Loading the new Help Center

Introduktion til sektioner

Tilgængelig for:
Free
Premium
Business

Det er nemmere at påtage sig et stort projekt, når du kan dele det op i overkommelige dele. Tilføj sektioner til dit projekt, træk de relevante opgaver til den sektion, de hører hjemme i, og du vil finde det meget nemmere at gøre fremskridt (i stedet for at blive overvældet af én lang liste).

Føj en sektion til et projekt

Start med at tilføje en sektion, hvor du kan organisere dine opgaver.

 1. Tryk på ikonet med tre prikker øverst til højre i projektet.
 2. Vælg Tilføj sektion.
 3. Skriv navnet på din sektion og klik på Tilføj sektion.
Opret en sektion direkte over eller under en eksisterende sektion ved at holde musen mellem sektioner og klikke på Tilføj sektion -linjen, der kommer til syne.

sections-help-center.png

  1. Klik på ikonet med tre prikker I øverste højre hjørne af projektet.
  2. Vælg Tilføj sektion.
  3. Skriv navnet på din sektion og tryk på send-ikonet.
I projekter, hvor du bruger listevisningen, skal du bruge den dynamiske tilføjelsesknap til at tilføje en ny sektion.
  1. Tryk på ikonet med tre prikker øverst til højre i et projekt.
  2. Vælg Tilføj sektion.
  3. Skriv navnet på din sektion og tryk på send-ikonet.
I projekter, hvor du bruger listevisningen, skal du bruge den dynamiske tilføjelsesknap til at tilføje en ny sektion.

Føj opgaver til en sektion

Organiser dine projekter ved at føje opgaver til dine sektioner.

Føj en ny opgave til en sektion

Der er fire måder at føje en ny opgave til en sektion på:

 • Opret opgaven et vilkårligt sted i projektet, og træk derefter opgaven hen under sektionen (sørg for, at sektionen er udvidet, før du trækker opgaven).
 • Udvid den sektion, du vil tilføje den nye opgave til, og klik derefter på valgmuligheden Tilføj opgave.
 • Hvis du allerede er inde i projektet med den sektion, du vil føje opgaven til, skal du skrive / efterfulgt af sektionens navn (fx /Møder). Hvis du ikke er i projektet med sektionen, du vil tilføje opgaven til, kan du skrive # efterfulgt af projektets navn og derefter / efterfulgt af sektionens navn (fx #Arbejde /Møder).
 • Klik på opgaven for at åbne opgavevisningen, og brug derefter enten projektikonet eller skriv /Sektionsnavn direkte efter opgavens navn for at føje den til en sektion.

Føj en eksisterende opgave til en sektion

Der er to måder, hvorpå du kan føje en eksisterende opgave til en sektion:

 1. Udvid den sektion, du ønsker at føje den nye opgave til, hvis det er nødvendigt.
 2. Træk opgaven ind i sektionen.
 3. Klik på opgaven for at åbne opgavevisningen.
 4. Brug projektikonet eller skriv /Sektionsnavn direkte efter opgavenavnet.

Hvis opgaven ikke er i samme projekt som sektionen:

 1. Klik på opgaven for at åbne opgavevisningen.
 2. Klik på projektikonet for at vælge et nyt projekt og en ny sektion.
Indtast # i opgavenavnet efterfulgt af projektets navn. Indtast derefter / efterfulgt af sektionens navn (for eksempel: #Arbejde /Møder). Dette lader dig hurtigt tildele opgaven til et nyt projekt og sektion. Hvis du skal flytte flere opgaver til en sektion, skal du bruge flervalg.

Føj en ny opgave til en sektion

I tavlevisning:

 1. Tryk på + Tilføj opgave under din foretrukne sektion.
 2. Indtast navnet på din opgave og tilføj eventuelle detaljer.
 3. Tryk på send-ikonet for at oprette din opgave.

I listevisning:

 1. Træk den dynamiske tilføjelsesknap til den position, hvor du vil oprette din nye opgave.
 2. Indtast navnet på din opgave, og tilføj eventuelle detaljer.
 3. Tryk på send-ikonet for at oprette din opgave.
Når du redigerer opgavenavnet, skal du indtaste / efterfulgt af sektionens navn (for eksempel: /Møder) for at angive den sektion, du tilføjer opgaven til. Hvis du ikke er i det projekt, sektionen tilhører, skal du indtaste # efterfulgt af projektets navn, før du tilføjer sektionen (f.eks.: #Arbejde /Møder).

