Loading the new Help Center

Introduksjon til filtre

Tilgjengelig i:
Free
Premium
Business

Etter hvert som Todoist fylles opp med oppgaver, kan det å finne det du er på jakt etter bli vanskeligere. Det er da filtre er hendige å ha!

Filtre lar deg lage tilpassede visninger for oppgavene dine, basert på navn, forfallsdato, prosjekt, etikett, prioritet, dato opprettet og mye mer. Det er en måte for å finne de mest relevante oppgavene på et øyeblikk – som du kan tilpasse helt selv.

Kom i gang med bruk av filtre ved å prøve et par standardfiltre. Dette gjør du ved å åpne Filtre og etiketter:

 • Tildelt til meg-filteret viser alle oppgaver i Todoist tildelt til deg.
 • Prioritet 1-filteret viser alle oppgaver i Todoist med prioritet 1.

Hvordan opprette, redigere og slette filtre

For å opprette et nytt filter:

 1. I menyen på venstre side velger du Filtre og etiketter.
 2. Ved siden av Filtre klikker du på +-symbolet.
 3. I Legg til filter-vinduet skriver du navnet på filteret.
 4. Skriv inn filtersøket du ønsker å bruke (du finner flere alternativer listet opp nedenfor i denne artikkelen).
 5. (Valgfritt) Velg et annet prosjektfilter fra rullegardinmenyen.
 6. (Valgfritt) For enkel tilgang til filteret, kan du klikke på bryteren for å legge det til blant dine favoritter.
 7. Klikk på Legg til for å lagre filteret ditt.

For å redigere eller slette et eksisterende filter:

 1. Høyreklikk på filteret.
 2. Velg Rediger filter eller Slett filter.

For å opprette et nytt filter:

 1. Dra applinjen nederst på skjermen oppover. Dette åpner menyen.
 2. Trykk på Filtre og etiketter.
 3. Ved siden av Filtre trykker du på +-symbolet
 4. Gi filteret ditt et navn.
 5. Skriv inn filtersøket du ønsker å bruke (du finner alle alternativene listet opp ovenfor).
 6. (Valgfritt) Trykk på malingsdråpen for å bytte farge.
 7. Trykk på hake-ikonet øverst til høyre for å lagre filteret ditt.
For å endre rekkefølgen på filtrene dine, er det bare å dra dem til et nytt sted i listen.

For å redigere eller slette et eksisterende filter:

 1. Mens du ser på filteret ditt, trykker du på de tre prikkene øverst til høyre.
 2. Velg Rediger filter.
  • For å redigere filteret: Oppdater filteret ditt og trykk på hake-ikonet.
  • For å slette filteret: Øverst til høyre trykker du på de tre prikkene, trykker på Slett, og trykker på Slett for å bekrefte.

For å opprette et nytt filter:

 1. Trykk på <-symbolet øverst til venstre, for å se hovedmenyen.
 2. Trykk på Filtre og etiketter.
 3. Ved siden av Filtre trykker du på +-symbolet
 4. Gi filteret ditt et navn.
 5. Skriv inn filtersøket du ønsker å bruke (du finner alle alternativene listet opp ovenfor).
 6. Trykk på malingsdråpen for å endre fargen hvis du ønsker det.
 7. Trykk på Ferdig øverst til høyre, for å lagre det nye filteret ditt.
For å endre rekkefølgen på filtrene dine, er det bare å dra dem til et nytt sted i listen.

For å redigere eller slette et eksisterende filter:

 1. Mens du ser på filteret ditt, trykker du på de tre prikkene øverst til høyre.
 2. Velg Rediger filter.
 3. For å redigere filteret: Oppdater filteret ditt og trykk på Ferdig.
 4. For å slette filteret: Nederst trykker du på Slett filter, og deretter trykker du på Slett filter igjen for å bekrefte.
Du kan også endre eller slette et prosjekt via filterets hurtigmeny.
Du kan også bruke filterforespørsler med søk. Bare skriv inn hvilken som helst forespørsel du ville brukt til å opprette et filter i søkefeltet.

Hvordan bruke symboler

Det er en rekke symboler du kan bruke når du oppretter filtre i Todoist.

Symbol Hva det betyr Eksempel

|

ELLER

i dag | forfalt

&

OG

i dag & p1

!

IKKE

!underoppgave

()

Filtrer for forespørsler i parantes først

(i dag | forfalt) & #Jonn

,

Separerer filterforespørsler i separate lister

forfaller: i går, i dag

Filtrering basert på:

Nøkkelord

For å opprette filtre basert på nøkkelord kan du bruke søk: etterfulgt av et nøkkelord.

