Kommentin ja tiedoston lisääminen tehtävään

Saatavilla:
Ilmainen
Premium
Business

Tallenna kaikki asiaankuuluvat tehtävätiedot – muistiinpanot, linkit, tiedostot, äänitallenteet ja paljon muuta – tehtäviin kommenttien avulla.

 1. Siirrä hiiren osoitin tehtävän päälle ja klikkaa puhekuplakuvaketta, joka näkyy tehtävänimen oikealla puolella.comments-web-comment.jpg
 2. Kirjoita kommentti kommenttikenttään.
 3. Jos haluat, liitä tiedosto klikkaamalla paperiliitin- tai mikrofonikuvaketta äänikommentin äänittämiseen.
 4. Jos olet jaetussa projektissa, voit muuttaa, ketkä saavat ilmoituksen kommentistasi.comments-web-notify.jpg
 5. Kun olet valmis, klikkaa Lisää kommentti.
 1. Napauta mitä tahansa tehtävän nimeä.
 2. Napauta puhekuplakuvaketta, joka näkyy näytön alareunassa.comments-android-comment.jpg
 3. Napauta paperiliitinkuvaketta, jos haluat ladata tiedoston tai äänittää äänikommentin.
 4. Kirjoita kommentti kommenttikenttään.
 5. Jos olet jaetussa projektissa, voit valita, ketkä saavat ilmoituksen kommentistasi napauttamalla soittokellokuvaketta.comments-android-notify2.jpg
 6. Kun olet valmis, napauta lähetäkuvaketta.
 1. Napauta mitä tahansa tehtävän nimeä.
 2. Napauta tehtäväpalkin alla näkyvistä vaihtoehdoista puhekuplakuvaketta.comments-ios-comment.jpg
 3. Kirjoita kommentti kommenttikenttään.
 4. Voit ladata tiedoston tai nauhoittaa äänikommentin napauttamalla paperiliittikuvaketta.
 5. Jos olet jaetussa projektissa, voit valita, ketkä saavat ilmoituksen kommentistasi napauttamalla soittokellokuvaketta.comments-ios-notify2.jpg
 6. Kun olet valmis, napauta Lähetä-painiketta.
 1. Siirrä hiiren osoitin tehtävän päälle ja klikkaa oikealla puolella olevaa puhekuplakuvaketta.comments-windows-comment.jpg
 2. Kirjoita kommentti oikeanpuoleisessa ruudussa olevaan kommenttikenttään.
 3. Liitä tiedosto klikkaamalla paperiliitinkuvaketta.
 4. Jos olet jaetussa projektissa, voit valita, ketkä saavat ilmoituksen kommentistasi.comments-windows-notify.jpg
 5. Kun olet valmis, klikkaa Lähetä-painiketta.

Voit myös lisätä kommentteja ja liittää tiedostoja projekteihin! Kätevä tapa tallentaa korkeamman tason projektitiedot yhteen paikkaan ja jakaa ne yhteistyökumppaneiden kanssa.