Filtre

Tilgjengelig i:
Free
Premium
Business

Filtre lar deg lagre oppgavesøkene dine, så du kan finne nøyaktig de oppgavene du trenger på null komma niks. Du kan for eksempel hente opp en liste med alle oppgaver med etiketten @e-post som forfaller i dag. Eller du kan start dagen med en liste over alle jobbrelaterte oppgaver som er merket med prioritet 1.


Når filtre brukes riktig, er de fantastiske for gjøremålslistene dine, side de lar deg fokusere på de riktige tingene på det riktige tidspunktet.

Hendige filtre å teste:

Filtersøk

Hva det gjør

(forfalt | i dag) & #Jobb

Viser alle oppgaver som har forfalt eller forfaller i dag, og som i tillegg er i «Jobb»-prosjektet. Åpne dette filteret først når du er på plass på jobben din, så du får oversikt over hva du må gjøre.

ingen dato

Viser alle oppgaver som ikke har en forfallsdato. Nyttig for en daglig/ukentlig gjennomgang, for å sjekke at ingenting blir glemt.

7 dager & @venter

Viser alle oppgaver som forfaller de neste 7 dagene og har etiketten @venter. Fint for å få oversikt over potensielle hindringer den kommende uken.

opprettet før: -365 dager

Viser alle oppgaver opprettet for mer enn 365 dager siden. Bruk dette filteret til å finne oppgavene som har samlet støv på gjøremålslisten din.

tildelt til: Allan

Viser alle oppgaver tildelt til Allan. En rask måte å se hva Allan jobber med.

tildelt av: meg

Viser alle oppgaver du har tildelt til andre. Hendig når du skal følge opp delegerte oppgaver.

delt & !tildelt

Viser alle oppgaver i delt prosjekt som ikke har blitt tildelt noen. Et annet fint filter for å passe på at alle oppgaver er gjort rede for.

Hvordan opprette, redigere og slette filtre:

For å opprette et nytt filter:

 1. I venstre panel klikker du på Filtre.
 2. Nederst i listen med filtre klikke du Legg til filter.
 3. Gi filteret ditt et navn.
 4. Klikk på malingsdråpen for å endre fargen, hvis du ønsker det.
 5. Skriv inn filtersøket du ønsker å bruke (du finner alle alternativene listet opp ovenfor).
 6. Klikk på Legg til filter-knappen for å lagre filteret ditt.

Det nye filteret ditt vil legges til nederst i listen. Bare klikk på det for å hente opp alle tilhørende oppgaver.

For å endre rekkefølge på filtrene dine, fører du pekeren over filternavnet, klikker og holder på det grå «håndtaket» som dukker opp til venstre, og drar og slipper det på et nytt sted i listen.  

For å redigere eller slette et eksisterende filter:

 1. Høyreklikk på filteret
 2. Velg Rediger filter eller Slett filter

 

filters-web.gif

For å opprette et nytt filter:

 1. I venstre panel klikker du på Filtre.
 2. Nederst i listen med filtre klikke du +Legg til filter.
 3. Gi filteret ditt et navn.
 4. Klikk på malingsdråpen for å endre fargen, hvis du ønsker det.
 5. Skriv inn filtersøket du ønsker å bruke (du finner alle alternativene listet opp ovenfor).
 6. Klikk på Lagre filter-knappen for å lagre filteret ditt.

For å redigere eller slette et eksisterende filter:

 1. Høyreklikk på filteret.
 2. Velg Rediger eller Slett.

 

filters-windows.gif

For å opprette et nytt filter:

 1. Trykk på Filtre i menyen til venstre i Todoist, for å åpne en liste med alle filtrene dine.
 2. Nederst i listen trykker du på +Legg til filter.
 3. Gi filteret et navn, endre farge, og skriv inn filteret du vil bruke (du finner alle alternativene opplistet ovenfor).
 4. Trykk på Ferdig i øvre høyre hjørne for å lagre det nye filteret.

For å redigere eller slette et eksisterende filter:

 1. Trykk på Filtre i menyen til venstre i Todoist, for å åpne en liste med alle filtrene dine.
 2. Sveip filteret du ønsker å endre fra høyre til venstre.
 3. Velg blyant-ikonet for å redigere et filter, foreta endringene du ønsker, og trykk på Ferdig i øvre høyre hjørne for å lagre dem.
 4. Eller velg søppelbøtte-ikonet for å slette filteret, og trykk på Slett filter for å bekrefte.

 

filters-ios.gif

For å opprette et nytt filter:

 1. Åpne menyen i øvre venstre hjørne i Todoist.
 2. Trykk på Filtre for å åpne en liste med alle dine gjeldende filtre.
 3. Nederst i listen trykker du på Administrer filtre.
 4. Trykk på Legg til filter.
 5. Gi filteret et navn, endre farge, og skriv inn filteret du vil bruke (du finner alle alternativene opplistet ovenfor).
 6. Trykk på send inn-ikonet i øvre høyre hjørne for å lagret det nye filteret ditt.

