Loading the new Help Center

Bruke tastatursnarveier i Todoist

Tilgjengelig i:
Free
Premium
Business

Spar tid og innsats på gjentatte handlinger med Todoist sine tastatursnarveier!

Disse snarveienekan brukes hvor som helst i appene, mens andre kun fungerer når du legger til eller redigerer oppgaver.

Shortcuts modal

Få tilgang til globale snarveier ved å bruke Todoist for macOS og Windows. Legg til oppgaver uansett hvilken app du bruker mens du har Todoist kjørende i bakgrunnen.

Generelt

Handling macOS-snarvei Windows-snarvei
Legg til raskt Q Q
Søk / eller F / eller F
Avvis/kanseller Esc Esc

Åpne/lukk sidestolpe

M M

Vis tastatursnarveier

? ?

Åpne hurtigsøk

Cmd ⌘ + K Ctrl + K
Skriv ut gjeldende visning Cmd ⌘ + P Ctrl + P
Zoom inn Cmd ⌘ + = Ctrl + =
Zoom ut Cmd ⌘ + Minus-tegn (-) Ctrl + Minus (-)
Tilbakestill zoom-nivået Cmd ⌘ + 0 Ctrl + 0

Legg til raskt

Skriv inn disse snarveiene i oppgavefeltet for raskt å legge til detaljer, som prosjekt, prioritetsnivå og mottaker.

Handling Snarvei
Angi et prioritetsnivå p1, p2, p3, p4
Velg et prosjekt #
Velg en seksjon /
Velg en mottaker +
Legg til en etikett @
Legg til en påminnelse !

Naviger

Bruk disse snarveien for raskt å bevege deg mellom visninger, få tilgang til innstillinger, med mer.

Handling Snarvei
Åpne oppgave i dens prosjekt
Shift ⇧ + G
Åpne Produktivitet
O og deretter P
Åpne hjelp
O og deretter H
Åpne varsel
O og deretter N
Åpne profilbildemenyen
O og deretter U
Flytt fokus opp
K eller
Flytt fokus ned
J eller
Flytt fokus til høyre
Flytt fokus til venstre
Gå til hjem
H eller G og deretter
Gå til Innboks
G og deretter I
Gå til I dag
G og deretter T
Gå til Kommende
G og deretter U
Gå til etiketter
G og deretter L
Gå til prosjekter
G og deretter P
Gå til seksjon
G og deretter /
Åpne innstillinger
O og deretter S
Åpne tema
O og deretter T
Åpne aktivitetslogg
G og deretter A
Åpne Filtre og etiketter
G og deretter V

Legg til oppgaver

Disse snarveiene fungerer kun når pekeren din er i oppgaven. Snarvei-handlingene er forskjellige avhengig av om du opprettet en helt ny oppgave eller redigerer en eksisterende oppgave.

Handling Snarvei
Legg til nye oppgaver nederst i listen
A
Legg til nye oppgaver øverst i listen
Shift ⇧ +
Lagre en nylig opprettet oppgave og opprett en ny oppgave under
Enter
Lagre endringer til en eksisterende oppgave og opprette en ny oppgave under
Shift ⇧ + Enter
Lagre en ny oppgave eller lagre endringer til en eksisterende oppgave, og opprett en ny oppgave over
Ctrl + Enter

