Eisenhower Matrix -menetelmä

Saatavilla:
Ilmainen
Premium
Business

Yhdysvaltain presidentti Dwight D. Eisenhowerin käyttämässä Eisenhower Matrix -menetelmässä tehtävät arvioidaan kiireellisyys- ja tärkeysasteen mukaisesti: tärkeä/epäolennainen ja kiireellinen/ei kiireellinen. Tämä menetelmä visualisoi tehtävät Eisenhowerin päätösmatriisissa (tunnetaan myös nimellä Eisenhowerin laatikko). Vaakasuuntainen X-akseli edustaa kiireellisyyttä, vasemmalla puolella on kaikkein kiireellisin ja oikealla puolella vähiten kiireellinen. Pystysuuntainen Y-akseli edustaa tärkeyttä, vähiten tärkeimmät ovat alhaalla, kun taas tärkeimmät ovat ylhäällä.

Tuloksena on nelikenttä: kiireellinen ja tärkeä, vähemmän kiireellinen ja tärkeä, vähemmän tärkeä ja kiireellinen, ja vähemmän tärkeä ja vähemmän kiireellinen. Voit sijoittaa kaikki tehtävät laatikoihin, jolloin saat selkeän käsityksen siitä, mitä todella on tehtävä nyt ja mitkä asiat saavat odottaa. Lisätietoja...

Eisenhower Matrix -työnkulun noudattaminen Todoistissa hyödyntäen tunnisteita:

 1. Luo neljä tunnistetta @tärkeä, @ei-tärkeä @kiireellinen ja @ei-kiireellinen.
 2. Luo suodattimet: @tärkeä & @kiireellinen, @tärkeä & @ei-kiireellinen, @ei-tärkeä & @kiireellinen, @ei-tärkeä & @ei-kiireellinen.
 3. Varmista, että lisäät yhden neljästä ennalta määritetystä tunnisteesta jokaiseen uuteen tehtävään.
 4. Suorita ensin tärkeät ja kiireelliset tehtävät. Lisää tietty määräaika kaikkiin tärkeisiin mutta ei-kiireellisiin tehtäviin. Delegoi mahdollisimman monta ei-tärkeää mutta kiireellistä tehtävää. Sekä ei-tärkeät että ei-kiireelliset tehtävät pitäisi tehdä viimeisenä (tai ei lainkaan).

Eisenhower Matrix -työnkulun määrittäminen Todoistissa hyödyntäen prioriteetteja:

 1. Luo suodatin nimeltä Eisenhower Matrix: p1, p2, p3, p4.
 2. Muista lisätä yhden neljästä prioriteetista jokaiseen uuteen tehtävään.
  • P1 = Tärkeä ja kiireellinen
  • P2 = Tärkeä, mutta ei kiireellinen
  • P3 = Ei-tärkeä, mutta kiireellinen
  • P4 = Ei-tärkeä eikä kiireellinen
 3. Suorita ensin P1-tehtävät. Lisää tietty eräpäivä kaikkiin P2-tehtäviin. Delegoi mahdollisimman monta P3-tehtävää. P4-tehtävät pitäisi tehdä viimeisenä (tai ei lainkaan).