Loading the new Help Center

Oppgave – Legg til raskt

Tilgjengelig i:
Free
Premium
Business

Vi har ikke kommet på en måte som lar deg legge til oppgaver telepatisk (ennå), men Todoists smarte Legg til raskt-funksjon er nesten like bra. Legg til raskt er den raskeste måten for å:

  • Legge til en ny oppgave
  • Angi en forfallsdato og et tidspunkt for en oppgave
  • Legge en etikett til en oppgave
  • Angi prioritetsnivået for en oppgave
  • Legge en oppgave til i et prosjekt
  • Legge en oppgave til i en seksjon
  • Tildele en oppgave til en samarbeidspartner
  • Legg til en påminnelse for en oppgave

Bare skriv (eller dikter) all informasjonen på én enkelt linje. Den smarte Legg til raskt-funksjonen vil automatisk kjenne igjen og fremheve hver del med informasjon, og deretter legge informasjonen til i oppgaven. Dette er spesielt hendig når du legger til oppgaver på de mobile enhetene dine.

quickadd.png

Vi støtter i øyeblikket ikke forfallsdatoer på tsjekkisk og tyrkisk, men vi jobber med det og planlegger å legge til støtte for disse språkene i fremtiden.

Slik fungerer det

Trykk eller klikk på symbolet + på en Todoist-plattform (nett, PC eller en mobil enhet) for å åpne Legg til raskt. Skriv inn oppgavens navn og:

Legg til en forfallsdato og/eller et tidspunkt

Skriv datoen og tidspunktet inn i oppgavefeltet med naturlig språk, som «i morgen kl. 16:00» eller «annenhver tirsdag fra 3. mars». Deretter vil Legg til raskt-funksjonen automatisk kjenne igjen forfallsdatoen og legge den til når du lagrer oppgaven. Her er en liste med eksempler på datoformater du kan bruke.

Legg til etiketter

Skriv @ etterfulgt av etikettnavnet. For eksempel @e-post. Du vil kunne velge fra en liste med eksisterende etiketter, eller du kan opprette en ny etikett.

Angi prioritetsnivåer

Skriv p1, p2 eller p3 for å angi oppgavens prioritetsnivå.

Legg til påminnelser

Skriv «!» i feltet til oppgavenavnet direkte etterfulgt av ønsket tidspunkt for påminnelsen.

Du kan angi en påminnelse for et bestemt tidspunkt (som «!15:00»), etter at en viss tid har gått (f.eks. «!2t»), eller for å sørge for at du blir varslet på et gitt tidspunkt før oppgaven din er forfaller (f.eks. «!30mf» eller «!30min før»). Todoist vil til og med forstå når du legger til en påminnelse for «!senere» (noe som er fire timer senere), «!imorgen» (dvs. neste dag kl. 09:00) eller «!hver lørdag kl. 09:00» (dvs. hver lørdag kl. 09:00). Finn hele listen over støttede snarveier for påminnelser i denne artikkelen.

Legg den til i et prosjekt

Skriv inn symbolet # etterfulgt av prosjektnavnet. For eksempel «#jobb». Du vil kunne velge fra en liste med eksisterende prosjekter, eller du kan opprette et nytt prosjekt.

Legg til i en seksjon

Så fort du har lagt oppgaven i et prosjekt, kan du også spesifisere hvilken seksjon oppgaven skal være under. Du trenger bare skrive inn symbolet / etterfulgt av seksjonens navn. Eksempel: Hvis du ønsker at oppgaven skal være under seksjonen Administrator i Jobb-prosjektet, skriver du «#Jobb /Administrator».

Tildele den til en samarbeidspartner

Skriv inn symbolet + etterfulgt av personens navn. For eksempel «+Ole». Du vil kunne velge fra en liste med eksisterende samarbeidspartnere i prosjektet.

Dette er bare mulig i delte prosjekter, så du må spesifisere et delt prosjekt (ved å bruke #-symbolet) først, og deretter legge til en mottaker.

Noen ganger vil Legg til raskt-funksjonen kjenne igjen informasjon som faktisk er en del av oppgavenavnet. Eksempel: For oppgaven «Opprett månedlig rapport», vil «månedlig» automatisk fremheves som en forfallsdato. Bare klikk eller trykk på ordet for å fjerne fremhevingen. Du kan også slå av smart gjenkjenning av dato helt.