Rediger oppgaver

Handling macOS-snarvei Windows-snarvei
Fullfør fokusert oppgave
E
E
Fullfør og arkiver tilbakevendende oppgave
Shift ⇧ + Klikk på avmerkingsboksen
Shift + Klikk på avmerkingsboksen
Åpne oppgavevisning
Enter
Enter
Rediger oppgave
Cmd ⌘ + E
Ctrl + E
Lagre endringer
Cmd ⌘ + Enter
Ctrl + Enter
Angi forfallsdato
T
T
Fjern forfallsdato
Shift ⇧ + T
Shift + T
Angi prioritetsnivå
1, 2, 3, 4
1, 2, 3, 4
Endre prioritetsnivå
Y
Y
Kommenter
C
C
Legg til etikkett
L
L
Tildel / tildel til annen
Shift ⇧ + R
Shift + R
Flytt til …
V
V
Flere oppgavehandlinger
.
.
Velg fokusert oppgave
X eller Cmd ⌘ + Klikk
Ctrl + Klikk
Velg flere oppgaver
Cmd ⌘ + Klikk eller Shift ⇧ + Klikk
Ctrl + Klikk eller Shift + Klikk
Flytt fokus til verktøylinje for flervalg
,
,
Slett valgt oppgave
Cmd ⌘ + Delete
Shift + Delete
Kopier kobling til oppgave
Shift ⇧ + Cmd ⌘ + C
Shift + Ctrl + C
Flytt til oppgaven ovenfor den du redigerer i øyeblikket
Cmd  +
Ctrl +
Flytt til oppgaven nedenfor den du redigerer i øyeblikket
Cmd ⌘ +
Ctrl +

Opprett og fullfør underoppgaver

Handling Snarvei Windows-snarvei
Øk innrykk for fokusert oppgave
Cmd ⌘ + ]
Ctrl + ]
Reduser innrykk for fokusert oppgave
Cmd ⌘ + [
Ctrl + [
Se/skjul underoppgaver
Shift ⇧ + E
Shift + E
Snarveiene ovenfor er kun tilgjengelig i listevisning når fokus er på en oppgave.

Håndter oppgaver i et prosjekt

Disse snarveiene fungerer kun i prosjekter.

Handling Snarvei
Endre til liste-/tavlevisning
Shift ⇧ + V
Legg til seksjon
S
Del prosjekt
Shift ⇧ + S
Sorter etter forfallsdato
D
Sorter etter prioritet
P
Sorter alfabetisk
N
Sorter etter mottaker
R
Åpne flere prosjekthandlinger
W
Handlinger i Kommende-visningen
Handling macOS-snarvei Windows-snarvei
Gå til i dag i Kommende
Option ⌥ + Shift ⇧ + Y
Hjem
Neste uke i Kommende
Shift ⇧ +
Shift +
Forrige uke i Kommende
Shift ⇧ +
Shift +
Hvis du ønsker deg flere tastatursnarveier, kan du prøve Todoist Shortcuts-utvidelsen, som er utviklet av en tredjepart. Den er tilgjengelig for Chrome og Firefox.

Global

Globale tastatursnarveier kan bruke når Todoist er minimert. Bruk de standard snarveiene nedenfor, eller tilpass dine egne snarveier i Todoist, så de passer med arbeidsflyten din.

Handling Snarvei
Vis/skjul Todoist Cmd ⌘ + Ctrl  + T
Åpne Legg til raskt Option ⌥ + Mellomrom

 

Generelt

Handling Snarvei
Legg til raskt Q
Søk / eller F
Avvis/kanseller Esc

Åpne/lukk sidestolpe

M

Vis tastatursnarveier

?

Åpne hurtigsøk

Cmd ⌘ + K
Skriv ut gjeldende visning Cmd ⌘ +
Zoom inn Cmd ⌘ + =
Zoom ut Cmd ⌘ + Minus-tegn (-)

Legg til raskt

Skriv inn disse snarveiene i oppgavefeltet for raskt å legge til detaljer, som prosjekt, prioritetsnivå og mottaker.

Handling Snarvei
Angi et prioritetsnivå P1, P2, P3, P4
Velg et prosjekt #
Velg en seksjon /
Velg en mottaker +
Legg til en etikett @
Legg til en påminnelse !

Naviger

Bruk disse snarveien for raskt å bevege deg mellom visninger, få tilgang til innstillinger, med mer.

