Loading the new Help Center

Een terugkerende deadline instellen

Beschikbaar voor:
Gratis
Premium
Business

Je hebt waarschijnlijk taken die zich regelmatig herhalen - maandelijkse rapporten, het vuilnis buiten zetten en je moeder bellen op haar verjaardag.

In plaats van een nieuwe taak voor elk evenement aan te maken, kun je een terugkerende deadline instellen. Wanneer je een terugkerende taak voltooit wordt deze automatisch opnieuw ingesteld voor de volgende deadline zonder dat je hier iets voor hoeft te doen.

Op dit moment worden deadlines in het Arabisch, Tsjechisch en Turks nog niet ondersteunt. We hopen deadlines in deze talen in de nabije toekomst wel te ondersteunen.

Hoe kun je een terugkerende deadline instellen

Je kunt een terugkerende deadline op elk platform instellen –desktop. mobiel, of web – door deze in het taakveld in te typen en hiervoor gewone spreektaal te gebruiken, zoals bijvoorbeeld elke maandag of elke andere dag. Het slimme Snel Toevoegen zal de terugkerende deadline automatisch herkennen, highlighten, en toevoegen aan je taak zodra je deze opslaat.

Web.png
iOS.png
Android.png
Soms is een datum onderdeel van de taaknaam in plaats van een deadline.

Bijvoorbeeld, in de taak Maandelijks rapport aanmaken zal het woord maandelijks automatisch worden gehighlight als terugkerende deadline. Je kunt dan op het woord klikken of tikken om deze highlight te verwijderen. Je kunt er ook voor kiezen om automatische datumherkenning helemaal uit te zetten.

Een aantal voorbeelden van terugkerende deadlines

Hier zijn een aantal voorbeelden van gewone spreektaal die je kunt gebruiken om een terugkerende taak aan te maken in Todoist

Typ dit: Om deze terugkerende deadline:
elke dag Elke dag vanaf vandaag (dagelijks werkt ook)
elke ochtend Elke dag om 9 uur
elke avond Elke dag om 19 uur
elke werkdag Elke maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag (elke werkdag werkt ook)
elke maandag, vrijdag Elke maandag en vrijdag (elke maandag, vrijdag of elke ma, vrij werkt ook)
elke 3 dagen Elke 3 dagen vanaf vandaag
elke week Elke week vanaf vandaag (wekelijks werkt ook)
elke maand Elke maand vanaf vandaag (maandelijks werkt ook)
elke 3e vrijdag Elke 3e vrijdag van de maand
elke 27e Elke 27e van de maand (elke 27e werkt ook)
elk jaar Elk jaar vanaf vandaag (jaarlijks werkt ook)
elke 27e jan Elke 27e januari
elke laatste dag Elke laatste dag van de maand
elke! 5 dagen Elke 4 dagen vanaf de dag waarop de taak is voltooid, vanaf vandaag
elke! 2 maanden Elke 2 maanden vanaf de dag waarop de taak is voltooid, vanaf vandaag

Start - en einddatums voor terugkerende taken

Je kunt ook gewone spreektaal gebruiken om een terugkerende taak aan te maken met een start- en einddatum.

Typ dit: Om deze terugkerende deadline:
elke dag vanaf 3 aug Elke dag vanaf 3 augustus
elke dag tot 3 aug Elke dag vanaf vandaag tot 3 augustus (elke dag tot 3 aug werkt ook)
elke dag voor 3 weken Elke dag voor 3 weken vanaf vandaag
elke dag van 10 mei tot 20 mei Elke dag vanaf 10 mei tot 20 mei
elke dag om 6:00 vanaf 3 jan Elke 6 weken vanaf 3 jan om 9:00

Je kunt allerlei terugkerende deadlines toevoegen in Todoist. Van een simpele deadline als "elke dag om 4 uur" tot een specifieke zoals "elke derde dinsdag vanaf 29 augustus voor 6 maanden". In de meeste gevallen kun je de deadline in gewone spreektaal in typen en zal Todoist deze herkennen.

Een terugkerende taak gebaseerd op de oorspronkelijke datum of de datum van voltooiing

Je kunt een terugkerende taak aanmaken die met regelmatige intervals wordt herhaald vanaf de oorspronkelijke taakdatum of vanaf de datum waarop de taak is voltooid door elkeof elke! te gebruiken. Dit werkt als volgt:

Elke: Wanneer je een taak voltooit die is ingesteld voor elke 3 maanden zal de deadline opnieuw worden ingesteld voor 3 maanden vanaf de taak's originele datum.

