Loading the new Help Center

Introduksjon til: Filtre

Tilgjengelig i:
Free
Premium
Business

Filtre lar deg lagre oppgavesøkene dine, så du kan finne nøyaktig de oppgavene du trenger på null komma niks. Du kan for eksempel hente opp en liste med alle oppgaver med etiketten @e-post som forfaller i dag. Eller du kan start dagen med en liste over alle jobbrelaterte oppgaver som er merket med prioritet 1.

Når filtre brukes riktig, er de fantastiske for gjøremålslistene dine, side de lar deg fokusere på de riktige tingene på det riktige tidspunktet.

Brukere på Free-abonnementet kan legge til opptil tre tilpassede filtre.

Hendige filtre å teste

Filterforespørsel Hva den gjør
(i dag | forfalt) & #Jobb Viser alle oppgaver som har forfalt eller forfaller i dag, og som i tillegg er i «Jobb»-prosjektet. Åpne dette filteret først når du er på plass på jobben din, så du får oversikt over hva du må gjøre.
ingen dato Viser alle oppgaver som ikke har en forfallsdato. Nyttig for en daglig/ukentlig gjennomgang, for å sjekke at ingenting blir glemt.
ikke noe tidspunkt Viser alle oppgaver som ikke har en forfallsdato.
7 dager & @ventende Viser alle oppgaver som forfaller de neste 7 dagene og har etiketten @venter. Fint for å få oversikt over potensielle hindringer den kommende uken.
opprettet før: -365 dager Viser alle oppgaver opprettet for mer enn 365 dager siden. Bruk dette filteret til å finne oppgavene som har samlet støv på gjøremålslisten din.
tildelt av: meg Viser alle oppgaver du har tildelt til andre. Hendig når du skal følge opp delegerte oppgaver.
tildelt til: Becky Kane Viser alle oppgaver tildelt til Becky Kane. En rask måte å se hva Becky jobber med.
lagt til av: meg Viser alle oppgaver opprettet av deg.
lagt til av: Becky Kane Viser alle oppgaver opprettet av Becky Kane.
delt & !tildelt Viser alle oppgaver i delte prosjekter som ikke har blitt tildelt noen. Et annet fint filter for å passe på at alle oppgaver er gjort rede for.
underoppgave Viser alle underoppgaver.
!underoppgave Viser alle overordnede oppgaver.
vis alle Viser alle oppgaver. En enkel måte for å få en liste med alle oppgaver i alle prosjekter.
forfaller før: +8 timer & !forfalt Viser alle oppgaver som forfaller i løpet av de neste åtte timene, men ekskluderer alle oppgaver som har forfalt. Et hendig filter for å se hva som er planlagt for de neste åtte timene.

Hvordan opprette, redigere og slette filtre

For å opprette et nytt filter:

 1. I menyen på venstre side velger du Filtre og etiketter.
 2. Ved siden av Filtre klikker du på +-symbolet.
 3. I Legg til filter-vinduet skriver du navnet på filteret.
 4. Skriv inn filtersøket du ønsker å bruke (du finner flere alternativer listet opp nedenfor i denne artikkelen).
 5. (Valgfritt) Velg et annet prosjektfilter fra rullegardinmenyen.
 6. (Valgfritt) For enkel tilgang til filteret, kan du klikke på bryteren for å legge det til blant dine favoritter.
 7. Klikk på Legg til for å lagre filteret ditt.

For å redigere eller slette et eksisterende filter:

 1. Høyreklikk på filteret.
 2. Velg Rediger filter eller Slett filter.

For å opprette et nytt filter:

 1. I menyen på venstre side velger du Filtre og etiketter.
 2. Ved siden av Filtre klikker du på +-symbolet.
 3. Skriv inn filtersøket du ønsker å bruke (du finner alle alternativene listet opp ovenfor).
 4. Velg en filterfarge.
 5. Klikk på Legg til for å lagre filteret ditt.

