Loading the new Help Center

Introductie tot secties

Beschikbaar voor:
Gratis
Premium
Business

Het op je nemen van grote projecten is een stuk gemakkelijker als je deze opdeelt in behapbare onderdelen met Todoist's secties.

ios_section.png

Organiseer je projecten met secties om je taken te groeperen en een beter overzicht te krijgen van wat er moet gebeuren. Voeg secties toe aan je project, sleep de relevante taken naar de sectie waar ze thuishoren en je zal zien dat het een stuk gemakkelijker is om voortgang te boeken (en dat het er veel minder overweldigend uitziet dan een lange lijst met taken).

Een sectie aan je project toevoegen

 1. Rechts bovenin een project, klik je op het drie stippen-icoon.
 2. Selecteer Sectie toevoegen.
 3. Typ de naam van je sectie en klik op Sectie toevoegen.
Maak een sectie aan, direct boven of onder een bestaande sectie door je muis tussen de secties bewegen en op de Sectie toevoegen lijn die vervolgens verschijnt te klikken.
  1. Rechts bovenin een project, tik je op het drie stippen-icoon.
  2. Selecteer Sectie toevoegen.
  3. Typ de naam van je sectie en tik op het verzenden-icoon.
Als je een Android-toestel gebruikt kan je ook de knop Dynamisch Toevoegen gebruiken om een nieuwe sectie aan je project toe te voegen.
  1. In de rechterbovenhoek van een project, tik je op het drie stippen-icoon.
  2. Selecteer Sectie toevoegen.
  3. Typ de naam van je sectie en tik op het verzenden-icoon.
Als je een iOS-toestel gebruikt kan je ook de knop Dynamisch Toevoegen gebruiken om een nieuwe sectie aan je project toe te voegen.
Wanneer je een sectie toevoegt, kan je geen / " ( ) | & ! , in de naam van de sectie gebruiken. De enige speciale karakters die in sectienamen toegestaan worden zijn . _ en -.

Taken aan een sectie toevoegen

Houd je projecten georganiseerd door taken aan je secties toe te voegen.

Een nieuwe taak aan een sectie toevoegen

Er bestaan vier manieren waarop je een nieuwe taak aan een sectie kan toevoegen:

 • Maak een taak aan binnen een project en sleep de taak vervolgens onder de sectie (zorg ervoor dat de sectie is uitgeklapt voordat je de taak versleept).
 • Klap de sectie waaraan je de nieuwe taak wil toevoegen uit en klik vervolgens op de optie Taak toevoegen.
 • Als je je al in het project bevindt met de sectie waaraan je de taak wil toevoegen, kan je / typen, gevolgd door de naam van de sectie (bijvoorbeeld /Meetings). Wanneer je je buiten het project bevindt waaraan je de sectie wil toevoegen, dan kan je # typen, gevolgd door de naam van het project, gevolgd door / en de naam van de sectie (bijvoorbeeld #Werk /Meetings).
 • Klik op de taak om het taakoverzicht te openen en gebruik vervolgens het project-icoon of typ /Sectienaam direct na de naam om de taak aan een sectie toe te voegen.

Een bestaande taak aan een sectie toevoegen

Er bestaan twee manieren waarop je een bestaande taak aan een sectie kan toevoegen:

 1. Versleep de taak naar de uitgeklapte sectie.
 2. Klik op de taak om het taakoverzicht te openen en gebruik vervolgens het project-icoon of typ /Sectienaam direct na de naam om de taak aan een sectie toe te voegen.
Het is niet mogelijk om taken naar samengevouwen secties te slepen. We zijn echter van plan om hier in een toekomstige update ondersteuning voor toe te voegen.

Als de taak zich niet in hetzelfde project bevindt als de sectie:

 1. Klik op de taak om het taakoverzicht te bekijken.
 2. Klik op het project-icoon om een nieuwe project en sectie te selecteren.
 3. Ook kan je een nieuw project en nieuwe sectie toewijzen door de taaknaam te bewerken en # te typen, gevolgd door de naam van het project en vervolgens / gevolgd door de naam van de sectie (bijvoorbeeld #Werk /Meetings).
Verplaats meerdere taken naar een sectie met multi-select.

