Loading the new Help Center

Sådan bruger du tavlevisning

Tilgængelig for:
Free
Premium
Business

Tavler er en stærk måde at organisere og visualisere dine Todoist-projekter på. Tavler gør det let at få et overblik over dine projekter, lige fra ugentlige måltidsplaner til femårige forretningsstrategier, så du nemmere kommer fra start til slut.

Du kan nemt trække og slippe opgaver, hvor som helst du har brug for dem, tilføje og omrokere sektioner, som du vil, og få et perfekt overblik over det arbejde, du skal udføre.

Social_-_Web_Drag.gif

Hver sektion i et projekt vises som en separat kolonne med opgaver vist som kort. Opgaver, der ikke tilhører nogen sektion, vises i den første kolonne med titlen "Ingen sektion".

Få en hurtig gennemgang af, hvordan tavler fungerer:

macOS___Windows___Device_Full.png
Android___Device_Full.png
iOS___Device_Full.png

Du kan nemt skifte mellem en tavle og en almindelig liste. Sådan gør du:

Sådan aktiverer du tavlevisning

 1. Fra menuen til venstre åbner du et vilkårligt projekt, I dag eller Kommende.
 2. Klik på Visning i øverste højre hjørne.
 3. Klik på Layout.
 4. Vælg Tavle.
 5. Når du opretter/redigerer et projekt, kan du aktivere tavlevisning med det samme ved at vælge Tavle under visningsindstillingen.
Du kan også bruge genvejen Shift + v til hurtigt at skifte mellem tavle- og listevisning.
 1. Træk den nederste app-bjælke op ad skærmen. Dette åbner menuen.
 2. Åbn et vilkårligt projekt eller I dag.
 3. Tryk på ikonet med tre prikker i øverste højre hjørne.
 4. Tryk på Visning.
 5. Tryk på Layout.
 6. Vælg Tavle.
 7. Tryk på Gem.
 8. Når du opretter/redigerer et projekt, kan du aktivere tavlevisning med det samme ved at vælge Tavle under visningsindstillingen.
Tavler er i øjeblikket ikke tilgængelige i Kommende-visning på Android.
 1. Åbn et vilkårligt projekt eller I dag.
 2. Tryk på ikonet med tre prikker i øverste højre hjørne.
 3. Tryk på Vis.
 4. Tryk på Layout.
 5. Vælg Tavle.
 6. Når du opretter/redigerer et projekt, kan du aktivere tavlevisning med det samme ved at vælge Tavle under visningsindstillingen.
Tavler er i øjeblikket ikke tilgængelige i Kommende-visning på iOS.

Sådan deaktiverer du tavlevisning

 1. Åbn et vilkårligt projekt eller I dag fra menuen i venstre side.
 2. Klik på visningsikonet i øverste højre hjørne.
 3. Klik på Vis som.
 4. Vælg Liste.
 1. Træk den nederste app-bjælke op ad skærmen. Dette åbner menuen.
 2. Åbn projektet.
 3. Tryk på ikonet med tre prikker i øverste højre hjørne.
 4. Tryk på visningsikonet.
 5. Tryk på Vis som.
 6. Vælg Liste.
 7. Tryk på Gem.
 1. Åbn projektet fra menuen til venstre.
 2. Tryk på ikonet med tre prikker i øverste højre hjørne.
 3. Tryk på  visningsikonet.
 4. Vælg Liste.
 5. Tryk på Færdig.

Sådan opretter du en ny sektion i tavlevisning

 1. Scroll gennem dine eksisterende sektioner længst til højre og klik på knappen Tilføj sektion, eller tryk blot på S -tasten for at tilføje en ny sektion i slutningen. Alternativt kan du holde markøren mellem mellem eksisterende sektioner og klikke på knappen Tilføj sektion for at tilføje en ny sektion dér.
 2. Indtast sektionens navn.
 3. Klik på Tilføj sektion eller tryk på Enter for at gemme.
 1. Swipe gennem dine eksisterende sektioner længst til højre.
 2. Tryk på knappen Tilføj sektion øverst. Alternativt kan du trykke på ikonet med tre prikker i øverste højre hjørne og vælge Tilføj sektion.
 3. Indtast sektionens navn.
 4. Tryk på send-knappen for at gemme.
 1. Swipe gennem dine eksisterende sektioner længst til højre.
 2. Tryk på knappen Tilføj sektion øverst. Alternativt kan du trykke på ikonet med tre prikker i øverste højre hjørne og vælge Tilføj sektion.
 3. Indtast sektionens navn.
 4. Tryk på send-knappen for at gemme.

