Loading the new Help Center

Tastatursnarveier

Tilgjengelig i:
Free
Premium
Business

Alle snarveiene som sparer deg tid! Noen kan brukes hvor som helst i appen, mens andre kun fungerer når du legger til eller redigerer oppgaver.

Legg til raskt

Skriv inn disse snarveiene i oppgavefeltet for raskt å legge til detaljer, som prosjekt, prioritetsnivå og mottaker.

Handling Snarvei
Legg til en etikett @
Velg et prosjekt #
Velg en seksjon /
Velg en mottaker +
Angi et prioritetsnivå p1, p2, p3, p4

Generelt

Handling Snarvei
Åpne eller lukk meny m
Gå til hjem-visningen h
Velg og endre flere oppgaver samtidig Ctrl + venstreklikk (Windows), ⌘ + venstreklikk (macOS) eller Shift + venstreklikk på flere oppgaver
Legg til en oppgave (med Legg til raskt) q
Legg til en oppgave nederst i listen a
Legg til en oppgave øverst i listen A
Legg til en seksjon s
Åpne søk / eller f
Bytt til tavlevisning Shift + v

Legge til eller redigere oppgaver

Disse snarveiene fungerer kun når pekeren din er i oppgaven. Snarvei-handlingene er forskjellige avhengig av om du opprettet en helt ny oppgave eller redigerer en eksisterende oppgave.

Handling Snarvei
Endre oppgavenavn Alt + klikk eller ⌥ + klikk (macOS)
Avbryt nåværende endringer Esc
Lagre en nylig opprettet oppgave, og opprett en ny oppgave under den Enter
Lagre endringer til en eksisterende oppgave og opprett en ny oppgave under den Shift + Enter
Lagre en ny oppgave, eller lagre endringene i en eksisterende oppgave og opprett en ny oppgave over den Ctrl + Enter
Flytt til oppgaven ovenfor den du redigerer i øyeblikket Ctrl + ↑
Flytt til oppgaven nedenfor den du redigerer i øyeblikket Ctrl + ↓

Opprette og fullføre underoppgaver

Handling Snarvei
Øk oppgaveinnrykk (fungerer kun i prosjekter) Ctrl + →
Reduser oppgaveinnrykk (fungerer kun i prosjekter) Ctrl + ←

Dette er kun tilgjengelig i listevisning.

Sortere oppgaver i et prosjekt

Disse snarveiene fungerer kun i prosjekter.

Handling Snarvei
Sorter etter dato d
Sorter etter prioritet p
Sorter etter navn n
Sorter etter mottaker r
Hvis du ønsker deg flere tastatursnarveier, kan du prøve Todoist Shortcuts-utvidelsen, som er utviklet av en tredjepart. Den er tilgjengelig for Chrome og Firefox.

Globale snarveier

Disse snarveiene kan brukes hvor som helst på datamaskinen, så lenge Todoist for macOS er åpen.

Handling Snarvei
Vis/skjul Todoist Ctrl + ⌘ + T
Åpne «Legg til oppgave raskt» Ctrl + ⌘ + A
Du kan tilpasse disse snarveiene med +, (eller ved å gå til Todoist → Innstillinger i den øverste linjen på macOS-enheten din.

Legg til raskt

Skriv inn disse snarveiene i oppgavefeltet for raskt å legge til detaljer, som prosjekt, prioritetsnivå og mottaker.

Handling Snarvei
Legg til en etikett @
Velg et prosjekt #
Velg en seksjon /
Velg en mottaker +
Angi et prioritetsnivå p4

Generelt

Handling Snarvei
Åpne eller lukk meny m
Gå til hjem-visningen h
Velg og endre flere oppgaver samtidig ⌘ + venstreklikk eller Shift + venstreklikk på flere oppgaver
Legg til en oppgave (med Legg til raskt) q
Legg til en oppgave nederst i listen a
Legg til en oppgave øverst i listen A
Legg til en seksjon s
Åpne søk / eller f
Bytt til tavlevisning Shift + v

Legge til eller redigere oppgaver

Disse snarveiene fungerer kun når pekeren din er i oppgaven. Snarvei-handlingene er forskjellige avhengig av om du opprettet en helt ny oppgave eller redigerer en eksisterende oppgave.

Handling Snarvei
Endre oppgavenavn ⌥ + klikk
Avbryt nåværende endringer Esc
Lagre en nylig opprettet oppgave, og opprett en ny oppgave under den Enter
Lagre endringer til en eksisterende oppgave og opprett en ny oppgave under den Shift + Enter
Lagre en ny oppgave, eller lagre endringene i en eksisterende oppgave og opprett en ny oppgave over den Ctrl + Enter
Flytt til oppgaven ovenfor den du redigerer i øyeblikket (fungerer kun i prosjekter) ⌘ + ↑
Flytt til oppgaven nedenfor den du redigerer i øyeblikket (fungerer kun i prosjekter) ⌘ + ↓

Opprette og fullføre > underoppgaver

Handling Snarvei
Øk oppgaveinnrykk (fungerer kun i prosjekter) ⌘ + →
Reduser oppgaveinnrykk (fungerer kun i prosjekter) ⌘ + ←

Dette er kun tilgjengelig i listevisning.

Sortere oppgaver i et prosjekt

Disse snarveiene fungerer kun i prosjekter.

Handling Snarvei
Sorter etter dato d
Sorter etter prioritet p
Sorter etter navn n
Sorter etter mottaker r

Globale snarveier

Disse snarveiene kan brukes hvor som helst på datamaskinen, så lenge Todoist for Windows 10 er åpen.

