Loading the new Help Center

Introduksjon til underoppgaver

Tilgjengelig i:
Free
Premium
Business

Planlegg stort og gjennomfør som planlagt. Med Todoist kan du enkelt bryte ned store, overveldende oppgaver i mindre underoppgaver du enklere kan håndtere (og bryte ned de underoppgavene i enda mindre oppgaver, hvis du vil det).

sub-tasks_web_device.png

Du vil kun kunne opprette underoppgaver i et prosjekt. Det er ikke mulig i I dag- / Kommende-visningen eller en filtrert visning. Innrykket til en oppgave kan ikke endres i oppgavevisningen.

Opprett en ny underoppgave

 1. Klikk på oppgaven du vil legge til en underoppgave under. Dette åpner oppgavevisningen.
 2. Velg Legg til underoppgave.
 3. Skriv inn oppgavens navn og eventuell informasjon du vil legge til.
 4. Klikk på Legg til oppgave, eller trykk på Enter for å lagre oppgaven.
 1. Dra og slipp den dynamiske Legg til-knappen nedenfor til den overordnede oppgaven, og deretter drar du den litt til høyre.
 2. Skriv inn oppgavens navn og eventuell informasjon du vil legge til.
 3. Trykk påandroid_submit.svgsend inn-ikonet for å lagre oppgaven.
 1. Dra og slipp den dynamiske Legg til-knappen nedenfor til den overordnede oppgaven, og deretter drar du den litt til høyre.
 2. Skriv inn oppgavens navn og eventuell informasjon du vil legge til.
 3. Trykk på ios_submit.svgsend inn-ikonet for å lagre oppgaven.iOS_-_Add_subtask.gif
Du kan enkelt legge til underoppgaver ved hjelp av oppgavevisningen.

Gjør en eksisterende oppgave om til en underoppgave

 1. Hold pekeren over en oppgave.
 2. Klikk og hold på det grå håndtaket som dukker opp til venstre for oppgaven.
 3. Dra den fra venstre mot høyre for å justere underoppgavenivå.
 1. Trykk lenge på en oppgave.
 2. Dra fra venstre mot høyre og slipp den, for å justere underoppgavenivå.

I øyeblikket er det ikke mulig å gjøre en eksisterende oppgave om til en underoppgave når sortering brukes for visningen.

Gjør en underoppgave om til en overordnet oppgave

 1. Hold pekeren over en oppgave.
 2. Klikk og hold på det grå håndtaket som dukker opp til venstre for oppgaven.
 3. Dra underoppgave oppå den nåværende overordnede oppgaven.
 1. Trykk lenge på en oppgave.
 2. Dra fra høyre til venstre frem til den er på samme innrykk som en overordnet oppgave, eller dra underoppgaven på den nåværende overordnede oppgaven.

Du kan også bruke oppgavehierarkier til å organisere oppgavelistene dine i seksjoner med overskrifter.

Vanlige spørsmål

Hvorfor ser jeg underoppgaver to ganger i I dag-visningen min?

Hvis du har satt datoen til den overordnede oppgaven og underoppgaven til i dag, vil de begge dukke opp i I dag-visningen din. Dette fører til at underoppgaven dukker opp to ganger. Dette er noe vi vurderer om vi skal endre eller ikke.

Hvor mange nivåer med innrykk støttes i Todoist?

Todoist støtter fire nivåer med innrykk. En underoppgave er innrykk på nivå 1, mens en under-under-under-underoppgave er innrykk på nivå 4.

Er det en måte å vise en oppgave sine fullførte underoppgaver?

Absolutt. Du kan enkelt se en oppgave sine fullførte underoppgaver ved hjelp av oppgavevisningen.

Kan jeg bruke dra og slipp for å gjøre en oppgave om til en underoppgave i tavlevisning?

Nei, det kan du dessverre ikke. Du må være i listevisning hvis du ønsker å dra og slippe for å gjøre en oppgave om til en underoppgave.

Jeg bruker et tilpasset sorteringsalternativ, men underoppgavene mine er ikke sortert i oppgavevisningen. Er dette en feil?

Nei, dette er forventet oppførsel. Men merk deg at du kan bruke dra og slipp til å manuelt sortere underoppgavene dine i oppgavevisningen.

Hvorfor tilbakestilles ikke underoppgavene mine automatisk sammen med deres tilbakevendende overordnede oppgave?

I øyeblikket vil ikke underoppgavene tilbakestilles når en tilbakevendende overordnet oppgave fullføres. Hvis du også vil at underoppgavene skal være tilbakevendende, må du legge til tilbakevendende forfallsdato for underoppgavene til denne overordnede oppgaven.