Loading the new Help Center

Formatere tekst i en Todoist-oppgave

Tilgjengelig i:
Free
Premium
Business
Disse formateringsalternativene er ikke tilgjengelige i Todoist for iOS og Android.

Få oppgaven din til å skille seg ut med fet skrift, legg flair til prosjektnavnene dine med emojier 🎉, eller legg til nyttige koblinger på teksten din! Fremhev en del av teksten, og velg formateringsalternativer fra redigeringsmenyen.

format-editor.gif

Du kan legge til nye linjer ved å trykke Shift + Enter.

For oppgavenavn støtter editoren:

 • Fet eller kursiv tekst
 • Gjør tekst om til en kodeblokk
 • Velg tekst, og gjør den om til en lenke
 • Gjennomstrek tekst ved å omslutte det med tilder ~

For oppgavebeskrivelser og kommentarer støtter editoren:

 • Fet eller kursiv tekst
 • Legg til H1- og H2-overskrifter
 • Gjør tekst om til sitater eller kodeblokker
 • Legg til lister med kulepunkt eller tall
 • Velg tekst, og gjør den om til en lenke
 • Gjennomstrek tekst ved å omslutte det med tilder ~

Fjerne formatering

 • For å vise hele URL-adressen i oppgavenavnet, bruker du ` foran og bak den. For eksempel: `google.com`.
 • For å fjerne en kobling fra en tekst, markerer du den koblede teksten, klikker på Kobling, og klikker på søppelbøtte-ikonet.

Verdt å merke seg

 • Verktøyet for oppgavetittel bruker et rik tekst-verktøy, og derfor støttes ikke lenger Markdown-syntaks, og det er ingen mulighet for å slå av verktøyet.
 • Markdown-snarveier støttes. Når du for eksempel legger til koblinger for tekst, kan du skrive det avsluttende tegnet (f.eks.)) som det siste tegnet etter å ha limet inn koblingen. Ved å gjøre dette konverteres Markdown-syntakse til en kobling.
 • Det er ulike formateringsalternativer for oppgavenavn, oppgavebeskrivelser og oppgavekommentarer. Dette skyldes begrenset plass og at det ikke er mulig å tilpasse formateringsalternativer, som for eksempel punktlister, nummererte lister, overskrifter eller sitater.

Få hjelp

Hvis du har problemer med å formatere tekst i oppgavenavn, beskrivelser eller kommentarer, kan du kontakte oss.