Importere oppgaver fra Wunderlist

Tilgjengelig i:
Free
Premium
Business

Det er ikke morsomt å måtte bytte programmet du bruker til å håndtere oppgavene dine. Det er derfor vi har opprettet et Wunderlist-importeringsverktøy, så du kan overføre alle oppgavene, prosjektene, påminnelsene og notatene dine til Todoist på noen få minutter. Når du starter importeringen:

 • Et nytt prosjekt med navnet Wunderlist-import vil opprettes i Todoist.
 • Alle Wunderlist-mappene og -prosjektene dine dukker opp som underprosjekter i dette overordnede prosjektet.
 • Alle Wunderlist-oppgavene, -underoppgavene, -påminnelsene, -notatene, og -filene importeres til prosjektet de tilhører.
 • Vil du kunne endre rekkefølgen på og redigere alle importere prosjekter på samme måte som for Todoist-prosjekter.

Slik starter du importen:

 1. Åpne Wunderlist-import på en datamaskin.
 2. Klikk på Start Import.
 3. Logg inn på Wunderlist-kontoen din (hvis du ikke allerede har gjort det).
 4. Du blir bedt om å godkjenne tilgang til Wunderlist. Klikk på Authorize (Godkjenn). authorize.png
 5. Todoist starter med å importerer alle oppgavene dine fra Wunderlist. Det tar bare et par minutter. import_tasks.png
 6. Når opplastingen er fullført, vil du få opp et vindu som varsler om dette. success.png
 7. Du er ferdig! Dine Wunderlist-oppgaver, -mapper, -kommentarer, -påminnelser og mer til er nå i det importerte Wunderlist-prosjektet i Todoist. Hvis du har noen spørsmål om selve importeringen, kan du ta en titt på de vanlige spørsmålene nedenfor.



Vanlige spørsmål

Spørsmål: Hva skjer når jeg importerer Wunderlist-oppgavene mine inn i Todoist?

Svar: Når importen er fullført, finner du et nytt prosjekt kalt Wunderlist Import i Todoist. Wunderlist-mappene og -prosjektene dukker opp i dette prosjektet som underprosjekter. Du finner alle dine Wunderlist-oppgaver, -notater og -filer i disse underprosjektene. Finn ut mer om importeringsprosessen ved å lese denne artikkelen i hjelpesenteret.

Spørsmål: Hvor lang tid tar importeringen?

Svar: Importeringen tar bare et par minutter i de fleste tilfeller. Hvis Wunderlist-kontoen din har et unormalt stort antall oppgaver, kan det ta litt lenger tid.

Spørsmål: Hva skjer med Wunderlist-mappene mine?

Svar: Wunderlist-mappene dine vil overføres og bli overordnede prosjekter i Todoist, med alle undermappe oppført som underprosjekter i Todoist.

Hvis du har over 200 oppgaver i en mappe i Wunderlist, vil mappen deles opp i flere prosjekter når den overføres til Todoist, med et tall lagt til: «Mappe (1)», «Mappe (2)», «Mappe (3)» osv. Deretter kan du enkelt gi disse prosjektene i Todoist navnene du ønsker.

Spørsmål: Hva skjer med Wunderlist-påminnelsene mine?

Svar: Påminnelsene dine overføres til Todoist som de er. Du kan lese mer om hvordan påminnelser fungerer i Todoist her.

Spørsmål: Hva skjer med mine gjentatte/tilbakevendende Wunderlist-oppgaver?

Svar: Dine gjentatte Wunderlist-oppgaver vil overføres, men de vil dessverre ikke lenger være gjentatte/tilbakevendende. Kun den første oppgaven importeres, og denne oppgaven mister statusen sin som gjentatt/tilbakevendende. Du kan imidlertid enkelt fikse dette ved å følge instruksjonene du finner her.

Spørsmål: Hva skjer med Wunderlist-underoppgavene mine?