Een nieuwe taak aan een sectie toevoegen

In het board-overzicht:

 1. Tik op + Taak toevoegen.
 2. Typ de naam van je taak en voeg eventuele andere informatie toe.
 3. Tik op het verzenden-icoon om je taak aan te maken.
 4. Ook kan je een sectie specificeren wanneer je de taak aanmaakt door / te typen, gevolgd door de naam van je sectie (bijvoorbeeld /Meetings). Als je je niet in het project bevindt waartoe de sectie behoort, dan is het misschien nodig dat je # typt, gevolgd door de naam van het project voorafgaand aan het toevoegen van de sectie (bijvoorbeeld #Werk /Meetings).

In het lijst-overzicht:

 1. Versleep de knop Dynamisch Toevoegen naar de plaats waar je je nieuwe taak wil aanmaken.
 2. Voer de naam van je taak in en voeg eventuele details toe.
 3. Tik op het verzenden-icoon om je taak aan te maken.

Een bestaande taak aan een sectie toevoegen

 1. Tik op de taak om het taakoverzicht te openen.
 2. Achter de naam van de taak, typ / gevolgd door de naam van de sectie (bijvoorbeeld /Meetings). Als je de taak naar een ander project wil verplaatsen kan je ook typen, gevolgd door de naam van het project voordat je de sectie toevoegt (bijvoorbeeld #Werk /Meetings).
 3. Tik op het verzenden-icoon om je taak op te slaan.
 4. Wanneer de taak zich al bevindt in het project met de sectie waaraan je de taak wilt toevoegen, dan kan je op de taak drukken en deze naar de sectie verslepen.

Een nieuwe taak aan een sectie toevoegen

In het board-overzicht:

 1. Tik op + Taak toevoegen.
 2. Typ de naam van je taak en voeg eventuele andere informatie toe.
 3. Tik op het verzenden-icoon om je taak aan te maken.
 4. Ook kan je een sectie specificeren wanneer je de taak aanmaakt door / te typen, gevolgd door de naam van je sectie (bijvoorbeeld /Meetings). Als je je niet in het project bevindt waartoe de sectie behoort, dan is het misschien nodig dat je # typt, gevolgd door de naam van het project voorafgaand aan het toevoegen van de sectie (bijvoorbeeld #Werk /Meetings).

In het lijst-overzicht:

 1. Versleep de knop Dynamisch Toevoegen naar de plaats waar je je nieuwe taak wil aanmaken.
 2. Voer de naam van je taak in en voeg eventuele details toe.
 3. Tik op het verzenden-icoon om je taak aan te maken.

Een bestaande taak aan een sectie toevoegen

 1. Tik op de taak om het taakoverzicht te openen.
 2. Tik op de naam van de taak.
 3. Achter de naam van de taak, typ / gevolgd door de naam van de sectie (bijvoorbeeld /Meetings). Als je de taak naar een ander project wil verplaatsen kan je ook # typen, gevolgd door de naam van het project voordat je de sectie toevoegt (bijvoorbeeld #Werk /Meetings).
 4. Tik op Opslaan.
 5. Wanneer de taak zich al bevindt in het project met de sectie waaraan je de taak wilt toevoegen, dan kan je op de taak drukken en deze naar de sectie verslepen.

Taken tussen secties verplaatsen

Je kan taken tussen secties verslepen wanneer sortering ingeschakeld is in je overzicht. Wanneer je echter in een overzicht de taken groepeert, kan je ze niet tussen groepen verplaatsen.

