Loading the new Help Center

Tastatursnarveier

Tilgjengelig i:
Free
Premium
Business

Alle snarveiene som sparer deg tid! Noen kan brukes hvor som helst i appen, mens andre kun fungerer når du legger til eller redigerer oppgaver.

Shortcuts modal

Du kan også se tastatursnarveier i Todoist ved å åpne kommandomenyen.

Generelt

Handling Snarvei
Legg til raskt Q
Søk / eller F
Avvis/kanseller Esc

Vis/skjul navigasjonsmeny

M

Vis tastatursnarveier

?

Åpne kommandomenyen

CMD (⌘) + K (Mac) eller CTRL + K (Windows)
Skriv ut gjeldende visning CMD (⌘) + P (Mac) eller CTRL + P (Windows)
Zoom inn CMD (⌘) + = (Mac) eller CTRL + Shift ⇧ + = (Windows)
Zoom ut CMD (⌘) + - (Mac) eller CTRL + - (Windows)

Legg til raskt

Skriv inn disse snarveiene i oppgavefeltet for raskt å legge til detaljer, som prosjekt, prioritetsnivå og mottaker.

Handling Snarvei
Angi et prioritetsnivå p1, p2, p3, p4
Velg et prosjekt #
Velg en seksjon /
Velg en mottaker +
Legg til en etikett @

Naviger

Bruk disse snarveien for raskt å bevege deg mellom visninger, få tilgang til innstillinger, med mer.

Handling Snarvei
Åpne oppgave i dens prosjekt
Shift ⇧ + G
Åpne Produktivitet
O etterfulgt av P
Åpne hjelp og informasjon
O etterfulgt av H
Åpne varsel
O etterfulgt av N
Åpne profilbildemenyen
O etterfulgt av U
Flytt fokus opp
K eller ↑
Flytt fokus ned
J eller ↓
Flytt fokus til høyre
Flytt fokus til venstre
Gå til hjem
H eller G etterfulgt av H 
Gå til Innboks
G etterfulgt av I
Gå til Team-innboks
G etterfulgt av Shift ⇧ + I
Gå til I dag
G etterfulgt av T
Gå til Kommende
G etterfulgt av U
Gå til etiketter
G etterfulgt av L
Gå til prosjekter
G etterfulgt av P
Gå til seksjon
G etterfulgt av /
Åpne innstillinger
O etterfulgt av S
Åpne tema
O etterfulgt av T
Åpne aktivitetslogg
O etterfulgt av A
Åpne Filtre og etiketter
G etterfulgt av V

Legg til oppgaver

Disse snarveiene fungerer kun når pekeren din er i oppgaven. Snarvei-handlingene er forskjellige avhengig av om du opprettet en helt ny oppgave eller redigerer en eksisterende oppgave.

Handling Snarvei
Legg til nye oppgaver nederst i listen
A
Legg til nye oppgaver øverst i listen
Shift ⇧ + A 
Lagre en nylig opprettet oppgave og opprett en ny oppgave under
Enter
Lagre endringer til en eksisterende oppgave og opprette en ny oppgave under
Shift ⇧ + Enter
Lagre en ny oppgave eller lagre endringer til en eksisterende oppgave, og opprett en ny oppgave over
ctrl (⌃) + Enter

