Tekstopmaak

Beschikbaar voor:
Gratis
Premium
Business

Laat je taak opvallen door deze vetgedrukt te maken, laat projectnamen er leuker uitzien met emoji 🎉 of verander de hyperlink tekst in je opmerkingen.

text-formatting_web.png

Todoist gebruikt de CommonMark specificatie op alle platforms.

Opmaak opties

In taaknamen en opmerkingen ondersteunt Todoist:

  • Vetgedrukt **Deze tekst wordt vetgedrukt weergegeven** of __Deze tekst wordt vetgedrukt weergegeven__
  • Cursief: *Deze tekst wordt cursief weergegeven* of _Deze tekst wordt cursief weergegeven_
  • Vetgedrukt & cursief: ***Deze tekst wordt vetgedrukt & cursief weergegeven*** of ___Deze tekst wordt vetgedrukt & cursief weergegeven___
  • Hypertext: [Van deze tekst wordt een hyperlink gemaakt](http://todoist.com/) of http://todoist.com/ (Van deze tekst wordt een hyperlink gemaakt)

In opmerkingen ondersteunt Todoist ook:

  • Inline code: `Code` wordt Screenshot_2020-03-17_at_15.10.43.png
  • Code block: ```code block``` wordt Code_block.png

Voeg emoji toe aan taaknamen, projectnamen, taakopmerkingen, label-namen en filternamen. Todoist ondersteunt alle standaard emoji waar je zo van ❤️Meer te weten komen.

FAQ

V: Kan ik projectnamen, label-namen en filternamen ook opmaken?

A: Nee, hypertext, vetgedrukte tekst en cursieve tekst worden alleen ondersteund in taaknamen en opmerkingen.

Q: Hoe kan ik een link toevoegen die een haakje bevat, zoals http://www.test.com/types_of_apples(fruit)?

A: Je moet de haakjes in de URL te coderen met behulp van percentage-codering. Voor deze link moet "(" moet worden vervangen door "%28" en ")" worden vervangen door "%29". Dus de URL die in Todoist gebruikt kan worden is: http://www.test.com/types_of_apples%28fruit%29