De naam van een sectie wijzigen

Als je Todoist op een computer of in een browser op je mobiel toestel gebruikt, dan kan je de naam van je sectie heel gemakkelijk wijzigen door het project waarin de sectie zich bevindt te openen en vervolgens op de sectienaam te klikken.
 1. Klik op de naam van de sectie.
 2. Typ de nieuwe naam van je sectie.
 3. Klik op Opslaan.
 1. Klik op de naam van de sectie.
 2. Typ de nieuwe naam van je sectie.
 3. Klik op Opslaan.
 1. Aan de rechterkant van een sectie, tik je op het drie stippen-icoon.
 2. Selecteer Sectie hernoemen.
 3. Typ de nieuwe naam van je sectie.
 4. Tik op het verzenden-icoon om de wijzigingen op te slaan.
 1. Aan de rechterkant van een sectie, tik je op het drie stippen-icoon.
 2. Selecteer Sectie hernoemen.
 3. Typ de nieuwe naam van je sectie.
 4. Tik op het verzenden-icoon om de wijzigingen op te slaan.

Een sectie verplaatsen

Wil je een sectie naar een andere positie in je project verplaatsen? Dit kan als volgt:

Een sectie binnen hetzelfde project verplaatsen

Sleep de sectie simpelweg naar de nieuwe positie en laat los.

 1. Tik op een sectie en houd deze ingedrukt.
 2. In het lijstoverzicht sleep je het naar de nieuwe positie en laat je los. In het board-overzicht herschik je de secties zoals je wilt.
 1. Tik op een sectie en houd deze ingedrukt.
 2. Sleep de sectie naar de nieuwe positie en laat los.

Dit is alleen in een lijstoverzicht beschikbaar.

Een sectie naar een ander project verplaatsen

Staat de sectie in het verkeerde project of wil je deze aan een ander project toevoegen? Dan kan je de sectie simpelweg verplaatsen:

 1. Aan de rechterkant van een sectie, klik je op het drie stippen-icoon.
 2. Selecteer Sectie verplaatsen.
 3. Klik op het project waar je je sectie naartoe wil verplaatsen.
 1. Aan de rechterkant van een sectie, tik je op het drie stippen-icoon.
 2. Selecteer Sectie verplaatsen.
 3. Tik op een project om je sectie er naartoe te verplaatsen.
 1. Aan de rechterkant van een sectie, tik je op het drie stippen-icoon.
 2. Selecteer Verplaatsen naar.
 3. Tik op een project om je sectie er naartoe te verplaatsen.

Secties dupliceren

Je kan een sectie dupliceren, inclusief alle taken, door op het drie stippen-icoon aan de rechterkant van de naam van de sectie te klikken en hier Sectie dupliceren te selecteren.

Secties archiveren of verwijderen

Je kan secties archiveren of verwijderen wanneer je ze niet langer nodig hebt. Het archiveren van een sectie zal deze van je projectoverzicht laten verdwijnen, terwijl je op een later moment nog steeds terug kan komen op de sectie en de voltooide taken daarin. Je kan een sectie permanent verwijderen wanneer je hier niet langer terug op hoeft te komen.

Wanneer je alle taken in een sectie hebt voltooid, kan je deze archiveren. Je kan een sectie ook verwijderen wanneer dit nodig is.

Een sectie archiveren

Archiveer je sectie, inclusief alle taken, zodat je deze op een later moment altijd kan bekijken en herstellen.

 1. Aan de rechterkant van een sectie, klik je op het drie stippen-icoon.
 2. Selecteer Sectie archiveren.
 3. Klik op Archiveren om te bevestigen.
Om een sectie te bekijken of uit het archief te halen, klik je op het drie stippen-icoon rechts bovenin het project en selecteer je Voltooide taken tonen in het menu. De gearchiveerde sectie zal in het grijs verschijnen en gearchiveerde taken worden als voltooid weergegeven. Om een sectie vervolgens uit het archief te halen, klik je op het drie stippen-icoon aan de rechterkant en selecteer je Sectie uit het archief halen.
 1. Aan de rechterkant van een sectie, tik je op het drie stippen-icoon.
 2. Selecteer Sectie archiveren.
 3. Tik op Archiveren om te bevestigen.
Om een sectie te bekijken of uit het archief te halen, tik je op het drie stippen-icoon rechts bovenin het project en selecteer je Voltooide taken tonen in het menu. De gearchiveerde sectie zal in het grijs verschijnen en gearchiveerde taken worden als voltooid weergegeven. Om een sectie vervolgens uit het archief te halen, tik je op het drie stippen-icoon aan de rechterkant en selecteer je Sectie uit het archief halen.
 1. Aan de rechterkant van een sectie, tik je op het drie stippen-icoon.
 2. Selecteer Sectie archiveren.
 3. Tik op Archiveren om te bevestigen.
Om gearchiveerde secties te bekijken, tik je op het drie stippen-icoon rechts bovenin het project en selecteer je Voltooide taken tonen in het menu. De gearchiveerde secties zullen in het grijs verschijnen en gearchiveerde taken worden als voltooid weergegeven. Om een sectie vervolgens uit het archief te halen, tik je op het drie stippen-icoon aan de rechterkant en selecteer je Sectie uit het archief halen.

