Filtre

Tilgjengelig i:
Free
Premium
Business

Filtre lar deg lagre oppgavesøkene dine, så du kan finne nøyaktig de oppgavene du trenger på null komma niks. Du kan for eksempel hente opp en liste med alle oppgaver med etiketten @e-post som forfaller i dag. Eller du kan start dagen med en liste over alle jobbrelaterte oppgaver som er merket med prioritet 1.


Når filtre brukes riktig, er de fantastiske for gjøremålslistene dine, side de lar deg fokusere på de riktige tingene på det riktige tidspunktet.

Hendige filtre å teste

Filtersøk

Hva det gjør

(i dag | forfalt) & #Jobb

Viser alle oppgaver som har forfalt eller forfaller i dag, og som i tillegg er i «Jobb»-prosjektet. Åpne dette filteret først når du er på plass på jobben din, så du får oversikt over hva du må gjøre.

ingen dato

Viser alle oppgaver som ikke har en forfallsdato. Nyttig for en daglig/ukentlig gjennomgang, for å sjekke at ingenting blir glemt.

ikke forfallstidspunkt

Viser alle oppgaver som ikke har noe forfallstidspunkt

7 dager & @venter

Viser alle oppgaver som forfaller de neste 7 dagene og har etiketten @venter. Fint for å få oversikt over potensielle hindringer den kommende uken.

opprettet før: -365 dager

Viser alle oppgaver opprettet for mer enn 365 dager siden. Bruk dette filteret til å finne oppgavene som har samlet støv på gjøremålslisten din.

tildelt av: meg

Viser alle oppgaver du har tildelt til andre. Hendig når du skal følge opp delegerte oppgaver.

tildelt til: Becky Kane

Viser alle oppgaver tildelt til Becky Kane. En rask måte å se hva Becky jobber med.

lagt til av: meg

Viser alle oppgaver opprettet av deg.

lagt til av: Becky Kane

Viser alle oppgaver opprettet av Becky Kane.

delt & !tildelt

Viser alle oppgaver i delte prosjekter som ikke har blitt tildelt noen. Et annet fint filter for å passe på at alle oppgaver er gjort rede for.

underoppgave

Viser alle underoppgaver.

!underoppgave

Viser alle overordnede oppgaver.

vis alle

Viser alle oppgaver. En enkel måte for å få en liste med alle oppgaver i alle prosjekter.

frist innen: +8 timer & !forfalt

Viser alle oppgaver som forfaller i løpet av de neste åtte timene, men ekskluderer alle oppgaver som har forfalt. Et hendig filter for å se hva som er planlagt for de neste åtte timene.

 

Hvordan opprette, redigere og slette filtre

For å opprette et nytt filter:

 1. I den venstre ruten, ved siden av Filtre, klikker du på +-symbolet.
 2. I Legg til filter-vinduet, kan du skrive navnet på filteret.
 3. Skriv inn filtersøket du ønsker å bruke (du finner flere alternativer listet opp nedenfor).
 4. (Valgfritt) Velg et annet prosjektfilter fra rullegardinmenyen.
 5. (Valgfritt) For enkel tilgang til filteret, kan du klikke på bryteren for å legge det til blant dine favoritter.
 6. Klikk på Legg til for å lagre filteret ditt.
For å endre rekkefølge på filtrene dine, fører du pekeren over filternavnet, klikker og holder på det grå «håndtaket» som dukker opp til venstre, og drar og slipper det på et nytt sted i listen.

For å redigere eller slette et eksisterende filter:

 1. Høyreklikk på filteret.
 2. Velg Rediger filter eller Slett filter.

For å opprette et nytt filter:

 1. I den venstre ruten, ved siden av Filtre, klikker du på +-symbolet.
 2. Gi filteret ditt et navn.
 3. Skriv inn filtersøket du ønsker å bruke (du finner alle alternativene listet opp ovenfor).
 4. Velg en filterfarge.
 5. Klikk på Legg til for å lagre filteret ditt.
For å endre rekkefølgen på filtrene dine, er det bare å dra dem til et nytt sted i listen.