For å redigere eller slette et eksisterende filter:

 1. Høyreklikk på filteret.
 2. Velg Rediger filter eller Slett filter.

For å opprette et nytt filter:

 1. Dra applinjen nederst på skjermen oppover. Dette åpner menyen.
 2. Trykk op Filtre og etiketter.
 3. Ved siden av Filtre trykker du på +-symbolet
 4. Gi filteret ditt et navn.
 5. Trykk på malingsdråpen for å endre fargen, hvis du ønsker det.
 6. Skriv inn filtersøket du ønsker å bruke (du finner alle alternativene listet opp ovenfor).
 7. Trykk på hake-ikonet øverst til høyre, for å lagre filteret ditt.
For å endre rekkefølgen på filtrene dine, er det bare å dra dem til et nytt sted i listen.

For å redigere eller slette et eksisterende filter:

 1. Mens du ser på filteret ditt, trykker du på de tre prikkene øverst til høyre.
 2. Velg Rediger filter.
  • For å redigere filteret: Oppdater filteret ditt og trykk på hake-ikonet.
  • For å slette filteret: Øverst til høyre trykker du på de tre prikkene og velger Slett filter, og deretter trykker du på Slett for å bekrefte.

For å opprette et nytt filter:

 1. Trykk på <-symbolet øverst til venstre, for å se hovedmenyen.
 2. Trykk op Filtre og etiketter.
 3. Ved siden av Filtre trykker du på +-symbolet
 4. Gi filteret ditt et navn.
 5. Skriv inn filtersøket du ønsker å bruke (du finner alle alternativene listet opp ovenfor).
 6. Trykk på malingsdråpen for å endre fargen, hvis du ønsker det.
 7. Trykk på Ferdig øverst til høyre, for å lagre det nye filteret ditt.
For å endre rekkefølgen på filtrene dine, er det bare å dra dem til et nytt sted i listen.

For å redigere eller slette et eksisterende filter:

 1. Mens du ser på filteret ditt, trykker du på de tre prikkene øverst til høyre.
 2. Velg Rediger filter.
 3. For å redigere filteret: Oppdater filteret ditt og trykk på Ferdig.
 4. For å slette filteret: Nederst trykker du på Slett filter, og deretter trykker du på Slett filter igjen for å bekrefte.
Hvis iOS-enheten din bruker iOS 13 eller nyere, kan du også redigere eller slette et filter via filterets hurtigmeny.

Filtrering basert på forfallsdatoer

Filterforespørsel Hva den gjør
3. jan Viser alle oppgaver som forfaller den datoen. For eksempel: 5. mai, 16/05, 8. august, i morgen, i dag, om 10 dager, søndag, 10 feb 2020.
forfaller før: 5. mai Viser alle oppgaver som forfaller før den datoen. Eksempler: forfaller før: 10. august, forfaller før: 13/08, forfaller før: 18:00.
forfaller etter: 20. juni Viser alle oppgaver som forfaller etter den datoen. Eksempler: forfaller etter: 16. mai, forfaller etter: 23/09, forfaller etter: om 3 dager.
ingen dato Viser alle oppgaver som ikke har en forfallsdato. Alternativ: ingen forfallsdato.
forfalt Viser alle oppgaver som har forfalt (dette er kun basert på datoer, noe som betyr at oppgaver som kun har forfalt med timer eller minutter, ikke hele dager, ikke er inkludert i filteret). Alternativer: forfalt, overdue.
5 dager Viser alle oppgaver som forfaller innen de neste fem dagene: Alternativ: neste 5 dager.
tilbakevendende Viser alle oppgaver som har en tilbakevendende forfallsdato.
forfaller før: +4 timer Viser alle oppgaver som forfaller innen de neste fire timene og alle forfalte oppgaver.
Du kan skrive datoen på hvilken som helst av disse måtene:
 • Spesifikk dato: 10/5/2017, 5. oktober 2017
 • Spesifikk dato og tidspunkt: 10/5/2017 17:00, 5. oktober 17:00
 • Relativ dato: i dag, i morgen, i går, 3 dager (forfaller de neste 3 dagene), -3 dager (forfalt i løpet av de 3 siste dagene)
 • Dager i uken: mandag, tirsdag, søndag

Filtrering basert på prioritetsnivå

Filterforespørsel Hva den gjør
p1 Viser alle oppgaver med prioritetsnivå 1.
p2 Viser alle oppgaver med prioritetsnivå 2.
p3 Viser alle oppgaver med prioritetsnivå 3.
Ingen prioritet Viser alle oppgaver uten noe prioritetsnivå (med andre ord p4).