Rediger oppgaver

Handling Snarvei
Fullfør fokusert oppgave
E
Fullfør og arkiver tilbakevendende oppgave
Shift ⇧ + klikk på boks (hold nede ⇧)
Åpne oppgavevisning
Enter
Rediger oppgave
CMD (⌘) + E (Mac) eller CTRL + E (Windows)
Lagre endringer
CMD (⌘) + Enter (Mac) eller CTRL + Enter (Windows)
Planlegg
T
Fjern forfallsdato
Shift ⇧ + T
Angi prioritetsnivå
1, 2, 3, 4 
Endre prioritetsnivå
Y
Kommenter
C
Legg til etikkett
L
Tildel / tildel til annen
Shift ⇧ + R 
Flytt til …
V
Flere oppgavehandlinger
.
Velg fokusert oppgave
X (samme som CMD + klikk (Mac) eller CTRL + klikk (Windows))
Velg flere oppgaver
CMD (⌘) + klikk (Mac) eller CTRL + klikk (Windows) eller Shift ⇧ + klikk
Flytt fokus til verktøylinje for flervalg
,
Slett valgt oppgave
CMD (⌘) + Delete (⌫) (Mac) eller Shift ⇧ + Delete (Windows)
Kopier kobling til oppgave
Shift ⇧ + CMD (⌘) + , (Mac) eller Shift ⇧ + CTRL + ,
Flytt til oppgaven ovenfor den du redigerer i øyeblikket
CMD (⌘) + ↑ (Mac) eller CTRL + ↑ (Windows)
Flytt til oppgaven nedenfor den du redigerer i øyeblikket
CMD (⌘) + ↓ (Mac) eller CTRL + ↓ (Windows)

Opprett og fullfør underoppgaver

Handling Snarvei
Øk innrykk for fokusert oppgave
CMD (⌘) + ] (Mac) eller CTRL + ] (Windows)
Reduser innrykk for fokusert oppgave
CMD (⌘) + [ eller CTRL + [ (Windows)
Se/skjul underoppgaver
Shift ⇧ + E
Snarveiene ovenfor er kun tilgjengelig i listevisning når fokus er på en oppgave.

Håndter oppgaver i et prosjekt

Disse snarveiene fungerer kun i prosjekter.

Handling Snarvei
Endre til liste-/tavlevisning
Shift ⇧ + V
Legg til seksjon
S
Del prosjekt
Shift ⇧ + S
Sorter etter forfallsdato
D
Sorter etter prioritet
P
Sorter alfabetisk
N
Sorter etter mottaker
R
Åpne flere prosjekthandlinger
W
Handlinger i Kommende-visningen
Handling Snarvei
Gå til i dag i Kommende
 ⌥ (option) + Shift ⇧ + Y eller Home
Neste uke i Kommende
Shift ⇧ + →
Forrige uke i Kommende
Shift ⇧ + ←
Åpne månedsvelger i Kommende
O etterfulgt av M
Hvis du ønsker deg flere tastatursnarveier, kan du prøve Todoist Shortcuts-utvidelsen, som er utviklet av en tredjepart. Den er tilgjengelig for Chrome og Firefox.

Generelt

Handling Snarvei
Legg til raskt Q
Søk / eller F
Avvis/kanseller Esc

Vis/skjul navigasjonsmeny

M

Vis tastatursnarveier

?

Åpne kommandomenyen

CMD (⌘) + K
Skriv ut gjeldende visning CMD (⌘) + P 
Zoom inn CMD (⌘) + = 
Zoom ut CMD (⌘) + -

Global

Globale snarveier kan brukes når Todoist er minimert.

Handling Snarvei
Vis/skjul Todoist CMD (⌘) + CTRL + T
Åpne Legg til raskt CMD (⌘) + CTRL + A

Legg til raskt

Skriv inn disse snarveiene i oppgavefeltet for raskt å legge til detaljer, som prosjekt, prioritetsnivå og mottaker.

Handling Snarvei
Angi et prioritetsnivå p1, p2, p3, p4
Velg et prosjekt #
Velg en seksjon /
Velg en mottaker +
Legg til en etikett @

Naviger

Bruk disse snarveien for raskt å bevege deg mellom visninger, få tilgang til innstillinger, med mer.