Handling Snarvei
Åpne oppgave i dens prosjekt
Shift ⇧ + G
Åpne Produktivitet
O og deretter P
Åpne hjelp
O og deretter H
Åpne varsel
O og deretter N
Åpne profilbildemenyen
O og deretter U
Flytt fokus opp
K eller
Flytt fokus ned
J eller
Flytt fokus til høyre
Flytt fokus til venstre
Gå til hjem
H eller G og deretter
Gå til Innboks
G og deretter I
Gå til I dag
G og deretter T
Gå til Kommende
G og deretter U
Gå til etiketter
G og deretter L
Gå til prosjekter
G og deretter P
Gå til seksjon
G og deretter /
Åpne innstillinger
O og deretter S
Åpne tema
O og deretter T
Åpne aktivitetslogg
G og deretter A
Åpne Filtre og etiketter
G og deretter V

Legg til oppgaver

Disse snarveiene fungerer kun når pekeren din er i oppgaven. Snarvei-handlingene er forskjellige avhengig av om du opprettet en helt ny oppgave eller redigerer en eksisterende oppgave.

Handling Snarvei
Legg til nye oppgaver nederst i listen
A
Legg til nye oppgaver øverst i listen
Shift ⇧ +
Lagre en nylig opprettet oppgave og opprett en ny oppgave under
Enter
Lagre endringer til en eksisterende oppgave og opprette en ny oppgave under
Shift ⇧ + Enter
Lagre en ny oppgave eller lagre endringer til en eksisterende oppgave, og opprett en ny oppgave over
Ctrl ⌃ + Enter

Rediger oppgaver

Handling Snarvei
Fullfør fokusert oppgave
E
Fullfør og arkiver tilbakevendende oppgave
Shift ⇧ + Klikk på avmerkingsboksen
Åpne oppgavevisning
Enter
Rediger oppgave
Cmd ⌘ + E
Lagre endringer
Cmd ⌘ + Enter 
Angi forfallsdato
T
Fjern forfallsdato
Shift ⇧ + T
Angi prioritetsnivå
1, 2, 3, 4
Endre prioritetsnivå
Y
Kommenter
C
Legg til etikkett
L
Tildel / tildel til annen
Shift ⇧ +
Flytt til …
V
Flere oppgavehandlinger
.
Velg fokusert oppgave
X eller Cmd ⌘ + Klikk
Velg flere oppgaver
Cmd ⌘ + Klikk eller Shift ⇧ + Klikk
Flytt fokus til verktøylinje for flervalg
,
Slett valgt(e) oppgave(r)
Cmd ⌘ + Delete
Kopier kobling til oppgave
Shift ⇧ + Cmd ⌘ +
Flytt til oppgaven ovenfor den du redigerer i øyeblikket
Cmd ⌘ + ↑ 
Flytt til oppgaven nedenfor den du redigerer i øyeblikket
Cmd ⌘ + ↓ 

Opprett og fullfør underoppgaver

Handling Snarvei
Øk innrykk for fokusert oppgave
Cmd ⌘ +
Reduser innrykk for fokusert oppgave
Cmd ⌘ +
Se/skjul underoppgaver
Shift ⇧ + E
Snarveiene ovenfor er kun tilgjengelig i listevisning når fokus er på en oppgave.

Håndter oppgaver i et prosjekt

Disse snarveiene fungerer kun i prosjekter.

Handling Snarvei
Endre til liste-/tavlevisning
Shift ⇧ + V
Legg til seksjon
S
Del prosjekt
Shift ⇧ + S
Sorter etter forfallsdato
D
Sorter etter prioritet
P
Sorter alfabetisk
N
Sorter etter mottaker
R
Åpne flere prosjekthandlinger
W
Handlinger i Kommende-visningen
Handling Snarvei
Gå til i dag i Kommende
Option ⌥ + Shift ⇧ + Y
Neste uke i Kommende
Shift ⇧ +
Forrige uke i Kommende
Shift ⇧ +

Global

Globale tastatursnarveier kan bruke når Todoist er minimert. Bruk de standard snarveiene nedenfor, eller tilpass dine egne snarveier i Todoist, så de passer med arbeidsflyten din.