Hvis du trenger å Bruk dette

Se alle oppgaver som inneholder ordet «Møte»

søk: Møte

Se alle oppgaver som inneholder ordet «Møte» og forfaller i dag

søk: Møte & i dag

Se alle oppgaver som inneholder enten ordet «Møte» eller «Jobb»

søk: Møte | søk: Jobb

 

Se alle oppgaver som inneholder ordet «e-post»

søk: e-post

Se alle oppgaver som inneholder nettkoblinger

søk: http

Se alle oppgaver som ikke kan fullføres, som inneholder nettkoblinger

søk: http & søk:*

Forfallsdatoer

Se alle oppgaver som forfaller på en spesifikk dato. 
Hvis du trenger å Bruk dette

Se alle oppgaver som forfaller 3. januar

3. jan

Se alle oppgaver som forfaller før en spesifikk dato

forfaller før: 5. mai eller forfaller før: 5/5

Se alle oppgaver som forfaller etter en spesifikk dato

forfaller etter: 5. mai eller forfaller etter: 5/5

Se alle oppgaver som forfaller innen de neste fire timene og alle forfalte oppgaver

forfaller før: +4 timer

Se alle oppgaver som forfaller før dagen du har valgt i Innstillinger > Generelt > Neste uke

forfaller før: neste uke

Se alle oppgaver med en forfallsdato i den nåværende jobbuken

forfaller før: lør

Se alle oppgaver som forfaller neste uke

(forfaller: neste uke | forfaller etter: neste uke) & forfaller før: 1 uke etter neste uke

Se alle oppgaver som forfaller den nåværende kalendermåneden

forfaller før: første dag

Se aktive oppgaver som forfalt i går, i tillegg til dagens oppgaver listet opp nedenfor

forfaller: i går, i dag

Se alle oppgaver som ikke har noen forfallsdato

ingen dato eller ingen forfallsdato

Se alle oppgaver med en forfallsdato

!ingen dato

Se alle oppgaver med en forfallsdato og et tidspunkt

!ingen dato & !ikke forfallstidspunkt

Se alle oppgaver som har forfalt

Forfalt eller utløpt eller frist ute

Se alle oppgaver som har forfalt og har et spesifikk tidspunkt, i tillegg til alle oppgaver som forfaller i dag, men kun de med et forfallstidspunkt

forfalt & !ikke forfallstidspunkt, i dag & !ikke forfallstidspunkt

Se alle oppgaver i innboksen din uten en dato, etterfulgt av en separat seksjon med alle oppgavene dine som har en forfallsdato, men som ikke er i innboksen din

#Innboks & ingen dato, Alle & !#Innboks & !ingen dato

Se alle oppgaver som forfaller de neste fem dagene

5 dager eller neste 5 dager

Se alle oppgaver som har en tilbakevendende forfallsdato

tilbakevendende

Se alle oppgaver som enten har en forfallsdato som ikke er tilbakevendende, eller som ikke har en forfallsdato

!tilbakevendende

Se alle oppgaver med en forfallsdato, men som ikke har et forfallstidspunkt og ikke er tilbakevendende

ikke forfallstidspunkt & !tilbakevendende

Du kan skrive en dato på hvilken som helst av disse måtene:
 • Spesifikk dato: 5/10/2022, 5. oktober 2022
 • Spesifikk dato og tidspunkt: 5/10/2022 kl. 17:00, 5. oktober kl. 17:00
 • Relativ dato: i dag, i morgen, i går, 3 dager (forfaller de neste 3 dagene), -3 dager (forfalt i løpet av de 3 siste dagene)
 • Dager i uken: mandag, tirsdag, søndag

Prioritetsnivå

Hvis du trenger å Bruk dette

Se alle oppgaver med prioritetsnivå 1

p1

Se alle oppgaver med prioritetsnivå 2

p2

Se alle oppgaver med prioritetsnivå 3

p3

Se alle oppgaver uten noe prioritetsnivå (med andre ord p4)

Ingen prioritet

Etiketter

Hvis du trenger å Bruk dette

Se alle oppgaver med etiketten «e-post»

@e-post

Se alle oppgaver som ikke har noen etiketter

ingen etiketter

Prosjekt, underprosjekt og seksjon

Hvis du trenger å Bruk dette

Se alle oppgaver i «Jobb»-prosjektet

#Jobb

Se alle oppgaver i «Jobb»-prosjektet og alle dets underprosjekter

##Jobb

Se alle oppgaver i «Skole»-prosjektet og dets underprosjekter, men ekskluderer «Vitenskap»-prosjektet

##Skole & !#Vitenskap

Se alle oppgaver som tilhører seksjoner med navnet «Møter», på tvers av alle prosjekter

/Møter

Se alle oppgaver som tilhører seksjoner med navnet «Møter» i prosjektet «Jobb»