Handling Snarvei
Åpne oppgave i dens prosjekt
Shift ⇧ + G
Åpne Produktivitet
O etterfulgt av P
Åpne hjelp og informasjon
O etterfulgt av H
Åpne varsel
O etterfulgt av N
Åpne profilbildemenyen
O etterfulgt av U
Flytt fokus opp
K eller ↑
Flytt fokus ned
J eller ↓
Flytt fokus til høyre
Flytt fokus til venstre
Gå til hjem
H eller G etterfulgt av H 
Gå til Innboks
G etterfulgt av I
Gå til Team-innboks
G etterfulgt av Shift ⇧ + I
Gå til I dag
G etterfulgt av T
Gå til Kommende
G etterfulgt av U
Gå til etiketter
G etterfulgt av L
Gå til prosjekter
G etterfulgt av P
Gå til seksjon
G etterfulgt av /
Åpne innstillinger
O etterfulgt av S
Åpne tema
O etterfulgt av T
Åpne aktivitetslogg
O etterfulgt av A
Åpne Filtre og etiketter
G etterfulgt av V

Legg til oppgaver

Disse snarveiene fungerer kun når pekeren din er i oppgaven. Snarvei-handlingene er forskjellige avhengig av om du opprettet en helt ny oppgave eller redigerer en eksisterende oppgave.

Handling Snarvei
Legg til nye oppgaver nederst i listen
A
Legg til nye oppgaver øverst i listen
Shift ⇧ + A 
Lagre en nylig opprettet oppgave og opprett en ny oppgave under
Enter
Lagre endringer til en eksisterende oppgave og opprette en ny oppgave under
Shift ⇧ + Enter
Lagre en ny oppgave eller lagre endringer til en eksisterende oppgave, og opprett en ny oppgave over
Ctrl (⌃) + Enter

Rediger oppgaver

Handling Snarvei
Fullfør fokusert oppgave
CMD (⌘) + Enter 
Fullfør og arkiver tilbakevendende oppgave
Shift ⇧ + klikk på boks (hold nede ⇧)
Åpne oppgavevisning
Enter
Rediger oppgave
E eller alt + klikk
Lagre endringer
CMD (⌘) + Enter 
Planlegg
T
Fjern forfallsdato
Shift ⇧ + T
Angi prioritetsnivå
1, 2, 3, 4 
Endre prioritetsnivå
Y
Kommenter
C
Legg til etikkett
L
Tildel / tildel til annen
Shift ⇧ + R 
Flytt til …
V
Flere oppgavehandlinger
.
Velg fokusert oppgave
X (samme som CMD + klikk)
Velg flere oppgaver
CMD (⌘) + klikk eller Shift ⇧ + klikk
Flytt fokus til verktøylinje for flervalg
,
Slett valgt(e) oppgave(r)
CMD (⌘) + Delete (⌫) (Mac) eller Shift ⇧ + Delete (Windows)
Kopier kobling til oppgave
Shift ⇧ + CMD (⌘) + , 
Flytt til oppgaven ovenfor den du redigerer i øyeblikket
CMD (⌘) + ↑ 
Flytt til oppgaven nedenfor den du redigerer i øyeblikket
CMD (⌘) + ↓ 

Opprett og fullfør underoppgaver

Handling Snarvei
Øk innrykk for fokusert oppgave
CMD (⌘) + ] 
Reduser innrykk for fokusert oppgave
CMD (⌘) + [ 
Se/skjul underoppgaver
Shift ⇧ + E
Snarveiene ovenfor er kun tilgjengelig i listevisning når fokus er på en oppgave.

Håndter oppgaver i et prosjekt

Disse snarveiene fungerer kun i prosjekter.

Handling Snarvei
Endre til liste-/tavlevisning
Shift ⇧ + V
Legg til seksjon
S
Del prosjekt
Shift ⇧ + S
Sorter etter forfallsdato
D
Sorter etter prioritet
P
Sorter alfabetisk
N
Sorter etter mottaker
R
Åpne flere prosjekthandlinger
W
Handlinger i Kommende-visningen
Handling Snarvei
Gå til i dag i Kommende
 ⌥ (option) + Shift ⇧ + Y eller Home
Neste uke i Kommende
Shift ⇧ + →
Forrige uke i Kommende
Shift ⇧ + ←
Åpne månedsvelger i Kommende
O etterfulgt av M

Generelt

Handling Snarvei
Legg til raskt Q
Søk / eller F
Avvis/kanseller Esc

Vis/skjul navigasjonsmeny

M

Vis tastatursnarveier

?