Føj en eksisterende opgave til en sektion

 1. Tryk på opgaven for at åbne opgavevisningen.
 2. Tryk på opgavenavnet.
 3. Indtast / efterfulgt af sektionens navn (for eksempel: /Møder) efter opgavenavnet. Hvis du vil flytte opgaven til et andet projekt, skal du skrive # efterfulgt af projektets navn, før du tilføjer sektionen (for eksempel: #Arbejde /Møder).
 4. Tryk på Gem.

Hvis opgaven allerede er i projektet, der har den sektion, du vil føje den til, skal du trykke i længere tid på opgaven og trække den til sektionen.

Føj en ny opgave til en sektion

I tavlevisning:

 1. Tryk på + Tilføj opgave under din foretrukne sektion.
 2. Indtast navnet på din opgave og tilføj eventuelle detaljer.
 3. Tryk på send-ikonet for at oprette din opgave.

I listevisning:

 1. Træk den dynamiske tilføjelsesknap til den position, hvor du vil oprette din nye opgave.
 2. Indtast navnet på din opgave, og tilføj eventuelle detaljer.
 3. Tryk på send-ikonet for at oprette din opgave.
Når du redigerer opgavenavnet, skal du indtaste / efterfulgt af sektionens navn (for eksempel: /Møder) for at angive den sektion, du tilføjer opgaven til. Hvis du ikke er i det projekt, sektionen tilhører, skal du indtaste # efterfulgt af projektets navn, før du tilføjer sektionen (f.eks.: #Arbejde /Møder).

Føj en eksisterende opgave til en sektion

 1. Tryk på opgaven for at åbne opgavevisningen.
 2. Indtast / efterfulgt af sektionens navn (for eksempel: /Møder) efter opgavenavnet. Hvis du vil flytte opgaven til et andet projekt, skal du skrive # efterfulgt af projektets navn, før du tilføjer sektionen (for eksempel: #Arbejde /Møder).
 3. Tryk på send-ikonet for at gemme din opgave.

Hvis opgaven allerede er i projektet, der har den sektion, du vil føje den til, skal du trykke i længere tid på opgaven og trække den til sektionen.

Omdøb en sektion

 1. Klik på en sektions navn.
 2. Indtast det nye navn på din sektion.
 3. Klik på Gem.
 1. Klik på en sektions navn.
 2. Indtast det nye navn på din sektion.
 3. Klik på Gem.
 1. Tryk på ikonet med tre prikker til højre for en sektion.
 2. Vælg Omdøb sektion.
 3. Indtast det nye navn på din sektion.
 4. Tryk på send-ikonet for at gemme ændringerne.
 1. Tryk på ikonet med tre prikker til højre for en sektion.
 2. Vælg Omdøb sektion.
 3. Indtast det nye navn på din sektion.
 4. Tryk på send-ikonet for at gemme ændringerne.

Flyt en sektion

Vil du gerne se din sektion på en anden position i dit projekt eller et helt andet projekt? Intet problem, du kan flytte den med få trin.

Flyt en sektion inden for samme projekt

Du skal blot trække sektionen til dens nye position og slippe.

Flyt en sektion til et andet projekt

 1. Klik på ikonet med tre prikker til højre for en sektion.
 2. Vælg Flyt sektion.
 3. Klik på det projekt, du vil flytte din sektion til.

Flyt en sektion inden for samme projekt

 1. Tryk i længere tid på en sektion.
 2. Træk den til dens nye position og slip.

Dette er kun muligt i listevisning.

Flyt en sektion til et andet projekt

 1. Tryk på ikonet med tre prikker til højre for en sektion.
 2. Vælg Flyt til.
 3. Tryk på et projekt for at flytte din sektion til det.

Flyt en sektion inden for samme projekt

 1. Tryk i længere tid på en sektion.
 2. I listevisning trækker du sektionen til dens nye position og slipper den. I tavlevisning kan du flytte sektioner efter behov.

Flyt en sektion til et andet projekt

 1. Tryk på ikonet med tre prikker til højre for en sektion.
 2. Vælg Flyt sektion.
 3. Tryk på et projekt for at flytte din sektion til det.