Handling Snarvei
Vis/skjul Todoist Win + Alt + S
Åpne Legg til raskt Ctrl + Mellomrom

Generelt

Handling Snarvei
Legg til raskt Q
Søk / eller F
Avvis/kanseller Esc

Vis/skjul navigeringsmeny

M

Vis tastatursnarveier

?

Åpne hurtigsøk

Ctrl +
Skriv ut gjeldende visning Ctrl +
Zoom inn Ctrl + Shift + =
Zoom ut Ctrl + Minus (-)

Legg til raskt

Skriv inn disse snarveiene i oppgavefeltet for raskt å legge til detaljer, som prosjekt, prioritetsnivå og mottaker.

Handling Snarvei
Angi et prioritetsnivå P1, P2, P3, P4
Velg et prosjekt #
Velg en seksjon /
Velg en mottaker +
Legg til en etikett @

Naviger

Bruk disse snarveien for raskt å bevege deg mellom visninger, få tilgang til innstillinger, med mer.

Handling Snarvei
Åpne oppgave i dens prosjekt
Shift + G
Åpne Produktivitet
O og deretter P
Åpne hjelp
O og deretter H
Åpne varsel
O og deretter N
Åpne profilbildemenyen
O og deretter U
Flytt fokus opp
K eller
Flytt fokus ned
J eller
Flytt fokus til høyre
Flytt fokus til venstre
Gå til hjem
H eller G og deretter
Gå til Innboks
G og deretter I
Gå til I dag
G og deretter T
Gå til Kommende
G og deretter U
Gå til etiketter
G og deretter L
Gå til prosjekter
G og deretter P
Gå til seksjon
G og deretter /
Åpne innstillinger
O og deretter S
Åpne tema
O og deretter T
Åpne aktivitetslogg
G og deretter A
Åpne Filtre og etiketter
G og deretter V

Legg til oppgaver

Disse snarveiene fungerer kun når pekeren din er i oppgaven. Snarvei-handlingene er forskjellige avhengig av om du opprettet en helt ny oppgave eller redigerer en eksisterende oppgave.

Handling Snarvei
Legg til nye oppgaver nederst i listen
A
Legg til nye oppgaver øverst i listen
Shift +
Lagre en nylig opprettet oppgave og opprett en ny oppgave under
Enter
Lagre endringer til en eksisterende oppgave og opprette en ny oppgave under
Shift + Enter
Lagre en ny oppgave eller lagre endringer til en eksisterende oppgave, og opprett en ny oppgave over
Ctrl + Enter

Rediger oppgaver

Handling Snarvei
Fullfør fokusert oppgave
E
Fullfør og arkiver tilbakevendende oppgave
Shift + Klikk på avmerkingsboksen
Åpne oppgavevisning
Enter
Rediger oppgave
Ctrl + E
Lagre endringer
Ctrl + Enter
Angi forfallsdato
T
Fjern forfallsdato
Shift + T
Angi prioritetsnivå
1, 2, 3,
Endre prioritetsnivå
Y
Kommenter
C
Legg til etikkett
L
Tildel / tildel til annen
Shift +
Flytt til …
V
Flere oppgavehandlinger
.
Velg fokusert oppgave
X eller Ctrl + Klikk
Velg flere oppgaver
Ctrl + Klikk eller Shift + Klikk
Flytt fokus til verktøylinje for flervalg
,
Slett valgt(e) oppgave(r)
Shift + Delete
Kopier kobling til oppgave
Shift + Ctrl + C
Flytt til oppgaven ovenfor den du redigerer i øyeblikket
Ctrl + ↑ 
Flytt til oppgaven nedenfor den du redigerer i øyeblikket
Ctrl +

Opprett og fullfør underoppgaver

Handling Snarvei
Øk innrykk for fokusert oppgave
Ctrl +
Reduser innrykk for fokusert oppgave
Ctrl + [
Se/skjul underoppgaver
Shift + E
Snarveiene ovenfor er kun tilgjengelig i listevisning når fokus er på en oppgave.