Det nye filteret vil legges til nederst i listen. Du kan dra og slipp for å endre rekkefølgen på eksisterende filtre som du måtte ønske.

Ikke glem å trykke på Ferdig med håndtering nederst i listen med filtre når du er ferdig med endringene dine.

For å redigere eller slette et eksisterende filter:

 1. Åpne menyen i øvre venstre hjørne i Todoist.
 2. Trykk på Filtre for å åpne en liste med alle dine gjeldende filtre.
 3. Nederst i listen trykker du på Administrer filtre.
 4. Trykk på filtrene du vil redigere eller slette.
 5. Foreta eventuelle endringer du måtte ønske, og trykk deretter på send inn-ikonet i øvre høyre hjørne for å lagre dem.
 6. Eller trykk på ikonet three_dots.png i øvre høyre hjørne og velg Slett, for å fjerne filteret helt.
 7. Trykk Ferdig med håndtering nederst i listen med filtre når du er ferdig med endringene dine.

 

filters-android.gif

Filtersøk du kan opprette

Du kan opprette hvilket som helst filter du måtte ønske, som passer med måten du jobber på. 

Opprett filtersøk basert på:

Forfallsdato

Prioritetsnivå

Etikett

Prosjekt og underprosjekter

Dato en oppgave ble opprettet

Delt prosjekt og mottakere/tildelere

Nøkkelord

Kombiner søk for å lage enda kraftigere søk (det er da det virkelig blir magisk)

Filtrering basert på forfallsdatoer:

Filtersøk

Hva det gjør

3. jan

Viser alle oppgaver som forfaller på den datoen. For eksempel: 5 mai, 16/05, , om 10 dager, søndag, 10 feb 2020

frist innen: 5. mai

Viser alle oppgaver med frist innen den datoen. Eksempler: frist innen: 10 aug, frist innen: 13/08, frist innen: 18:00

frist etter: 20. juni

Viser alle oppgaver med frist etter den datoen. Eksempler: frist etter: 16 mai, frist etter: 23/09, og frist etter: 16:30

ingen dato

Viser alle oppgaver som ikke har en forfallsdato. Alternativ: ingen forfallsdato

forfalt

Viser alle oppgaver som har forfalt. Alternativer: forfalt, ff

5 dager

Viser alle oppgaver som forfaller i løpet av de neste 5 dagene. Alternativ: neste 5 dager

tilbakevendende

Viser alle oppgaver som har en tilbakevendende forfallsdato.

Du kan skrive datoen på disse forskjellige måtene:

 • Spesifikk dato: 10/5/2017, 5. okt 2017
 • Spesifikk dato og klokkeslett: 10/5/2017 17:00, 5. okt 17:00
 • Relativ dato: i dag, i morgen, i går, 3 dager (forfaller de neste 3 dagene), -3 dager (forfalt i løpet av de 3 siste dagene)
 • Dager i uken: mandag, tirsdag, … søndag

 

Filtrering basert på prioritetsnivå:

Filtersøk

Hva det gjør

p1

Viser alle oppgaver med prioritetsnivå 1

p2

Viser alle oppgaver med prioritetsnivå 2

p3 Viser alle oppgaver med prioritetsnivå 3

Ingen prioritet

Viser alle oppgaver som ikke har et prioritetsnivå (eksempelvis p4)

 

Filtrering basert på etiketter:

Filtersøk

Hva det gjør

@e-post

Viser alle oppgaver med etiketten @e-post

ingen etiketter

Viser alle oppgaver som ikke har noen etiketter

 

Filtrering basert på prosjekt og underprosjekt:

Filtersøk

Hva det gjør

#Jobb

Viser alle oppgaver i alle prosjekter som inneholder ordet «jobb», som #Jobb og #Jobb_hjemme.

##Jobb

Viser alle oppgaver i alle prosjekter som inneholder ordet «jobb», og alle de prosjektenes underprosjekter.

Du kan også velge hvilke prosjekter som ikke skal inkludere i filteret ditt, noe du gjør ved å bruke kommandoen «!». Hvis du eksempelvis vil inkludere prosjektet #Jobb, men ikke #Jobb_hjemme, bruker du søket #Jobb & !#Jobb_hjemme.

Filtrering basert på når en oppgave ble opprettet:

Filtersøk

Hva det gjør

opprettet: 3. jan

Viser alle oppgaver som ble opprettet 3. jan.

opprettet før: -365 dager

Viser alle oppgaver opprettet for mer enn 365 dager siden.

opprettet etter: -365 dager

Viser alle oppgaver opprettet i løpet av de siste 365 dagene.