Een sectie verwijderen

Heb je een sectie aangemaakt en heb je deze niet langer nodig? Dan kan je deze simpelweg verwijderen.

Wanneer je een sectie verwijdert, zullen tevens alle actieve en voltooide taken binnen deze sectie ook worden verwijderd.
 1. Aan de rechterkant van een sectie, klik je op het drie stippen-icoon.
 2. Selecteer Sectie verwijderen.
 3. Klik op Verwijderen om te bevestigen.
 1. Aan de rechterkant van een sectie, tik je op het drie stippen-icoon.
 2. Selecteer Sectie verwijderen.
 3. Tik op Verwijderen om te bevestigen.
 1. Aan de rechterkant van een sectie, tik je op het drie stippen-icoon.
 2. Selecteer Sectie verwijderen.
 3. Tik op Verwijderen om te bevestigen.

Veelgestelde vragen

Wat is de sectie-limiet van een project?

Je kan tot 20 secties per project aanmaken.

Wat gebeurt er wanneer ik mijn sectie naar een ander project verplaats?

Wanneer je een sectie naar een ander project verplaatst, zullen al je taken automatisch mee worden verplaatst.

Kan ik labels, deadlines of opmerkingen toevoegen aan mijn secties?

Nee, deze informatie kan alleen aan taken toegevoegd worden.

Kan ik een sectie aan een andere gebruiker toewijzen?

Nee, secties kunnen niet aan andere gebruikers worden toegewezen.

Kan ik voltooide taken binnen een sectie bekijken?

Absoluut. Wanneer je je voltooide taken bekijkt kan je zien welke taken in een sectie zijn voltooid.

Wanneer ik een taak terug op onvoltooid zet, blijft deze dan in de originele sectie staan?

Ja, taken blijven altijd onderdeel uitmaken van de sectie waarin ze werden voltooid. De enige manier om een taak naar een nieuwe sectie te verplaatsen is door deze terug op onvoltooid te zetten en vervolgens te verplaatsen.

Kan ik een sectie voltooien?

Nee, secties kunnen alleen worden gearchiveerd. Om Karma te ontvangen voor actieve taken binnen de sectie, moet je de taken eerst voltooien.

Ik heb een sectie, inclusief alle taken, per ongeluk verwijderd. Hoe kan ik deze herstellen?

Je kan een verwijderde sectie alleen herstellen door een backup te importeren.

Er wordt automatisch een backup gegenereerd van je gegevens op elke dag dat je wijzigingen maakt in Todoist, wanneer je een actieve Pro- of Business-abonnement hebt. Backups worden dagelijks automatisch aangemaakt en komen overeen met de laatste 21 dagen.

Kan ik alleen mijn sectie verwijderen, exclusief de taken die zich hierbinnen bevinden?

Nee, als je je sectie wil verwijderen maar je taken wil behouden, zal je deze eerst uit de sectie moeten verplaatsen. Een snelle manier om dit te doen is door multi-select te gebruiken en vervolgens te selecteren naar welke sectie of project je deze taken wilt verplaatsen.

Kan ik individuele taken archiveren?

Nee, je kan alleen secties en projecten archiveren. In de plaats hiervan kan je individuele taken of voltooien of verwijderen.