Filtrering basert på etiketter

Filterforespørsel Hva den gjør
@e-post Viser alle oppgaver med etiketten @e-post.
ingen etiketter Viser alle oppgaver som ikke har noen etiketter.

Filtrering basert på prosjekt, underprosjekt og seksjon

Filterforespørsel Hva den gjør
##Jobb Viser alle oppgaver i «Jobb»-prosjektet og alle dets underprosjekter.
##Skole & !#Vitenskap Viser alle oppgaver i «Skole»-prosjektet og dets underprosjekter, men ekskluderer «Vitenskap»-prosjektet.
/Møter Viser alle oppgaver som tilhører seksjoner med navnet «Møter», på tvers av alle prosjekter.
#Jobb & /Møter Viser alle oppgaver som tilhører seksjoner med navnet «Møter» i prosjektet «Jobb».
Hvis du har formatert prosjektnavnet ditt, må du inkludere formateringssymbolene i filteret ditt. Eksempel: Når navnet på prosjektet er «**Hjemme**», vil det kun dukke opp i filterets resultater hvis du skriver #**Hjemme** i søket.

Filtrering basert på når en oppgave ble opprettet

Filterforespørsel Hva den gjør
opprettet: 3. januar 2021 Viser alle oppgaver opprettet den datoen.
opprettet før: -365 dager Viser alle oppgaver opprettet for mer enn 365 dager siden.
opprettet etter: -365 dager Viser alle oppgaver opprettet de siste 365 dagene.

Filtrering i delte prosjekter og tildelte oppgaver

Når du søker etter oppgaver tildelt til eller av en av samarbeidspartnerne dine, må du sørge for å bruke navnet samarbeidspartneren brukes i Todoist. Eksempel: Aleks ekte navn er kanskje Aleksander Olsen, men hvis han er oppført som «Aleks Olsen» i Todoist, søker du tildelt av: Aleks Olsen eller tildelt til: Aleks Olsen.
Filterforespørsel Hva den gjør
tildelt til: andre Viser alle oppgaver som er tildelt andre.
tildelt av: Aleks Olsen Viser alle oppgaver Aleks Olsen har tildelt.
tildelt av: meg Viser alle oppgaver du har tildelt til andre.
tildelt Viser alle oppgaver som er tildelt til noen (deg selv og andre).
delt Viser alle oppgaver i delte prosjekter.


Samarbeidspartneren kan identifiseres av:

 • personens e-post
 • personens fulle navn
 • «meg» (refererer til deg selv)
 • «andre» (refererer til alle andre brukere enn deg selv)

Ekskluder oppgaver tildelt til andre

Som standard, vil Todoist-filtre vise oppgaver tildelt til andre. Hvis du ikke vil inkludere oppgaver tildelt til andre i resultatet ditt, kan du skrive følgende søk:

Filterforespørsel Hva den gjør
!tildelt til: andre Viser alle oppgavene i Todoist, ekskludert de som er tildelt til andre.

Filtrering basert på nøkkelord:

Filterforespørsel Hva den gjør
søk: e-post Viser alle oppgaver som inneholder ordet «e-post».
søk: research Viser alle oppgaver som inneholder ordet «research».

Kombiner søk for å lage enda kraftigere filtre

Med Todoist Pro kan du kombinere søken ovenfor, for å få nøyaktig den visningen du er ute etter. For eksempel vil filtersøket i dag & p1 hente frem en liste med alle oppgaver som forfaller i dag og som også er merket som prioritet 1.

Her er noen måter du kan opprette mer spesifikke filtre på:

Filterforespørsel Hva den gjør
I dag & @e-post Viser alle oppgaver som forfaller i dag og som også har etiketten @e-post (& kan leses som «og»).
@jobb | @kontoret Viser alle oppgaver med enten etiketten @jobb eller @kontor (| kan leses som «eller»).
(i dag | forfalt) & #Jobb Viser alle oppgaver som enten forfaller i dag eller som har forfalt, og som også er i «Jobb»-prosjektet (omslutte deler av søket ditt med «()» for å lage mer komplekse filtre).
!tildelt Viser alle oppgaver som ikke er tildelt til noen (! kan leses som «ikke»).
I dag & !#Jobb Viser alle oppgaver som forfaller i dag, men ekskluderer oppgaver i «Jobb»-prosjektet.
#Lekser & i morgen & !@naturfag Viser alle oppgaver som forfaller enten i morgen i «Lekser»-prosjektet, men ekskluderer oppgaver med @naturfag-etiketten.