#Jobb & /Møter

Se alle oppgaver som ikke er tildelt til seksjoner

!/*

Se alle oppgaver som ikke er tildelt til seksjoner, men ekskluderer oppgaver i innboksen din

!/* & !#Innboks

Når en oppgave ble opprettet

Hvis du trenger å Bruk dette

Se alle oppgaver som ble opprettet på en spesifikk dato

opprettet: 3. jan 2023

Se alle oppgaver opprettet for mer enn 365 dager siden

opprettet før: -365 dager

Se alle oppgaver opprettet de siste 365 dagene

opprettet etter: -365 dager

Se alle oppgaver opprettet i dag

opprettet: i dag

Delte prosjekter og tildelte oppgaver

Når du søker etter oppgaver tildelt til eller av en av samarbeidspartnerne dine, må du sørge for at du bruker navnet samarbeidspartneren bruker i Todoist.

Eksempel: Aleks sitt ekte navn er kanskje Aleksander Olsen, men hvis han er oppført som «Aleks Olsen» i Todoist, må du søke tildelt av: Aleks Olsen eller tildelt til: Aleks Olsen.

En samarbeidspartner kan identifiseres med:
 • Personens e-postadresse
 • Personens fulle navn
 • «Meg» (refererer til deg selv)
 • «Andre» (refererer til alle andre brukere enn deg selv)
Hvis du trenger å Bruk dette

Se alle oppgaver som er tildelt til andre

tildelt til: andre

Se alle oppgaver Aleks Olsen har tildelt

tildelt av: Aleks Olsen

Se alle oppgaver du har tildelt til andre

tildelt av: meg

Se alle oppgaver som er tildelt til noen (deg selv og andre)

tildelt

Se alle oppgaver i delte prosjekter

delt

Se alle oppgavene i Todoist, ekskludert de som er tildelt til andre

!tildelt til: andre

Tips for å skape kraftigere filtre

Kombiner søk for å lage kraftigere filtre

Du kan kombinere hvilke som helst filtersøk for å få nøyaktig den visningen du trenger. Her er et par eksempler:

Hvis du trenger å Bruk dette

Se alle oppgaver som forfaller i dag og som har etiketten @e-post

I dag & @e-post

Viser alle oppgaver med enten etiketten @jobb eller @kontor

@jobb | @kontor

Se alle oppgaver som enten forfaller i dag eller har forfalt, og som i tillegg er i «Jobb»-prosjektet

(i dag | forfalt) & #Jonn

Se alle oppgaver som ikke er tildelt til noen

!tildelt

Se alle oppgaver som forfaller i dag, men ekskluderer oppgaver i «Jobb»-prosjektet

I dag & !#Jobb

Se alle oppgaver som forfaller enten i morgen i «Lekser»-prosjektet, men ekskluderer oppgaver med @språk-etiketten

#Lekser & i morgen & !@språk

Bruke jokertegn i filtre

For å filtrere flere elementer med lignende bokstaver, kan du bruke et jokertegn ved å plassere en stjerner i søkeordet. Eksempel: Søket @*ball vil hente opp en liste med alle oppgaver som har en etikett som slutter med ordet «ball», som @baseball og @fotball.

Her er noen eksempler til som viser hvordan du kan bruke jokertegnet i filtre:

Hvis du trenger å Bruk dette

Se alle oppgaver med en etikett som starter med «hjemme». For eksempel @hjemmekos og @hjemmearbeid.

@hjemme*

Se alle oppgaver som er tildelt til noen som har et fornavn som starter med en M og etternavnet Smith

tildelt til: m* smith

Se alle oppgaver fra prosjekter med et navn som slutter med «jobb». For eksempel #Kunstjobb, #Byggejobb og #Jobb.

#*Jobb

Se alle oppgaver fra seksjoner som har orde «Jobb» i navnet. For eksempel /Jobbmøter, /Jobbadministrasjon og /Jobbsamtaler.

/Jobb*

Se alle oppgaver som ikke tilhører noen seksjon

!/*

Hvis du trenger å søke etter et prosjekt som har en emoji i navnet ditt, kan du bruke stjerne til å erstatte emojien. Eksempel: I stedet for å skrive inn #Velkommen 👋 i søket ditt, kan du skrive #Velkommen *.

Bruk flere filtre samtidig

Du har også muligheten til å kjøre flere forskellige filtersøk samtidig. For å opprette flere oppgavelister i samme visning, er det bare å separere hvert filtersøk med et komma.

Eksempel: Filtersøket p1 & forfalt, p4 & i dag vil vise to oppgavelister. Den første vil være en liste med forfalte oppgaver med prioritet 1, og den andre oppgaver med prioritet 4 som forfaller i dag.