Filtrering i delte prosjekter og tildelte oppgaver:

Filtersøk

Hva det gjør

tildelt til: andre

Viser alle oppgaver som har blitt tildelt til andre

tildelt av: Steven

Viser alle oppgaver som har blitt tildelt av Steven

tildelt av: meg

Viser alle oppgaver som har blitt tildelt av deg til andre

tildelt

Viser alle oppgaver som har blitt tildelt til hvem som helst (deg selv og andre)

delt

Viser alle oppgaver i delte prosjekter


Samarbeidspartneren kan identifiseres av:

 • personens e-post
 • personens navn
 • «meg» (refererer til deg selv)
 • «andre» (refererer til alle brukere, bortsett fra deg selv)

 

Filtrering basert på nøkkelord:

Hva du skriver

Hva det gjør

søk: e-post

Viser alle oppgaver som inneholder ordet e-post


Inkluderer oppgaver tildelt til andre:

Som standard vil Todoist-filtre ikke returnere oppgaver tildelt til andre. Hvis du vil inkludere oppgaver tildelt til andre i resultatet ditt, kan du skrive følgende søk:

Filtersøk

Hva det gjør

alle

Viser alle oppgaver i Todoist, inkludert de som er tildelt til andre

 

Kombiner søk for å lage enda kraftigere filtre:

Med Todoist Premium kan du kombinere søken ovenfor, for å få nøyaktig den visningen du er ute etter. For eksempel vil filtersøket i dag og p1 hente frem en liste med alle oppgaver som forfaller i dag og som også er merket som prioritet 1.

Her er alle måtene du kan opprette mer spesifikke filtre på:

Filtersøk

Hva det gjør

I dag & @e-post

Viser alle oppgaver som forfaller i dag og som også har etiketten @e-post

@jobb | @kontor

Viser alle oppgaver med enten etiketten @jobb eller @kontor (| kan leses som «eller»)

(i dag | forfalt) & #Jobb

Viser alle oppgaver som enten forfaller i dag eller som har forfalt, og som også er i «Jobb»-prosjektet (omslutte deler av søket ditt med «()» for å lage mer komplekse filtre)

!tildelt

Viser alle oppgaver som ikke har blitt tildelt til noen (! kan leses som «ikke»)

I dag & !#Jobb

Viser alle oppgaver som forfaller i dag, men ekskluderer oppgaver i «Jobb»-prosjektet.

#Lekser & i morgen & !@naturfag

Viser alle oppgaver som forfaller enten i morgen i «Lekser»-prosjektet, men ekskluderer oppgaver med @naturfag-etiketten.

 

Bruk flere filtre samtidig:

Todoist-filtre lar deg også kombinere søk, så du kan lage flere oppgavelister samtidig. For å kombinere to eller flere søk til ett filter, separerer du hvert av dem med et komma «,».

Eksempel: p1 og forfalt, p4 og i dag vil vise to oppgavelister, én for søket p1 og forfalt og en annen for p4 og i dag.

Vanlige spørsmål

Spørsmål: Hvordan sorteres oppgaver innenfor et filter?

Svar: Når du bruker et filter, er oppgavene sortert i synkende rekkefølge etter prioritet, forfallsdato, prosjekt og til slutt oppgavens posisjon i prosjektet.

Har imidlertid filteret en dato spesifisert, som i dag eller 30 dager, vil sorteringsrekkefølgen være forfallsdato, prioritet, dag, prosjekt og oppgaven posisjon i prosjektet. Dag er rekkefølgen oppgavene vises i I dag-visningen.

Spørsmål: Da jeg filtrerte etter etikett eller prioritet, så jeg tidligere kun oppgavene mine. Nå viser filteret også alle andres oppgaver. Hvordan kan jeg se kun oppgaver tildelt meg?

Svar: Ja, filtre viser nå alle oppgaver, uavhengig av tildeling (tildelt deg, tildelt andre og ikke tildelt noen).

Hvis du ønsker kun å se oppgaver som enten er tildelt deg eller ikke tildelt noen, med andre ord ekskludere oppgaver tildelt til andre, kan du bruke denne forespørselen:
!tildelt til: andre

Eksempel: Hvis du vil se oppgaver med etiketten @jobb som ikke er tildelt noen andre, bruker du:
@jobb & !tildelt til: andre

Eksempel: Hvis du vil se oppgaver som er tildelt til deg (ikke oppgaver som ikke er tildelt noen), vil dette filteret gjøre jobben:
tildelt til: meg

Eksempel: Hvis du vil se oppgaver med prioritet 1 som er tildelt til deg, bruker du:
p1 & tildelt til: meg

Spørsmål: I dag og De neste 7 dagene viser ikke oppgaver tildelt kollegaene mine. Hvordan kan jeg inkludere dem i visningen min?

Svar: I dag og De neste 7 dagene viser kun oppgavene dine (og oppgaver i delte prosjekter som ikke er tildelt noen) som standard. For å se oppgavene til kollegaene dine, kan du opprette et filter og bruke denne søkeforespørselen: alle & i dag eller alle & 7 dager.