Bruke jokertegn i filtre

For å filtrere flere elementer med lignende bokstaver, kan du bruke et jokertegn ved å plassere en stjerner «*» i søkeordet. Eksempel: Søket @*ball vil hente opp en liste med alle oppgaver som har en etikett som slutter med ordet «ball», som @baseball og @fotball.

Her er et par eksempler til som viser hvordan du kan bruke jokertegnet i filtre:

Filterforespørsel Hva den gjør
@hjemme* Viser alle oppgaver med en etikett som starter med «hjemme». For eksempel @hjemmekos og @hjemme.
tildelt til: m* smith Viser alle oppgaver som er tildelt til noen som har et fornavn som starter med en M og etternavnet Smith.
#*Jobb Viser alle oppgaver fra prosjekter med et navn som slutter med «jobb». For eksempel #Kunstjobb, #Byggejobb og #Jobb.
/Jobb*

Viser alle oppgaver fra seksjoner som har orde «Jobb» i navnet. For eksempel /Jobbmøter, /Jobbadministrasjon og /Jobbsamtaler.

!/*

Viser alle oppgaver som ikke tilhører noen seksjon

Hvis du trenger å søke etter et prosjekt som har en emoji i navnet ditt, kan du bruke stjerne til å erstatte emojien. Eksempel: I stedet for å skrive inn #Velkommen 👋 i søket ditt, kan du skrive #Velkommen *.

Bruk flere filtre samtidig

Todoist-filtre lar deg også kombinere søk, så du kan lage flere oppgavelister samtidig. For å kombinere to eller flere søk til ett filter, separerer du hvert av dem med et komma «,».

Eksempel: p1 & forfalt , p4 & i dag viser to oppgavelister, én for forespørselen p1 & forfalt og en annen for p4 & i dag.

Vanlige spørsmål

Kan jeg filtrere fullførte oppgaver?

Dette er dessverre ikke mulig i øyeblikket. Beklager! Vennligst følg retningslinjene i denne artikkelen for å se de fullførte oppgavene dine.

Hvordan sorteres oppgaver i et filter?

Rekkefølgen oppgaver sorteres i når du bruker et filter, avhenger av om det inkluderer en forespørsel om forfallsdato («I dag» eller «forfaller etter:» er eksempler på dette):

 • Når du bruker et filter med forespørsel om forfallsdato: forfallstidspunkt > prioritet > dato og tidspunkt for oppgaveopprettelse > prosjekt-ID > oppgave-ID
 • Når du bruker et filter uten forespørsel om forfallsdato: prioritet > forfallstidspunkt og -dato > prosjektrekkefølge > oppgaverekkefølge innen prosjekt

Når jeg filtrerte etter etikett eller prioritet, så ser jeg alles oppgaver. Hvordan kan jeg se kun oppgaver tildelt meg?

Hvis du ønsker kun å se oppgaver som enten er tildelt deg eller ikke tildelt noen, med andre ord ekskludere oppgaver tildelt til andre, kan du bruke denne forespørselen: !tildelt til: andre

Eksempel: Hvis du vil se oppgaver med etiketten @jobb som ikke er tildelt noen andre, bruker du: @jobb & !tildelt til: andre.

Hvis du vil se oppgaver som er tildelt til deg (ikke oppgaver som ikke er tildelt noen), vil dette filteret gjøre jobben: tildelt til: meg.

Eksempel: Hvis du vil se oppgaver med prioritet 1 som er tildelt til deg, bruker du: p1 & tildelt til: meg.

I dag. og Kommende-visningen viser ikke oppgaver tildelt kollegaene mine. Hvordan kan jeg inkludere dem i visningen min?

I dag- og Kommende-visningen viser kun oppgavene dine (og oppgaver i delte prosjekter som ikke er tildelt noen) som standard. For å inkludere oppgavene til kollegaene dine, kan du opprette et filter og bruke denne filterforespørselen: alle & i dag eller alle & 7 dager for å se alle oppgaver og oppgaver tildelt til andre de neste syv dagene.