Svar: Underoppgaver vil overføres naturlig som underoppgaver til den overordnede oppgaven. Du kan lese mer om hvordan underoppgaver fungerer i Todoist her.

Spørsmål: Hva skjer med Wunderlist-vedleggene mine?

Svar: Vedlegg vil overføres til Todoist som kommentarer, som inkluderer en kobling til vedlegget.

Merk deg at vedlagte filer vil være knyttet til Wunderlist-serveren, så det er best å laste ned dem og deretter laste opp dem igjen som filvedlegg til Todoist-oppgaver.

Spørsmål: Vil Wunderlist-oppgavene mine fortsatt vise hvem oppgavene er tildelt til?

Svar: Dessverre vil informasjon om tilordning ikke overføres med importen. Du kan imidlertid tilordne oppgavene på nytt når du er i Todoist og har delt prosjektet med teamet ditt.

Spørsmål: Hva skjer med mine delte Wunderlist-prosjekter?

Svar: Når du importerer, vil dine delte Wunderlist-prosjekter konverteres til prosjekter for kun én person i Todoist. Du kan imidlertid enkelt dele dem igjen i Todoist.

Spørsmål: Hva skjer med Wunderlist-oppgavekommentarene mine?

Svar: Oppgavekommentarene dine importeres inn i deres respektive Todoist-oppgaver.

Men hvis du jobbet i et delt prosjekt med andre, vil alle deres kommentarer få deg som forfatter. Alle tidspunktene for kommentarene vil settes til tidspunktet importeringen fant sted.

Spørsmål: Hva skjer med mine stjernemerkede Wunderlist-oppgaver?

Svar: Oppgavene i seg selv vil overføres, men dessverre vil den stjernemerkede statusen ikke overføres til Todoist. Men du kan angi prioritetsnivåer eller legge til tilpassede etiketter, som «@viktig», til oppgaver i Todoist. Du kan raskt hente opp alle oppgaver med samme prioritetsnivå eller samme etikett.

Spørsmål: Hva skjer med Wunderlist-innboksen min?

Svar: I Todoist vil disse oppgavene overføres til et prosjekt som kalles «inbox» (innboks), som vil være et underprosjekt i Wunderlist-prosjektet ditt. De vil ikke overføres inn i Todoist-innboksen din, men du kan enkelt flytte hele gruppen med oppgaver inn i innboksen din.

Spørsmål: Hva skjer med de fullførte oppgavene mine i Wunderlist?

Svar: Dessverre kan ikke Todoist importere dine fullførte oppgaver fra Wunderlist. Du vil imidlertid kunne se fremtidig fullførte oppgaver i Todoist.

Spørsmål: Importeringsverktøyet ser ut til å stå fast i en loop. Hva skal jeg gjøre?

Svar: Hvis du har dette problemet, kan vi manuelt starte importeringen. Send en forespørsel til kundestøtten vår, og vi hjelper deg med det.

Spørsmål: Importeringsverktøyet har problemer med å importere alle Wunderlist-prosjektene mine. Hvordan kan jeg importere dem alle?

Svar: Hvis du har flere Wunderlist-prosjekter enn Todoist støtter for kontoen din (se grensene for aktive prosjekter her), kan du løse dette på to måter.

1. Du kan redusere antallet Wunderlist-prosjekter. Du kan gjøre dette ved å flytte oppgaver mellom prosjekter og slette tomme prosjekter i Wunderlist.

2. En annen måte å importere alle prosjektene dine på, er å arkivere den første halvdelen av prosjektene og bruke importeringsverktøyet på den andre halvdelen. Deretter arkiverer du den andre halvdelen og henter tilbake den første halvdelen fra arkivet, før du benytter deg av importeringsverktøyet igjen. På denne måten får du med alle prosjektene dine inn i Todoist. Du kan selvsagt også dele opp prosjektene i enda flere deler, hvis det er nødvendig.