For å redigere eller slette et eksisterende filter:

 1. Høyreklikk på filteret.
 2. Velg Rediger eller Slett.

For å opprette et nytt filter:

 1. Trykk på meny-ikonet øverst til venstre.
 2. Ved siden av Filtre trykker du på +-symbolet
 3. Gi filteret ditt et navn.
 4. Klikk på malingsdråpen for å endre fargen, hvis du ønsker det.
 5. Skriv inn filtersøket du ønsker å bruke (du finner alle alternativene listet opp ovenfor).
 6. Trykk på send-ikonet øverst til høyre, for å lagre filteret ditt.

filters-android.gif

For å endre rekkefølgen på filtrene dine, er det bare å dra dem til et nytt sted i listen.

For å redigere eller slette et eksisterende filter:

 1. Mens du ser på filteret ditt, trykker du på de tre prikkene øverst til høyre.
 2. Velg Rediger filter.
  • For å redigere filteret: Oppdater filteret ditt og trykk på send-ikonet.
  • For å slette filteret: Øverst til høyre trykker du på de tre prikkene og velger Slett filter, og deretter trykker du på Slett for å bekrefte.

For å opprette et nytt filter:

 1. Trykk på <-symbolet øverst til venstre, for å se hovedmenyen.
 2. Ved siden av Filtre trykker du på +-symbolet
 3. Gi filteret ditt et navn.
 4. Skriv inn filtersøket du ønsker å bruke (du finner alle alternativene listet opp ovenfor).
 5. Klikk på malingsdråpen for å endre fargen, hvis du ønsker det.
 6. Trykk på Ferdig øverst til høyre, for å lagre det nye filteret ditt.

filters-ios.gif

For å endre rekkefølgen på filtrene dine, er det bare å dra dem til et nytt sted i listen.

For å redigere eller slette et eksisterende filter:

  1. Mens du ser på filteret ditt, trykker du på de tre prikkene øverst til høyre.
  2. Velg Rediger filter.
  3. For å redigere filteret: Oppdater filteret ditt og trykk på Ferdig.
  4. For å slette filteret: Nederst trykker du på Slett filter, og deretter trykker du på Slett filter igjen for å bekrefte.
Hvis iOS-enheten din bruker iOS 13 eller nyere, kan du også redigere eller slette et filter via filterets hurtigmeny.

Du kan opprette hvilket som helst filter du måtte ønske, som passer med måten du jobber på. Opprett filtre basert på:

 

Filtrering basert på forfallsdatoer

Filtersøk

Hva det gjør

3. jan

Viser alle oppgaver som forfaller på den datoen. For eksempel: 5 mai, 16/05, , om 10 dager, søndag, 10 feb 2020

frist innen: 5. mai

Viser alle oppgaver med frist innen den datoen. Eksempler: frist innen: 10 aug, frist innen: 13/08, frist innen: 18:00

frist etter: 20. juni

Viser alle oppgaver med frist etter den datoen. Eksempler: frist etter: 16. mai, frist etter: 23/09, forfaller etter: om 3 dager

ingen dato

Viser alle oppgaver som ikke har en forfallsdato. Alternativ: ingen forfallsdato

forfalt

Viser alle oppgaver som har forfalt. Alternativer: forfalt, ff

5 dager

Viser alle oppgaver som forfaller i løpet av de neste 5 dagene. Alternativ: neste 5 dager

tilbakevendende

Viser alle oppgaver som har en tilbakevendende forfallsdato.

forfaller før: +4 timer

Viser alle oppgaver som forfaller i løpet av de neste fire timene og alle oppgaver som har forfalt.