Bijvoorbeeld, als je een taak op 10 januari hebt toegevoegd met een deadline van elke 3 maanden, zal deze worden ingesteld voor 10 jan, 10 apr, 10 juli, enzovoorts, ongeacht de daadwerkelijk datum dat je de taak voltooit. Perfect voor taken die altijd op deze datums af moeten zijn, zoals kwartaalrapporten of het overmaken van de huur.

Elke!: Wanneer je een taak voltooit met een deadline als elke! 3 maanden zal dit de deadline opnieuw instellen voor 3 maanden vanaf de dag dat je de taak voltooit.

Dus wanneer je een taak op 20 januari voltooid hebt, zal deze terugkomen op 20 april. Dit is handig voor taken die met regelmatige tussenpozen moeten worden gedaan, maar niet specifiek op een specifieke dag, zoals sporten of het huis schoonmaken.

FAQ

Mijn terugkerende taak wordt niet goed ingesteld. Hoe kan ik dit corrigeren?

Wanneer je een terugkerende deadline toevoegt zijn er een paar trucjes om Todoist deze op de juiste manier te laten interpreteren:

Todoist geeft de voorkeur aan de start datum aan het eind.Bijvoorbeeld, wanneer jeelke 14 dagen vanaf 1 november om 7 uur 's ochtends gebruikt zal de tijd niet correct worden herkent. Gebruik in plaats hiervan, elke 14 dagen 7 uur 's ochtends vanaf 1 november.

Todoist geeft de voorkeur aan de tijd na de eerste datum. Wanneer je een deadline zoals  7 uur 's ochtends elke tweede woensdag vanaf 1 nov probeert in te stellen zal Todoist het terugkerende element van de taak niet kunnen herkennen. Gebruik daarom liever  elke tweede woensdag om 7 uur 's ochtends vanaf 1 nov.

Kan ik complexe terugkerende deadlines toevoegen waar het woord elke meerdere malen in voorkomt?

Helaas is het niet mogelijk om de term elke meerdere malen te gebruiken in een terugkerende deadline.

Nadat ik een terugkerende taak heb toevoegd zie ik alleen de eerste taak en niet de achterliggende taken. Hoe kan ik alle opvolgende taken terugzien in Todoist?

Het is niet mogelijk om meerdere herhalingen terug te zien in Todoist. Dit is omdat het om 1 taak gaat welke meerdere malen terugkomt met een nieuwe datum, in plaats van dat er aparte taken aangemaakt worden voor elke terugkerende datum.

Bijvoorbeeld, als je een taak aanmaakt genaamd Huis schoonmaken en een terugkerende deadline toevoegt als maandelijks op de 28ste, zal de taak gepland worden voor de 28ste van deze maand. Wanneer de taak voltooid wordt, zal de deadline verplaatst worden naar de eerstvolgende datum -- in dit geval de 28ste van de volgende maand.

Hoe kan ik mijn terugkerende taken terug zien in mijn voltooide takenlijst?

Het is helaas niet mogelijk om je voltooide terugkerende taken terug te zien in je voltooide takenlijst, maar deze kunnen wel bekeken worden in het activiteitenlog.

Kan ik een terugkerende taak weer terugzetten op onvoltooid?

Helaas kun je een terugkerende taak die is voltooid niet terugzetten op onvoltooid.

Er is één uitzondering. Meteen nadat je een exemplaar van een terugkerende taak hebt voltooid, kun je de voltooiing ongedaan maken met de Ongedaan maken-optie onderin Todoist. De datum van de terugkerende taak zal teruggezet worden naar de datum welke deze taak had voordat je de deze voltooide.

De optie om een voltooide taak ongedaan te maken is slechts beschikbaar tot je een andere actie onderneemt in Todoist.

Hoe plan ik een taak voor meerdere dagen in een week zonder dat deze daarna terugkeert?

Je kunt dit doen door de taak voor meerdere dagen in een week te plannen en een specifieke einddatum in te voeren.

Als je bijvoorbeeld een taak voor deze woensdag, vrijdag en zaterdag wilt inplannen, kun je simpelweg de deadline instellen op elke woensdag, vrijdag, zaterdag eindigend op zaterdag. De taak zal na zaterdag niet meer terugkeren.

Hoe kan ik een terugkerende taak op de juiste manier uitstellen of opnieuw inplannen? Wanneer ik de nieuwe datum intyp komt de taak niet meer op de juiste manier terug.

Om een taak uit te stellen kun je de taakplanner gebruiken door met de rechtermuisknop te klikken (Web, Windows, Mac) or door naar links te swipen (iOS, Android) en hier een nieuwe datum te kiezen.

Als je een nieuwe datum intypt voor een terugkerende taak zal deze de terugkerende deadline overschrijven.