Loading the new Help Center

Brug tavleLayoutet i Todoist

Tilgængelig for:
Free
Premium
Business

Tavler er en effektiv måde at organisere og visualisere Todoist-projekter på.

Fra ugentlige madplaner til femårige forretningsstrategier giver tavler et fugleperspektiv over dine fremskridt og hjælper dig med at få arbejdet gjort.

Med tavlelayoutet kan du:

 • Tilføje og omrokere sektioner.
 • Bruge sektioner til at repræsentere faser af projektet.
 • Trække opgaver til relevante sektioner.
 • Se udførte opgaver.

Social_-_Web_Drag.gif

I projektet vises opgaver som kort. Hver sektion vises som en kolonne. Opgaver, der ikke hører til nogen sektion, vises i standardkolonnen "Ingen sektion".

Når tavlelayoutet er slået til, synkroniseres det på tværs af enheder:

Todoist til iOS Todoist til Android
iOS___Device_Full.png Android___Device_Full.png

Slå tavlelayoutet til

Når du opretter et nyt projekt, kan du vælge Tavle i sektionen Vis.

Sådan slår du tavlelayoutet til for et eksisterende projekt eller visning:

 1. Åbn I dag, Kommende eller et hvilket som helst projekt, etiket eller filter fra sidebjælken.
 2. Klik på Vis-ikonet øverst til højre.
 3. Vælg Tavle.
Brug Shift + V -genvejen til at skifte til listelayout eller kalenderlayout.

Når du opretter eller redigerer et projekt, vælger du Tavle i menuen Vis for at slå tavlelayoutet til.

Hvis du aktiverer tavlelayoutet for et eksisterende projekt eller visning:

 1. Åbn I dag eller et hvilket som helst projekt, etiket eller filter.
 2. Tryk på ikonet med tre prikker øverst til højre.
 3. Tryk på Visning.
 4. Vælg Tavle.
 5. Tryk på OK.
Tavler er i øjeblikket ikke tilgængelige i Kommende-visning på iOS.

Når du opretter eller redigerer et projekt, kan du aktivere tavlelayoutet med det samme ved at vælge Tavle under visningsindstillingen.

Hvis du aktiverer tavlelayoutet for et eksisterende projekt eller visning:

 1. Åbn I dag eller et hvilket som helst projekt, etiket eller filter.
 2. Tryk på ikonet med tre prikker øverst til højre.
 3. Tryk på Visning.
 4. Vælg Tavle.
 5. Tryk på Gem.
Tavler er i øjeblikket ikke tilgængelige i Kommende-visning på Android.

Slå tavlelayoutet fra

 1. Åbn I dag, Kommende eller et hvilket som helst projekt, etiket eller filter fra sidebjælken.
 2. Klik på Vis-ikonet øverst til højre.
 3. Vælg Liste.
 1. Åbn I dag eller et hvilket som helst projekt, etiket eller filter.
 2. Tryk på ikonet med tre prikker øverst til højre.
 3. Tryk på Visning.
 4. Vælg Liste.
 5. Tryk på OK.
 1. Åbn I dag eller et hvilket som helst projekt, etiket eller filter.
 2. Tryk på ikonet med tre prikker øverst til højre.
 3. Tryk på Visning.
 4. Vælg Liste.
 5. Tryk på Gem.

Opret en ny sektion i tavlelayoutet

 1. Scroll gennem dine eksisterende sektioner længst til højre og klik på knappen Tilføj sektion, eller tryk blot på S -tasten for at tilføje en ny sektion i slutningen. Alternativt kan du holde markøren mellem mellem eksisterende sektioner og klikke på knappen Tilføj sektion for at tilføje en ny sektion dér.
 2. Indtast sektionens navn.
 3. Klik på Tilføj sektion eller tryk på Enter for at gemme.
 1. Swipe gennem dine eksisterende sektioner længst til højre.
 2. Tryk på knappen Tilføj sektion øverst. Alternativt kan du trykke på ikonet med tre prikker i øverste højre hjørne og vælge Tilføj sektion.
 3. Indtast sektionens navn.
 4. Tryk på send-knappen for at gemme.
 1. Swipe gennem dine eksisterende sektioner længst til højre.
 2. Tryk på knappen Tilføj sektion øverst. Alternativt kan du trykke på ikonet med tre prikker i øverste højre hjørne og vælge Tilføj sektion.
 3. Indtast sektionens navn.
 4. Tryk på send-knappen for at gemme.