Du kan skrive datoen på hvilken som helst av disse måtene:
 • Spesifikk dato: 10/5/2017, 5. oktober 2017
 • Spesifikk dato og tidspunkt: 10/5/2017 17:00, 5. oktober 17:00
 • Relativ dato: i dag, i morgen, i går, 3 dager (forfaller de neste 3 dagene), -3 dager (forfalt i løpet av de 3 siste dagene)
 • Dager i uken: mandag, tirsdag, søndag

 

Filtrering basert på prioritetsnivå

Filtersøk

Hva det gjør

p1

Viser alle oppgaver med prioritetsnivå 1

p2

Viser alle oppgaver med prioritetsnivå 2

p3

Viser alle oppgaver med prioritetsnivå 3

Ingen prioritet

Viser alle oppgaver som ikke har et prioritetsnivå (eksempelvis p4)

 

Filtrering basert på etiketter

Filtersøk

Hva det gjør

@e-post

Viser alle oppgaver med etiketten @e-post

ingen etiketter

Viser alle oppgaver som ikke har en etikett

 

Filtrering basert på prosjekt, underprosjekt og seksjon

Filtersøk

Hva det gjør

##Jobb

Viser alle oppgaver i #Jobb-prosjektet, og alle dets underprosjekter.

##Skole & !#Vitenskap

Viser alle oppgaver i #Skole-prosjektet, og alle dets underprosjekter, men ekskluderer #Vitenskap-prosjektet.

/Møter

Viser alle oppgaver som tilhører seksjoner med tittelen «Møter», på tvers av alle prosjekter.

Hvis du har formatert prosjektnavnet ditt, må du inkludere formateringssymbolene i filteret ditt. Eksempel: Når navnet på prosjektet er «**Hjemme**», vil det kun dukke opp i filterets resultater hvis du skriver #**Hjemme** i søket.

 

Filtrering basert på når en oppgave ble opprettet

Filtersøk

Hva det gjør

opprettet: 3. jan

Viser alle oppgaver som ble opprettet 3. jan.

opprettet før: -365 dager

Viser alle oppgaver opprettet for mer enn 365 dager siden.

opprettet etter: -365 dager

Viser alle oppgaver opprettet i løpet av de siste 365 dagene.

 

Filtrering i delte prosjekter og tildelte oppgaver

Filtersøk

Hva det gjør

tildelt til: andre

Viser alle oppgaver som har blitt tildelt til andre

tildelt av: Steven Gray

Viser alle oppgaver som har blitt tildelt av Steven Gray

tildelt av: meg

Viser alle oppgaver som har blitt tildelt av deg til andre

tildelt

Viser alle oppgaver som har blitt tildelt til hvem som helst (deg selv og andre)

delt

Viser alle oppgaver i delte prosjekter


Samarbeidspartneren kan identifiseres av:

 • personens e-post
 • personens navn
 • «meg» (refererer til deg selv)
 • «andre» (refererer til alle brukere, bortsett fra deg selv)

 

Ekskluder oppgaver tildelt til andre

Som standard, vil Todoist-filtre vise oppgaver tildelt til andre. Hvis du ikke vil inkludere oppgaver tildelt til andre i resultatet ditt, kan du skrive følgende søk:

Filtersøk

Hva det gjør

!tildelt til: andre

Viser alle oppgaver i Todoist, ekskludert de som er tildelt til andre

 

Filtrering basert på nøkkelord:

Hva du skriver

Hva det gjør

søk: e-post

Viser alle oppgaver som inneholder ordet e-post

søk: research

Viser alle oppgaver som inneholder ordet research

 

Kombiner søk for å lage enda kraftigere filtre

Med Todoist Premium kan du kombinere søken ovenfor, for å få nøyaktig den visningen du er ute etter. For eksempel vil filtersøket i dag og p1 hente frem en liste med alle oppgaver som forfaller i dag og som også er merket som prioritet 1.

Her er alle måtene du kan opprette mer spesifikke filtre på:

Filtersøk

Hva det gjør

I dag & @e-post

Viser alle oppgaver som forfaller i dag og som også har etiketten @e-post

@jobb | @kontor

Viser alle oppgaver med enten etiketten @jobb eller @kontor (| kan leses som «eller»)

(i dag | forfalt) & #Jobb

Viser alle oppgaver som enten forfaller i dag eller som har forfalt, og som også er i «Jobb»-prosjektet (omslutte deler av søket ditt med «()» for å lage mer komplekse filtre)

!tildelt

Viser alle oppgaver som ikke har blitt tildelt til noen (! kan leses som «ikke»)

I dag & !#Jobb

Viser alle oppgaver som forfaller i dag, men ekskluderer oppgaver i «Jobb»-prosjektet.

