Loading the new Help Center

Oppgave – Legg til raskt

Tilgjengelig i:
Free
Premium
Business

Vi har ikke kommet på en måte som lar deg legge til oppgaver telepatisk (ennå), men Todoists smarte Legg til raskt-funksjon er nesten like bra. Legg til raskt er den raskeste måten for å:

  • Legge til en ny oppgave
  • Angi en forfallsdato og et tidspunkt for en oppgave
  • Legge en etikett til en oppgave
  • Angi prioritetsnivået for en oppgave
  • Legge en oppgave til i et prosjekt
  • Legge en oppgave til i en seksjon
  • Tildele en oppgave til en samarbeidspartner

Bare skriv (eller dikter) all informasjonen på én enkelt linje. Den smarte Legg til raskt-funksjonen vil automatisk kjenne igjen og fremheve hver del med informasjon, og deretter legge informasjonen til i oppgaven. Dette er spesielt hendig når du legger til oppgaver på de mobile enhetene dine.

Android___Quick_Add__Filled_.png

Vi støtter i øyeblikket ikke forfallsdatoer på tsjekkisk og tyrkisk, men vi jobber med det og planlegger å legge til støtte for disse språkene i fremtiden.

Slik fungerer det

Trykk eller klikk på symbolet + på en Todoist-plattform (nett, PC eller en mobil enhet) for å åpne Legg til raskt. Skriv inn oppgavens navn og:

Legg til en forfallsdato og/eller et tidspunkt

Skriv datoen og tidspunktet inn i oppgavefeltet med naturlig språk, som «i morgen kl. 16:00» eller «annenhver tirsdag fra 3. mars». Deretter vil Legg til raskt-funksjonen automatisk kjenne igjen forfallsdatoen og legge den til når du lagrer oppgaven. Her er en liste med eksempler på datoformater du kan bruke.

Legg til etiketter

Skriv @ etterfulgt av etikettnavnet. For eksempel @e-post. Du vil kunne velge fra en liste med eksisterende etiketter, eller du kan opprette en ny etikett.

Angi prioritetsnivåer

Skriv p1, p2 eller p3 for å angi oppgavens prioritetsnivå.

Legg den til i et prosjekt

Skriv inn symbolet # etterfulgt av prosjektnavnet. For eksempel «#jobb». Du vil kunne velge fra en liste med eksisterende prosjekter, eller du kan opprette et nytt prosjekt.

Legg til i en seksjon

Så fort du har lagt oppgaven i et prosjekt, kan du også spesifisere hvilken seksjon oppgaven skal være under. Du trenger bare skrive inn symbolet / etterfulgt av seksjonens navn. Eksempel: Hvis du ønsker at oppgaven skal være under seksjonen Administrator i Jobb-prosjektet, skriver du «#Jobb /Administrator».

Tildele den til en samarbeidspartner

Skriv inn symbolet + etterfulgt av personens navn. For eksempel «+Ole». Du vil kunne velge fra en liste med eksisterende samarbeidspartnere i prosjektet.

Dette er bare mulig i delte prosjekter, så du må spesifisere et delt prosjekt (ved å bruke #-symbolet) først, og deretter legge til en mottaker.

Noen ganger vil Legg til raskt-funksjonen kjenne igjen informasjon som faktisk er en del av oppgavenavnet. Eksempel: For oppgaven «Opprett månedlig rapport», vil «månedlig» automatisk fremheves som en forfallsdato. Bare klikk eller trykk på ordet for å fjerne fremhevingen. Du kan også slå av smart gjenkjenning av dato helt.