Loading the new Help Center

Introduksjon til: Etiketter

Tilgjengelig i:
Free
Premium
Business

Spar tid ved å gruppere lignende oppgaver sammen ved hjelp av etiketter. Du vil kunne hente frem en liste med alle oppgaver med en gitt etikett i løpet av sekunder. Du kan legge til hvilke som helst etiketter du måtte ønske, men vi kan foreslå noen populære det kan være greit å starte med:

 • @e-post – Bruk denne etiketten til å lage en liste med alle e-post-oppgaver på tvers av prosjekter, så du kan svare på alle samtidig.
 • @venter – Legg til denne etiketten på alle oppgaver der du venter på noe for å komme i gang, så du ikke glemmer å følge opp.
 • @15_min – Sjekk denne etiketten når du har 15 ledige minutter til å gjøre et par små oppgaver.

labels_qa_web.png

Når du oppretter en etikett, kan du ikke bruke et mellomrom @ " ( ) | &, ! eller , i etikettnavnet. Hvis du bruker noen av disse tegnene, vil de automatisk erstattes av en understrek. Eksempel: Hvis du prøver å navngi en etikett E-poster @Jobb, vil etiketten automatisk få navnet E-poster__Jobb.

Legg en etikett til en oppgave

Hvordan legge til en etikett for en ny oppgave

 1. Klikk på +-ikonet for å opprette en ny oppgave.
 2. Skriv @ i oppgavefeltet (eller klikk på etikett-ikonet til høyre).
 3. I menyen som dukker opp, velger du etiketten(e) du ønsker å legge til. Fortsett med å skrive etikettnavnet for å snevre inn resultatene.
 4. Hvis en etikett du skriver ikke eksisterer ennå, får du muligheten til å opprette den. Fullfør det du skal skrive og klikk på Etikett ikke funnet. Opprett «Etikettnavn».
 1. Trykk på +-ikonet for å opprette en ny oppgave.
 2. Trykk på etikett-ikonet (eller skriv @).
 3. I listen som dukker opp, velger du etiketten(e) du ønsker å legge til. Fortsett med å skrive etikettnavnet for å snevre inn resultatene.
 4. For å opprette og legge en ny etikett til oppgaven, fullfører du etikettens navn og trykker på Legg til etikett «Etikettnavn».

Hvordan legge en etikett til på en eksisterende oppgave

Du kan også legge til etiketter til flere oppgaver samtidig ved å følge instruksjonene i denne artikkelen.
 1. Klikk på en oppgave for å redigere den.
 2. Skriv @ i oppgavefeltet, eller klikk på Etiketter på høyre side.
 3. I menyen som dukker opp, velger du etiketten du ønsker å legge til. Fortsett med å skrive etikettnavnet for å snevre inn resultatene.
 4. Hvis en etikett du skriver ikke eksisterer ennå, får du muligheten til å opprette den. Fullfør det du skal skrive og klikk på Etikett ikke funnet. Opprett «Etikettnavn».
 1. Trykk på en oppgave for å velge den.
 2. Trykk på Etikett-chipen.
 3. I listen som dukker opp, velger du etiketten(e) du ønsker å legge til. Fortsett med å skrive etikettnavnet for å snevre inn resultatene.
 4. Når du har lagt til etiketten(e) du ønsker, trykker du på Ferdig nederst i høyre hjørne.
 5. For å opprette og legge en ny etikett til oppgaven, fullfører du etikettens navn og trykker på Legg til etikett «Etikettnavn».
 1. Trykk på en oppgave for å velge den.
 2. Trykk på Etikett-chipen.
 3. I listen som dukker opp, velger du etiketten(e) du ønsker å legge til. Fortsett med å skrive etikettnavnet for å snevre inn resultatene.
 4. Når du har valgt etikettene du ønsker å legge til oppgaven, trykker du på Ferdig.
 5. For å opprette og legge en ny etikett til oppgaven, trykker du på oppgavenavnet. Skriv @ og navnet på den nye etiketten. Trykk på Legg til etikett for å lagre den nye etiketten.

Noen eksempler som kan gi deg inspirasjon!

Det er veldig mange måter å bruke etiketter på. Her er et par eksempler som kan inspirere deg:

Hvor lang tid tar det å fullføre oppgavene dine?

 • @5min
 • @30min
 • @60min
Du kan legge til disse etikettene til alle oppgaver i prosjektet, for å gjøre det enklere å estimere hvor lang tid det vil ta å fullføre hele prosjektet.

Når vil du jobbe med denne oppgaven?

 • @formiddag
 • @ettermiddag
 • @kveld
 • @venter (hvis du venter på at noe skal skje før du kan starte)

Hva slags arbeid gjør du?

 • @e-post
 • @skriving
 • @design
 • @utvikling

Hvor langt har du kommet med denne oppgaven?

 • @25_prosent
 • @50_prosent
 • @75_prosent

Er dette et hjemmeprosjekt, et privat prosjekt, eller et jobbprosjekt?

 • @hjemme
 • @privat
 • @jobb

Hvor vil du jobbe med denne oppgaven?

 • @kontoret
 • @huset
 • @treningsstudioet
Hvis du legger til et mellomrom i navnet til etiketten, vil mellomrommet automatisk bli erstattet av en understrek. Eksempel: Hvis du oppretter en etikett med navnet E-poster om jobb, vil etiketten bli hetende E-poster_om_jobb.

Redigere en etikett

Endre navnet til en etikett

 1. Gå til Filtre og etiketter-visningen (du finner den under Kommende-visningen).
 2. Rull ned til Etiketterog velg etiketten du vil endre navnet på.
 3. Velg de tre prikkene øverst i høyre hjørne.
 4. Velg Rediger etikett.
 5. Du kan nå endre navnet til etiketten din!