#Lekser & i morgen & !@naturfag

Viser alle oppgaver som forfaller enten i morgen i «Lekser»-prosjektet, men ekskluderer oppgaver med @naturfag-etiketten.

 

Bruke jokertegn i filtre

For å filtrere flere elementer med lignende bokstaver, kan du bruke et jokertegn ved å plassere en stjerner «*» i søkeordet. Eksempel: Søket @*ball vil hente opp en liste med alle oppgaver som har en etikett som slutter med ordet «ball», som @baseball og @fotball.

Her er et par eksempler til som viser hvordan du kan bruke jokertegnet i filtre:

Filtersøk

Hva det gjør

@hjemme*

Viser alle oppgaver med en etikett som starter med «hjemme». For eksempel @hjemmekos og @hjemme

tildelt til: m* smith

Viser alle oppgaver tildelt til noen med et fornavn som starter på M og har etternavnet Smith.

#*Jobb

Viser alle oppgaver fra prosjekter med et navn som slutter med «jobb». For eksempel #Kunst, #Nettverk og #Jobb.

/Jobb*

Viser alle oppgaver fra seksjoner som har orde «Jobb» i tittelen. For eksempel /Jobbmøter, /Jobbadministrasjon og /Jobbsamtaler.

 


Bruk flere filtre samtidig

Todoist-filtre lar deg også kombinere søk, så du kan lage flere oppgavelister samtidig. For å kombinere to eller flere søk til ett filter, separerer du hvert av dem med et komma «,».

Eksempel: p1 & forfalt, p4 & i dag vil vise to oppgavelister, én for søket p1 & forfalt og en annen for p4 & i dag.

 

Vanlige spørsmål

Spørsmål: Hvordan sorteres oppgaver innenfor et filter?

Svar: Rekkefølgen oppgaver sorteres i når du bruker et filter, avhenger av om det inkluderer en forespørsel om forfallsdato («I dag» eller «forfaller etter er eksempler på dette):

 • Når du bruker et filter med forespørsel om forfallsdato: forfallstidspunkt > prioritet > dato og tidspunkt for oppgaveopprettelse > prosjekt-ID > oppgave-ID
 • Når du bruker et filter uten forespørsel om forfallsdato: prioritet > forfallstidspunkt og -dato > prosjektrekkefølge > oppgaverekkefølge innen prosjekt

Spørsmål: Når jeg filtrerte etter etikett eller prioritet, så ser jeg alles oppgaver. Hvordan kan jeg se kun oppgaver tildelt meg?

Svar: Hvis du ønsker kun å se oppgaver som enten er tildelt deg eller ikke tildelt noen, med andre ord ekskludere oppgaver tildelt til andre, kan du bruke denne forespørselen:
!tildelt til: andre

Eksempel: Hvis du vil se oppgaver med etiketten @jobb som ikke er tildelt noen andre, bruker du:
@jobb & !tildelt til: andre

Eksempel: Hvis du vil se oppgaver som er tildelt til deg (ikke oppgaver som ikke er tildelt noen), vil dette filteret gjøre jobben:
tildelt til: meg

Eksempel: Hvis du vil se oppgaver med prioritet 1 som er tildelt til deg, bruker du:
p1 & tildelt til: meg

Spørsmål: I dag og De neste 7 dagene viser ikke oppgaver tildelt kollegaene mine. Hvordan kan jeg inkludere dem i visningen min?

Svar: I dag og De neste 7 dagene viser kun oppgavene dine (og oppgaver i delte prosjekter som ikke er tildelt noen) som standard. For å se oppgavene til kollegaene dine, kan du opprette et filter og bruke denne søkeforespørselen: alle & i dag eller alle & 7 dager.