Omroker sektioner i tavlelayoutet

 1. Hold markøren over navnet på en sektion.
 2. Træk og slip din sektion til en ny position i et projekt.
 1. Tryk i længere tid på et sektionsnavn for at aktivere menuen Omroker sektion. Alternativt kan du trykke på ikonet med tre prikker ved siden af et sektionsnavn og vælge Omroker sektion.
 2. Træk og slip sektioner til den rækkefølge, du har brug for.
 3. Tryk på Gem -knappen i øverste højre hjørne for at anvende ændringerne.
 1. Tryk i længere tid på et sektionsnavn for at aktivere menuen Omroker sektion. Alternativt kan du trykke på ikonet med tre prikker ved siden af et sektionsnavn og vælge Omroker sektion.
 2. Træk og slip sektioner til den rækkefølge, du har brug for. Det vil blive opdateret med det samme.

Opret opgaver i tavlelayoutet

 1. Klik på + Tilføj opgave -knappen i en sektion, hvor du vil have din opgave, eller brug Kvik-tilføj ved at klikke på + -ikonet i øverste højre hjørne. Alternativt kan du trykke på A -tasten for at tilføje en ny opgave til den første tilgængelige kolonne.
 2. Indtast dit opgavenavn og anvend eventuelle parametre (fx forfaldsdato, prioritet, etiket osv.). Du kan også bruge genvejen / til at føje en opgave til en specifik sektion hvor som helst.
 3. Klik på knappen Tilføj opgave for at gemme din nye opgave.
 1. Tryk på knappen + Tilføj opgave i en sektion, hvor du ønsker din opgave. Alternativt kan du trække knappen + Tilføj opgave til en vilkårlig position mellem dine eksisterende opgaver for at indsætte en ny opgave der.
 2. Indtast dit opgavenavn og anvend eventuelle parametre (fx forfaldsdato, prioritet, etiket osv.). Du kan også bruge genvejen / til at føje en opgave til en specifik sektion hvor som helst.
 3. Tryk på send-knappen for at gemme din nye opgave.
 1. Tryk på knappen + Tilføj opgavei en sektion, hvor du ønsker din opgave. Alternativt kan du trække + Tilføj opgave -knappen til en vilkårlig position mellem dine eksisterende opgaver for at indsætte en ny opgave der.
 2. Indtast dit opgavenavn og anvend eventuelle parametre (fx forfaldsdato, prioritet, etiket osv.). Du kan også bruge genvejen / til at føje en opgave til en specifik sektion hvor som helst.
 3. Tryk på send-knappen for at gemme din nye opgave.

Omroker opgaver i tavlelayoutet

Omroker opgaver ved at trække dem rundt i sektionen eller fra én sektion til en anden.

Hvis en opgave har underopgaver, er de ikke synlige i tavlelayoutet og kan ikke omrokeres på samme måde. Åbn i stedet opgaven i opgavevisningen og omroker underopgaverne.

Social_-_Web_Drag.gif
Social-iOS-Drag-Task.gif
Social_-_Android_Drag_Task.gif
🏃‍♀️ Kickstart dit næste projekt med tavleskabeloner til at hjælpe dig med at skrive en bog, administrere sociale medier, udvikle en app med mere.

FAQ

Når jeg ændrer visning, ændres det så også for mine teammedlemmer i et delt projekt?

Ja, det valgte layout synkroniseres mellem projektmedlemmer; hvis nogen skifter til et andet layout, skiftes den for alle andre i et projekt.

Når jeg flytter opgaver på min tavle, synkroniseres det da med andre samarbejdspartnere?

Ja, alle ændringer, du foretager i tavlelayout, synkroniseres mellem alle projektmedlemmer.

Er det muligt at markere flere opgaver i tavlelayoutet?

Ja, det er muligt at markere flere opgaver i tavlelayoutet på alle platforme.

Kan jeg udskrive i tavlevisning?

Det er i øjeblikket ikke muligt. Når du udskriver i tavlelayoutet, bliver dit projekt automatisk gengivet som en liste. Vi vil muligvis implementere et tavlelayout til udskrivning i fremtiden.