Åpne kommandomenyen

CTRL + K 
Skriv ut gjeldende visning CTRL + P 
Zoom inn CTRL + Shift ⇧ + =
Zoom ut CTRL + -

Global

Globale snarveier kan brukes når Todoist er minimert.

Handling Snarvei
Vis/skjul Todoist WIN + ALT + S
Åpne Legg til raskt WIN + ALT + Q

Legg til raskt

Skriv inn disse snarveiene i oppgavefeltet for raskt å legge til detaljer, som prosjekt, prioritetsnivå og mottaker.

Handling Snarvei
Angi et prioritetsnivå p1, p2, p3, p4
Velg et prosjekt #
Velg en seksjon /
Velg en mottaker +
Legg til en etikett @

Naviger

Bruk disse snarveien for raskt å bevege deg mellom visninger, få tilgang til innstillinger, med mer.

Handling Snarvei
Åpne oppgave i dens prosjekt
Shift ⇧ + G
Åpne Produktivitet
O etterfulgt av P
Åpne hjelp og informasjon
O etterfulgt av H
Åpne varsel
O etterfulgt av N
Åpne profilbildemenyen
O etterfulgt av U
Flytt fokus opp
K eller ↑
Flytt fokus ned
J eller ↓
Flytt fokus til høyre
Flytt fokus til venstre
Gå til hjem
H eller G etterfulgt av H 
Gå til Innboks
G etterfulgt av I
Gå til Team-innboks
G etterfulgt av Shift ⇧ + I
Gå til I dag
G etterfulgt av T
Gå til Kommende
G etterfulgt av U
Gå til etiketter
G etterfulgt av L
Gå til prosjekter
G etterfulgt av P
Gå til seksjon
G etterfulgt av /
Åpne innstillinger
O etterfulgt av S
Åpne tema
O etterfulgt av T
Åpne aktivitetslogg
O etterfulgt av A
Åpne Filtre og etiketter
G etterfulgt av V

Legg til oppgaver

Disse snarveiene fungerer kun når pekeren din er i oppgaven. Snarvei-handlingene er forskjellige avhengig av om du opprettet en helt ny oppgave eller redigerer en eksisterende oppgave.

Handling Snarvei
Legg til nye oppgaver nederst i listen
A
Legg til nye oppgaver øverst i listen
Shift ⇧ + A 
Lagre en nylig opprettet oppgave og opprett en ny oppgave under
Enter
Lagre endringer til en eksisterende oppgave og opprette en ny oppgave under
Shift ⇧ + Enter
Lagre en ny oppgave eller lagre endringer til en eksisterende oppgave, og opprett en ny oppgave over
CTRL (⌃) + Enter

Rediger oppgaver

Handling Snarvei
Fullfør fokusert oppgave
CTRL + Enter 
Fullfør og arkiver tilbakevendende oppgave
Shift ⇧ + klikk på boks (hold nede ⇧)
Åpne oppgavevisning
Enter
Rediger oppgave
E eller alt + klikk
Lagre endringer
CTRL + Enter
Planlegg
T
Fjern forfallsdato
Shift ⇧ + T
Angi prioritetsnivå
1, 2, 3, 4 
Endre prioritetsnivå
Y
Kommenter
C
Legg til etikkett
L
Tildel / tildel til annen
Shift ⇧ + R 
Flytt til …
V
Flere oppgavehandlinger
.
Velg fokusert oppgave
X (samme som CTRL + klikk)
Velg flere oppgaver
CTRL + klikk eller Shift ⇧ + klikk
Flytt fokus til verktøylinje for flervalg
,
Slett valgt(e) oppgave(r)
CMD (⌘) + Delete (⌫) (Mac) eller Shift ⇧ + Delete (Windows)
Kopier kobling til oppgave
Shift ⇧ + CMD (⌘) + , 
Flytt til oppgaven ovenfor den du redigerer i øyeblikket
CTRL (⌘) + ↑ 
Flytt til oppgaven nedenfor den du redigerer i øyeblikket
CTRL (⌘) + ↓

Opprett og fullfør underoppgaver

Handling Snarvei
Øk innrykk for fokusert oppgave
CTRL + ] 
Reduser innrykk for fokusert oppgave
CTRL + [
Se/skjul underoppgaver
Shift ⇧ + E
Snarveiene ovenfor er kun tilgjengelig i listevisning når fokus er på en oppgave.