Endre farge på en etikett

 1. Velg Filtre og etiketter i menyen på venstre side.
 2. Rull ned til Etiketter.
 3. Finn etiketten du vil endre fargen til.
 4. Klikk på de tre prikkene til høyre for etiketten.
 5. Velg Rediger etikett.
 6. Under Etikettfarge klikker du på rullegardinmenyen og velger fargen du ønsker.
 7. Når du er ferdig, klikker du på Lagre.
 1. Åpne Filtre og etiketter-visningen (du finner den under Kommende).
 2. Rull ned til etikettene dine, og trykk på etiketten du vil endre fargen til.
 3. Trykk på de tre prikkene øverst til høyre.
 4. Velg Rediger etikett.
 5. Trykk på det nåværende fargenavnet og velg fargen du ønsker.
 6. Når du er ferdig, trykker du på hake-ikonet øverst i høyre hjørne.
  1. Åpne Filtre og etiketter-visningen (du finner den under Kommende).
  2. Rull ned til etikettene dine, og trykk på etiketten du vil endre fargen til.
  3. Trykk på de tre prikkene øverst til høyre.
  4. Velg Rediger etikett.
  5. Trykk på Farge og velg fargen du ønsker.
  6. Når du er ferdig, trykker du på Ferdig øverst til høyre.
Du kan også endre fargen til en etikett via etikettens hurtigmeny.

Finn en spesifikk etikett

Søk etter en etikett

Skriv etikettnavnet i søkefeltet øverst i Todoist. Skriv f.eks. «@haster» i søkefeltet for å hente opp alle oppgaver med etiketten @haster.

labels_search_web.png

På nett og i macOS- eller Windows-appen kan du bruke tastatursnarveien f til å starte et nytt søk.

Se en liste med alle etikettene dine

Du finner en komplett liste med alle dine eksisterende etiketter ved å velge Filtre og etiketter i navigasjonsmenyen (den vil være rett under Kommende-visningen) og bla ned til Etiketter.

Du kan også opprette filtre med etiketter. Eksempel: Filteret «i dag og @e-post» vil hente alle oppgaver med etiketten @e-post som forfaller i dag.

Se alle oppgaver med etikett

Du finner en komplett liste med etikettene dine ved å gå til Filtre og etiketter-visningen (denne finner du rett under Kommende-visningen) i navigasjonsruten. Når du har åpnet denne visningen, ruller du ned til Etiketter. Velg en etikett, og du får opp en liste med alle oppgaver som er tildelt den etiketten.

Slett en etikett

Nå og da kommer du kanskje over en etikett på listen din som du ikke lenger trenger. Ikke noe problem, du kan bare slette den! Slik gjør du det:

 1. Velg Filtre og etiketter i menyen på venstre side.
 2. Rull ned til Etiketter.
 3. Finn etiketten du vil slette.
 4. Klikk på de tre prikkene til høyre for etiketten.
 5. Velg Slett etikett.
 6. Klikk på Slett for å bekrefte.
 1. Åpne Filtre og etiketter-visningen (du finner den under Kommende).
 2. Rull ned til etikettene dine.
 3. Trykk på etiketten du vil slette.
 4. Trykk på de tre prikkene øverst til høyre.
 5. Velg Rediger etikett.
 6. Trykk på de tre prikkene øverst til høyre.
 7. Velg Slett.
 8. Trykk på Slett for å bekrefte.
Kun på Android er det også mulig å slette flere etiketter samtidig:
 1. Åpne Filtre og etiketter-visningen (du finner den under Kommende).
 2. Bla til bunnen av etikettlisten og trykk på Administrer etiketter.
 3. Velg etikettene du vil slette.
 4. Trykk på de tre prikkene øverst til høyre.
 5. Velg Slett.
 6. Trykk på Slett igjen for å bekrefte.
  1. Åpne Filtre og etiketter-visningen (du finner den under Kommende).
  2. Rull ned til etikettene dine.
  3. Trykk på etiketten du ønsker å slette.
  4. Trykk på de tre prikkene øverst til høyre.
  5. Velg Rediger etikett.
  6. Velg Slett etikett.
  7. Trykk på Slett etikett for å bekrefte.
Du kan også slette en etikett via hurtigmenyen.

Vanlige spørsmål

Kan jeg endre fargen til en delt etikett?

Nei, delte etiketter er grå som standard. For å endre til fargen du ønsker, må du legge den til i den private etikettlisten din.

Vil slettede etiketter fortsatt vises på fullførte oppgaver?

Ja, både private og delte etiketter som har blitt slettet, vil fortsatt vises på fullførte oppgaver. Når du endrer en oppgave til ikke fullført, og denne oppgaven har en etikett som er slettet, vil en ny etikett opprettes og legges til listen din med delte etiketter, selv om den opprinnelig var en privat etikett. Denne etiketten har navnet den hadde da oppgaven ble fullført.

Hva skjer når jeg sletter en privat etikett?

Når du sletter en privat etikett, fjernes den fra listen din med private etiketter, fra listen med delte etiketter du har med samarbeidspartnerne dine, og den vil også fjernes fra alle aktive oppgaver.

Hva skjer når jeg sletter en delt etikett?

Når du sletter en delt etikett, vil den automatisk fjernes fra alle liste med delte etiketter og alle aktive oppgaver. Hvis etiketten var i noens private liste med etiketter, vil disse personene fortsatt ha tilgang til den, og den vil fortsatt viser på oppgaver som har etiketten i deres private prosjekter.