Loading the new Help Center

Taak snel toevoegen

Beschikbaar voor:
Gratis
Premium
Business

We hebben helaas (nog) geen manier gevonden om taken telepathisch toe te voegen maar de functie Snel toevoegen van Todoist komt redelijk in de buurt. Snel toevoegen is de snelste manier om:

  • Een nieuwe taak toe te voegen
  • Een deadline en tijd voor je taak in te stellen
  • Een label aan je taak toe te voegen
  • Het prioriteitsniveau voor je taak in te stellen
  • Een taak aan een project toe te voegen
  • Een taak aan een sectie toe te voegen
  • Een taak aan een medegebruiker toe te wijzen
  • Een herinnering aan een taak toevoegen

Typ (of dicteer) simpelweg alle details op een enkele lijn en Snel toevoegen zal alle informatie automatisch herkennen, highlighten en vervolgens aan je taak toevoegen. Vooral handig wanneer je taken vanaf je mobiel toestel toevoegt.

quickadd.png

Op dit moment worden deadlines in het Tsjechisch en het Turks nog niet ondersteund. We werken eraan en hopen om deze talen in de toekomst wel te ondersteunen.

Hoe het werkt

Tik of klik op het +-symbool op elk Todoist-platform (web, desktop of mobiel) om Snel toevoegen te openen. Typ je taaknaam in en:

Voeg een deadline en/of tijd toe

Typ de datum en tijd in het taakveld met natuurlijke taal zoals “morgen om 4 uur 's middags” of “elke tweede dinsdag vanaf 3 maart”. De functie Snel toevoegen zal de deadline automatisch herkennen en toevoegen bij het opslaan van je taak. Dit is een lijst van voorbeeldformaten die je kan gebruiken.

Voeg labels toe

Typ @ gevolgd door de naam van het label in. Bijvoorbeeld @email. Je kan uit een lijst van bestaande labels kiezen of een geheel nieuw label aanmaken.

Stel het prioriteitsniveau in

Typ p1, p2 of p3 om het prioriteitsniveau van de taak aan te geven.

Herinneringen toevoegen

Typ "!" in de taaknaam, gevolgd door de gewenste tijd voor de herinnering.

Je kan een herinnering instellen voor een specifieke tijd (zoals "!15:00"), voor wanneer er een bepaalde tijd verstreken is (bijv. "!2u"), of om ervoor te zorgen dat je een bepaald aantal tijd voordat je taak gedaan moet worden een notificatie te ontvangen (bijv. "!30mv" of "!30min vooraf"). Todoist begrijpt het zelfs wanneer je een herinnering toevoegt voor "!later" (i.e. 4 uur later"), "!morgen" (i.e. de volgende dag om 9:00), of "!elke zat 9:00" (i.e. elke zaterdag om 9:00). In dit artikel vind je de volledige lijst met ondersteunde herinneringen.

Voeg het aan een project toe

Typ het symbool # gevolgd door de projectnaam in. Bijvoorbeeld “#Werk”. Je kan uit een lijst van bestaande projecten kiezen of een geheel nieuw project aanmaken.

Voeg het aan een sectie toe

Zodra je je taak aan een project hebt toegevoegd, kan je ook bepalen tot welke sectie de taak zou moeten behoren. Je typt gewoon het symbool / gevolgd door de naam van de sectie in. Als je bijvoorbeeld wilt dat je taak onder de sectie Admin in je project Werk wordt geplaatst, kan je “#Werk /Admin” typen.

Wijs het aan een medegebruiker toe

Typ het symbool + in gevolgd door de naam van de persoon. Bijvoorbeeld “+Lucile”. Je kan kiezen uit een lijst van huidige medegebruikers in het project.

Dit is alleen mogelijk in gedeelde projecten, dus je zal eerst een gedeeld project moeten selecteren (met het # symbool) en dan een verantwoordelijke aanwijzen.

Soms zal de functie Snel toevoegen een deel van de informatie herkennen die eigenlijk onderdeel is van de naam van je taak. Voor bijvoorbeeld de taak "Wekelijks rapport aanmaken" zal "Wekelijks" automatisch gehighlight worden als een deadline. Je hoeft alleen maar op het woord te klikken om dit weg te halen. Je kan automatische datumherkenning ook volledig uitzetten.