Håndter oppgaver i et prosjekt

Disse snarveiene fungerer kun i prosjekter.

Handling Snarvei
Endre til liste-/tavlevisning
Shift ⇧ + V
Legg til seksjon
S
Del prosjekt
Shift ⇧ + S
Sorter etter forfallsdato
D
Sorter etter prioritet
P
Sorter alfabetisk
N
Sorter etter mottaker
R
Åpne flere prosjekthandlinger
W
Handlinger i Kommende-visningen
Handling Snarvei
Gå til i dag i Kommende
 ⌥ (option) + Shift ⇧ + Y eller Home
Neste uke i Kommende
Shift ⇧ + →
Forrige uke i Kommende
Shift ⇧ + ←
Åpne månedsvelger i Kommende
O etterfulgt av M

Legg til raskt

Skriv inn disse snarveiene i oppgavefeltet for raskt å legge til detaljer, som prosjekt, prioritetsnivå og mottaker.

Handling Snarvei
Legg til en etikett @
Velg et prosjekt #
Velg en seksjon /
Velg en mottaker +
Angi et prioritetsnivå p1, p2, p3, p4

Generelt

Disse snarveiene kan kun brukes med et mobilt tastatur.
Handling Snarvei
Åpne Legg til oppgave raskt CTRL + N
Gå til hjem-visningen h
Opprett en ny oppgave øverst i listen (fungerer kun i prosjekter) CTRL + Shift + N
Opprett et nytt prosjekt CTRL + Shift + P
Opprett en ny etikett CTRL + Shift + L
Opprett et nytt filter CTRL + Shift + F
Lagre en kommentar CTRL + Enter
Åpne innboksen CTRL + 1
Åpne team-innboksen CTRL + Shift + 1
Åpne I dag CTRL + 2
Åpne Kommende CTRL + 3
Åpne prosjektlisten CTRL + 4
Åpne etikettlisten CTRL + 5
Åpne filterlisten CTRL + 5
Åpne søk CTRL + F
Åpne Innstillinger CTRL + ,
Manuell synkronisering CTRL + S

Legg til raskt

Skriv inn disse snarveiene i oppgavefeltet for raskt å legge til detaljer, som prosjekt, prioritetsnivå og mottaker.

Handling Snarvei
Legg til en etikett @
Velg et prosjekt #
Velg en seksjon /
Velg en mottaker +
Angi et prioritetsnivå p1, p2, p3, p4

Generelt

Disse snarveiene kan kun brukes med et tastatur.
Handling Snarvei
Åpne Legg til oppgave raskt ⌘ + N
Gå til hjem-visningen h
Opprett et nytt prosjekt Shift + ⌘ + P
Opprett en ny etikett Shift + ⌘ + L
Opprett et nytt filter Shift + ⌘ + F
Åpne innboksen ⌘ + 1
Åpne team-innboksen Shift + ⌘ + 1
Åpne I dag ⌘ + 2
Åpne Kommende ⌘ + 3
Utvid/skjul prosjektlisten ⌘ + 4
Utvid/skjul etikettlisten ⌘ + 5
Utvid/skjul filterlisten ⌘ + 5
Åpne søk ⌘ + F
Åpne Innstillinger ⌘ + ,
Manuell synkronisering ⌘ + S

Sortere oppgaver i et prosjekt

Disse snarveiene kan kun brukes med et tastatur.
Handling Snarvei
Sorter etter dato ⌥ + d
Sorter etter prioritet ⌥ + p
Sorter etter navn ⌥ + n
Sorter etter mottaker ⌥ + r