og tilføj eventuelle detaljer.
 3. Tryk på send-ikonet for at oprette din opgave.

Føj en eksisterende opgave til en sektion

 1. Tryk på opgaven for at åbne opgavevisningen.
 2. Tryk på opgavenavnet.
 3. Efter opgavens navn skal du indtaste / efterfulgt af sektionens navn (fx /Møder). Hvis du også vil flytte opgaven til et andet projekt, kan du indtaste # efterfulgt af projektets navn, før du tilføjer sektionen (fx #Arbejde /Møder).
 4. Tryk på Gem.
 5. Hvis opgaven allerede er i det projekt, der har den sektion, du vil tilføje opgaven til, kan du i stedet trykke på opgaven og trække og slippe den ind i sektionen.

Flyt opgaver mellem sektioner

Du kan trække og slippe opgaver mellem sektioner, når sorting er aktiveret i din visning. Men hvis du grupperer opgaverne i en visning, kan du ikke flytte dem mellem grupper.

Omdøb en sektion

Hvis du bruger Todoist på en computer eller i en browser på din mobilenhed kan du hurtigt og nemt ændre navnet på en sektion ved at åbne projektet, som sektionen hører til i, og derefter klikke på sektionens navn.
 1. Klik på navnet for en sektion.
 2. Indtast det nye navn på din sektion.
 3. Klik på Gem.
 1. Klik på navnet for en sektion.
 2. Indtast det nye navn på din sektion.
 3. Klik på Gem.
 1. Tryk på ikonet med tre prikker til højre for en sektion.
 2. Vælg Omdøb sektion.
 3. Indtast det nye navn på din sektion.
 4. Tryk på send-ikonet for at gemme ændringerne.
 1. Tryk på ikonet med tre prikker til højre for en sektion.
 2. Vælg Omdøb sektion.
 3. Indtast det nye navn på din sektion.
 4. Tryk på send-ikonet for at gemme ændringerne.

Flyt en sektion

Ønsker du at se din sektion vist et andet sted i dit projekt? Det er let at omrokere den:

Flyt en sektion inden for samme projekt

Du skal blot trække sektionen til dens nye position og slippe.

 1. Tryk i længere tid på en sektion.
 2. I listevisning skal du trække den til dens nye position og slippe den. I tavlevisning kan du omrokere sektioner efter behov.
 1. Tryk i længere tid på en sektion.
 2. Træk den til dens nye position og slip.

Dette er kun muligt i listevisning.

Flyt en sektion til et andet projekt

Har du tilføjet en sektion til det forkerte projekt, eller har du bare brug for at omplacere den? Du kan blot flytte den:

 1. Klik på ikonet med tre prikker til højre for en sektion.
 2. Vælg Flyt sektion.
 3. Klik på det projekt, du vil flytte din sektion til.
 1. Tryk på ikonet med tre prikker til højre for en sektion.
 2. Vælg Flyt sektion.
 3. Tryk på et projekt for at flytte din sektion til det.
 1. Tryk på ikonet med tre prikker til højre for en sektion.
 2. Vælg Flyt til.
 3. Tryk på et projekt for at flytte din sektion til det.

Dupliker sektioner

Du kan duplikere en sektion og alle dens opgaver ved at klikke på ikonet med tre prikker til højre for sektionsnavnet og vælge Dupliker sektion.

Arkiver eller slet sektioner

Du kan blot arkivere eller slette sektioner, hvis du ikke længere har brug for dem. Hvis du arkiverer en sektion, forsvinder den fra din projektvisning, men du har stadig mulighed for at henvise til den og dens udførte opgaver senere hen. Slet en sektion permanent, hvis du ikke på noget tidspunkt får brug for at referere til den og dens opgaver.

Når du har afsluttet alle opgaver i en sektion, kan du arkivere dem for at få dem af vejen. Du kan også slette en sektion, når du har brug for det.

Arkiver en sektion

Arkiver din sektion sammen med alle dens opgaver, så du altid kan se og gendanne den senere hen.