Dupliker en sektion

Duplikere en sektion og alle dens opgaver ved at klikke eller trykke på ikonet med tre prikker til højre for sektionsnavnet og vælge Dupliker sektion.

Arkiver en sektion

Arkiver en sektion i projektet når som helst. Opgaver, der er i en arkiveret sektion, er markeret som udført.

 1. Klik på ikonet med tre prikker til højre for en sektion.
 2. Vælg Arkiver sektion.
 3. Klik på Arkiver for at bekræfte.

For at se den arkiverede sektion skal du klikke på Vis øverst til højre i projektet og slå Udførte opgaver til. Arkiverede sektioner vises nedtonet, og opgaver i disse sektioner vises som udført.

For at gendanne en arkiveret sektion skal du klikke på ikonet med tre prikker til højre og vælge Dearkiver sektion. Opgaverne i sektionen forbliver udført.
 1. Klik på ikonet med tre prikker til højre for en sektion.
 2. Vælg Arkiver sektion.
 3. Tryk på Arkiver for at bekræfte.

For at se den arkiverede sektion skal du trykke på ikonet med tre prikker øverst til højre i projektet og trykke på Vis udførte opgaver. Arkiverede sektioner vises gråtonet, og opgaver i disse sektioner vises som udført.

For at gendanne en arkiveret sektion skal du trykke på ikonet med tre prikker til højre og vælge Dearkiver sektion. Opgaverne i sektionen forbliver udført.
 1. Tryk på ikonet med tre prikker til højre for en sektion.
 2. Vælg Arkiver sektion.
 3. Tryk på Arkiver for at bekræfte.

For at se den arkiverede sektion skal du trykke på Vis øverst til højre i projektet og trykke på Vis udførte opgaver. Arkiverede sektioner vises gråtonet, og opgaver i disse sektioner vises som udført.

For at gendanne en arkiveret sektion skal du trykke på ikonet med tre prikker og vælge Dearkiver sektion. Opgaverne i sektionen forbliver udført.

Slet en sektion

Slet en sektion permanent, hvis du ikke har brug for at henvise tilbage til den og dens opgaver.

 • Når du sletter en sektion, vil det slette alle dens aktive og udførte opgaver. For at gendanne en slettet sektion skal du importere en backup.
 • For at slette en sektion, men beholde dens opgaver, skal du markere opgaverne og trykke på Flyt til... -ikonet for at flytte dem til en anden sektion eller et andet projekt.
 1. Klik på ikonet med tre prikker til højre for en sektion.
 2. Vælg Slet sektion.
 3. Klik på Slet for at bekræfte.
 1. Klik på ikonet med tre prikker til højre for en sektion.
 2. Vælg Slet sektion.
 3. Tryk på Slet for at bekræfte.
 1. Tryk på ikonet med tre prikker til højre for en sektion.
 2. Vælg Slet sektion.
 3. Tryk på Slet for at bekræfte.

FAQ

Hvor mange sektioner kan der være i et projekt?

Du kan oprette op til 20 sektioner pr. projekt.

Kan jeg tilføje etiketter, forfaldstidspunkter eller kommentarer til mine sektioner?

Nej, disse detaljer kan kun føjes til opgaver.

Kan jeg tildele en sektion til en bruger?

Nej, sektioner kan ikke tildeles til brugere.

Kan jeg udføre en sektion?

Nej, du kan kun arkivere en sektion. For at modtage Karma for alle aktive opgaver i sektionen skal du sørge for at udføre dem først.

Kan jeg arkivere individuelle opgaver?

Nej, du kan kun arkivere sektioner og projekter. Du kan i stedet enten udføre eller slette individuelle opgaver.

Kan jeg arkivere min sektion uden automatisk at arkivere og udføre mine aktive opgaver?

Nej, hvis du vil arkivere din sektion, men beholde dens aktive opgaver, skal du flytte dem ud af sektionen. En hurtig måde at gøre dette på er at vælge flere opgaver og derefter angive, hvilken sektion eller projekt du vil flytte dem til.

Kan jeg bruge specialtegn, når jeg opretter en sektion?

Ja, specialtegn såsom # " ( ) | & ! _ - eller , understøttes.

Kan jeg flytte en sektion til et andet teams projekt?

Du kan kun flytte sektioner til et projekt i samme team.