Handling Snarvei
Vis/skjul Todoist Win + Alt + S
Åpne «Legg til oppgave raskt» Win + Alt + Q
Du kan tilpasse disse snarveiene ved å åpne systemfeltet nederst i høyre hjørne av skjermen, og høyreklikk deretter på Todoist-ikonet og velg Innstillinger.

Legg til raskt

Skriv inn disse snarveiene i oppgavefeltet for raskt å legge til detaljer, som prosjekt, prioritetsnivå og mottaker.

Handling Snarvei
Legg til en etikett @
Velg et prosjekt #
Velg en seksjon /
Velg en mottaker +
Angi et prioritetsnivå p1, p2, p3, p4

Generelt

Handling Snarvei
Åpne eller lukk meny m
Gå til hjem-visningen h
Velg og endre flere oppgaver samtidig Ctrl + venstreklikk eller Shift + venstreklikk på flere oppgaver
Legg til en oppgave (med Legg til raskt) q
Legg til en oppgave nederst i listen a
Legg til en oppgave øverst i listen A
Legg til en seksjon s
Åpne søk / eller f
Bytt til tavlevisning Shift + v

Legge til eller redigere oppgaver

Disse snarveiene fungerer kun når pekeren din er i oppgaven. Snarvei-handlingene er forskjellige avhengig av om du opprettet en helt ny oppgave eller redigerer en eksisterende oppgave.

Handling Snarvei
Endre oppgavenavn Alt + klikk 
Avbryt nåværende endringer Esc
Lagre en nylig opprettet oppgave, og opprett en ny oppgave under den Enter
Lagre endringer til en eksisterende oppgave og opprett en ny oppgave under den Shift + Enter
Lagre en ny oppgave, eller lagre endringene i en eksisterende oppgave og opprett en ny oppgave over den Ctrl + Enter
Flytt til oppgaven ovenfor den du redigerer i øyeblikket Ctrl + ↑
Flytt til oppgaven nedenfor den du redigerer i øyeblikket Ctrl + ↓

Opprette og fullføre underoppgaver

Handling Snarvei
Øk oppgaveinnrykk (fungerer kun i prosjekter) Ctrl + →
Reduser oppgaveinnrykk (fungerer kun i prosjekter) Ctrl + ←

Dette er kun tilgjengelig i listevisning.

Sortere oppgaver i et prosjekt

Disse snarveiene fungerer kun i prosjekter.

Handling Snarvei
Sorter etter dato d
Sorter etter prioritet p
Sorter etter navn n
Sorter etter mottaker r

Legg til raskt

Skriv inn disse snarveiene i oppgavefeltet for raskt å legge til detaljer, som prosjekt, prioritetsnivå og mottaker.

Handling Snarvei
Legg til en etikett @
Velg et prosjekt #
Velg en seksjon /
Velg en mottaker +
Angi et prioritetsnivå p1, p2, p3, p4

Generelt

Disse snarveiene kan kun brukes med et mobilt tastatur.
Handling Snarvei
Åpne «Legg til oppgave raskt» Ctrl + N
Gå til hjem-visningen h
Opprett en ny oppgave øverst i listen (fungerer kun i prosjekter) Ctrl + Shift + N
Opprett et nytt prosjekt Ctrl + Shift + P
Opprett en ny etikett Ctrl + Shift + L
Opprett et nytt filter Ctrl + Shift + F
Lagre en kommentar Ctrl + Enter
Åpne innboksen Ctrl + 1
Åpne team-innboksen Ctrl + Shift + 1
Åpne «I dag» Ctrl + 2
Åpne Kommende Ctrl + 3
Åpne prosjektlisten Ctrl + 4
Åpne etikettlisten Ctrl + 5
Åpne filterlisten Ctrl + 5
Åpne søk Ctrl + F
Åpne «Innstillinger» Ctrl + ,
Manuell synkronisering Ctrl + S

Legg til raskt

Skriv inn disse snarveiene i oppgavefeltet for raskt å legge til detaljer, som prosjekt, prioritetsnivå og mottaker.

Handling Snarvei
Legg til en etikett @
Velg et prosjekt #
Velg en seksjon /
Velg en mottaker +
Angi et prioritetsnivå p1, p2, p3, p4

Generelt

Disse snarveiene kan kun brukes med et tastatur.
Handling Snarvei
Åpne «Legg til oppgave raskt» ⌘ + N
Gå til hjem-visningen h
Opprett et nytt prosjekt Shift + ⌘ + P
Opprett en ny etikett Shift + ⌘ + L
Opprett et nytt filter Shift + ⌘ + F
Åpne innboksen ⌘ + 1
Åpne team-innboksen Shift + ⌘ + 1
Åpne «I dag» ⌘ + 2
Åpne Kommende ⌘ + 3
Utvid/skjul prosjektlisten ⌘ + 4
Utvid/skjul etikettlisten ⌘ + 5
Utvid/skjul filterlisten ⌘ + 5
Åpne søk ⌘ + F
Åpne «Innstillinger» ⌘ + ,
Manuell synkronisering ⌘ + S

Sortere oppgaver i et prosjekt

Disse snarveiene kan kun brukes med et tastatur.
Handling Snarvei
Sorter etter dato ⌥ + d
Sorter etter prioritet ⌥ + p
Sorter etter navn ⌥ + n
Sorter etter mottaker ⌥ + r