Eisenhower Matrix met Todoist

Beschikbaar voor:
Gratis
Premium
Business

De Eisenhower Matrix methode die werd gebruikt door de Amerikaanse president Dwight D. Eisenhower is gebaseerd op het evalueren van je taken aan de hand van de criteria belangrijk/niet belangrijk en dringend/niet dringend.

Deze methode visualiseert taken in een Eisenhower Decision Matrix (ook wel de Eisenhower Box). De horizontale X-as geeft het urgentie-level aan, met meest dringend aan de linkerkant en minst dringend aan de rechterkant. Terwijl de verticale Y-axis belangrijkheid aangeeft, met minst belangrijk onderaan en meest belangrijk bovenaan.

Het resultaat is vier kwadranten: Urgent en belangrijk, urgent en onbelangrijk, belangrijk maar niet urgent en onbelangrijk en niet urgent. Je kunt al je taken binnen deze boxen plaatsen waardoor je een helder overzicht krijgt van wat er gelijk moet gebeuren en wat nog kan (en zal moeten) wachten. Meer informatie...

Eisenhower-summary-1.png

Hoe kun je een Eisenhower Matrix workflow opzetten in Todoist met behulp van labels

 1. Maak twee labels aan: @belangrijk en @dringend.
 2. Maak vier filters aan:
  • Dringend & Belangrijk met als filter zoekopdracht: @dringend & @belangrijk
  • Belangrijk & Niet dringend met filter zoekodpracht: @belangrijk & !@dringend
  • Dringend & Onbelangrijk met filter zoekopdracht: @dringend & !@belangrijk
  • Onbelangrijk & Niet urgent met filter zoekopdracht: !@belangrijk & !@dringend
 3. Voeg de passende labels aan elke nieuwe taak toe:
  • Voeg @dringend & @belangrijk toe aan taken die door jou persoonlijk en meteen moeten worden voltooid
  • Voeg @belangrijk toe aan taken met een deadline en die door jou persoonlijk moeten worden voltooid
  • Voeg @dringend toe aan taken die gedelegeerd kunnen worden
  • Voeg geen van beide labels toe aan taken die eventueel komen te vervallen
 4. Maak eerst belangrijke en dringende taken af. Voeg een specifieke deadline toe aan al je belangrijke maar niet-dringende taken. Delegeer zoveel mogelijk niet-belangrijke maar dringende taken. Niet-belangrijke en niet-dringende taken zouden als laatste moeten worden gedaan (of helemaal niet).

Hoe zet je een Eisenhower Matrix workflow op in Todoist met gebruik van prioriteitslevels

 1. Maak vier filters aan:
  • Dringend & Belangrijk met filter zoekopdracht: P1
  • Belangrijk & Niet dringend met filter zoekopdracht: P2
  • Dringend & Onbelangrijk met filter zoekopdracht: P3
  • Niet belangrijk & Niet dringend met filter zoekopdracht: P4
 2. Voeg de passende prioriteiten toe aan elke nieuwe taak:
  • Voeg P1 toe aan taken die meteen en door jou persoonlijk moeten worden voltooid
  • Voeg P2 toe aan taken met een deadline en die door jou persoonlijk moeten worden voltooid
  • Voeg P3 toe aan taken die gedelegeerd kunnen worden
  • Voeg geen prioriteit (of P4) toe aan taken die niet hoeven worden uitgevoerd
 3. Maak eerst P1 taken af. Voeg een specifieke deadline toe aan al je P2 taken. Delegeer zoveel mogelijk P3 taken. P4 taken zouden als laatst moeten worden gedaan (of helemaal niet).