Underoppgaver

Tilgjengelig i:
Free
Premium
Business

Planlegg stort og gjennomfør som planlagt. I Todoist kan du enkelt bryte ned store, overveldende oppgaver i mindre underoppgaver du enklere kan håndtere (og bryte ned de underoppgavene i enda mindre oppgaver, hvis du vil det).

sub-tasks-web-list.jpg

sub-tasks-windows-list.jpg

sub-tasks-ios-list.jpg

sub-tasks-android-list.jpg

Gjør følgende for å dele opp oppgaver i mindre underoppgaver:

Du vil bare kunne opprette underoppgaver i et prosjekt. Det er ikke mulig i visningene I dag / De neste 7 dagene eller noen filtrerte visninger. Vi støtter i øyeblikket underoppgaver i fire nivåer.
 1. Før pekeren over en oppgave.
 2. Klikk og hold det grå «håndtaket» som dukker opp til venstre for oppgaven.
 3. Dra det fra venstre til høyre for å justere dens underoppgavenivåer.

sub-tasks-web.gif

Når du legger til eller endrer en oppgave på nett, med macOS-appen eller med Windows-appen (eldre utgaver), kan du bruke tastatursnarveier Cmd + Option + Venstre pil eller Cmd + Option + Høyre pil (macOS) eller Ctrl + Alt + Venstre pil eller Ctrl + Alt + Høyre pil (Windows) eller Alt + Shift + Høyre pil (Windows 10) til å justere innrykket.

Gjøre en oppgave om til en underoppgave

 1. Før pekeren over en eksisterende oppgave, klikk på win10.svg og velg Legg til innrykket nedenfor.
 2. Skriv navnet på en underoppgave i feltet og klikk Legg til, eller trykk Enter for å lagre ny underoppgave.

sub-tasks-windows.gif

Gjøre en eksisterende oppgave om til en underoppgave

 1. Trykk lenge på en eksisterende oppgave og dra den til høyre for innrykk.

Når du legger til eller endrer en oppgave i Windows 10-appen, kan du bruke tastatursnarveien Alt+Shift+Venstre pil eller Alt+Shift+Høyre pil til å justere innrykket.

Gjøre en oppgave om til en underoppgave

 1. Trykk på «+»-symbolet for å legge til.
 2. Skriv inn oppgavenavnet ditt.
 3. Trykk og hold nede pilhåndtaket over oppgavefeltet.
 4. Flytt håndtaket til venstre eller høyre for å justere innrykket, og slipp det når du er fornøyd.
 5. Trykk på send inn-pilen for å lagre oppgaven.
 6. (Alternativt) Trykk og hold nede den nye underoppgaven, og dra og slipp den på det nye stedet i listen din.

sub-tasks-android-handle.gif

Du kan også opprette en ny oppgave eller underoppgave midt i en prosjektliste ved å bruke tommelen og pekefingeren til å klype to eksisterende oppgaver fra hverandre (dette åpner Legg til raskt for oppgave). Den nye oppgaven vil lagres på samme sted i listen.

Gjøre en eksisterende oppgave om til en underoppgave

 1. Trykk lenge på en oppgave.
 2. Dra og slipp den til venstre eller høyre for å justere innrykket.

sub-tasks-android.gif

Gjøre en oppgave om til en underoppgave

 1. Trykk på + symbolet for å legge til raskt.
 2. Skriv inn oppgavenavnet ditt.
 3. Trykk og hold nede pilhåndtaket over oppgavefeltet.
 4. Flytt håndtaket til venstre eller høyre for å justere innrykket, og slipp det når du er fornøyd.
 5. Trykk på send inn-pilen for å lagre oppgaven.
 6. (Alternativt) Trykk og hold nede den nye underoppgaven, og dra og slipp den på det nye stedet i listen din.

sub-tasks-ios-handle.gif

Du kan også opprette en ny oppgave eller underoppgave midt i en prosjektliste ved å bruke tommelen og pekefingeren til å klype to eksisterende oppgaver fra hverandre (dette åpner Legg til raskt for oppgave). Den nye oppgaven vil lagres på samme sted i listen.

Gjøre en eksisterende oppgave om til en underoppgave

 1. Trykk lenge på en oppgave.
 2. Dra og slipp den til venstre eller høyre for å justere innrykket.

sub-tasks-ios.gif

Du kan også bruke oppgavehierarkier til å organisere oppgavelistene dine i seksjoner med overskrifter.

Finn ut mer om underprosjekter.

Vanlige spørsmål

Spørsmål: Hvorfor ser jeg underoppgaver to ganger i I dag-visningen min?

Svar: Hvis du har satt datoen til den overordnede oppgaven og underoppgaven til i dag, vil de begge dukke opp i I dag-visningen din. Dette fører til at underoppgaven dukker opp to ganger. Dette er noe vi vurderer om vi skal endre eller ikke.