Eisenhower Matrix met Todoist

Beschikbaar voor:
Gratis
Premium
Business

De Eisenhower Matrix methode, die werd gebruikt door de Amerikaanse president Dwight D. Eisenhower, is gebaseerd op de taakevaluatie aan de hand van de criteria; belangrijk/onbelangrijk en dringend/niet dringend. Deze methode visualiseert taken in een Eisenhower Decision Matrix (ook wel bekend als de Eisenhower Box). De horizontale X-as vertegenwoordigt het niveau van urgentie, waarbij de linkerkant het meest dringend en de rechterkant het minst dringend is. De verticale Y-as vertegenwoordigt hoe belangrijk iets is, waarbij de onderkant van de as staat voor minst belangrijks en en de bovenkant voor meest belangrijk.

Het resultaat is vier kwadranten: dringend en belangrijk, minder dringend maar nog steeds belangrijk, minder belangrijk maar dringend en minder belangrijk en minder dringend. Je kunt al je taken in de grafieken ('boxen') plaatsen, zodat je een duidelijk inzicht krijgt in wat er nu moet gebeuren en wat kan (en nog moet) wachten. Meer lezen...

Hoe zet je een Eisenhower Matrix workflow in Todoist op met gebruik van labels:

 1. Maak vier labels aan @belangrijk, @niet-belangrijk, @dringend, en @niet-dringend.
 2. Maak een filter aan met de naam Eisenhower Matrix: @belangrijk & @dringend, @belangrijk & @niet-dringend, @niet-belangrijk & @dringend, @niet-belangrijk & @niet-dringend.
 3. Zorg ervoor de je twee van deze vier labels toevoegt aan elke nieuwe taak.
 4. Maak eerst belangrijke en dringende taken af. Voeg een specifieke deadline toe aan al je belangrijke maar niet-dringende taken. Delegeer zoveel mogelijk niet-belangrijke maar dringende taken. Niet-belangrijke en niet-dringende taken zouden als laatste moeten worden gedaan (of helemaal niet).

Hoe zet je een Eisenhower Matrix workflow in Todoist op met gebruik van prioriteitslevels:

 1. Maak een filter aan met de naam Eisenhower Matrix: p1, p2, p3, p4.
 2. Zorg dat je aan elke nieuwe taak een van de vier prioriteiten toevoegt.
  • P1 = Belangrijk en dringend
  • P2 = Belangrijk maar niet-dringend
  • P3 = Niet-belangrijk maar dringend
  • P4 = Niet-belangrijk en niet-dringend
 3. Maak eerst P1 taken af. Voeg een specifieke deadline toe aan al je P2 taken. Delegeer zoveel mogelijk P3 taken. P4 taken zouden als laatst moeten worden gedaan (of helemaal niet).