 1. Klik på ikonet med tre prikker til højre for en sektion.
 2. Vælg Arkiver sektion.
 3. Klik på Arkiver for at bekræfte.
Hvis du vil se eller dearkivere en sektion, skal du klikke på ikonet med tre prikker øverst til højre i projektet og vælge Vis udførte opgaver i menuen. Den arkiverede sektion vises gråtonet, og arkiverede opgaver vises som udført. For at dearkivere en sektion skal du klikke på ikonet med tre prikker til højre for den og vælge Dearkiver sektion.
 1. Tryk på ikonet med tre prikker til højre for en sektion.
 2. Vælg Arkiver sektion.
 3. Tryk på Arkiver for at bekræfte.
Hvis du vil se eller dearkivere en sektion, skal du trykke på ikonet med tre prikker øverst til højre i projektet og vælge Vis udførte opgaver i menuen. Den arkiverede sektion vises gråtonet, og arkiverede opgaver vises som udført. For at dearkivere en sektion skal du trykke på ikonet med tre prikker til højre for den og vælge Dearkiver sektion.
 1. Tryk på ikonet med tre prikker til højre for en sektion.
 2. Vælg Arkivér sektion.
 3. Tryk på Arkiver for at bekræfte.
For at se arkiverede sektioner skal du trykke på ikonet med tre prikker øverst til højre i projektet og vælge Vis udførte opgaver i menuen. De arkiverede sektioner vises gråtonet, og arkiverede opgaver vises som udført. For at dearkivere en sektion skal du trykke på ikonet med tre prikker til højre for den og vælge Dearkiver sektion.

Slet en sektion

Har du oprettet en sektion, du ikke har brug for? Du kan blot slette den.

Ved sletning af en sektion slettes alle dens aktive og udførte opgaver også.
 1. Klik på ikonet med tre prikker til højre for en sektion.
 2. Vælg Slet sektion.
 3. Klik på Slet for at bekræfte.
 1. Tryk på ikonet med tre prikker til højre for en sektion.
 2. Vælg Slet sektion.
 3. Tryk på Slet for at bekræfte.
 1. Tryk på ikonet med tre prikker til højre for en sektion.
 2. Vælg Slet sektion.
 3. Tryk på Slet for at bekræfte.

FAQ

Hvor mange sektioner kan der være i et projekt?

Du kan oprette op til 20 sektioner pr. projekt.

Hvad sker der, når jeg flytter min sektion til et andet projekt?

Når du flytter en sektion til et andet projekt, følger alle dens opgaver med.

Kan jeg tilføje etiketter, forfaldstidspunkter eller kommentarer til mine sektioner?

Nej, disse detaljer kan kun føjes til opgaver.

Kan jeg tildele en sektion til en anden bruger?

Nej, sektioner kan ikke tildeles til andre brugere.

Kan jeg se udførte opgaver i en sektion?

Absolut. Hver gang du ser dine udførte opgaver, kan du se, hvilke opgaver der er udført i en sektion.

Når jeg genaktiverer en opgave, forbliver den da i sin sektion?

Ja, opgaver forbliver altid i den sektion, hvor de blev udført. Den eneste måde du kan flytte en opgave til en anden sektion er ved først at genaktivere den og derefter flytte den.

Kan jeg udføre en sektion?

Nej, du kan kun arkivere en sektion. For at modtage Karma for alle aktive opgaver i sektionen skal du sørge for at udføre dem først.

Jeg har ved et uheld slettet en sektion og alle dens opgaver. Hvordan gendanner jeg dem?

Den eneste måde, du kan gendanne en slettet sektion på, er ved at importere en backup.

Der laves automatisk en backup af dine data, hver dag du foretager ændringer i Todoist, hvis du har et aktivt Pro- eller Business-abonnement. Backups oprettes automatisk dagligt og svarer til de sidste 21 dage.

Kan jeg slette min sektion, uden at de aktive opgaver slettes sammen med den?

Nej, hvis du vil slette din sektion, men beholde dens opgaver, skal du flytte dem ud af sektionen. En hurtig måde at gøre dette på er at vælge flere opgaver og derefter angive, hvilken sektion eller projekt du vil flytte dem til.

Kan jeg arkivere individuelle opgaver?

Nej, du kan kun arkivere sektioner og projekter. Du kan i stedet enten udføre eller slette individuelle opgaver.