Håndter oppgaver i et prosjekt

Disse snarveiene fungerer kun i prosjekter.

Handling Snarvei
Endre til liste-/tavlevisning
Shift + V
Legg til seksjon
S
Del prosjekt
Shift + S
Sorter etter forfallsdato
D
Sorter etter prioritet
P
Sorter alfabetisk
N
Sorter etter mottaker
R
Åpne flere prosjekthandlinger
W
Handlinger i Kommende-visningen
Handling Snarvei
Gå til i dag i Kommende
Hjem
Neste uke i Kommende
Shift +
Forrige uke i Kommende
Shift +

Legg til raskt

Skriv inn disse snarveiene i oppgavefeltet for raskt å legge til detaljer, som prosjekt, prioritetsnivå og mottaker.

Handling Snarvei
Legg til en etikett @
Velg et prosjekt #
Velg en seksjon /
Velg en mottaker +
Angi et prioritetsnivå P1, P2, P3, P4
Legg til en påminnelse !

Generelt

Disse snarveiene kan kun brukes med et mobilt tastatur.
Handling Snarvei
Åpne Legg til oppgave raskt Ctrl + N
Gå til hjem-visningen H
Opprett en ny oppgave øverst i listen (fungerer kun i prosjekter) Ctrl + Shift + N
Opprett et nytt prosjekt Ctrl + Shift + P
Opprett en ny etikett Ctrl + Shift + L
Opprett et nytt filter Ctrl + Shift + F
Lagre en kommentar Ctrl + Enter
Åpne innboksen Ctrl + 1
Åpne I dag Ctrl + 2
Åpne Kommende Ctrl + 3
Åpne prosjektlisten Ctrl + 4
Åpne etikettlisten Ctrl + 5
Åpne filterlisten Ctrl + 5
Åpne søk Ctrl + F
Åpne Innstillinger Ctrl + ,
Manuell synkronisering Ctrl + S

Legg til raskt

Skriv inn disse snarveiene i oppgavefeltet for raskt å legge til detaljer, som prosjekt, prioritetsnivå og mottaker.

Handling Snarvei
Legg til en etikett @
Velg et prosjekt #
Velg en seksjon /
Velg en mottaker +
Angi et prioritetsnivå P1, P2, P3, P4
Legg til en påminnelse !

Generelt

Disse snarveiene kan kun brukes med et tastatur.
Handling Snarvei
Åpne Legg til oppgave raskt Cmd ⌘ + N
Gå til hjem-visningen H
Opprett et nytt prosjekt Shift ⇧ + Cmd ⌘ + P
Opprett en ny etikett Shift ⇧ + Cmd ⌘ + L
Opprett et nytt filter Shift ⇧ + Cmd ⌘ + F
Åpne innboksen Cmd ⌘ + 1
Åpne I dag Cmd ⌘ + 2
Åpne Kommende Cmd ⌘ + 3
Utvid/skjul prosjektlisten Cmd ⌘ + 4
Utvid/skjul etikettlisten Cmd ⌘ + 5
Utvid/skjul filterlisten Cmd ⌘ + 5
Åpne søk Cmd ⌘ + F
Åpne Innstillinger Cmd ⌘ + ,
Manuell synkronisering Cmd ⌘ + S

Sortere oppgaver i et prosjekt

Disse snarveiene kan kun brukes med et tastatur.
Handling Snarvei
Sorter etter dato Option ⌥ + D
Sorter etter prioritet Option ⌥ + P
Sorter etter navn Option ⌥ + N
Sorter etter mottaker Option ⌥ + R