Sådan omrokerer du sektioner i tavlevisning

 1. Hold markøren over navnet på en sektion.
 2. Træk og slip din sektion til en ny position i et projekt.
 1. Tryk i længere tid på et sektionsnavn for at aktivere menuen Omroker sektion. Alternativt kan du trykke på ikonet med tre prikker ved siden af et sektionsnavn og vælge Omroker sektion.
 2. Træk og slip sektioner til den rækkefølge, du har brug for. Det vil blive opdateret med det samme.
 1. Tryk i længere tid på et sektionsnavn for at aktivere menuen Omroker sektion. Alternativt kan du trykke på ikonet med tre prikker ved siden af et sektionsnavn og vælge Omroker sektion.
 2. Træk og slip sektioner til den rækkefølge, du har brug for.
 3. Tryk på Gem -knappen i øverste højre hjørne for at anvende ændringerne.

Sådan opretter du opgaver i tavlevisning

 1. Klik på + Tilføj opgave -knappen i en sektion, hvor du vil have din opgave, eller brug Kvik-tilføj ved at klikke på + -ikonet i øverste højre hjørne. Alternativt kan du trykke på A -tasten for at tilføje en ny opgave til den første tilgængelige kolonne.
 2. Indtast dit opgavenavn og anvend eventuelle parametre (fx forfaldsdato, prioritet, etiket osv.). Du kan også bruge genvejen / til at tilføje en opgave til en specifik sektion hvor som helst.
 3. Klik på knappen Tilføj opgave for at gemme din nye opgave.
 1. Tryk på knappen + Tilføj opgave i en sektion, hvor du ønsker din opgave. Alternativt kan du trække knappen + Tilføj opgave til en vilkårlig position mellem dine eksisterende opgaver for at indsætte en ny opgave der.
 2. Indtast dit opgavenavn og anvend eventuelle parametre (fx forfaldsdato, prioritet, etiket osv.). Du kan også bruge genvejen / til at tilføje en opgave til en specifik sektion hvor som helst.
 3. Tryk på send-knappen for at gemme din nye opgave.
 1. Tryk på knappen + Tilføj opgavei en sektion, hvor du ønsker din opgave. Alternativt kan du trække + Tilføj opgave -knappen til en vilkårlig position mellem dine eksisterende opgaver for at indsætte en ny opgave der.
 2. Indtast dit opgavenavn og anvend eventuelle parametre (fx forfaldsdato, prioritet, etiket osv.). Du kan også bruge genvejen / til at tilføje en opgave til en specifik sektion hvor som helst.
 3. Tryk på send-knappen for at gemme din nye opgave.
Du kan nemt omrokere dit arbejde ved at trække og slippe opgaver mellem sektioner.
Social_-_Web_Drag.gif
Social_-_Android_Drag_Task.gif
Social-iOS-Drag-Task.gif
🏃‍♀️ Kickstart dit næste projekt med tavleskabeloner til at hjælpe dig med at skrive en bog, administrere sociale medier, udvikle en app med mere.

FAQ

Kan jeg anvende tavlevisning på mine filtre?

Tavlevisning er i øjeblikket ikke tilgængelig i filtre.

Når jeg ændrer visning, ændres det så også for mine teammedlemmer i et delt projekt?

Ja, den valgte visning synkroniseres mellem projektmedlemmer. Hvis nogen skifter til en anden visning, skiftes den for alle andre i et projekt.

Når jeg flytter opgaver på min tavle, synkroniseres det da med andre teammedlemmer?

Ja, alle ændringer, du foretager i tavlevisning, synkroniseres mellem alle projektmedlemmer ligesom i en almindelig listevisning.

Hvordan omrokerer jeg underopgaver i tavlevisning?

På nuværende tidspunkt kan du ikke omrokere underopgaver direkte i tavlevisning. Vi håber at kunne implementere denne mulighed på et senere tidspunkt. I mellemtiden kan du trykke/klikke på en opgave for at åbne opgavevisningen og derefter omrokere underopgaverne der.

Kan jeg tilgå udførte opgaver i tavlevisning?

Ja, du kan se udførte opgaver på samme måde, som du får adgang til dem i listevisningen.

Er det muligt at markere flere opgaver i tavlevisning?

Ja, det er muligt at markere flere opgaver i tavlevisning på alle platforme.

Kan jeg udskrive i tavlevisning?

Det er i øjeblikket ikke muligt. Når du udskriver i tavlevisning, bliver dit projekt automatisk gengivet som en liste. Vi vil muligvis implementere et tavlelayout til udskrivning i fremtiden.