Hendige filtre å teste

Hvis du trenger å Bruk dette

Se alle oppgaver som har forfalt eller forfaller i dag som er i «Jobb»-prosjektet

(i dag | forfalt) & #Jonn

Se alle oppgaver som ikke har en forfallsdato

ingen dato

Se alle oppgaver som ikke har et forfallstidspunkt

ikke forfallstidspunkt

Se alle oppgaver som forfaller de neste 7 dagene med etiketten @ventende

7 dager & @ventende

Se alle oppgaver opprettet for mer enn 365 dager siden

opprettet før: -365 dager

Se alle oppgaver du har tildelt til andre

tildelt av: meg

Se alle oppgaver som er tildelt til Becky

tildelt til: Becky

Se alle oppgaver opprettet av deg

lagt til av: meg

Se alle oppgaver opprettet av Becky

lagt til av: Becky

Se alle oppgaver i delte prosjekter som ikke har blitt tildelt til noen

delt & !tildelt

Se alle underoppgaver

underoppgave

Viser alle overordnede oppgaver

!underoppgave

Se alle oppgaver

vis alle

Se alle oppgaver som forfaller innen de neste åtte timene, men ikke forfalte oppgaver

forfaller før: +8 timer & !forfalt

Se alle oppgaver i prosjektet #Jobb som ikke er planlagt

#Jobb & ingen forfallsdato

Se alle oppgaver med høy prioritet de neste to ukene

(P1 | P2) & 14 dager

Se oppgaver opprettet for mer enn 30 dager siden

opprettet før: -30 dager

Se alle oppgaver med etiketten «kveld» som er planlagt for lørdag

Lørdag & @kveld

Se hver oppgave du er tildelt til i prosjektet «Jobb»

#Jobb & tildelt til: meg

Det er ikke mulig å opprette et filter for å vise overordnede oppgaver som har underoppgaver. Du kan kun filtrere underoppgaver ved å bruke underoppgave, eller oppgaver som ikke er underoppgaver med !underoppgave.

En spesiell takk til Todoist-ambassadøren vår Leighton Price for å ordne eksempler til denne artikkelen.

Vanlige spørsmål

Kan jeg filtrere fullførte oppgaver?

Dette er dessverre ikke mulig i øyeblikket. Vennligst følg retningslinjene i denne artikkelen for å se de fullførte oppgavene dine.

Hvordan sorteres oppgaver i et filter?

Rekkefølgen oppgaver sorteres i når du bruker et filter, avhenger av om det inkluderer en forespørsel om forfallsdato:

 • Når du bruker et filter med forespørsel om forfallsdato: forfallstidspunkt > prioritet > dato og tidspunkt for oppgaveopprettelse > prosjekt-ID > oppgave-ID
 • Når du bruker et filter uten forespørsel om forfallsdato: prioritet > forfallstidspunkt og -dato > prosjektrekkefølge > oppgaverekkefølge innen prosjekt

Når jeg filtrerte etter etikett eller prioritet, så ser jeg alles oppgaver. Hvordan kan jeg se kun oppgaver tildelt meg?

Hvis du ønsker kun å se oppgaver som enten er tildelt deg eller ikke tildelt noen, med andre ord ekskludere oppgaver tildelt til andre, kan du bruke denne forespørselen: !tildelt til: andre

Eksempel: Hvis du vil se oppgaver med etiketten @jobb som ikke er tildelt noen andre, bruker du: @jobb & !tildelt til: andre.

Hvis du vil se oppgaver som er tildelt til deg (ikke oppgaver som ikke er tildelt noen), vil dette filteret gjøre jobben: tildelt til: meg.

Eksempel: Hvis du vil se oppgaver med prioritet 1 som er tildelt til deg, bruker du: p1 & tildelt til: meg.

I dag. og Kommende-visningen viser ikke oppgaver tildelt kollegaene mine. Hvordan kan jeg inkludere dem i visningen min?

I dag- og Kommende-visningen viser bare oppgavene dine og oppgaver i delte prosjekter som ikke er tildelt andre som standard.

For å se alle oppgaver må du inkludere de som er tildelt til andre, opprette et filter, og bruke en av disse filterspørringene:

 • alle & i dag for å se alle oppgaver som forfaller i dag; eller
 • alle & 7 dager for å se alle oppgaver som forfaller innen 7 dager.

Jeg ser ikke Filtre og etiketter i panelet på venstre side. Hva kan jeg gjøre?

Sidestolpe-/navigasjonsmenyen kan tilpasses. Sjekk at du har Filtre og etiketter-visningen aktivert under Innstillinger > Sidestolpe på datamaskinen, eller Innstillinger > Navigasjonsmeny på mobilen.